zasób mieszkaniowy Wyszukiwarka e-prawnik.pl


Najem lokali z mieszkaniowego zasobu gminy

Najem lokali z mieszkaniowego zasobu gminy

mieszkaniowego zasobu gminy. mieszkaniowy zasób gminy, lokal socjalny, uchwała Rady Miejskiej, uchwała, ochrona lokatorów, zasób mieszkaniowy

Wykup mieszkania komunalnego

Wykup mieszkania komunalnego

. mieszkaniowy zasób gminy. Zasady rozporządzania tym zasobem, a więc także mozliwości zbywania mieszkan będących przedmiotem najmu określone są w przepisach gminnych. Jeżeli odmowa zezwolenia (...)

Lokale wchodzące w skład publicznego zasobu mieszkaniowego

Lokale wchodzące w skład publicznego zasobu mieszkaniowego

. lokale, wchodzące, skład, publiczny, zasób, mieszkaniowy

Ustawa o ochronie praw lokatorów - krótki komentarz

Ustawa o ochronie praw lokatorów - krótki komentarz

, wypowiedzenie, czynsz, odpłatne używanie lokalu, ochrona lokatorów, gmina, zasób mieszkaniowy, lokal socjalny, lokal mieszkalny, mieszkanie, naruszenie porządku domowego, awaria, właściciel (...)

Nawet jeśli spełniasz warunki, nie masz roszczenia o lokal komunalny

Nawet jeśli spełniasz warunki, nie masz roszczenia o lokal komunalny

przewidziane w tej uchwale o zawarcie umowy najmu wskazanego przez nią lokalu mieszkalnego.Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 25 czerwca 2008 r., sygn. akt III CZP 37/08 zasób mieszkaniowy (...)

Zasady wynajmowania mieszkań z zasoby mieszkaniowego gminy

Zasady wynajmowania mieszkań z zasoby mieszkaniowego gminy

lokali o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m2. zasób, mieszkaniowy, gmina

Najem związany ze stosunkiem pracy

Najem związany ze stosunkiem pracy

, najem, umowa najmu, zasób mieszkaniowy gminy, wypowiedzenie, lokal zamienny, socjalny

Zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego

Zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego

należnego za zajmowany lokal. Sposobem wykupienia mieszkania pozostaje złożenie oferty zakupu, która oczywiście nie jest wiążąca. mieszkanie służbowe, gminny zasób mieszkaniowy, najem, (...)

Więcej tanich mieszkań na wynajem - projekt idzie do Sejmu

Więcej tanich mieszkań na wynajem - projekt idzie do Sejmu

budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości, zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części. mieszkanie, wynajem, najem, mieszkalnictwo, budowa, Krajowy Zasób

Więcej tanich mieszkań na wynajem

Więcej tanich mieszkań na wynajem

mieszkaniowych lub obejmowanie udziałów w towarzystwach budownictwa społecznego.  mieszkanie, wynajem, najem, mieszkalnictwo, budowa, Krajowy Zasób Nieruchomości, KZN, TBS, Towarzystwo Budownictwa

Kiedy można starać się o mieszkanie komunalne?

Kiedy można starać się o mieszkanie komunalne?

socjalne i lokale zamienne, a także zaspokajać potrzeby mieszkaniowe gospodarstw domowych o niskich dochodach. Dla realizacji tych postulatów gmina wykorzystuje tak zwany mieszkaniowy zasób

Narodowy Program Mieszkaniowy i nowy rodzaj najmu

Narodowy Program Mieszkaniowy i nowy rodzaj najmu

umowy będzie z pewnością istotnym argumentem przemawiającym za obniżeniem czynszu, co pozytywnie wpłynie na sytuację finansową najemców. mieszkanie, budownictwo, najem, Krajowy Zasób

Krajowy Zasób Nieruchomości

Krajowy Zasób Nieruchomości

, Krajowy Zasób Nieruchomości, grunt, działka, najem, czynsz

Ochrona praw lokatorów

Ochrona praw lokatorów

, prawo, lokal, gmina, mieszkaniowy zasób gminy, wypowiedzenie, najem, czynsz, termin, lokal zamienny, obowiązek, zwłoka

Nowa Polityka Mieszkaniowa w praktyce

Nowa Polityka Mieszkaniowa w praktyce

. Data utworzenia spółki: 2 lipca 2021 roku. Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa, Polityka Mieszkaniowa, mieszkanie, SIM, Krajowy Zasób Nieruchomości

Projekt ustawy o rozliczaniu ceny lokali lub budynków w cenie nieruchomości zbywanych z gminnego zasobu nieruchomości

Projekt ustawy o rozliczaniu ceny lokali lub budynków w cenie nieruchomości zbywanych z gminnego zasobu nieruchomości

. Kiedy nowe rozwiązania mają wejść w życie? Zaproponowane rozwiązania mają obowiązywać od 1 kwietnia 2021 r. mieszkanie, rozliczanie ceny, lokal, budynek, cena, nieruchomość, zbycie, gminny zasób

„Bank ziemi” przejmie nieruchomości...

„Bank ziemi” przejmie nieruchomości...

po dacie ogłoszenia). bank ziemi, Krajowy Zasób Nieruchomości, KZN, mieszkania, budownictwo, nieruchomości, grunty

Wypowiedzenie najmu przez gminę

Wypowiedzenie najmu przez gminę

się tak dlatego, że mieszkania komunalne są wynajmowane przez gminę w celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych osób zamieszkujących na terenie danej gminy. mieszkaniowy zasób gminy, lokal, (...)

Przydział lokalu komunalnego

Przydział lokalu komunalnego

działalności. mieszkaniowy zasób gminy, lokal komunalny, mieszkanie komunalne, wniosek, komisja mieszkaniowa

Zwrot lub obniżenie czynszu

Zwrot lub obniżenie czynszu

sądowa, jednakże odstępstwo techniczne musi być istotne i mieć rzeczywisty wpływ na wysokość opłat i eksploatację. czynsz, lokator, obniżenie, podwyżka, zwrot, właściciel, lokal, najem, mieszkaniowy (...)

Propozycja udostępnienia lokalu socjalnego

Propozycja udostępnienia lokalu socjalnego

prawo do lokalu, lokal, lokal zamienny, lokal socjalny, nakaz eksmisji, umowa najmu, mieszkaniowy zasób gminy

Refakturowanie energii elektrycznej

Refakturowanie energii elektrycznej

;w, mieszkaniowy zasób gminy i zmiana Kodeksu cywilnego (Dz.U.2005.31.266 z późn. zm.):   Art. 9. 5. W stosunkach najmu oprócz czynszu wynajmujący może pobierać jedynie opłaty

Umowa najmu - mieszkanie kwaterunkowe

Umowa najmu - mieszkanie kwaterunkowe

wynajmowania lokali wchodzących w mieszkaniowy zasób gminy. Zasady te powinny określać w szczególności: wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniającą oddanie w najem lokalu na czas (...)

Waloryzacja kaucji mieszkaniowej

Waloryzacja kaucji mieszkaniowej

Jastrowiu, obecne województwo wielkopolskie. W opisanym przypadku należy w pierwszej kolejności do przepisów ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowy zasób gminy i zmiana Kodeksu cywilnego, (...)

Ograniczenia w ustaleniu wysokości czynszu najmu

Ograniczenia w ustaleniu wysokości czynszu najmu

tworzących mieszkaniowy zasób gminy oraz stanowiących własność Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych lub osób prawnych prowadzących eksploatację budynków w celach niezarobkowych, (...)

Nabycie własności mieszkania komunalnego

Nabycie własności mieszkania komunalnego

lokali wchodzących w mieszkaniowy zasób gminy, które określają – między innymi - wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniającą oddanie w najem lokalu na czas nieoznaczony i (...)

Prawo do lokalu zastępczego i socjalnego

Prawo do lokalu zastępczego i socjalnego

właśnie „zapewnia” lokale socjalne i zamienne, wykorzystując do tego celu mieszkaniowy zasób gminy lub w inny sposób. Lokal socjalny przysługuje wtedy, gdy w wyroku eksmisyjnym tak (...)

Ustalenie wysokości czynszu za lokal mieszkalny

Ustalenie wysokości czynszu za lokal mieszkalny

, które dotyczył czynsz regulowany. Przed wejściem w życie ustawy o ochronie praw lokatorów (przed 10 lipca 2001r.) czynsz regulowany opłacali najemcy lokali tworzących mieszkaniowy zasób gminy (...)

Umowa najmu a przyznanie lokalu decyzją

Umowa najmu a przyznanie lokalu decyzją

mieszkalnego zajmowanego na podstawie umowy najmu, stanowiącego mieszkaniowy zasób gminy lub innych jednostek samorządu terytorialnego, lokalu stanowiącego własność Skarbu Państwa lub państwowych (...)

Wnuk znów będzie mógł wstąpić w umowę najmu po śmierci najemcy?

Wnuk znów będzie mógł wstąpić w umowę najmu po śmierci najemcy?

, 5.08.2009r. najem, mieszkania komunalne, stosunek najmu, lokale gminy, mieszkaniowy zasób gminy

Zmiany w ochronie praw lokatorów?

Zmiany w ochronie praw lokatorów?

lokali socjalnych, umowa najmu, mieszkaniowy zasób gminy, lokator, najemca, właściciel lokalu, osoba zajmująca lokal bez tytułu prawnego

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne