wniosek o umorzenie zaleg��o��ci abonamentu rtv wz��r Wyszukiwarka e-prawnik.pl


Abonament RTV: podwyżka opłat 2017

Abonament RTV: podwyżka opłat 2017

satelitarną, nie zwolni nas to od konieczności zapłaty abonamentu RTV. Kto nie musi płacić abonamentu RTV? Zgodnie z ustawą niektórzy użytkownicy odbiorników radiowych (...)

Wniosek o umorzenie zaległego abonamentu RTV

Wniosek o umorzenie zaległego abonamentu RTV

abonamentowej obowiązującej w dniu stwierdzenia używania niezarejestrowanego odbiornika, a także odsetki za zwłokę w jej uiszczeniu (sprawdź aktualne stawki abonamentu RTV). Wniosek (...)

Umorzenie abonamentu RTV

Umorzenie abonamentu RTV

;wzór wniosku o umorzenie zaległego abonamentu RTV). Po otrzymaniu dokumentu stwierdzającego umorzenie zaległych opłat lub rozłożenie ich na raty, abonent jest zobowiązany (...)

Upomnienie o niezapłacony abonament- co mam robić?

Upomnienie o niezapłacony abonament- co mam robić?

zapłaty? Czy mogę nie płacić tego abonamentu? Niniejsza opinia prawna została sporządzona w oparciu o: ustawę z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz.U.2014.1204); rozporządzenie (...)

Umorzenie zaległości z tytułu niepłacenia abonamentu RTV

Umorzenie zaległości z tytułu niepłacenia abonamentu RTV

z tego tytułu z płacenia abonamentu. Jakie są szanse na umorzenie zaległości? Niniejsza opinia prawna zostanie sporządzona w oparciu o przepisy ustawy o postępowaniu egzekucyjnym (...)

System pobierania abonamentu RTV niezgodny z konstytucją?

System pobierania abonamentu RTV niezgodny z konstytucją?

opłaty abonamentowej. Rzecznik zwraca jednocześnie uwagę to, że ustawa o opłatach abonamentowych nakazuje stosować do egzekucji tych opłat przepisy ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Wysłuchanie wierzyciela w trybie art. 827 kpc

Wysłuchanie wierzyciela w trybie art. 827 kpc

wierzycieli lub wszczęcie egzekucji nastąpiło z urzędu albo na żądanie uprawnionego organu. Wierzyciel może złożyć wniosek o dalsze prowadzenie egzekucji jeśli zna majątek dłużnika, (...)

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne