zbiorowe zarządzanie Wyszukiwarka e-prawnik.pl


Zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi i prawami pokrewnymi uregulowane

Zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi i prawami pokrewnymi uregulowane

członkostwa w organizacji zbiorowego zarządzania; zasady udzielania i cofania zezwoleń na zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi i prawami pokrewnymi; zasady zawierania i rozwiązywania umów (...)

Projekt ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi

Projekt ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi

udziału w konsultacjach). prawa autorskie, prawa pokrewne, zbiorowe zarządzanie, autor, dzieło, utwór, licencja

Uprawnienia organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi

Uprawnienia organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi

, producentów lub organizacje radiowe i telewizyjne, których statutowym zadaniem jest zbiorowe zarządzanie i ochrona powierzonych im praw autorskich lub praw pokrewnych oraz wykonywanie uprawnień (...)

Opłaty na rzecz organizacji zbiorowego zarządzania a VAT

Opłaty na rzecz organizacji zbiorowego zarządzania a VAT

statutowym zadaniem jest zbiorowe zarządzanie i ochrona powierzonych im praw autorskich lub praw pokrewnych oraz wykonywanie uprawnień wynikających z ustawy. Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o prawie (...)

Niedozwolone korzystanie z utworu

Niedozwolone korzystanie z utworu

pokrewnych zrzesza twórców, artystów wykonawców, producentów lub organizacje radiowe i telewizyjne, a jej statutowym zadaniem jest zbiorowe zarządzanie i ochrona (...)

Opłaty dla ZAiKS

Opłaty dla ZAiKS

telewizyjne, których statutowym zadaniem jest zbiorowe zarządzanie i ochrona powierzonych im praw autorskich lub praw pokrewnych oraz wykonywanie uprawnień wynikających z ustawy. Na podstawie (...)

Prawo autorskie a odtwarzanie muzyki w lokalu

Prawo autorskie a odtwarzanie muzyki w lokalu

autorskim statutowym celem tzw. organizacji zbiorowego zarządzania (a takimi są ZAIKS oraz STOART) jest zbiorowe zarządzanie i ochrona powierzonych im praw autorskich lub praw pokrewnych oraz wykonywanie

Jaka ma być nowa wspólna polityka wizowa UE?

Jaka ma być nowa wspólna polityka wizowa UE?

;dziemnomorski: ochrona migrantów i zarządzanie nielegalnymi przepływami migracyjnymi readmisje, powroty, migracja, emigranci, imigranci, wizy, polityka wizowa, UE, Unia, uchodźcy, wspólna

Fundusze inwestycyjne a VAT

Fundusze inwestycyjne a VAT

Sprawiedliwości z zapytaniem wstępnym. Trybunał (pierwsza izba) orzekł, co następuje: Fundusze inwestycyjne (FI), których jedynym celem jest zbiorowe inwestowanie w papiery wartościowe kapitału pochodzącego (...)

Mniej represyjna odpowiedzialność podmiotów zbiorowych?

Mniej represyjna odpowiedzialność podmiotów zbiorowych?

obniżone kary nakładane na podmioty zbiorowe?  Ustawa nowelizująca przewiduje następnie obniżenie dotychczasowych wysokości kar nakładanych na podmioty zbiorowe. Poprawka ta ma na celu (...)

Ograniczenia w koncentracji przedsiębiorców

Ograniczenia w koncentracji przedsiębiorców

spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi osobami, prawo do całego albo do części mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), umowa przewidująca zarządzanie

Będzie reforma dyrektywy o delegowaniu pracowników?

Będzie reforma dyrektywy o delegowaniu pracowników?

przewodniczącego Junckera z 2017 r. Celem jest usprawnienie współpracy między organami działającymi na rynku pracy na wszystkich szczeblach oraz lepsze zarządzanie sprawami transgranicznymi. (...)

Zobacz, jak UOKIK podsumowuje ubiegły rok

Zobacz, jak UOKIK podsumowuje ubiegły rok

im spraw było 447. Jeśli chodzi o zarządzanie systemem monitorowania i kontrolowania jakości paliw, to przeprowadzone w zeszłym roku kontrole pokazały, że jakość paliw płynnych i gazu LPG uległa

Działalność UOKiK w 2007 r.

Działalność UOKiK w 2007 r.

, że wprowadzone przez nich do obrotu produkty nie spełniają wymogów bezpieczeństwa. UOKiK jest odpowiedzialny również za zarządzanie systemem monitorowania i kontrolowania jakości paliw

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne