zakaz zbliżania się Wyszukiwarka e-prawnik.pl


Kodeks karny

Kodeks karny

powstrzymania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, zakaz kontaktowania się z określonymi osobami, zakaz zbliżania się do określonych osób (...)

Ustawa chroniąca ofiary przemocy domowej w drodze

Ustawa chroniąca ofiary przemocy domowej w drodze

; Orzeczenia sądu zobowiązujące sprawcę przemocy do opuszczenia mieszkania oraz zakazu zbliżania się do mieszkania będą wykonywane już od ich ogłoszenia. Osoby domagające się zastosowania (...)

Uporczywe nękanie - stalking, czyli co grozi stalkerowi?

Uporczywe nękanie - stalking, czyli co grozi stalkerowi?

środków porozumiewania się na odległość) bądź zbliżania się doń.  Zakaz zbliżania się może być przydatny, gdy sąd nie orzeka kary pozbawienia (...)

Natychmiastowa ochrona dla ofiar przemocy domowej

Natychmiastowa ochrona dla ofiar przemocy domowej

względu na ewentualne twierdzenie sprawcy, że nie ma dokąd się wyprowadzić. Policjant wskaże mu placówki zapewniające miejsca noclegowe, np. schronisko dla bezdomnych. Zakaz zbliżania (...)

Wzmocnienie ochrony ofiar przemocy domowej

Wzmocnienie ochrony ofiar przemocy domowej

. ochrona ofiar, ofiara, przemoc domowa, ustawa antyprzemocowa, bicie, znęcanie się, rodzina, nakaz opuszczenia mieszkania, zakaz zbliżania się, agresja

Zaostrzenie kar dla gwałcicieli i większa ochrona ofiar gwałtów

Zaostrzenie kar dla gwałcicieli i większa ochrona ofiar gwałtów

skazanego zakaz kontaktowania się z pokrzywdzonym, zbliżania się do niego lub nakaz okresowego opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym. Sprawca powinien systematycznie (...)

Zmiany w Systemie Dozoru Elektronicznego i więziennictwie

Zmiany w Systemie Dozoru Elektronicznego i więziennictwie

skazanego dodatkowy środek karny w postaci zakazu zbliżania się do pokrzywdzonego. Zakaz zbliżania się będzie kontrolowany właśnie w Systemie Dozoru Elektronicznego. Wprowadzający (...)

Gwałciciele dostaną za swoje...

Gwałciciele dostaną za swoje...

powinien systematycznie zgłaszać się na Policję, a zakaz zbliżania się mógłby być kontrolowany w systemie dozoru elektronicznego. Dziś taka sankcja stosowana jest przez (...)

Ustawa antyprzemocowa obowiązującym prawem

Ustawa antyprzemocowa obowiązującym prawem

opuści mieszkanie. -  Policja dostała nowe narzędzie i może takie opuszczenie mieszkania przez prześladowcę wyegzekwować. Ponadto winny przemocy dostanie zakaz zbliżania się do (...)

Zakaz zbliżania się do posesji

Zakaz zbliżania się do posesji

Była żona mojego męża nachodzi nas nagminnie, zrywa nam tablice informacyjne z bramy, zwracałam się do Policji w tej sprawie. Radzili mi oddać sprawę do Sądu Cywilnego o zakaz zbliżania (...)

Kara pozbawienia wolności na wolności

Kara pozbawienia wolności na wolności

wskazanym miejscu w wyznaczonym czasie, a także obowiązku powstrzymania się od przebywania w określonych miejscach lub zakazu zbliżania się do określonej osoby, za zgodą tej osoby. Te (...)

Zakaz kontaktów z ofiarą

Zakaz kontaktów z ofiarą

. Rzeczpospolita 29.08.2005 r. zakaz kontaktów, zakaz zbliżania się na określoną odległość, sprawca przemocy w rodzinie

Największa reforma prawa karnego od 1927 r.

Największa reforma prawa karnego od 1927 r.

jak, o których mowa w art. 72 § 1 pkt 4–5, 6a–7a KK tj. np. przygotowanie do zawodu, powstrzymanie się od nadużywania alkoholu, czy zakaz zbliżania się, potrąceniu (...)

Zmiana filozofii karania. Nowelizacja Kodeksu karnego

Zmiana filozofii karania. Nowelizacja Kodeksu karnego

jak, o których mowa w art. 72 § 1 pkt 4–5, 6a–7a KK tj. np. przygotowanie do zawodu, powstrzymanie się od nadużywania alkoholu, czy zakaz zbliżania się, potrąceniu (...)

Będzie areszt domowy oraz dozór elektroniczny dla pedofilów

Będzie areszt domowy oraz dozór elektroniczny dla pedofilów

;rych orzeczono obowiązek powstrzymywania się od przebywania w określonych miejscach lub zakaz zbliżania się do określonych osób. Monitoring pozwoli na kontrolę przestrzegania (...)

Projekt ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Projekt ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

kontaktowania się pokrzywdzonego ze sprawcą lub zakaz zbliżania się w konkretnych okolicznościach. Sąd zamiast tymczasowego aresztowania może zarządzić dozór Policji, jeżeli (...)

Sprawca przemocy rodzinnej opuści mieszkanie ofiary

Sprawca przemocy rodzinnej opuści mieszkanie ofiary

obowiązkowemu leczeniu - w szczególności odwykowemu oraz działaniom terapeutycznym. Sąd będzie nakazywał również zakaz zbliżania się przestępcy do ofiary, a nawet zakaz (...)

Ofiary przestępstw nareszcie będą się czuły bezpieczne

Ofiary przestępstw nareszcie będą się czuły bezpieczne

Sądy i prokuratury zbyt rzadko stosują środki, które chronią ofiary przemocy. Ministerstwo Sprawiedliwości chce to zmienić i poprawia kodyfikacje karne. Skuteczny zakaz zbliżania się (...)

Zamiast w więzieniu zamkną ich w domu

Zamiast w więzieniu zamkną ich w domu

osoby mające w postępowaniu karnym status oskarżonego (podejrzanego) – proponuje resort sprawiedliwości. Bransoletki założą m.in. osoby, które mają zakaz zbliżania się (...)

Rodziny lepiej chronione przed przemocą

Rodziny lepiej chronione przed przemocą

mieszkania nie czekając, aż dojdzie do rękoczynów. Wystarczy, ze zacznie on grozić rodzinie. Sprawcy przemocy będą mogli dostać również zakaz zbliżania się do ofiary. (...)

Kary bardziej skuteczne? Kodeks Karny znowelizowany

Kary bardziej skuteczne? Kodeks Karny znowelizowany

elektronicznego, obowiązki takie jak, o których mowa w art. 72 § 1 pkt 4–5, 6a–7a KK tj. np. przygotowanie do zawodu, powstrzymanie się od nadużywania alkoholu, czy zakaz zbliżania (...)

Groził wykładowcy

Groził wykładowcy

trzech lat więzienia. Akta sprawy zostały przekazane już gorzowskiej Prokuraturze. Zgodnie z podjęta tam decyzją Piotr B. podlega dozorowi policji. Podejrzany ma także zakaz zbliżania się (...)

Skazanych nadzorować będzie firma prywatna

Skazanych nadzorować będzie firma prywatna

granicach, np. z domu do pracy, mogą dostać zakaz zbliżania się np. do ofiary. Elektroniczny dozór jest obliczony na 15 tys. osób rocznie. Jednocześnie ma z niego korzystać 7,5 tys. (...)

Nadajniki monitorujące dla skazanych

Nadajniki monitorujące dla skazanych

(areszt domowy). Inne obowiązki to zakaz zbliżania się do pokrzywdzonego lub określonych miejsc (np. stadionów). System polski ma zobowiązać skazanego do przebywania w miejscu zamieszkania. (...)

Nadzwyczajne złagodzenie kary w kodeksie karnym

Nadzwyczajne złagodzenie kary w kodeksie karnym

, zbliżania się do określonych osób lub opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu,  zakaz wstępu na imprezę masową,  zakaz wstępu do ośrodków (...)

Przeciwko przemocy w rodzinie

Przeciwko przemocy w rodzinie

.   Sąd może orzec obowiązek powstrzymania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, zakaz kontaktowania się z określonymi osobami lub zakaz opuszczania (...)

NIK o systemie dozoru elektronicznego

NIK o systemie dozoru elektronicznego

, takich jak monitoring obowiązku powstrzymywania się od przebywania w określonych miejscach; monitoring zakazu zbliżania się do określonej osoby; monitoring obowiązku przebywania w miejscu (...)

Spotkanie Ministrów Sprawiedliwości Państw Grupy Wyszehradzkiej (7-9 maja 2009 r., Wrocław)

Spotkanie Ministrów Sprawiedliwości Państw Grupy Wyszehradzkiej (7-9 maja 2009 r., Wrocław)

przebywania w określonych miejscach, zbliżania się do określonych osób, może też orzec zakaz zajmowania określonych stanowisk (np. w oświacie). Zauważył, że w Polsce za pedofilię (...)

Spotkanie Ministrów Sprawiedliwości Państw Grupy Wyszehradzkiej (7-9 maja 2009 r., Wrocław)

Spotkanie Ministrów Sprawiedliwości Państw Grupy Wyszehradzkiej (7-9 maja 2009 r., Wrocław)

przebywania w określonych miejscach, zbliżania się do określonych osób, może też orzec zakaz zajmowania określonych stanowisk (np. w oświacie). Zauważył, że w Polsce za pedofilię (...)

Prawa konsumenta europejskiego

Prawa konsumenta europejskiego

implementowanych. Komisja zaleciła także przyspieszenie procesu zbliżania ustawodawstwa polskiego w zakresie dyrektyw sektorowych dotyczących przemysłu motoryzacyjnego, chemikaliów, żywności (...)

Kompleksowy plan działania rządu na nadchodzący czas

Kompleksowy plan działania rządu na nadchodzący czas

w strefach? STREFA CZERWONA Kiedy średnia dzienna liczba zachorowań z 7 dni osiągnie ok. 19 tys. Przemieszczanie się dystans 1,5 m od innych osób; ograniczenia w przemieszczaniu się dzieci (...)

Sprawca przemocy nie zbliży się do rodziny

Sprawca przemocy nie zbliży się do rodziny

sprawiedliwości.  Będą ją rozdawać m.in. kuratorzy, pracownicy socjalni i policjanci. środek zapobiegawczy, sprawca przemocy, zakaz zbliżania, rodzina

Kodeks wykroczeń

Kodeks wykroczeń

rodzaj pojazdu, którego zakaz dotyczy.§ 3. Zakaz, o którym mowa w § 1, obowiązuje od uprawomocnienia się orzeczenia. Orzekając zakaz nakłada się obowiązek (...)

Formy opodatkowania podatkiem dochodowym działalności gospodarczej

Formy opodatkowania podatkiem dochodowym działalności gospodarczej

w przedziale pomiędzy 556,02 a 1440 zł; kwota ta będzie się proporcjonalnie zmniejszać w miarę zbliżania się podstawy opodatkowania do górnej granicy limitu; przekroczy (...)

Jak uwolnić się od zakazu konkurencji?

Jak uwolnić się od zakazu konkurencji?

niepokrywającej się z przedmiotem działalności pracodawcy.(...) W uzasadnieniu słusznie stwierdzono bowiem, że \"pracownik zobowiązuje się do niepodejmowania działalności pokrywającej się (...)

Czy zezwolenie na przekazanie obywatela polskiego na podstawie europejskiego nakazu aresztowania jest zgodne z konstytucją?

Czy zezwolenie na przekazanie obywatela polskiego na podstawie europejskiego nakazu aresztowania jest zgodne z konstytucją?

od momentu wstąpienia przez Polskę do Unii Europejskiej - w następstwie którego obywatele RP uzyskali obywatelstwo Unii, zakaz ekstradycji własnych obywateli wobec państw członkowskich przestał

Kodeks drogowy - Prawo o ruchu drogowym

Kodeks drogowy - Prawo o ruchu drogowym

;rej strony nadjeżdża. 3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się również w razie przecinania się kierunków ruchu poza skrzyżowaniem. 4. Kierującemu pojazdem zabrania się: 1) (...)

Prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Jakie konsekwencje?

Prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Jakie konsekwencje?

prowadzenia pojazdów. Orzeka się go na okres od 6 miesięcy do lat trzech. W tym przypadku określa się rodzaj pojazdów jakiego dotyczy zakaz (samochody, jednoślady). Wskazanie (...)

Zakaz reklamy alkoholu w świetle Konstytucji i prawa europejskiego

Zakaz reklamy alkoholu w świetle Konstytucji i prawa europejskiego

z oznaczeniem napoju alkoholowego lub innym symbolem obiektywnie odnoszącym się do napoju alkoholowego. Jak również zabrania się reklamy i promocji przedsiębiorców oraz innych

Pracownice w ciąży a zwolnienia grupowe

Pracownice w ciąży a zwolnienia grupowe

Rady 98/59/WE z dnia 20 lipca 1998 r. w sprawie zbliżania ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do zwolnień grupowych, Dz.U. 1998, L 225, s. 16). Dyrektywa Rady 92/85/EWG z dnia (...)

Za uderzenie dziecka pójdziesz na terapię

Za uderzenie dziecka pójdziesz na terapię

przemocy, m.in. poprzez skuteczną izolację sprawców. Możliwe będzie np. stosowanie wobec oprawcy zakazu zbliżania się do ofiary czy nakazu opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania. Wszyscy

Fryzjer ponad obostrzeniami...

Fryzjer ponad obostrzeniami...

dotyczące treści aktu. Przez "wytyczne" należy rozumieć merytoryczne wskazówki dotyczące treści norm prawnych, które mają znaleźć się w rozporządzeniu. Jeśli natomiast ustawodawca (...)

Zaostrzenie przepisów uderzy w bandytyzm stadionowy

Zaostrzenie przepisów uderzy w bandytyzm stadionowy

; Obejmowałyby nie tylko zakaz wstępu na stadion, ale także zakazy zbliżania się do stadionu. Ponadto w zamyśle znajduje się zapis o obowiązku stawiennictwa na policji w trakcie (...)

Kodeks karny skarbowy

Kodeks karny skarbowy

; 3. W wypadku określonym w § 1 pkt 1 lub 2 stosuje się odpowiednio przepis art. 26 § 2, a w wypadku określonym w § 2 stosuje się odpowiednio przepis art. 37 § 2 lub 3.Art. (...)

Towary objęte sankcjami UE w związku z wojną na Ukrainie

Towary objęte sankcjami UE w związku z wojną na Ukrainie

określonych towarów i technologii do wykorzystania w rafinacji ropy naftowej. Zakaz wywozu towarów i technologii nadających się do wykorzystania w przemyśle lotniczym i kosmicznym. Zakaz (...)

Jakie są prawa człowieka?

Jakie są prawa człowieka?

Karta (z 1996 roku) gwarantują obywatelom szereg podstawowych praw społecznych. Należy do nich, między innymi, zakaz dyskryminacji przy zatrudnianiu pracowników, zakaz pracy przymusowej, (...)

Środek karny w postaci zakazu zbliżania się do danej osoby

Środek karny w postaci zakazu zbliżania się do danej osoby

W przypadku popełnienia jakiego przestępstwa sąd może orzec środek karny w postaci zakazu zbliżania się do danej osoby? Zgodnie z art. 41a Kodeksu karnego środek taki można orzec w razie (...)

Nie będzie można karać dzieci

Nie będzie można karać dzieci

oraz o zmianie niektórych innych ustaw, jakie znalazły się w poselskim projekcie skierowanym do Sejmu.Rzeczpospolita 23.03.2009 r. dziecko, kara, zakaz zbliżania, kontakt

Jak powołać inspektora ochrony danych?

Jak powołać inspektora ochrony danych?

danych także opowiedziała się za szerokim rozumieniem zasobów, wskazując, iż ważne - szczególnie w przypadku DPO zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy albo łączących

Kto będzie mógł handlować w niedziele?

Kto będzie mógł handlować w niedziele?

, przepis art. 5 (tj. zakaz handlu) stosuje się;  w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2019 r. zakaz, o którym mowa w art. 5, nie obowiązuje w ostatnią niedzielę (...)

Zmiany w prawie karnym

Zmiany w prawie karnym

się nowy przepis, zgodnie z którym sąd może orzec obowiązek powstrzymania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, zakaz kontaktowania się z określonymi (...)

Zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy

Zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy

umowa obejmująca ten zakaz w trakcie trwania stosunku pracy i po jego zakończeniu, jak również, aby klauzulę o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy wprowadzić do samej umowy o pracę. (...)

Stan epidemii a działalność przedsiębiorców

Stan epidemii a działalność przedsiębiorców

osoby działające w jego imieniu. Czy można się przemieszczać? Od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 11 kwietnia 2020 r. na terenie Polski obowiązuje zakaz przemieszczania się. Nie dotyczy (...)

Od soboty dodatkowe obostrzenia w 19 powiatach

Od soboty dodatkowe obostrzenia w 19 powiatach

baseny. Nic nie zmieniło się natomiast w przypadku zakrywania nosa i ust. Więcej kibiców na trybunach Zwiększyła  się liczba kibiców, którzy mogą wejść na stadiony. (...)

Kodeks spółek handlowych

Kodeks spółek handlowych

. § 2. Przepisu § 1 nie stosuje się w przypadku, gdy postępowanie kończy się układem lub zostaje z innych przyczyn uchylone albo umorzone.   Likwidacja Rozdział 5 Spółka partnerska (...)

Nowe radykalne ograniczenia w walce z koronawirusem!

Nowe radykalne ograniczenia w walce z koronawirusem!

ramach tej działalności. załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego. Będziesz mógł się przemieszczać, aby zrobić niezbędne zakupy, wykupić lekarstwa, udać się do (...)

Co powinna zawierać umowa o zakazie konkurencji?

Co powinna zawierać umowa o zakazie konkurencji?

zakaz konkurencji. Negowałoby to sens zawierania umowy na czas określony. Strony umowy szacują, jak długo zakaz może być aktualny, a jeżeli były pracodawca zgodzi się na zbyt długi (...)

Bezpieczne wakacje dzieci i młodzieży

Bezpieczne wakacje dzieci i młodzieży

się nazywasz, gdzie się pali (podaj dokładny adres) i co się pali; nie rozłączaj się pierwszy, niech zrobi to dyżurny przy telefonie; sam nie podejmuj prób ugaszenia pożaru, (...)

Organizacja kształcenia w nowym roku akademickim

Organizacja kształcenia w nowym roku akademickim

miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologicznąi stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń. Zaleca się ustalenie obszaru, w którym poruszał się i przebywał (...)

Jakie działania są niezgodne z regułami konkurencji?

Jakie działania są niezgodne z regułami konkurencji?

uprawomocnienie się decyzji stwierdzającej praktykę). Kiedy związki przedsiębiorców naruszają zakaz porozumień ograniczających konkurencję – kto w razie naruszenia podlega (...)

Za in vitro pięć lat więzienia

Za in vitro pięć lat więzienia

(ograniczenie lub pozbawienie wolności do lat 2); - zakaz prowadzenia badań i poradnictwa genetycznego (ograniczenie lub pozbawienie wolności do roku); - zakaz wywozu embrionów poza granice (...)

Wyjaśnienia dotyczące ograniczeń handlu w niedziele i święta

Wyjaśnienia dotyczące ograniczeń handlu w niedziele i święta

przepisami ustawy takich podmiotów jak: centra logistyczne, centra magazynowe, terminale kontenerowe, czy centra dystrybucyjne. Informacje dot. wprowadzania ustawy o ograniczeniu handlu pojawiały się

Kto i na jakich zasadach może sprzedawać alkohol?

Kto i na jakich zasadach może sprzedawać alkohol?

działania Rada Ministrów może wprowadzić taki zakaz w innym trybie.  Na jakich zasadach można sprzedawać napoje alkoholowe w środkach komunikacji międzynarodowej?Zezwala się (...)

Zakaz handlu w niedziele

Zakaz handlu w niedziele

się omawiany zakaz. Ustawa ma wejść w życie z dniem 1 marca 2018 r. Zgodnie z przppisami przejściowymi, w okresie od dnia 1 marca do dnia 31 grudnia 2018 r. zakaz, o którym (...)

Nowe przepisy o obrocie węglem

Nowe przepisy o obrocie węglem

Nomenklatury Scalonej (CN). Zakaz dotyczy węgla pochodzącego z Federacji Rosyjskiej albo Białorusi, bez względu na kraj, z którego węgiel został przywieziony - zgodnie z art. 8 ustawy, zakaz (...)

Dosyć tortur na policji!

Dosyć tortur na policji!

sądy mogą wprost się na nią powoływać. W ocenie KMPT podkreśli to charakter czynu i spełni również walor edukacyjny. Należy w tym miejscu przypomnieć, że polski sąd odwoływał się (...)

Nowe zasady bezpieczeństwa w związku z koronawirusem!

Nowe zasady bezpieczeństwa w związku z koronawirusem!

spraw niezbędnych do życia codziennego. Będziesz mógł się przemieszczać, aby zrobić niezbędne zakupy, wykupić lekarstwa, udać się do lekarza, opiekować się bliskimi, (...)

Można orzec zakaz prowadzenia pojazdów określonej kategorii

Można orzec zakaz prowadzenia pojazdów określonej kategorii

prowadzenia pojazdów. Inne rozumienie tego przepisu prowadziłoby do tego, że zakaz orzeczony przez sąd w praktyce byłby surowszy, niż to wynika z wyroku. Na przykład zakaz prowadzenia (...)

Bieg okresu zakazu prowadzenia pojazdów

Bieg okresu zakazu prowadzenia pojazdów

dokumentu uprawniającego do prowadzenia pojazdów, bieg okresu na który orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów rozpoczyna się z dniem uprawomocnienia się wyroku skazującego. Wybrane

Zakaz konkurencji w umowach o pracę

Zakaz konkurencji w umowach o pracę

zakaz, pracodawca nie wywiązuje się z obowiązku wypłaty pracownikowi odszkodowania. Odszkodowanie przysługujące pracownikowi, nie może być niższe od 25% wynagrodzenia, które otrzymał (...)

Zaostrzenie kar dla gwałcicieli i większa ochrona ofiar gwałtów?

Zaostrzenie kar dla gwałcicieli i większa ochrona ofiar gwałtów?

prześladować. Nowa regulacja przewiduje, że sąd – na wniosek ofiary – będzie musiał zastosować wobec skazanego dodatkowy środek karny w postaci zakazu kontaktowania się z pokrzywdzonym, (...)

Kierujący pojazdami

Kierujący pojazdami

1 lub D. 3. Przepis ust. 1 pkt 3 stosuje się także wobec osoby ubiegającej się o uzyskanie uprawnień w zakresie prawa jazdy kategorii: 1) C1, C, D1 lub D - w okresie obowiązywania decyzji o cofnięciu

Jak funkcjonuje konkurencja w Unii Europejskiej?

Jak funkcjonuje konkurencja w Unii Europejskiej?

oceniane koncentracje a procedury i sankcje zaostrzą się. Firmy podlegają podwójnemu nadzorowi: z jednej strony – Komisji Europejskiej (egzekwującej przepisy wspólnotowe), z (...)

Jakie są prawa i obowiązki pokrzywdzonego w postępowaniu karnym?

Jakie są prawa i obowiązki pokrzywdzonego w postępowaniu karnym?

pojednania się z podejrzanym Na każdym etapie postępowania - jako pokrzywdzony - masz prawo do złożenia wniosku o skierowanie sprawy do postępowania mediacyjnego. Takie postępowanie ma na celu pogodzenie (...)

Nie można żądać zadośćuczynienia za zdradę małżeńską

Nie można żądać zadośćuczynienia za zdradę małżeńską

akceptować roszczenie małżonka dotyczące np. zakazu zbliżania się określonej osoby do jego współmałżonka albo też zbliżania się współmałżonka do tej osoby. (...)

Jazda po spożyciu alkoholu

Jazda po spożyciu alkoholu

stężeniu alkoholu we krwi lub wydychanym powietrzu. Zakaz prowadzenia pojazdów wymierza się w miesiącach lub latach, na okres od 6 miesięcy do 3 lat. Orzekając zakaz prowadzenia pojazdów (...)

Obowiązywanie zakazu konkurencji - opinia prawna

Obowiązywanie zakazu konkurencji - opinia prawna

uzasadniające taki zakaz (art. 1012 § 2 kodeksu pracy) np. pracodawca zaprzestał działalności, której dotyczy zakaz czy pracodawca nie wywiązuje się z obowiązku wypłaty należnego (...)

Pracownicze Plany Kapitałowe - informacje dla pracowników

Pracownicze Plany Kapitałowe - informacje dla pracowników

oferta funduszy inwestycyjnych musi być dopasowana do wieku uczestnika PPK. Chodzi o to, że wraz ze zbliżaniem się do 60. roku życia polityka inwestycyjna będzie się automatycznie zmieniała (...)

Pracownicze Plany Kapitałowe - informacje dla pracodawców

Pracownicze Plany Kapitałowe - informacje dla pracodawców

dostęp do tańszego, krajowego kapitału finansującego rozwój polskich firm. PPK staną się obligatoryjnym elementem pakietu świadczeń dla pracowników, umożliwiającym pracodawcom kreowanie

Obowiązki komandytariusza

Obowiązki komandytariusza

powstrzymywania się od konkurowania lub byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Wydaje się jednak, że niedopuszczalne jest całkowite zwolnienie uczestników spółki (...)

Kto sfinansuje emeryturę w razie niewypłacalności pracodawcy?

Kto sfinansuje emeryturę w razie niewypłacalności pracodawcy?

dyrektywy przez państwa członkowskie, w którym Komisja uznała, że liczne przepisy przyjęte przez Zjednoczone Królestwo wydają się odpowiadać wymogom wspomnianej dyrektywy, co mogło utwierdzać (...)

Kara za prowadzenie pojazdu po spożyciu alkoholu

Kara za prowadzenie pojazdu po spożyciu alkoholu

razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 lub 2 orzeka się zakaz prowadzenia pojazdów. Zakaz ten orzeka się obligatoryjnie – obowiązkowo. Zgodnie natomiast z art. (...)

Zakaz konkurencji a samozatrudnienie - opinia prawna

Zakaz konkurencji a samozatrudnienie - opinia prawna

dowiedział się o jednej z prac, uznał że naruszyłam zakaz konkurencji i zażądał ode mnie zapłaty odszkodowania. Powołał się na paragraf, zgodnie z którym "bez zgody (...)

Rozporządzenia ws. stanu wyjątkowego

Rozporządzenia ws. stanu wyjątkowego

zwrócił również uwagę na rozpoczynającą się 10 września aktywną fazę dużych manewrów wojskowych organizowanych przez armię rosyjską. - "Musimy liczyć się z różnego (...)

Będzie Centralny Port Komunikacyjny

Będzie Centralny Port Komunikacyjny

rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego dla RP Mikołaj Wild spotka się także z mieszkańcami gmin Teresin i Wiskitki. Punkt informacyjno-konsultacyjny znajduje się na terenie Urzędu (...)

Państwa unijne nie mogą ograniczać sprowadzania alkoholu

Państwa unijne nie mogą ograniczać sprowadzania alkoholu

kanału dystrybucji napojów alkoholowych. Zatem zakaz przywozu należy uznać za niewłaściwy do realizacji celu w zakresie ochrony zdrowia i życia ludzi. Trybunał wskazał też, że zakaz ten (...)

Koszty uzyskania przychodu oraz ich rozliczanie w czasie

Koszty uzyskania przychodu oraz ich rozliczanie w czasie

fizycznych. Część organów podatkowych uważała, że poniesienie oznacza faktyczną zapłatę. Zdaniem autora nie można się z tym poglądem zgodzić, gdyż wówczas zbędne stałyby się (...)

Pomoc publiczna - kto i kiedy może ją uzyskać?

Pomoc publiczna - kto i kiedy może ją uzyskać?

przypadku pojawienia się wątpliwości procedura może przedłużyć się nawet do 18 miesięcy (KE zapytuje wtedy zainteresowane państwa Członkowskie o wyrażanie swoich opinii w sprawie). Cała (...)

Zmiany w finansowaniu służby zdrowia

Zmiany w finansowaniu służby zdrowia

świadczeniodawcę na zakres świadczeń, w ramach którego odbywa się taka konsultacja. Zasada ta analogicznie odnosi się do kwestii poruszonych w pytaniach 3 i 4. Czy lekarz pracujący w (...)

Umowa o zakazie konkurencji jako skuteczna ochrona \

Umowa o zakazie konkurencji jako skuteczna ochrona \"know how\" pracodawcy - opinia prawna

który zawarta została umowa, w razie ustania przyczyn uzasadniających taki zakaz lub niewywiązywania się pracodawcy z obowiązku wypłaty odszkodowania. Ustanie zakazu konkurencji z uwagi (...)

Zakaz konkurencji - nie określenie odszkodowania

Zakaz konkurencji - nie określenie odszkodowania

się Pan, naszym zdaniem, zrzec odszkodowania, które jest świadczeniem wzajemnym pracodawcy, rekompensującym pracownikowi obowiązek powstrzymywania się od działalności konkurencyjnej. (...)

Władza rodzicielska i alimenty na nowych zasadach

Władza rodzicielska i alimenty na nowych zasadach

przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, zakaz kontaktowania się z określonymi osobami lub zakaz opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu. Zmiana z 2010 roku wprowadziła (...)

Ofiary przemocy wkrótce będą mogły liczyć na ochronę na całym terytorium UE

Ofiary przemocy wkrótce będą mogły liczyć na ochronę na całym terytorium UE

przemocy mogą polegać na zakazie zbliżania się uzyskanym w swoim kraju, niezależnie od miejsca pobytu na terytorium Unii. W praktyce oznacza to, że zakazy zbliżania się wydane (...)

Przygotuj się na wakacje

Przygotuj się na wakacje

aktualnymi ostrzeżeniami dla podróżujących. Przed wyjazdem warto również zapoznać się z ofertą dostępnych na rynku ubezpieczeń związanych z letnim wypoczynkiem, na które (...)

Zakres odpowiedzialności komandytariusza

Zakres odpowiedzialności komandytariusza

sytuacji polegająca na tym, że proces toczący się przeciwko spółce jest równocześnie procesem przeciwko jej wspólnikom. Wspólników pozywa się oddzielnie, (...)

Ustawienie zakazu wjazdu do lokalu przedsiębiorcy w spółdzielni - opinia prawna

Ustawienie zakazu wjazdu do lokalu przedsiębiorcy w spółdzielni - opinia prawna

nieuprawnionego od bezprawnych działań odnoszących się do cudzej rzeczy. Przyjmuje się, iż jest to aktualne tylko wtedy, gdy istnieje obawa dalszych naruszeń lub dokonane naruszenie doprowadziło (...)

Kiedy sąd ustanawia opiekuna?

Kiedy sąd ustanawia opiekuna?

działalności związanej z wychowywaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi, lub obowiązek powstrzymywania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, zakaz (...)

Umowa o zakazie konkurencji ochroną dla pracodawcy - opinia prawna

Umowa o zakazie konkurencji ochroną dla pracodawcy - opinia prawna

podmiotów. Zakaz dotyczyć może jedynie pracy konkurencyjnej. W analizowanym przypadku, gdy chodzi o grafików, zakaz taki dotyczyłby ich działalności na rzecz innych podmiotów, (...)

Ochrona praw pracowniczych w przypadku przejęcia przedsiębiorstwa

Ochrona praw pracowniczych w przypadku przejęcia przedsiębiorstwa

: Artykuł 1 dyrektywy Rady 2001/23/WE z dnia 12 marca 2001 r. w sprawie zbliżania ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do ochrony praw pracowniczych w przypadku (...)

Jakie dowody są dopuszczane w procesie karnym, a jakie nie?

Jakie dowody są dopuszczane w procesie karnym, a jakie nie?

zakaz antycypacji dowodu zabrania więc negatywnej oceny wnioskowanego dowodu przed jego przeprowadzeniem. Dopuszczenie dowodu następuje w formie zarządzenia, chyba że ustawa wymaga postanowienia, np. (...)

1

2

3

4

5

...

15

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne