w 1989r zmarł tata czy zaplace podatek w urzędzie skarbowym Wyszukiwarka e-prawnik.pl


Skorzystaj z abolicji podatkowej!

Skorzystaj z abolicji podatkowej!

małżonkiem. W 2007 r. podatnik rozwiódł się. W takim przypadku prawo do złożenia wniosku przysługuje na takich samych zasadach jak w przykładzie 2.4. Podatnik D w (...)

Opodatkowanie akcyzą płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich

Opodatkowanie akcyzą płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich

rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie właściwości urzędów skarbowych i izb administracji skarbowej w zakresie spraw (...)

Formy opodatkowania podatkiem dochodowym działalności gospodarczej

Formy opodatkowania podatkiem dochodowym działalności gospodarczej

wystawienie faktury ujęcie w księgach), celem poniesienia kosztu było osiągnięcie przychodów, zachowanie albo zabezpieczenie źródła przychodów, koszt nie został (...)

Leasing w podatku VAT

Leasing w podatku VAT

przepis nie rozstrzyga, jak należy postąpić w przypadku samochodów nabytych po dniu 1.06.2005 r. W praktyce przyjmuje się, że: w przypadku samochodów (...)

Rozliczenie PIT przez Ukraińców dochodów uzyskanych w 2020 roku z zatrudnienia w Polsce

Rozliczenie PIT przez Ukraińców dochodów uzyskanych w 2020 roku z zatrudnienia w Polsce

sposób szczególny kwalifikowane w konwencji, np. dochody uzyskane przez artystów i sportowców, czy profesorów i pracowników naukowo-badawczych. Umowa (...)

Formy opodatkowania PIT przychodów z działalności gospodarczej

Formy opodatkowania PIT przychodów z działalności gospodarczej

podatnika (a nie przez inną osobę), nie zostały wymienione w katalogu wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów (pełen katalog wydatków (...)

Jak zakończyć jednoosobową działalność gospodarczą?

Jak zakończyć jednoosobową działalność gospodarczą?

września 1994 r. o rachunkowości; ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług; rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w (...)

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów i jej opodatkowanie VAT-em

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów i jej opodatkowanie VAT-em

uznawane: za WDT w Polsce za WNT w Niemczech. Spółka dokona zatem dostawy unijnej na rzecz samej siebie i dostawę tę w Polsce uzna za wewnątrzwspólnotową dostawę (...)

Kiedy i jak małżonkowie mogą wspólnie rozliczyć się z podatku dochodowego?

Kiedy i jak małżonkowie mogą wspólnie rozliczyć się z podatku dochodowego?

to, czy zostały osiągnięte w Polsce, czy za granicą, podlegają w całości opodatkowaniu w Polsce. Ta zasada jest stosowana z uwzględnieniem umów w (...)

Zasady rozliczania dochodów uzyskanych w 2021 r. z zatrudnienia w Polsce rezydentów podatkowych Ukrainy

Zasady rozliczania dochodów uzyskanych w 2021 r. z zatrudnienia w Polsce rezydentów podatkowych Ukrainy

;re dochody mogą być w sposób szczególny kwalifikowane w konwencji, np. dochody uzyskane przez artystów i sportowców, czy profesorów (...)

Składamy deklaracje podatkowe

Składamy deklaracje podatkowe

odpowiednim rejestrze). Podatek od towarów i usług - VAT Podatek od towarów i usług (VAT) rozliczasz w urzędzie skarbowym właściwym dla: adresu (...)

Druk SD-Z2 - zgłoszenie darowizny lub spadku bez podatku

Druk SD-Z2 - zgłoszenie darowizny lub spadku bez podatku

podatkowy. Jeżeli nie ma takiego miejsca — w urzędzie skarbowym właściwym dla ostatniego miejsca jego pobytu w tym dniu. W razie otrzymania prawa do wkładu oszczędnościowego, (...)

JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców od 2018 roku

JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców od 2018 roku

: ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług  (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1221, z późn. zm.); ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja (...)

Podatek tonażowy już w 2007 roku

Podatek tonażowy już w 2007 roku

ładunków i pasażerów drogą morską. W tym zakresie podatek tonażowy zastąpi podatek dochodowy. Dzięki tej ustawie oddawanie polskich statków (...)

Mikrorachunek podatkowy od 1 stycznia

Mikrorachunek podatkowy od 1 stycznia

na dotychczasowych zasadach, czyli na rachunki podatkowe urzędów skarbowych, zgodnie z obwieszczeniem ws. wykazu rachunków bankowych urzędów skarbowych (będzie opublikowane (...)

Jak zmienić sposób płacenia podatków i prowadzenia księgowości?

Jak zmienić sposób płacenia podatków i prowadzenia księgowości?

dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości; rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26.08.2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów; ustawa (...)

Samochody osobowe i rozliczanie podatku VAT

Samochody osobowe i rozliczanie podatku VAT

przejściowy – nabycie samochodów i leasing Nabycie samochodów   Wejście w życie nowych przepisów zawsze wiąże się z problemem ich stosowania przez (...)

Sprawdź jakie masz prawa w pracy za granicą

Sprawdź jakie masz prawa w pracy za granicą

; Pan X pracuje w Niemczech. W Polsce synowie Pana X studiują. W związku z powyższym gdzie należy złożyć wniosek oraz czy w związku z powyższym należą się świadczenia (...)

Skorzystaj z nowego Wykazu podatników VAT

Skorzystaj z nowego Wykazu podatników VAT

, powinien sprawdzić w Wykazie, czy numery rachunków firmy zgłoszone w urzędzie skarbowym albo za pośrednictwem CEIDG są prawidłowe. Jeżeli przedsiębiorca (...)

Kasa fiskalna w przedsiębiorstwie

Kasa fiskalna w przedsiębiorstwie

Od sierpnia 2017 r. prowadzisz firmę i rozliczasz się z podatku VAT za okresy kwartalne. Kasę fiskalną o wartości 950 zł kupiłeś w styczniu 2018 r. i dostałeś ulgę na jej. W (...)

Jak składa się zgłoszenie identyfikacyjne, zgłoszenie aktualizacyjne i zgłoszenie likwidacji działalności (NIP)?

Jak składa się zgłoszenie identyfikacyjne, zgłoszenie aktualizacyjne i zgłoszenie likwidacji działalności (NIP)?

terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana danych. Podstawa prawna: ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników

Ustawa wprowadzająca automatyzację załatwiania spraw przez KAS

Ustawa wprowadzająca automatyzację załatwiania spraw przez KAS

Skarbowym a pisma kierowane do tych organów mogą być także wnoszone za pośrednictwem konta w e-Urzędzie Skarbowym; w ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. (...)

Zgon właściciela przedsiębiorstwa

Zgon właściciela przedsiębiorstwa

, wyrobów gotowych, braków i odpadków oraz rzeczowych składników majątku związanego z wykonywaną działalnością, nie będących środkami trwałymi - (...)

Rozliczanie obrotu wewnątrzwspólnotowego w VAT

Rozliczanie obrotu wewnątrzwspólnotowego w VAT

dopiero w maju, z datą wystawienia 14 luty 2006 r. Polski podatnik musi w tej sytuacji skorygować deklarację podatkową za luty (miesiąc wystawienia faktury), ujmując w niej podatek (...)

Emp@tia Dobry Start - Złóż wniosek o świadczenie „dobry start”

Emp@tia Dobry Start - Złóż wniosek o świadczenie „dobry start”

, rodzice uzyskają w urzędzie miasta lub gminy. W odniesieniu do dzieci przebywających w pieczy zastępczej świadczenia dobry start będą realizowane przez powiatowe centra pomocy (...)

PIT 2013. Kiedy małżonkowie mogą się wspólnie rozliczać?

PIT 2013. Kiedy małżonkowie mogą się wspólnie rozliczać?

przychodów, Każdy z małżonków odlicza kwoty określone w art. 26 ustawy (tj. po odliczeniach od dochodu np. składki na ZUS), Dochody małżonków sumuje się (...)

Drobni przedsiębiorcy a VAT - stan prawny na 1 styczeń 2008 r.

Drobni przedsiębiorcy a VAT - stan prawny na 1 styczeń 2008 r.

stycznia 2008 r. Kiedy podatnicy kontynuujący w 2008 r. wykonywanie czynności opodatkowanych podatkiem VAT są zwolnieni od podatku VAT? W 2008 r. podatnicy kontynuujący działalność (...)

Podatek dochodowy - Opodatkowanie podatkiem dochodowym osób fizycznych

Podatek dochodowy - Opodatkowanie podatkiem dochodowym osób fizycznych

. Źródła przychodów w podatku dochodowym Źródłami przychodów w podatku dochodowym od osób fizycznych są: stosunek służbowy, stosunek pracy, (...)

Tarcza 2.0. - rozszerzenie tarczy antykryzysowej

Tarcza 2.0. - rozszerzenie tarczy antykryzysowej

to obsługę klientów KAS, którzy będą mogli załatwiać swoje sprawy w dowolnej izbie administracji skarbowej, urzędzie skarbowym czy urzędzie celno-skarbowym. (...)

Podatek od spadku a zarejestrowanie pojazdu

Podatek od spadku a zarejestrowanie pojazdu

W grudniu ubiegłego roku zmarł mój tata. Na podstawie orzeczenia sądu ustalono 2 spadkobierców: mnie i mamę (1/2 mama, 1/4 ja) bez wyszczególniania, co wchodzi w masę spadkową. (...)

Skład podatkowy - jak go otworzyć?

Skład podatkowy - jak go otworzyć?

lutego 2017 r. w sprawie zabezpieczeń akcyzowych; rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów (...)

Przygotuj się na wakacje

Przygotuj się na wakacje

Wakacje za granicą Przed każdą taką zagraniczną podróżą, czy to samodzielną, czy w grupach zorganizowanych, niezależnie od tego, czy to wyjazd wakacyjny czy w (...)

Jak uzyskać zaświadczenie o wysokości zaległości podatkowych małżonka?

Jak uzyskać zaświadczenie o wysokości zaległości podatkowych małżonka?

Administracji Publicznej. Gdzie należy złożyć wniosek? To zależy od tego, jakiego podatku ma dotyczyć zaświadczenie.  W urzędzie skarbowym lub dowolnym centrum obsługi Gdy małżonek (...)

Zatrudnianie cudzoziemców w 2018 r.

Zatrudnianie cudzoziemców w 2018 r.

tylko tej wskazanej w zezwoleniu. Różne ścieżki postępowania - w zależności od tego, czy cudzoziemiec jest już w Polsce, czy dopiero zamierza wjechać w celu (...)

Prawa i obowiązki podatnika

Prawa i obowiązki podatnika

przechowywania wszelkich dokumentów podatkowych (rachunków, faktur, ksiąg podatkowych, dokumentów związanych z poborem lub inkasem podatków itp.) do czasu (...)

Deklaracje VAT i informacje podsumowujące

Deklaracje VAT i informacje podsumowujące

opodatkowania wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów. Podmioty te są obowiązane składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe w zakresie dokonywanych nabyć (...)

Jak należy składać deklaracje VAT?

Jak należy składać deklaracje VAT?

osoby fizyczne, niebędące podatnikami, dokonujące okazjonalnie wewnątrzwspólnotowej dostawy nowych środków transportu, powinni składać w urzędzie skarbowym deklaracje (...)

Odliczanie podatku VAT od rat leasingowych, czynszów najmu itp. wydatków związanych z firmowym samochodem

Odliczanie podatku VAT od rat leasingowych, czynszów najmu itp. wydatków związanych z firmowym samochodem

charakterze ciągłym miarodajne w tej kwestii są przede wszystkim przepisy przejściowe.  Czy trzeba było zarejestrować umowę – czyli jak rozliczyć podatek w okresie (...)

Zaliczki w WDT a stawka 0% oraz odliczenie podatku VAT

Zaliczki w WDT a stawka 0% oraz odliczenie podatku VAT

wziąć pod uwagę przy obliczaniu wcześniejszego terminu zwrotu podatku, musi już przedstawić w urzędzie skarbowym stosowne zabezpieczenie. Przykład: Podatnik otrzymał w lutym (...)

Procedura odprawy czasowej na granicy

Procedura odprawy czasowej na granicy

formie. W przypadku pozwolenia w trybie skróconym, zgłoszenia o objęcie procedurą można dokonać w urzędzie celno-skarbowym, w którym dozwolone jest (...)

Emerytura w powszechnym wieku emerytalnym dla osób urodzonych do końca 1948 r.

Emerytura w powszechnym wieku emerytalnym dla osób urodzonych do końca 1948 r.

emerytury zwrócił się zainteresowany, urodzony przed 1 stycznia 1949 r., który udowodnił okresy ubezpieczenia: w Polsce w latach 1965-1977, w Polsce w latach (...)

Wygrałeś? Podziel się z fiskusem!

Wygrałeś? Podziel się z fiskusem!

sprzedaży losów lub innych dowodów udziału w grze,w grach liczbowych - suma wpłaconych stawek,w wideoloteriach - kwota stanowiąca różnicę między kwotą (...)

Jak najmniejszym kosztem znieść współwłasność mieszkania - opinia prawna

Jak najmniejszym kosztem znieść współwłasność mieszkania - opinia prawna

opodatkowania stanowi wartość rzeczy lub praw majątkowych, w części, która przekracza Pana wartość udziału we współwłasności, będąc czymś w rodzaju ukrytej darowizny. W Pana (...)

Jak uzyskać 500 zł z programu „Rodzina 500 plus”?

Jak uzyskać 500 zł z programu „Rodzina 500 plus”?

urzędzie gminy/miasta lub w wyodrębnionej komórce organizacyjnej w ośrodku pomocy społecznej lub innej jednostce organizacyjnej w danej gminie np. w funkcjonujących (...)

Pozapłacowe koszty pracy największym ciężarem dla małych firm

Pozapłacowe koszty pracy największym ciężarem dla małych firm

wizyty w urzędzie skarbowym. O ile więc obecne regulacje pozwalają na rejestrację działalności gospodarczej, wybór formy opodatkowania czy zgłoszenie do ZUS-u w ramach (...)

Wiadomości ogólne, czyli zanim zaczniesz wypełniać PIT

Wiadomości ogólne, czyli zanim zaczniesz wypełniać PIT

;w (przychodów) opodatkowanych 19% podatkiem liniowym w formie karty podatkowej lub ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Pełnoletnie dziecko, które w (...)

Jak złożyć wniosek o wydanie Wiążącej Informacji Stawkowej?

Jak złożyć wniosek o wydanie Wiążącej Informacji Stawkowej?

przepisów w zakresie mechanizmu podzielonej płatności (MPP). W przypadku wątpliwości dotyczących stosowania przepisów prawa podatkowego – również w (...)

Rozliczenie odpłatnego zbycia nieruchomości w zeznaniu PIT za 2018 r.

Rozliczenie odpłatnego zbycia nieruchomości w zeznaniu PIT za 2018 r.

: Podatnik nabył w 2012 r. budynek mieszkalny, który następnie sprzedał we wrześniu 2017 r. W lipcu 2017 r. ten sam podatnik zakupił lokal mieszkalny. Z aktu notarialnego (...)

Dla kogo świadczenie „Dobry Start”?

Dla kogo świadczenie „Dobry Start”?

30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz.U. z 2018 r. poz. 1061); uchwała Nr 80 Rady Ministrów (...)

Jak zarejestrować indywidualną działalność gospodarczą?

Jak zarejestrować indywidualną działalność gospodarczą?

;wyszukiwarce instytucji. Złożenie wniosku o wpis do CEIDG w sposób tradycyjny Osobiście Możesz także złożyć wniosek w formie papierowej w urzędzie gminy. W urzędzie (...)

1

2

3

4

5

...

10

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne