zawieszenie poboru akcyzy Wyszukiwarka e-prawnik.pl


Nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym

Nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym

procedurą zawieszenia poboru akcyzy znajdujących się w miejscu prowadzenia tego składu, określający ilości wyrobów akcyzowych oraz kwotę akcyzy, która przypadałaby do (...)

Opodatkowanie akcyzą płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich

Opodatkowanie akcyzą płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich

: są opodatkowane zerową stawką akcyzy; są produkowane i magazynowane bez zastosowania składu podatkowego oraz procedury zawieszenia poboru akcyzy; nie ma zastosowania instytucja przedpłaty (...)

Przepisy obowiązujące od 1 lipca 2021 r. ważne dla podatników

Przepisy obowiązujące od 1 lipca 2021 r. ważne dla podatników

wydanie kolejnych rozporządzeń, które przedłużą zawieszenie stosowania zmienionych zasad poboru podatku u źródła w PIT i CIT do 31 grudnia 2021 r. Projekty rozporządzeń zostały (...)

Zmiany w deklaracjach akcyzowych od 1 lipca 2021 r.

Zmiany w deklaracjach akcyzowych od 1 lipca 2021 r.

podatkowych za okres kwartalny obowiązuje w przypadku wyrobów: objętych zwolnieniem od akcyzy (z wyjątkiem zwolnień częściowych lub zwolnień realizowanych przez zwrot akcyzy, lub zwolnień (...)

Skład podatkowy - jak go otworzyć?

Skład podatkowy - jak go otworzyć?

akcyzowych objętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy, wyrobów akcyzowych nieobjętych procedurą zawieszenia pobory akcyzy, w tym wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy (...)

Zaostrzony Kodeks karny skarbowy!

Zaostrzony Kodeks karny skarbowy!

których zakończono procedurę zawieszenia poboru akcyzy, bez ich uprzedniego oznaczenia znakami akcyzy albo też przeznaczonymi do wywozu za granicę bez pisemnego zawiadomienia w terminie (...)

Banderolowanie towarów akcyzowych w kraju

Banderolowanie towarów akcyzowych w kraju

znakami akcyzy przed zakończeniem procedury zawieszenia poboru akcyzy. Wyroby akcyzowe podlegające obowiązkowi oznaczania znakami akcyzy, bez ich uprzedniego prawidłowego oznaczenia (...)

Zaniechanie poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich

Zaniechanie poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich

(Dz.U. poz. 1159). Co oznacza zaniechanie poboru podatku? Zaniechanie poboru podatku ma zastosowanie do płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich, w stosunku (...)

Pakiet akcyzowy wsparciem dla uczciwych przedsiębiorców

Pakiet akcyzowy wsparciem dla uczciwych przedsiębiorców

statku, na którego potrzeby kupuje się paliwo, do odpowiedniego rejestru, tak aby można było zweryfikować, czy statek w rzeczywistości pływa albo jest zdolny do pływania. Uszczelnienie system poboru

Składamy deklaracje podatkowe

Składamy deklaracje podatkowe

wyrobów akcyzowych; przemieszczania wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy; powiadamiania naczelnika urzędu skarbowego przez podmiot prowadzący skład (...)

Będą preferencje podatkowe na CNG i LNG?

Będą preferencje podatkowe na CNG i LNG?

Polsce. ##baner## Ponadto zgodnie z projektem, papierowy dokument dostawy stosowany przy przemieszczaniu poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy (...)

Zmiany w oznaczaniu wyrobów akcyzowych znakami akcyzy

Zmiany w oznaczaniu wyrobów akcyzowych znakami akcyzy

oznaczonych wyrobów ze składu podatkowego poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, importowanie, nabywanie wewnątrzwspólnotowe albo przekazanie do magazynu wyrobów gotowych (...)

Czy Naczelnik Urzędu Celnego ma obowiązek oceniać, czy towary mogą być dopuszczone do obrotu - opinia prawna

Czy Naczelnik Urzędu Celnego ma obowiązek oceniać, czy towary mogą być dopuszczone do obrotu - opinia prawna

administracyjnych dokumentów towarzyszących jest zakończeniem procedury zawieszenia poboru akcyzy.  Wszystkie powyższe informacje, pomimo, iż z całą pewnością są Panu znane, zostały (...)

Dla małych niezależnych producentów napojów alkoholowych

Dla małych niezależnych producentów napojów alkoholowych

Sarnowski. ##baner## Stawki akcyzy dziś Stawki akcyzy na napoje alkoholowe wynoszą obecnie: alkohol etylowy: 6275,00 zł od 1 hektolitra alkoholu etylowego 100% vol. zawartego w  gotowym wyrobie; piwo

Wkrótce zerowa akcyza na gaz LNG

Wkrótce zerowa akcyza na gaz LNG

zawieszenia poboru akcyzy z użyciem krajowego systemu teleinformatycznego, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.   stawka, 0%, akcyza, gaz, LNG, CNG, paliwo, gaz ziemny, podatek (...)

Akcyza na wyroby węglowe

Akcyza na wyroby węglowe

. Jak liczyć akcyzę? Przykład: wartość opałowa 23,8, stawka akcyzy 1,28, ilosć 200 ton. Akcyza dla 1 tony wynosi 23,8 x 1,28 = 30,464. Czy do obliczeń wartości akcyzy brać 30,464 czy 30,46 (...)

Nowa ustawa o akcyzie

Nowa ustawa o akcyzie

ubezpieczeniowe, czeki).Akcyza na tytoń do palenia oraz na cygara i cygaretki została obniżona.Ustawa ujednolica procedury zakończenia procesu zawieszenia poboru akcyzy oraz niepowstawania zobowiązania (...)

Podwyżki akcyzy nie będzie!

Podwyżki akcyzy nie będzie!

przepisami rozporządzenia określającego stawki dla tego wyrobu. Podobna zmiana została dokonana w rozporządzeniu w sprawie procedury zawieszenia poboru akcyzy i jej dokumentowania. Rozporządzenia (...)

Terminy zapłaty podatków w związku z COVID-19

Terminy zapłaty podatków w związku z COVID-19

zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich Minister Finansów zaniechał poboru akcyzy w odniesieniu (...)

Przygotuj się na brexit

Przygotuj się na brexit

granicy); zmiana zasad poboru podatku akcyzowego; np. w przypadku transportu wyrobów akcyzowych pomiędzy Polską a Wielką Brytanią nie będzie możliwości m.in. zawieszenia poboru (...)

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów i jej opodatkowanie VAT-em

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów i jej opodatkowanie VAT-em

zharmonizowane, które zgodnie z przepisami o podatku akcyzowym są objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy lub procedurą przemieszczania wyrobów akcyzowych z zapłaconą akcyzą, (...)

Nowelizacja ustawy o KAS - skarbówka może więcej...

Nowelizacja ustawy o KAS - skarbówka może więcej...

. Rozszerzono zakres przedmiotowy kontroli celno-skarbowej prowadzonej na podstawie stałego upoważnienia o kontrolę w zakresie m.in. oznaczania i stosowania znaków akcyzy, posiadania automatów (...)

Zwrot akcyzy za sprowadzony samochód

Zwrot akcyzy za sprowadzony samochód

tylko zakazu poboru akcyzy na przyszłość, a nie dotyczył możliwości zwrotu zapłaconej już akcyzy. Jak na razie nie jest jeszcze znane dokładne stanowisko ETS, gdyż nie został wydany (...)

Sejm uchwalił tarczę branżową

Sejm uchwalił tarczę branżową

;wnież zawieszenie poboru opłaty targowej w 2021 r. Opłata ta pobierana jest niemal wyłącznie od drobnych przedsiębiorców, nieposiadających infrastruktury handlowej, dokonujących sprzedaży (...)

Sukcesja firm jednoosobowych

Sukcesja firm jednoosobowych

sukcesyjnego, jeżeli został złożony wniosek o potwierdzenie możliwości wykonywania tej decyzji. Gdy ustąpi przyczyna uzasadniająca zawieszenie postępowania, o której mowa, postępowanie (...)

Zbliża się termin składania JPK_VAT za styczeń

Zbliża się termin składania JPK_VAT za styczeń

JPK_VAT, styczeń, JPK_VAT, ewidencja zakupów i sprzedaży, VAT, mikroprzedsiębiorcy, działalność gospodarcza, zawieszenie, podatnik

Jak wypełnić wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej - EDG-1?

Jak wypełnić wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej - EDG-1?

/klasyfikacje wniosek EDG-1, ewidencja działalności gospodarczej, przedsiębiorca, firma, przedsiębiorstwo, zakładanie formy, zawieszenie działalności

Jak zakończyć jednoosobową działalność gospodarczą?

Jak zakończyć jednoosobową działalność gospodarczą?

najszybciej zamknąć, powinien jednak przemyśleć, czy nie lepszym rozwiązaniem byłoby zawieszenie działalności i przeczekanie trudnego okresu. Zawieszenie i wznowienie firmy, w przeciwieństwie (...)

Nowe rozwiązania dla podatników CIT

Nowe rozwiązania dla podatników CIT

niektóre środki wykorzystywane w produkcji rolnej. Przedłużamy również korzystne rozwiązania w zakresie akcyzy, tj.: obniżkę stawek akcyzy do poziomu minimum unijnego na energię (...)

Same cięcia budżetowe nie wystarczą

Same cięcia budżetowe nie wystarczą

2009 r. akcyzy). Powoduje to negatywne skutki dla konkurencyjności polskiej gospodarki. Postulujemy obniżenie od stycznia 2010 r. akcyzy na energię elektryczną do poziomu minimalnego obowiązującego (...)

Za podwójną winę sąd skazuje tylko raz

Za podwójną winę sąd skazuje tylko raz

zarzucanego mu czynu, ale zakwalifikował go inaczej: jako przywóz do kraju w wyniku wewnątrzwspólnotowego nabycia wyrobów akcyzowych poza procedurą zawieszania poboru akcyzy bez ich uprzedniego (...)

W 2006 r. akcyza na prąd o 11 procent wyższa

W 2006 r. akcyza na prąd o 11 procent wyższa

Od przyszłego roku akcyza na prąd wzrośnie o 11 proc. Ministerstwo Finansów przygotowało już projekt ustawy zakładający zmianę systemu poboru akcyzy od energii elektrycznej. Zmiany tłumaczone (...)

Nowe zasady zwolnień z podatku akcyzowego dla paliw zawierających biokomponenty

Nowe zasady zwolnień z podatku akcyzowego dla paliw zawierających biokomponenty

, obwarowane konkretnymi warunkami. Na nowo uregulowano też zasady zawieszenia poboru akcyzy. Pierwsze z rozporządzeń (Dz. U. nr 248, poz. 2492) zmienia dotychczasowe zasady zwolnień z akcyzy (...)

Przewóz towarów ma być monitorowany elektronicznie

Przewóz towarów ma być monitorowany elektronicznie

lokalizatora lub zewnętrznego systemu lokalizacji pokaże niezafałszowany obraz przemieszczania towarów wrażliwych, co pomoże uszczelnić system podatkowy w zakresie poboru VAT i akcyzy. ##baner## Za

Tarcza 2.0. - rozszerzenie tarczy antykryzysowej

Tarcza 2.0. - rozszerzenie tarczy antykryzysowej

pkt 1 lit. d lub pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych), zachowają status podatnika podatku dochodowego. Zawieszenie spełnienia wymienionych warunków dotyczy wyłącznie roku

Nowa Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług

Nowa Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług

podatkowej, poboru akcyzy i obowiązku oznaczania wyrobów znakami akcyzy na terytorium kraju - do dnia 31 grudnia 2009 r. stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług (...)

Od nowego roku papierosy będą droższe

Od nowego roku papierosy będą droższe

sprzedaży, która stanowi iloraz całkowitej wartości wszystkich papierosów albo tytoniu do palenia, znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy i ilości tych papierosów (...)

Polska znów naruszyła prawo unijne

Polska znów naruszyła prawo unijne

Polska naruszyła prawo UE, ponieważ nie dostosowała systemu poboru akcyzy na energię. W grę wchodzi zwrot elektrowniom nawet kilku miliardów złotych. Inaczej twierdzi Ministerstwo Finansów. (...)

Najważniejsze nowe rozwiązania podatkowe

Najważniejsze nowe rozwiązania podatkowe

kierunku wprowadzenia elektronicznego obiegu dokumentów TAX FREE oraz elektronicznego potwierdzania wywozu towarów. Poza zmianami w zakresie VAT przedłużono zwolnienia od akcyzy samochodó

Wielka Brytania opuszcza UE – informacje dla przedsiębiorców

Wielka Brytania opuszcza UE – informacje dla przedsiębiorców

rozliczania VAT-u, nastąpi zmiana zasad poboru podatku akcyzowego. Te i wiele innych utrudnień w handlu stanowić będą nowe realia wymiany handlowej na linii UE-27 – UK. Mamy jednak nadzieję, (...)

Wielka Brytania opuści UE 31 stycznia 2020 r. - co dalej?

Wielka Brytania opuści UE 31 stycznia 2020 r. - co dalej?

rozliczania VATu, nastąpi zmiana zasad poboru podatku akcyzowego – te i wiele innych utrudnień w handlu stanowić będą nowe realia wymiany handlowej na linii UE-27 – UK. Mamy jednak nadzieję, (...)

System monitorowania drogowego przewozu towarów

System monitorowania drogowego przewozu towarów

zawieszenia poboru akcyzy z zastosowaniem systemu EMCS, czy produktów, które są przedmiotem obrotu towarowego z państwami trzecimi i są zgłoszone do procedury celnej albo powrotnego (...)

Rejestracja VAT w handlu wewnątrzwspólnotowym

Rejestracja VAT w handlu wewnątrzwspólnotowym

przepisami o podatku akcyzowym, są objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy lub procedurą przemieszczania wyrobów akcyzowych z zapłaconą akcyzą; podmiotem innym niż wymienione w pkt 1 (...)

Armia zawodowa do końca 2010

Armia zawodowa do końca 2010

żołnierzy stanowią trzeci obszar profesjonalizacji Sił Zbrojnych RP - powiedział minister Piątas. Czwartym obszarem procesu jest zawieszenie obowiązkowego poboru do wojska,  a w efekcie (...)

Liczne zmiany do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

Liczne zmiany do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

zakończeniu roku kalendarzowego. Będzie można porównać przychód z każdego miesiąca osobno lub z całego roku. Katalog przychodów zostanie ograniczony. Na zawieszenie renty socjalnej (...)

Kodeks karny skarbowy

Kodeks karny skarbowy

) warunkowe zawieszenie wykonania kary, c) warunkowe zwolnienie.§ 3. Środkami zabezpieczającymi są:1) umieszczenie w zakładzie zamkniętym; 2) umieszczenie w zakładzie psychiatrycznym; 3) umieszczenie (...)

Pełnomocnik przedsiębiorcy

Pełnomocnik przedsiębiorcy

pełnomocnika upoważnionego do prowadzenia jego spraw, również związanych ze zmianą treści wpisu w CEIDG (przykładowo uzyskanie wpisu, jego zmiana, zawieszenie oraz wznowienie prowadzonej działalności

Jak najkorzystniej zatrudnić nianię?

Jak najkorzystniej zatrudnić nianię?

przyczyn. Także w przypadku, gdy rodzic zatrudniający nianię przebywa na urlopie bezpłatnym lub nie podlega ubezpieczeniom społecznym z uwagi na zawieszenie działalności gospodarczej , brak jest podstaw (...)

Biuletyn Skarbowy

Biuletyn Skarbowy

akcyzowego a naruszenie procedury zawieszenia poboru akcyzy w innym kraju (AE II/033/9/CCA/08/3628)Podatki lokalneOpodatkowanie podatkiem od czynności cywilnoprawnych dopłat wspólników (PL/LM/834/23/BNJ/08/AP

Nowy Biuletyn Skarbowy Ministerstwa Finansów

Nowy Biuletyn Skarbowy Ministerstwa Finansów

akcyzowyDokumenty potwierdzające zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy (AE II/033/5/CCA/08/2110) Miejsce odbioru wyrobów akcyzowych (AE II/0681/23/1/KWG/07/08/1038) Podatki lokalneTrwały (...)

1

2

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne