wniosek o wydanie paszportu Wyszukiwarka e-prawnik.pl


Jak wyrobić paszport?

Jak wyrobić paszport?

internetowych urzędów wojewódzkich i konsulatów.  Wniosek o wydanie dokumentu paszportowego składa się osobiście, z wyjątkiem następujących przypadków: wniosek (...)

Mój były mąż nie zgadza się na wydanie paszportu naszemu synowi.

Mój były mąż nie zgadza się na wydanie paszportu naszemu synowi.

u.d.p.). Przy składaniu wniosku o wydanie paszportu małoletniemu, o którym mowa w art. 21 ust. 2, jest wymagana jego obecność (art. 13 ust. 3 u.d.p.).  Art. 97 kodeksu (...)

Ważne zmiany dla wyrabiających paszport

Ważne zmiany dla wyrabiających paszport

wglądu dokument uprawniający do ulgi lub zwolnienia z opłaty. Wniosek o wydanie paszportu składa się osobiście, z wyjątkiem wydania paszportu m.in. osobie małoletniej (...)

Jak uzyskać paszport?

Jak uzyskać paszport?

paszportu pobiera się opłatę w wysokości 400 zł. Jak uzyskać paszport dla dziecka? Osoby, które ubiegają się o paszporty dla dzieci, muszą dostarczyć: wniosek o (...)

Wniosek paszportowy złożymy w dowolnym urzędzie

Wniosek paszportowy złożymy w dowolnym urzędzie

obowiązywać po 30 dniach od ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Po wejściu w życie nowych przepisów, aby złożyć wniosek o wydanie paszportu lub paszportu tymczasowego (...)

Wniosek o wydanie paszportu

Wniosek o wydanie paszportu

Druk wniosku o wydanie paszportu wniosek o wydanie paszportu, paszport, wniosek

Idą zmiany w wyrabianiu paszportów

Idą zmiany w wyrabianiu paszportów

prowadzenia postępowań o wydanie drugiego paszportu. Obecne rozwiązania powierzają całość sprawy do realizacji ministrowi spraw wewnętrznych. Oznacza to, że wniosek o (...)

Wniosek o paszport. Co się zmieniło?

Wniosek o paszport. Co się zmieniło?

dowolnego wojewody na terenie całego kraju. Zgodnie z przepisami, które weszły w życie 17 stycznia br., aby złożyć wniosek o wydanie paszportu lub paszportu tymczasowego (...)

Wyjazd z wnuczkiem za granicę

Wyjazd z wnuczkiem za granicę

, do wydania paszportu potrzebne będą odpis zupełny aktu urodzenia, pisemny wniosek, zgodę przedstawiciela ustawowego oraz dowód uiszczenia opłaty paszportowej. Osoba składająca wniosek (...)

Nadchodzą zmiany w paszportach

Nadchodzą zmiany w paszportach

Sejm uchwalił dziś nowelę ustawy o dokumentach paszportowych. Zakłada ona, że wniosek o wydanie paszportu będzie można składać w dowolnym urzędzie wojewódzkim. Zmieni (...)

Ważne zmiany dla chcących wyrobić paszport

Ważne zmiany dla chcących wyrobić paszport

dla nas punkcie paszportowym - informuje MSW. Teraz wniosek o paszport składamy w urzędzie, ze względu na miejsce zameldowania. Od 17 stycznia 2013 r., aby złożyć wniosek o wydanie (...)

Odebranie paszportu w innym województwie

Odebranie paszportu w innym województwie

paszportowego. W związku z powyższym, w opisanej sytuacji nie ma możliwości odebrania paszportu w innym urzędzie niż ten do którego został złożony wniosek o jego wydanie. (...)

Nie jest dopuszczalna transkrypcja zagranicznego aktu urodzenia dziecka ze związku partnerskiego...

Nie jest dopuszczalna transkrypcja zagranicznego aktu urodzenia dziecka ze związku partnerskiego...

, ubiega się o wydanie dowodu osobistego, ubiega się o numer PESEL. W każdym zatem przypadku ubiegania się o dowód osobisty lub numer PESEL konieczna będzie transkrypcja zagranicznego (...)

Komunikat w sprawie wydawania paszportów z dwoma cechami biometrycznymi

Komunikat w sprawie wydawania paszportów z dwoma cechami biometrycznymi

Zjednoczone".Już od 22 czerwca br. w kraju, a nie później niż od 29 czerwca br - poza granicami, każda osoba składająca w punkcie paszportowym wniosek o wydanie paszportu, (...)

Jak sprawdzić swoje dane w Rejestrze Dowodów Osobistych?

Jak sprawdzić swoje dane w Rejestrze Dowodów Osobistych?

mieszkają za granicą, nie mają numeru PESEL i składają wniosek o wydanie paszportu w konsulacie. Również cudzoziemcy mogą dostać numer PESEL z urzędu. W innych przypadkach (...)

Paszport gotowy do odbioru. Gdzie można to sprawdzić?

Paszport gotowy do odbioru. Gdzie można to sprawdzić?

się następująca informacja: wniosek został przyjęty, wniosek został odrzucony, personalizacja dokumentu, paszport gotowy do odbioru. Po tegorocznej zmianie przepisów, aby złożyć wniosek (...)

Wydanie paszportu

Wydanie paszportu

Skończyła mi się ważność paszportu. Gdzie mogę go odnowić i z jakimi się to wiąże kosztami? Na jak długo wydany zostanie nowy paszport? W przedstawionej sytuacji należy złożyć wniosek (...)

Zatrudnianie cudzoziemców w 2018 r.

Zatrudnianie cudzoziemców w 2018 r.

wykonywania przez niego pracy, złożyć do wojewody wniosek o wydanie zezwolenia na pracę (lub cudzoziemiec - wniosek o wydanie zezwolenia na pobyt i pracę) na (...)

Jak otrzymać dokument paszportowy?

Jak otrzymać dokument paszportowy?

, zwłaszcza w warunkach szczególnie utrudnionego dojazdu do urzędu konsularnego.Kto nie płaci za wydanie paszportu?Zgodnie z ustawą, nie pobiera się opłaty za wydanie paszportu (...)

Paszport dla dziecka urodzonego za granicą

Paszport dla dziecka urodzonego za granicą

ubiegająca się o wydanie paszportu i paszportu tymczasowego w kraju składa:  wypełniony wniosek o wydanie dokumentu paszportowego;  dwie jednakowe (...)

Skład podatkowy - jak go otworzyć?

Skład podatkowy - jak go otworzyć?

podatkowy. Wniosek o wydanie zezwolenia oraz załączone do tego wniosku dokumenty stanowią zgłoszenie do urzędowego sprawdzenia, o którym mowa w ustawie o Krajowej (...)

Jak ubiegać się o nowy paszport?

Jak ubiegać się o nowy paszport?

, co do zasady,  wniosek o wydanie dokumentu paszportowego powinni złożyć oboje rodzice, jednakże wyrażenie zgody przez jednego z rodziców będzie mogło nastąpić na piśmie, poświadczonym (...)

Pozbawienie władzy rodzicielskiej - opinia prawna

Pozbawienie władzy rodzicielskiej - opinia prawna

wydanie. Zgodnie bowiem z art. 7 ust. 4 zd. 1 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o paszportach (Dz. U. z dnia 07.01.1991r. Nr 2, poz. 5 ze zmianami) na wydanie paszportu osobie małoletniej (...)

Kiedy rodzic może zostać pozbawiony władzy rodzicielskiej - opinia prawna

Kiedy rodzic może zostać pozbawiony władzy rodzicielskiej - opinia prawna

posiada on jeszcze paszportu wówczas powstanie problem wyrażenia przez matkę zgody na jego wydanie. Zgodnie bowiem z art. 7 ust. 4 zd. 1 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o paszportach (...)

Jak złożyć wniosek o wydanie Wiążącej Informacji Stawkowej?

Jak złożyć wniosek o wydanie Wiążącej Informacji Stawkowej?

]. Dokumenty: 1.Wniosek o wydanie wiążącej informacji stawkowej 2.Instrukcja do wypełnienia wniosku o wydanie WIS Składając wniosek, możesz dołączyć dokumenty (...)

Opłaty skarbowe - Czynności urzędowe

Opłaty skarbowe - Czynności urzędowe

środowisko 120 zł   Od wymaganego przepisami o ochronie środowiska: zatwierdzenia raportu o bezpieczeństwie, zatwierdzenie zmian w raporcie o bezpieczeństwie   1). (...)

Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach

Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach

procedura ubiegania się o zezwolenie na pracę sezonową: czy pracodawca najpierw powinien wystąpić o wydanie informacji starosty , a po jej otrzymaniu złożyć wniosek o (...)

Jak orzeka się o niepełnosprawności?

Jak orzeka się o niepełnosprawności?

wydanie orzeczenia o niepełnosprawności? Trzeba złożyć wniosek Wydanie orzeczenia następuje na wniosek. Druk wniosku o wydanie orzeczenia osoba zainteresowana (...)

Kodeks wyborczy

Kodeks wyborczy

zaufania.informacje o jednostceakty wykonawcze z Dz.U. i M.P.Art. 31. O dopisaniu lub wpisaniu do spisu wyborców osób, o których mowa w art. 28, art. 29 § 1 i art. (...)

Wielka Brytania poza UE od 1 stycznia - wyjazdy i przyjazdy

Wielka Brytania poza UE od 1 stycznia - wyjazdy i przyjazdy

. „wymiana” posiadanego dokumentu) czyli wniosek owydanie nowego zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu, wydanie nowego dokumentu potwierdzającego prawo (...)

Jak wyrobić dziecku dowód online?

Jak wyrobić dziecku dowód online?

wady wzroku – możesz mieć na zdjęciu ciemne okulary. Wtedy do wniosku o dowód lub paszport dołącz orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności. Jeśli (...)

Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

publiczny Rozdział III Art. 20. § 1. Obwinionym jest osoba, przeciwko której wniesiono wniosek o ukaranie w sprawie o wykroczenie. § 2. Jeżeli obwiniony nie zna języka polskiego, wniosek (...)

Przygotuj się na wakacje

Przygotuj się na wakacje

%, alkohol etylowy nieskażony o mocy objętościowej alkoholu wynoszącej 80% i więcej – 0,5 litra lub alkohol i napoje alkoholowe o mocy objętościowej alkoholu nieprzekraczającej 22% (...)

Ile trzeba zapłacić w sądzie?

Ile trzeba zapłacić w sądzie?

zaocznego; zarzuty od nakazu zapłaty; interwencja główna i uboczna; wniosek: o wszczęcie postępowania nieprocesowego, o ogłoszenie upadłości, o wpis i wykreślenie w (...)

Dowód i paszport dla obywatela za granicą

Dowód i paszport dla obywatela za granicą

przypadku paszportu – odmiennie niż w przypadku dowodu, wniosek o jego wydanie może być złożony za granicą. Organem właściwym do wydania paszportu za granicą jest (...)

Nowe zasady szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów

Nowe zasady szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów

egzaminu państwowego osoba ubiegająca się o prawo jazdy lub pozwolenie składa w ośrodku egzaminowania wniosek o wydanie prawa jazdy z załącznikami, o których mowa (...)

Zezwolenie typu A lub B na pracę cudzoziemca na terytorium Polski

Zezwolenie typu A lub B na pracę cudzoziemca na terytorium Polski

wnioski o wydanie zezwolenia na pracę z cudzoziemców, którzy będą wykonywać prace u przedsiębiorców prowadzących działalność o znaczeniu strategicznym dla gospodarki (...)

Zmiana zasad wydawania paszportów

Zmiana zasad wydawania paszportów

trzeba zapłacić 60 zł. Osoby dorosłe oraz te, które skończyły 13 lat wydadzą na dokument 140 zł. Opłatę za wydanie drugiego paszportu określono natomiast na 280 zł. Dariusz Madejski, (...)

Nowe koszty sądowe w rozmaitych sprawach cywilnych!

Nowe koszty sądowe w rozmaitych sprawach cywilnych!

orzeczenia rozwodu lub separacji" na zgodny wniosek stron bez orzekania o winie - po uprawomocnieniu się wyroku (nie dotyczy to sytuacji, gdy w sprawach o rozwód, o separację lub o

Paszport dla małoletniego dziecka

Paszport dla małoletniego dziecka

Chcę zwrócić się do właściwego organu o wydanie paszportu dla niepełnoletniego dziecka (7 latka). We wniosku podpisy wyrażające zgodę powinni złożyć obydwoje rodzice. Jesteśmy (...)

Kto może przybyć do Polski w ramach repatriacji?

Kto może przybyć do Polski w ramach repatriacji?

ubiegająca się o wydanie wizy krajowej w celu repatriacji składa osobiście wniosek o jej wydanie do konsula. W szczególnych przypadkach, uzasadnionych osobistą (...)

Jak nie zostać wakacyjnym przemytnikiem?

Jak nie zostać wakacyjnym przemytnikiem?

, zaświadczenie o złożeniu wniosku o wydanie paszportu lub dowodu osobistego, świadectwo urodzenia, nie uprawniają do przekraczania granicy. Jakie warunki wjazdu na terytoria państw (...)

Wyjazd zagraniczny - o czym warto pamiętać?

Wyjazd zagraniczny - o czym warto pamiętać?

spirytusowe o mocy objętościowej alkoholu powyżej 22%, alkohol etylowy nieskażony o mocy objętościowej alkoholu wynoszącej 80% i więcej - 1 litr lub alkohol i napoje alkoholowe o mocy (...)

Kodeks postępowania cywilnego

Kodeks postępowania cywilnego

pozostaje w związku z działalnością tego zakładu lub oddziału.Art. 34. Powództwo o zawarcie umowy, ustalenie jej treści, o zmianę umowy oraz o ustalenie istnienia umowy, (...)

Kto i na jakich zasadach może sprzedawać alkohol?

Kto i na jakich zasadach może sprzedawać alkohol?

wniosków o wydanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi, wzory wniosków oraz wzory informacji o sprzedaży napojów alkoholowych. I tak, do wniosku o (...)

Jak uzyskać zezwolenie na pracę sezonową?

Jak uzyskać zezwolenie na pracę sezonową?

zrobić krok po kroku? Złóż wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową We wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową musisz między innymi określić proponowane (...)

Kierujący pojazdami

Kierujący pojazdami

orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem wydanych na podstawie (...)

Jak uzyskać zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS?

Jak uzyskać zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS?

składek ZUS Wniosek papierowy Jeśli chcesz złożyć wniosek papierowy w placówce ZUS, możesz skorzystać z formularza Wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu (...)

Nabywanie nieruchomości, udziałów i akcji przez cudzoziemców

Nabywanie nieruchomości, udziałów i akcji przez cudzoziemców

drodze postępowania administracyjnego wszczętego z wniosku o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości i w oparciu o zgromadzony materiał dowodowy. W postępowaniu administracyjnym o (...)

Jak zostać pracownikiem ochrony?

Jak zostać pracownikiem ochrony?

wniosek,  zaświadczenie o uregulowanym stosunku do służby wojskowej, wydane przez właściwe organy wojskowe (tylko osoba ubiegająca się o wydanie licencji pracownika (...)

1

2

3

4

5

...

28

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne