wnt Wyszukiwarka e-prawnik.pl


Rozliczanie obrotu wewnątrzwspólnotowego w VAT

Rozliczanie obrotu wewnątrzwspólnotowego w VAT

towarów  Podatnicy sprowadzający towar w ramach WNT mają często problemy z ustaleniem daty rozliczenia podatku od tego nabycia. Zgodnie z ogólnymi zasadami, w WNT obowiązek podatkowy powstaje (...)

Rejestracja VAT w handlu wewnątrzwspólnotowym

Rejestracja VAT w handlu wewnątrzwspólnotowym

została przekroczona oraz którzy dobrowolnie wybrali opodatkowanie WNT. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów bez podania numeru VAT-UE Przypomnijmy, że WNT oznacza nabycie prawa do rozporządzania (...)

Obrót wewnątrzwspólnotowy w VAT - podstawowe pojęcia

Obrót wewnątrzwspólnotowy w VAT - podstawowe pojęcia

należny od WNT jest jednocześnie podatkiem naliczonym. WNT w swoim założeniu powinno być więc neutralne dla podatnika. Jak się jednak okazuje, zdarzają się przypadki, w których podatnik (...)

Faktura korygująca WDT i WNT w PKPiR

Faktura korygująca WDT i WNT w PKPiR

na zarzut ustalenia kosztu w nieprawidłowej wysokości. Faktura korygująca, WDT, WNT, PKPiR

Nabycie towaru za granicą a podatek VAT

Nabycie towaru za granicą a podatek VAT

WNT było posiadanie przez strony transakcji numerów VAT UE (do WNT dochodzi zatem także wówczas, gdy polski nabywca nie posiada numeru VAT UE). Posiadanie numerów VAT UE przez strony transakcji (...)

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów

tytułu WNT jest zasadniczo neutralny dla podatnika. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów jest dokumentowane przez podatnika – nabywcę fakturą wewnętrzną. Skoro warunkiem uznania nabycia towarów (...)

Zwrot towaru w WNT

Zwrot towaru w WNT

korektę WNT, a jeśli tak, to: w którym miesiącu i czy powinna to wykazać w deklaracji VAT-UE jako nabycie WNT ze znakiem minus? Podstawą opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów

Ewidencje na potrzeby podatku VAT

Ewidencje na potrzeby podatku VAT

rejestrujących (Dz. U. 2006 r., Nr 51, poz. 375, ze zm.) ewidencje na potrzeby podatku VAT, transakcje wewnątrzwspólnotowe, podatnik unijny, UE, WDT, WNT, kasy fiskalne, kasa rejestrująca, procedura (...)

Faktura wewnętrzna przy WNT

Faktura wewnętrzna przy WNT

podatnik rozlicza się kwartalnie). Oczywiście nie ma ograniczenia, aby faktura wewnętrzna w przypadku WNT mogła dotyczyć wyłącznie transakcji z jednym kontrahentem. Jak wyjaśnił Świętokrzyski (...)

Zakup używanego samochodu za granicą do firmy

Zakup używanego samochodu za granicą do firmy

podatek do odliczenia.   WNT, podatek od nabycia samochodu, wewnątrzwspólnotowe nabycie samochodu, samochód w firmie

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów i jej opodatkowanie VAT-em

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów i jej opodatkowanie VAT-em

identyfikacji podatkowej poprzedzonym kodem PL.  Czy wystarczy zarejestrowanie na potrzeby WNT, aby dokonywać dostaw wewnątrzwspólnotowych?  W praktyce może się zdarzyć taka sytuacja, (...)

JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców od 2018 roku

JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców od 2018 roku

zakupu z danymi podatnika jako nabywcy, czy numer własnego dokumentu księgowego i dane podatnika, czy też numer faktury zakupu z danymi kontrahenta. W przypadku transakcji WNT oraz odwrotnego

Magazyn konsygnacyjny pozwala uniknąć opóźnień w dostawach

Magazyn konsygnacyjny pozwala uniknąć opóźnień w dostawach

zarejestrowania się w Polsce jako czynny podatnik VAT oraz późniejszego rozliczania tego podatku w naszym kraju w ramach WNT. Z kolei na nabywcy wykorzystywanych w procesie produkcyjnym składników ciąży (...)

Powstanie obowiązku podatkowego przy WNT

Powstanie obowiązku podatkowego przy WNT

miesiącu następnym. WNT, faktura, wystawienie faktury, dostawa towaru, korekta deklaracji

Samochód ciężarowy z Niemiec

Samochód ciężarowy z Niemiec

towarów (WNT) sposób deklarowania i zapłaty VAT jest specyficzny. Jak wynika z art. 103 ust. 3 i 4 ustawy o VAT, podatnicy składający deklarację VAT-7 (VAT-7K), w przypadku gdy nabywany (...)

Jak rozliczyć VAT?

Jak rozliczyć VAT?

usług, dla których są podatnikami Podatnik zwolniony po przekroczeniu limitu WNT 50 000 zł ma obowiązek rejestracji VAT UE i składania deklaracji VAT-8 oraz deklaracji podsumowującej VAT UE. (...)

SLIM VAT 2

SLIM VAT 2

neutralnego rozliczenia WNT, importu usług i dostaw krajowych podlegających odwrotnemu obciążeniu mają obowiązywać już od następnego dnia po ogłoszeniu ustawy w Dzienniku Ustaw. Możliwość płacenia (...)

Jak należy składać deklaracje VAT?

Jak należy składać deklaracje VAT?

dokonywanych nabyć - za okresy miesięczne - w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu. W deklaracji tej, poza wartością WNT, podatnik ma obowiązek wykazać import (...)

Podstawa opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym

Podstawa opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym

towarów, podstawa opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym, VAT, odsetki, zryczałtowany podatek od przychodów ewidencjonowanych, VAT, WNT, import, osoby fizyczne, WE, UE

Obliczanie różnic kursowych

Obliczanie różnic kursowych

konta walutowego robię 2 rodzaje przelewów: albo zakupy WNT, albo przelew na konto osobiste lub wypłata gotówkowa. Z opinii jaką zasięgnąłem w Krajowej Informacji Podatkowej - przy opcji przelewu (...)

Wartość towarów z importu

Wartość towarów z importu

WNT. Oznacza to, że podstawa opodatkowania WNT nie zawsze będzie równa kwocie do zapłaty wynikającej z faktury wystawionej przez dostawcę. VAT, import, wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, (...)

Zakup i sprzedaż towaru w Niemczech a VAT

Zakup i sprzedaż towaru w Niemczech a VAT

wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów (WNT). WNT występuje bowiem tylko wtedy, kiedy w jego wyniku towary są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium (...)

Pakiet Quick Fixes w 2020 roku

Pakiet Quick Fixes w 2020 roku

26.10.2012); pakiet Quick Fixes, VAT, transakcje łańcuchowe, podatek od wartości dodanej, handel, magazynu typu call-off stock, WNT, wewnątrzwspólnotowa dostawy towarów, odliczenie, podatek naliczony

VAT-10 - Deklaracja przy wewnątrz- wspólnotowym nabyciu nowych środków transportu

VAT-10 - Deklaracja przy wewnątrz- wspólnotowym nabyciu nowych środków transportu

wersja tego formularza. VAT-10, deklaracja przy wewnątrz- wspólnotowym nabyciu nowych środków transportu, rozliczenie VAT, pojazd, środek transportu, WNT, wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, WE

Na czym polegają wyłudzenia VAT?

Na czym polegają wyłudzenia VAT?

przychodach budżetu państwa wynikają z: unikania płacenia VAT od nabyć wewnątrzwspólnotowych towarów (WNT) i ich sprzedaży przez zaangażowanie w proceder znikających podatników, wyłudzania

Jak wystawia się faktury dokumentujące obrót wewnątrzwspólnotowy?

Jak wystawia się faktury dokumentujące obrót wewnątrzwspólnotowy?

, WNT, transakcje wewnątrzwspólnotowe, import usług, nabycie, wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, faktury unijne, faktura wewnętrzna, kontrachent unijny, UE, WE

Jak złożyć JPK_VAT z deklaracją?

Jak złożyć JPK_VAT z deklaracją?

i elektronicznych TP transakcje z podmiotami powiązanymi TT_WNT wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów TT_D dostawy towarów poza terytorium kraju MR_T świadczenia usług turystyki

Zawieszenie działalności gospodarczej - konsekwencje

Zawieszenie działalności gospodarczej - konsekwencje

zastosowanie. Ze zwolnienia tego nie mogą skorzystać podatnicy: dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT), dokonujący importu usług lub nabywający towary, w zakresie (...)

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w VAT

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w VAT

;wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów w odniesieniu do tych towarów. W wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów (WNT) do magazynu konsygnacyjnego, obowiązek podatkowy (...)

Limity w VAT na 2008 rok

Limity w VAT na 2008 rok

uprawniająca do korzystania ze statusu małego podatnika  119.000 zł  113.000 zł Wartość WNT uprawniająca do wyłączenia od podatku VAT 39.700 zł 50.000 zł Limit dla sprzedaży wysyłkowej (...)

Jak rozliczać podatek VAT w umowach z zastrzeżeniem prawa własności i przy przewłaszczeniu na zabezpieczenie?

Jak rozliczać podatek VAT w umowach z zastrzeżeniem prawa własności i przy przewłaszczeniu na zabezpieczenie?

przypadkach, gdy faktura dokumentuje czynności, od których obowiązek podatkowy powstał zgodnie z art. 19 ust. 13 pkt 1, 2, 4, 7, 9-11 ustawy). Podobna sytuacja występuje przy WNT - przez

Zakup nowego i używanego samochodu za granicą - wewnątrzwspólnotowe nabycie oraz import

Zakup nowego i używanego samochodu za granicą - wewnątrzwspólnotowe nabycie oraz import

. Przykład 2: W dniu 2 sierpnia 2005 r. polski podatnik otrzymał samochód nabyty w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT) we Francji. Jeśli do dnia 15 września 2005 (...)

Nowelizacja VAT- pozostałe zmiany

Nowelizacja VAT- pozostałe zmiany

. zakresie importu usług. Doprecyzowano podstawę opodatkowania przy WNT zwolniono od podatku wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów objętych niektórymi procedurami celnymi wprowadzono

Prekonsultacje SLIM VAT 2 rozpoczęte

Prekonsultacje SLIM VAT 2 rozpoczęte

usług oraz WNT, łatwiejszy wybór opcji opodatkowania w obrocie nieruchomościami, wydłużenie czasu na skorzystanie z ulgi na złe długi z 2 do 3 lat. Prekonsutacje Ministerstwo Finansów

Podatek VAT od WNT

Podatek VAT od WNT

wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru, WNT, podatnik VAT, towar, rejestracja, faktura wewnętrzna

Moment dokonania dostawy w WNT

Moment dokonania dostawy w WNT

jego kuriera) nabywcy. Wewnętrzne procedury nabywcy - takie jak np. przyjęcie na magazyn - nie mają znaczenia. WNT, obowiązek podatkowy, dostawa towaru, nabywca, sprzedawca

Podatnik zwolniony z VAT a WNT

Podatnik zwolniony z VAT a WNT

. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, WNT, usługi zwolnione, VAT naliczony

Czy faktura za transport towaru winna być uwzględniana w fakturze wewnętrznej WNT

Czy faktura za transport towaru winna być uwzględniana w fakturze wewnętrznej WNT

Czy faktura za transport towaru z Niemiec do Polski (wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów) wystawiona przez polskiego podatnika VAT winna być uwzględniana w fakturze wewnętrznej WNT, czy należy w niej

VAT a transakcja łańcuchowa

VAT a transakcja łańcuchowa

terytorium Wspólnoty nie będzie stanowił podstawy do rozliczenia w podatku od towarów i usług w Polsce. transakcja łańcuchowa, eksport towarów, nabycie wewnątrzwspólnotowe, WNT

Naliczanie VAT za usługi pośrednictwa

Naliczanie VAT za usługi pośrednictwa

obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego. WNT, wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, dostawa, pośrednictwo, podatnik (...)

Wewnątrzwspólnotowe nabycie środków trwałych

Wewnątrzwspólnotowe nabycie środków trwałych

podatek naliczony w poz. 42 lub 44 deklaracji. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, WNT, faktura wewnętrzna, podatek należny, podatek naliczony

Deklaracje do US - import export oraz w UE

Deklaracje do US - import export oraz w UE

/dokument.php?dzial=151&id=32350 deklaracja VAT, WNT, WDT, VAT-7, informacja podsumowująca, eksport, wewnątrzwspólnotowe transakcje, import

Zakup używanego traktora w Szkocji

Zakup używanego traktora w Szkocji

innych niż nowe środki transportowe) płaci się tylko wtedy, gdy sprowadzenie auta z innego kraju UE może być uznane za wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT). Jeżeli jednak sprowadzający

Noworoczne zmiany w VAT

Noworoczne zmiany w VAT

drodze rozporządzenia, owej kwoty limitu zwolnienia WNT. Zmiana ta stanowi dostosowanie do nowej dyrektywy 2006/112/WE o VAT i przyczyni się do uproszczenia rozliczeń w tym zakresie.  Sprzedaż

Faktura korygująca do FV WDT

Faktura korygująca do FV WDT

WDT - np. w EURO a i FV WDT korygującej już w przeliczeniu na PLN ? Uważam, iż program, z którego korzysta moja firma, jest wadliwy. Dokumenty WDT i WNT winny być przeliczane wg kursu NBP z dnia ich

Jakie zmiany szykują się w VAT?

Jakie zmiany szykują się w VAT?

dzieło, podatnik VAT, towary, kaucja gwarancyjna, sankcje, WDT, WNT, kasy fiskalne, magazyn konsygnacyjny, obowiązek podatkowy, odliczanie

O co chodzi w zatrzymaniu Weroniki P.?

O co chodzi w zatrzymaniu Weroniki P.?

Wydawnictw Naukowo-Technicznych (WNT), wykorzystał Weronikę Marczuk-Pazurę jako pośrednika.  Karol Jedliński Puls Biznesu 25 09 2009 WIG, spółka, Centralne Biuro Antykorupcyjne, CBA, cena akcji, (...)

Kto musi odprowadzać opłatę recyklingową?

Kto musi odprowadzać opłatę recyklingową?

znajduje się definicja dostawy wewnątrzwspólnotowej. Z jej art. 9 wynika, że wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT) zachodzi wtedy, kiedy nabywcą jest podatnik, a towary mają służyć wykonywanym (...)

Odsetki od zobowiązań z tytułu WNT

Odsetki od zobowiązań z tytułu WNT

Jesteśmy spółką z o.o. Materiały do produkcji zakupujemy również u dostawców zagranicznych (wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów). Część płatności regulowana jest po ustalonych (zaznaczonych na fakturach) (...)

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne