zatrudnienie członków stowarzyszenia Wyszukiwarka e-prawnik.pl


Czy Stowarzyszenie może zatrudniać swoich członków?

Czy Stowarzyszenie może zatrudniać swoich członków?

, zatrudnienie członków stowarzyszenia, członkowie stowarzyszenia

Stowarzyszenie a praca jego członków

Stowarzyszenie a praca jego członków

Stowarzyszenia w działalności gospodarczej Stowarzyszenia było dozwolone. Działalność niegospodarcza Stowarzyszenia nadal prowadzona jest poprzez pracę członków społeczną. (...)

Gdy stowarzyszenie chce stać się spółką... – opinia prawna

Gdy stowarzyszenie chce stać się spółką... – opinia prawna

. Należy więc złożyć wniosek o wykreślenie podmiotu z rejestru przedsiębiorców (na formularzu KRS-X1). Od wniosku o wykreślenie stowarzyszenia z rejestru przedsiębiorców bez wykreślenia organizacji (...)

Zmiana władz w stowarzyszeniu

Zmiana władz w stowarzyszeniu

jednak ich liczebności, pozostawiając to w gestii statutu. Tak więc dla kwestii zmian w organach stowarzyszenia podstawowe znaczenie będzie miał status tego stowarzyszenia. W sytuacji gdy statut (...)

Polecenie służbowe i mobbing - opinia prawna

Polecenie służbowe i mobbing - opinia prawna

, iż każdy członek stowarzyszenia może w każdej chwili zrezygnować z członkostwa bez żadnych konsekwencji. Ewentualne problemy można zgłaszać władzom stowarzyszenia i wymagać ich rozwiązania (...)

Odpowiedzialność prezesa zarządu stowarzyszenia

Odpowiedzialność prezesa zarządu stowarzyszenia

stowarzyszenie. Odpowiedzialność członków zarządu stowarzyszenia jest zatem odpowiedzialnością wewnętrzną. zarząd, prezes, odpowiedzialność, zobowiązania, organ

Odwołanie członków zarządu stowarzyszenia

Odwołanie członków zarządu stowarzyszenia

stowarzyszenia jest walne zebranie członków. W sprawach, w których statut nie określa właściwości władz stowarzyszenia, podejmowanie uchwał należy do walnego zebrania członków. (...)

Czy osoby wchodzące w skład organów stowarzyszenia muszą ubiegać się o zaświadczenie o niekaralności?

Czy osoby wchodzące w skład organów stowarzyszenia muszą ubiegać się o zaświadczenie o niekaralności?

zaświadczenie o niekaralności, a w związku z tym dotyczy to również członków organów stowarzyszenia. Jednakże w art. 3 pkt. 1 ustawy Prawo o stowarzyszeniach wskazano, że członkiem stowarzyszenia (...)

Utworzenie terenowego oddziału stowarzyszenia

Utworzenie terenowego oddziału stowarzyszenia

stowarzyszenia. Z treści ustawy nie wynikają dla członków zarządu nowo powstałej jednostki stowarzyszenia negatywne skutki, takie jak w przypadku, gdy władze stowarzyszenia nie (...)

Głosowanie w stowarzyszeniu

Głosowanie w stowarzyszeniu

. Nawet, gdyby niektórzy dostarczyli puste kartki, to i tak można być pewnym, że odpowiedzi udzieliłoby 2/3 członków stowarzyszenia. Czy głosowanie w formie ankiety jest zgodne z prawem? Czy (...)

Małoletni założycielem stowarzyszenia

Małoletni założycielem stowarzyszenia

Czy wśród założycieli stowarzyszenia może być osoba, która ukończyła dopiero 16 lat? Należy odróżnić założyciela stowarzyszenia od jego członków. Założycielem stowarzyszenia (...)

Nieważność uchwały w stowarzyszeniu

Nieważność uchwały w stowarzyszeniu

nieważności musi jednak orzec sąd, nie wystarczy decyzja zarządu. To walne zebrania członków stowarzyszenia jest najwyższą władzą stowarzyszenia. Przepisy prawne nie regulują jednak (...)

Nota księgowa a faktura wewnętrzna

Nota księgowa a faktura wewnętrzna

pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, wszelkiego (...)

Komisja rewizyjna w stowarzyszeniu

Komisja rewizyjna w stowarzyszeniu

Jeden z członków komisji rewizyjnej został wybrany na wiceprezesa stowarzyszenia. Czy zmiany w komisji rewizyjnej wymagają odrębnej uchwały? Czy trzeba wypełnić jakiś formularz KRS? Organ

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne

publiczne funkcji członków zarządów fundacji prowa­dzących działalność gospodarczą rozciągnięto na stowarzyszenia, przyj­mując, że niebezpieczeństwo wystąpienia zjawisk o charakterze (...)

Założenie spółdzielni przez stowarzyszenie

Założenie spółdzielni przez stowarzyszenie

zatrudnianie członków stowarzyszenia w spółdzielni. spółdzielnia

Radny a prezez OSP - kompetencje

Radny a prezez OSP - kompetencje

powyższym należy uznać, że radny będący prezesem stowarzyszenia (w tym wypadku OSP działającego na zasadach stowarzyszenia), które do prowadzenia swojej działalności gospodarczej (...)

Liczba członków stowarzyszenia zwykłego

Liczba członków stowarzyszenia zwykłego

będzie powodowało konieczność zarejestrowania stowarzyszenia.   liczba, członków, stowarzyszenie, zwykłe

Przekazywanie płyt i telefonów na cele związane z przedsiębiorstwem a ewidencjonowanie w kasie fiskalnej

Przekazywanie płyt i telefonów na cele związane z przedsiębiorstwem a ewidencjonowanie w kasie fiskalnej

zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów (...)

Jak uruchamiane jest kształcenie w zawodzie?

Jak uruchamiane jest kształcenie w zawodzie?

, weryfikację efektów kształcenia na egzaminie zawodowym, aż po zatrudnienie absolwentów szkół. Stąd, oprócz uzyskania opinii wojewódzkiej rady rynku pracy, przed uruchomieniem

Sposób wykazania niekaralności

Sposób wykazania niekaralności

. pisemnego oświadczenia o niekaralności. Jeśli natomiast stowarzyszenie chciałoby uzyskać status organizacji pożytku publicznego, to do wniosku do KRS należy dołączyć zaświadczenia o niekaralności członków

Co szóste euro z Europejskiego Funduszu Społecznego trafi do Polski

Co szóste euro z Europejskiego Funduszu Społecznego trafi do Polski

szybko znalazła zatrudnienie, byłoby to wielkim sukcesem - podkreśliła Bieńkowska.Konferencji towarzyszy wystawa najciekawszych projektów dofinansowanych z EFS.Źródło: 23.06.2008 Warszawa

Jakie fundusze europejskie przeznaczone są na zatrudnienie i integrację społeczną?

Jakie fundusze europejskie przeznaczone są na zatrudnienie i integrację społeczną?

danej osoby.   Na podst. www.funduszeeuropejskie.gov.pl fundusze europejskie, zatrudnienie, integracja społeczną, szkolenia, powiatowy urząd pracy, bezrobotny, pomoc, środki unijne, staż

Kodeks karny wykonawczy

Kodeks karny wykonawczy

- również sądowy kurator zawodowy, osoba godna zaufania lub przedstawiciel stowarzyszenia, instytucji albo organizacji społecznej, o której mowa w art. 73 § 1 Kodeksu karnego.Art. 49. 

Praca za granicą

Praca za granicą

innego państwa UE/EOG lub Szwajcarii), aby tam szukać pracy. praca za granicą, zatrudnienie, zagranica, pracownik, pracodawca, UE, państwo, Unia Europejska, agencja zatrudnienia, EURES, pośrednictwo (...)

Naliczenie VAT od upominków reklamowych

Naliczenie VAT od upominków reklamowych

, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, wszelkie (...)

Klienci VIP dostają usługę za darmo

Klienci VIP dostają usługę za darmo

podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, (...)

Cena nabycia do przekazania na cele osobiste a VAT

Cena nabycia do przekazania na cele osobiste a VAT

, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, wszelkie inne przekazanie (...)

Darowizna auta wykorzystywanego w działalności

Darowizna auta wykorzystywanego w działalności

spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, wszelkie inne przekazanie towarów bez wynagrodzenia, w szczególności darowizny (...)

Nieodpłatne świadczenie usług na gruncie VAT

Nieodpłatne świadczenie usług na gruncie VAT

dostawą towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów (...)

Użyczenie lokalu a VAT

Użyczenie lokalu a VAT

) na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących (...)

Umowa użyczenia a podatek VAT

Umowa użyczenia a podatek VAT

, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia a jednocześnie podatnikowi przysługiwało (...)

Będą surowe kary za zatrudnienie niektórych cudzoziemców

Będą surowe kary za zatrudnienie niektórych cudzoziemców

prawnych. (AH) cudzoziemcy, nielegalne zatrudnienie, ustawa

Opodatkowanie reklamy VAT-em

Opodatkowanie reklamy VAT-em

spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, wszelkie inne przekazanie towarów bez wynagrodzenia, w szczególności (...)

Zatrudnienie prezesa spółdzielni

Zatrudnienie prezesa spółdzielni

. Przepis ten bowiem nie odnosi się do wszystkich członków zarządu spółdzielni, lecz do członków zatrudnianych i nie oznacza jednocześnie obowiązku nawiązania stosunku pracy ze wszystkimi (...)

Zatrudnienie członków rodziny

Zatrudnienie członków rodziny

14.11.2008 r. zatrudnienie, prawo pracy, członek rodziny kodeks pracy, nowelizacja, projekt

Zatrudnienie członków zarządu spółdzielni

Zatrudnienie członków zarządu spółdzielni

na określoną część etatu. Nie ma też obowiązku, by członkowie posiadali profesjonalne przygotowanie. spółdzielnia mieszkaniowa, zarząd, członek, funkcja, zatrudnienie, społecznie, umowa (...)

Brak majątku a wniosek o ogłoszenie upadłości

Brak majątku a wniosek o ogłoszenie upadłości

stowarzyszenia prowadzącego działalność gospodarczą, mimo iż uważa, że majątek stowarzyszenia nie wystarcza na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego, nie może rezygnować ze zgłoszenia (...)

Petycje do Parlamentu Europejskiego

Petycje do Parlamentu Europejskiego

numer petycji, na następujący adres:European ParliamentCommittee on PetitionsThe SecretariatRue WiertzB-1047 BRUKSELAKomisja Petycji składa się z 40 członków. Na jej czele stoi przewodniczący i 4

Arbiter w zamówieniach publicznych (stan prawny do 1 marca 2004 r.)

Arbiter w zamówieniach publicznych (stan prawny do 1 marca 2004 r.)

sprawach o zamówienia publiczne. Od 20 października 2003 r., kiedy weszła w życie ustawa nowelizująca z dnia 29 sierpnia 2003 r., wszystkich trzech członków zespołu arbitrów wyznaczonych do rozpatrzenia

Gdzie znaleźć dokumentację pracowniczą ze zlikwidowanych zakładów pracy?

Gdzie znaleźć dokumentację pracowniczą ze zlikwidowanych zakładów pracy?

uprawiały państwową ziemię są przechowywane przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. O dokumenty potwierdzające zatrudnienie w trakcie przebywania w zakładzie karnym należy zwrócić się (...)

Zajęcie wierzytelności a wypłata wynagrodzenia

Zajęcie wierzytelności a wypłata wynagrodzenia

rachunku bankowego obejmującego wkład oszczędnościowy zakaz wypłat z tego rachunku nie dotyczy bieżących wypłat na wynagrodzenie za pracę w tym także dla członków i ich domowników w rolniczych (...)

Zmiany w ustawie o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców

Zmiany w ustawie o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców

Porto zawartego w 1992 roku obszar wolnego handlu, w skład którego wchodzą wszystkie Państwa należące do Unii Europejskiej a także panstwa należące do Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (...)

Preferencyjne pożyczki dla podmiotów ekonomii społecznej

Preferencyjne pożyczki dla podmiotów ekonomii społecznej

;łdzielnie, których celem jest zatrudnienie tj. spółdzielnie pracy, inwalidów i niewidomych, działające w oparciu o ustawę z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze

W jaki sposób obcokrajowiec może podjąć zatrudnienie w Polsce - opinia prawna

W jaki sposób obcokrajowiec może podjąć zatrudnienie w Polsce - opinia prawna

i warunkach wjazdu i pobytu obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej oraz członków ich rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Powyższa procedura jest zasadą ustawa przewiduje od niej

Kondycja dużych firm w Polsce w czasach kryzysu

Kondycja dużych firm w Polsce w czasach kryzysu

zabiega o konkurencyjność polskiej gospodarki i sukces polskich przedsiębiorstw. Skupia 56 branżowych i regionalnych związków pracodawców oraz 17 członków indywidualnych - łącznie reprezentuje (...)

Jak uzyskać wcześniejszą emeryturę – opinia prawna

Jak uzyskać wcześniejszą emeryturę – opinia prawna

;podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników indywidualnych i członków ich rodzin w latach 1983-1990, 2. prowadzenia gospodarstwa rolnego lub pracy w gospodarstwie rolnym, po ukończeniu 16. roku (...)

Firmy mają sposób na pracowników tymczasowych

Firmy mają sposób na pracowników tymczasowych

tymczasowych, które z zasady powinno być ograniczone – mówi gazecie Monika Ulatowska. praca, pracownik tymczasowy, firmy, zatrudnienie

Przypadki, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca wydawane jest bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców

Przypadki, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca wydawane jest bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców

cudzoziemców (Dz. U. 2006 r., Nr 141, poz. 1004). zezwolenie na pracę, cudzoziemiec, szczegółowe warunki, zezwolenie na pracę, obcokrajowcy, zatrudnienie, praca, cudzoziemcy

Prezes zarządu spoza grona członków spółdzielni

Prezes zarządu spoza grona członków spółdzielni

podstawie umowy o pracę albo powołania (art. 68 Kodeksu pracy). Nie dotyczy to spółdzielni pracy, w których zatrudnienie członków następuje bez względu na stanowisko na podstawie spółdzielczej (...)

1

2

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne