wtz Wyszukiwarka e-prawnik.pl


Większe wsparcie dla WTZ i ZAZ

Większe wsparcie dla WTZ i ZAZ

Niepełnosprawnych Krzysztof Michałkiewicz. Jak utworzyć WTZ i ZAZ? Jednostki, które zamierzają utworzyć WTZ, muszą złożyć do powiatowego centrum pomocy rodzinie (PCPR) właściwego (...)

Wyższe dotacje dla placówek wspierających osoby niepełnosprawne

Wyższe dotacje dla placówek wspierających osoby niepełnosprawne

kolejne 2.400 zł. Zaplanowany na 2021 rok wzrost środków na WTZ doprowadzi do podwyżki o 1.200 zł  do wartości 21.696 zł na jednego uczestnika warsztatów. A w kolejnym roku dodatkowe

Nowe uprawnienia niepełnosprawnych

Nowe uprawnienia niepełnosprawnych

uczestnikami WTZ i opuściły go w związku z podjęciem zatrudnienia). Kto jest adresatem programu? Są to podmioty prowadzące WTZ, zainteresowani prowadzeniem zajęć klubowych, mogą ubiegać (...)

Opinia do projektu przekazywania środków PFRON samorządom wojewódzkim i powiatowym

Opinia do projektu przekazywania środków PFRON samorządom wojewódzkim i powiatowym

zawodowej to pracownicy nie pochodzący bezpośrednio z WTZ, ale z rynku pracy (dane z raportu PFRON o zakładach aktywizacji zawodowej z 2008 r.). O ile trudno się dziwić zakładom aktywizacji zawodowej, (...)

Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy

Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy

niepełnosprawnych będących jednocześnie osobami bezrobotnymi lub poszukującymi pracy. Praktyki zawodowe w spółdzielni socjalnej dla uczestników WTZ Istnieje możliwość odbycia nieodpłatnych (...)

Danina solidarnościowa i wsparcie dla niepełnosprawnych

Danina solidarnościowa i wsparcie dla niepełnosprawnych

niepełnosprawnością. Na ten cel PFRON przeznaczył w ubiegłym roku 510,9 mln zł (427,7 mln WTZ, 83,2 mln ZAZ).  Dla opiekunów, którzy wracają do pracy po przerwie związanej z opieką (...)

Ułatwienia dla rodzin z osobami niepełnosprawnymi

Ułatwienia dla rodzin z osobami niepełnosprawnymi

związku z podjęciem zatrudnienia, w przypadku jego utraty i ponownego zgłoszenia uczestnictwa w warsztacie w ciągu 90 dni od dnia opuszczenia WTZ będzie miała pierwszeństwo w rozpoczęciu terapii. Zajęcia

Więcej uprawnień dla rodzin z osobami niepełnosprawnymi?

Więcej uprawnień dla rodzin z osobami niepełnosprawnymi?

warsztat terapii zajęciowej w związku z podjęciem zatrudnienia, w przypadku jego utraty i ponownego zgłoszenia uczestnictwa w warsztacie w ciągu 90 dni od dnia opuszczenia wtz – będzie (...)

Rehabilitacja osób niepełnosprawnych poza domem

Rehabilitacja osób niepełnosprawnych poza domem

roku poziom 453,6 mln. W 2019 roku kolejne 492 mln zostaną przekazane na wsparcie WTZ. Od 2015 roku systematycznie również rośnie kwota dofinansowania rocznego udziału uczestnika w terapii

II etap programu „Za życiem”

II etap programu „Za życiem”

podjęciem zatrudnienia w przypadku utraty pracy po zgłoszeniu uczestnictwa w WTZ będzie miała pierwszeństwo w rozpoczęciu terapii. Wystarczy, że zgłosi taką potrzebę w ciągu w ciągu 90 dni od (...)

Spółdzielnia socjalna dla osób z niepełnosprawnościami

Spółdzielnia socjalna dla osób z niepełnosprawnościami

zawodowych u pracodawcy, w tym spółdzielni socjalnej przez osobę niepełnosprawną realizującą indywidualny program rehabilitacji zawodowej w ramach WTZ. Praktyki mogą być odbywane do 15 godzin (...)

Spółdzielnie socjalne mają łatwiej

Spółdzielnie socjalne mają łatwiej

rehabilitacji zawodowej w ramach WTZ. Praktyki mogą być odbywane do 15 godzin tygodniowo przez 3 miesiące, z możliwością ich przedłużenia do 6 miesięcy. W przypadku odbywania praktyki zawodowej (...)

Ułatwienia dla spółdzielni socjalnych

Ułatwienia dla spółdzielni socjalnych

osobę niepełnosprawną realizującą indywidualny program rehabilitacji zawodowej w ramach warsztatów terapii zajęciowej (WTZ). Praktyki mogą być odbywane do 15 godzin tygodniowo przez 3 miesiące, (...)

Wsparcie dla rodzin „Za życiem”

Wsparcie dla rodzin „Za życiem”

kobiet w ciąży i rodzin wsparcie dla rodzin, program Za życiem, pracodawca, WTZ, pracownik, rodzic, niepełnosprawny, dziecko, rodzina

Pożyczki dla podmiotów ekonomii społecznej

Pożyczki dla podmiotów ekonomii społecznej

jednostka samorządu terytorialnego (CIS i KIS, ZAZ i WTZ), organizacje pozarządowe lub prowadzące działalność użytku publicznego instytucje działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa (...)

Będą zmiany dla spółdzielni socjalnych?

Będą zmiany dla spółdzielni socjalnych?

instrumenty wsparcia z Funduszu Pracy oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych; praktyki zawodowe w spółdzielni socjalnej dla uczestników WTZ; podniesienie rangi

Sprzedaż produktów wytworzonych w ramach WTZ

Sprzedaż produktów wytworzonych w ramach WTZ

Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą i jest podatnikiem podatku od towarów i usług. Równocześnie Stowarzyszenie prowadzi również Warsztaty Terapii Zajęciowej (o których mowa w rozporządzeniu (...)

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne