znęcanie się Wyszukiwarka e-prawnik.pl


Jak bronić się przed znęcaniem się?

Jak bronić się przed znęcaniem się?

dwoje małżonków wzajemnie się wyzywa, popycha, bije i poniża, to oboje zostaną skazani za znęcanie się nad osobą najbliższą. Znęca się fizycznie lub psychicznie – (...)

Przeciwko bestialskiemu traktowaniu zwierząt

Przeciwko bestialskiemu traktowaniu zwierząt

granica kary za zabicie zwierząt i znęcanie się nad nimi zwiększy się z 2 do 3 lat pozbawienia wolności), a w przypadku działania ze szczególnym okrucieństwem – z 3 do (...)

Lepsza ochrona zwierząt

Lepsza ochrona zwierząt

na zwierzętach. Środek ten stał się natomiast obligatoryjny przy znęcaniu się ze szczególnym okrucieństwem. Nowe przepisy umożliwiają też orzekanie zakazu posiadania zwierząt w razie (...)

Postępowanie przy przestępstwie znęcania

Postępowanie przy przestępstwie znęcania

się” jest zachowaniem intensywnym i częstotliwym, złożonym zazwyczaj z wielu elementów wykonawczych działania przestępnego. przestępstwo, znęcanie się, postępowanie przed (...)

Przeciwko bestialskiemu traktowaniu zwierząt

Przeciwko bestialskiemu traktowaniu zwierząt

dawna domagali się, aby polskie państwo nie było bezradne wobec zwyrodnialców znęcających się nad zwierzętami. Sejm przyjął przepisy, które sprawią, że państwo będzie stanowczo (...)

Wycofanie się z oskarżenia

Wycofanie się z oskarżenia

Przeciwko osobie było prowadzone postępowanie karne o znęcanie się nad rodziną. Akt oskarżenia znalazł się w sądzie - jest już wyznaczony pierwszy termin rozprawy. Oskarżony przebywa (...)

Większe sankcje za okrucieństwo wobec zwierząt

Większe sankcje za okrucieństwo wobec zwierząt

przepisy wejdą w życie? Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.     sankcje, zwierzęta, zabijanie zwierząt, znęcanie się, kara, przestępstwo, zwierzę, pies, (...)

Zwiększona ochrona zwierząt

Zwiększona ochrona zwierząt

dwóch lat ograniczenia lub pozbawienia wolności (obecnie jest to rok), a za znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem do trzech lat (obecnie dwa lata). Osoba, która będzie (...)

Znęcanie się nad zwierzętami

Znęcanie się nad zwierzętami

zwierzęcia można uznać za znęcanie się nad zwierzęciem, a w konsekwencji czyn zabroniony w rozumieniu art. 35 wyżej powołanej ustawy. W przypadku powzięcia wiadomości o znęcaniu się (...)

Znęcanie się psychiczne nad małżonkiem

Znęcanie się psychiczne nad małżonkiem

celu znęcanie się będzie trudne. Wydaje się, że w przedstawionej sytuacji będzie wchodzić w grę raczej tzw. zamiar ewentualny, tj. zachowanie zostało podjęte bezpośrednio w celu (...)

Odpowiedzialność za naruszenie dóbr osobistych

Odpowiedzialność za naruszenie dóbr osobistych

Od momentu rozwodu z Mamą (w 1972 r.) Ojciec mój rozpoczął systematyczne znęcanie się nad Mama, Siostra i mną. Mam na myśli znęcanie się psychiczne poprzez słowo pisane. Ja (...)

Znamiona przestępstwa znęcania

Znamiona przestępstwa znęcania

, koniecznym jest odwołanie się do nauki i doktryny prawa karnego. Kodeks karny w artykule 207 znęcanie się psychiczne i fizyczne kwalifikuje jako czyn zabroniony (przestępstwo) zagrożone (...)

Większa ochrona małoletnich

Większa ochrona małoletnich

znęcanie się fizyczne lub psychiczne nad osobą nieporadną ze względu na wiek, stan psychiczny lub stan fizyczny może zostać nałożona kara od 6 miesięcy do 8 lat więzienia. Kto zaś będzie (...)

Znęcał się nad rodziną

Znęcał się nad rodziną

K. znęcał się fizycznie i psychicznie nad swoją żoną. Groził jej pozbawieniem życia. Kobieta zdecydowała się powiadomić Policję, gdyż tego typu sytuacja nie zdarzyła się po raz (...)

Nowelizacja uwaty o ochronie zwierząt

Nowelizacja uwaty o ochronie zwierząt

także nałożyć nawiązkę, nawet do 10 tys. zł." zwierzęta, ochrona, znęcanie się

Zaostrzenie kar za przestępstwa wobec dzieci

Zaostrzenie kar za przestępstwa wobec dzieci

lat 2 do 12. W nowelizowanym art. 207 k.k., w dodawanym § 1a, wprowadza się postać kwalifikowaną przestępstwa znęcania się określonego w § 1, przy czym, również w tym przepisie

Potrzebne są zmiany w przepisach i praktyce w sprawach przemocy w rodzinie

Potrzebne są zmiany w przepisach i praktyce w sprawach przemocy w rodzinie

podejrzanych o znęcanie się – twierdzi rzecznik praw obywatelskich. Nie doszło też do zapowiadanych zmian legislacyjnych. (...)Wielokrotnie też, przeważnie kobiety, korzystają z prawa (...)

Za psa na łańcuchu areszt lub grzywna

Za psa na łańcuchu areszt lub grzywna

lat ograniczenia lub pozbawienia wolności (obecnie jest to rok), a za znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem - do trzech lat (obecnie - dwa lata). Ten, kto będzie znęcał się (...)

Pozbawienie władzy rodzicielskiej a inne sprawy

Pozbawienie władzy rodzicielskiej a inne sprawy

). Czy zwrócenie się do sądu z tą sprawą wstrzymuje lub wpływa na inne toczące sie sprawy (alimenty, dochodzenie w sprawie o znęcanie się)? Czy może zdarzyć się tak, że sąd (...)

Przeciw okrucieństwu wobec zwierząt

Przeciw okrucieństwu wobec zwierząt

zaplanowano? W projekcie znajdują się następujące propozycje: zwiększenie kar za zabijanie zwierząt i znęcanie się nad nimi z 2 do 3 lat pozbawienia wolności. W przypadku dokonania (...)

Myśliwy nie zdecyduje o uśmierceniu zwierzęcia

Myśliwy nie zdecyduje o uśmierceniu zwierzęcia

się nad zwierzętami do dwóch lat ograniczenia lub pozbawienia wolności (obecnie jest to rok), a za znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem do trzech lat (obecnie dwa lata). (...)

Kalisz - Odpowie za znęcanie się nad zwierzęciem

Kalisz - Odpowie za znęcanie się nad zwierzęciem

Policjanci zatrzymali 29-latka, który wyrzucił przez okno psa, a następnie wrzucił go do rzeki. Mężczyzna znajdował się w stanie nietrzeźwości, miał 3,2 promila alkoholu w organizmie. Odpowie przed

Bezpodstawne wzbogacenie a zrzeczenie się spadku

Bezpodstawne wzbogacenie a zrzeczenie się spadku

konkretnej osoby. Faktem oczywistym jest, że jeśli było dwóch spadkobierców i jeden z nich zrzekł się spadku to de facto dokonał tego na rzecz drugiego, lecz gdyby było ich trzech i (...)

Ustawa chroniąca zwierzęta trafia do Sejmu

Ustawa chroniąca zwierzęta trafia do Sejmu

Dokument zaostrzy kary za znęcanie się nad zwierzętami i wprowadzi zakaz trzymania psów na łańcuchu. Projekt nowej ustawy o zwierzętach złoży dziś w Sejmie Koalicja dla Zwierząt &ndash

Eksmisja współmałżonka

Eksmisja współmałżonka

fakt, jaki tytuł prawny do lokalu przysługuje małżonkowi. eksmisja, współmałżonek, znęcanie się, mieszkanie

Brutalnie zmasakrował psa

Brutalnie zmasakrował psa

: Gryfice,  mł. asp. Edyta Klepczyńska znęcanie się nad zwierzętami, masakrowanie psa, kara

Szybka eksmisja znęcających się nad rodziną

Szybka eksmisja znęcających się nad rodziną

cywilnego. Chcemy ją opracować jak najszybciej.Rzeczpospolita 03.06.2008 r. eksmisja, znęcanie się, rodzina, noclegownia

Kto może się pojednać za małoletniego pokrzywdzonego

Kto może się pojednać za małoletniego pokrzywdzonego

pewnej sprawie o znęcanie się rodzica nad dzieckiem pojawiła się wątpliwość, czy ze sprawcą – rodzicem w imieniu małoletniego dziecka może pojednać się kurator ustanowiony (...)

Znęcanie się nad zwierzętami jest przestępstwem

Znęcanie się nad zwierzętami jest przestępstwem

: www.policja.pl / KGP, 4 października 2008 kara, zwierzęta, znęcanie się nad zwierzętami, przestępstwo, Policja

Reaguj na przemoc wobec dzieci – to Twój obowiązek!

Reaguj na przemoc wobec dzieci – to Twój obowiązek!

. przemoc wobec dzieci, dziecko, bicie, znęcanie się, prawo karne

Kiedy możesz być oskarżycielem posiłkowym - opinia prawna

Kiedy możesz być oskarżycielem posiłkowym - opinia prawna

konkretnym przypadku chodzi o przestępstwo znęcania się, a pokrzywdzonym jest osoba, nad którą się znęcano. Fakt ten ustalony w toku postępowania przygotowawczego nie jest równoznaczny (...)

„Kocham nie biję” – druga odsłona kampanii

„Kocham nie biję” – druga odsłona kampanii

wychowawcze" - mówił uczestniczący w akcji aktor Piotr Adamczyk.Warszawa, e-prawnik.pl kocham nie biję, kampania, przemoc, dziecko, znęcanie się

Kasacja od wyroku w sprawie karnej

Kasacja od wyroku w sprawie karnej

\"tożsamości czynu\" jest problematyczna. Przykładowo, jeżeli X został skazany za znęcanie się w okresie od 1 stycznia do 1 czerwca, a następnie oskarżony ponownie za znęcanie się (...)

Dowód w sprawie o znęcanie się

Dowód w sprawie o znęcanie się

pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Opinia, którą Pani dysponuje może być pomocna, choć może jednak się zdarzyć, że sąd odmówi dopuszczenia takiego dowodu. znęcanie się, (...)

Kopanie psa

Kopanie psa

przestrzegania czystości przez właścicieli psów, dlatego pierwszym krokiem powinna być interwencja w spółdzielni mieszkaniowej. pies, znęcanie się nad zwierzętami, spółdzielnia mieszkaniowa, (...)

Przedawnienie karalności w prawie karnym

Przedawnienie karalności w prawie karnym

będący przedmiotem aktu oskarżenia. znęcanie się, przestępstwo, karalność, przedawnienie

Znęcali się nad kolegą z klasy

Znęcali się nad kolegą z klasy

zdarzenia.Policjanci bardzo szybko ustalili sprawców, którzy znęcali się nad kolegą. Zatrzymali czterech chłopców. Głównym pomysłodawcą okazał się 17-letni Michał F., który był sprawcą (...)

Dosyć tortur na policji!

Dosyć tortur na policji!

sądy mogą wprost się na nią powoływać. W ocenie KMPT podkreśli to charakter czynu i spełni również walor edukacyjny. Należy w tym miejscu przypomnieć, że polski sąd odwoływał się (...)

Zmiany dla dobra dzieci i rodzin?

Zmiany dla dobra dzieci i rodzin?

formalności: ubiegający się o alimenty będą mogli składać pozew na gotowym formularzu dostępnym w Internecie; jest on prosty i łatwy do wypełnienia – większość ubiegających się (...)

Ustawa o ochronie praw lokatorów - krótki komentarz

Ustawa o ochronie praw lokatorów - krótki komentarz

; Przez umowę najmu wynajmujący (będzie nim najczęściej właściciel lokalu, choć zdarzyć się może, że będzie nim także najemca; wówczas zachodzi tzw. podnajem) zobowiązuje się (...)

Cofnięcie wniosku o znęcanie

Cofnięcie wniosku o znęcanie

Jest sprawa o znęcanie się nad rodziną. Policja wszczęła dochodzenie. Wniosek złożyła żona. Czy żona może się jeszcze wycofać w trakcie dochodzenia, jeśli mąż się poprawił? (...)

Przeciwdziałanie przemocy - praktyka w Polsce i Europie: międzynarodowe seminarium w ramach programu DAPHNE III

Przeciwdziałanie przemocy - praktyka w Polsce i Europie: międzynarodowe seminarium w ramach programu DAPHNE III

, agresja, znęcanie się, międzynarodowe seminarium, program DAPHNE III, dzieci, młodzież

Pomoc dla pokrzywdzonych w wyniku przestępstwa

Pomoc dla pokrzywdzonych w wyniku przestępstwa

przestępstwa i masz prawo do bezpłatnej pomocy. Dowiedz się, jaką pomoc możesz uzyskać. Kto może zgłosić się po pomoc? O pomoc może ubiegać się: każdy pokrzywdzony w (...)

Jak może bronić się ofiara przemocy?

Jak może bronić się ofiara przemocy?

do powiedzenia. Sąd dowiaduje się tego w sposób pośredni - z treści opinii powołanego w sprawie rodzinnego ośrodka diagnostyczno-konsultacyjnego. Poza tymi zastrzeżeniami dziecko może być

Wzmocnienie ochrony ofiar przemocy domowej

Wzmocnienie ochrony ofiar przemocy domowej

. ochrona ofiar, ofiara, przemoc domowa, ustawa antyprzemocowa, bicie, znęcanie się, rodzina, nakaz opuszczenia mieszkania, zakaz zbliżania się, agresja

Szybka eksmisja za znęcanie się nad bliskimi

Szybka eksmisja za znęcanie się nad bliskimi

niekompletnej regulacji jest zaniechanie dostarczania dłużnikom pomieszczeń tymczasowych. (…) Dotyczy to również wypadków, w których powodem eksmisji było znęcanie się (...)

Znęcający się nad rodziną będą eksmitowani do noclegowni

Znęcający się nad rodziną będą eksmitowani do noclegowni

Osobę, która znęca się nad rodziną, będzie można eksmitować do noclegowni. Tak chce Ministerstwo Sprawiedliwości. Obecnie nie jest to możliwe. Osoba, która ma wyrok za znęcanie się (...)

Planowana reforma prawa rodzinnego

Planowana reforma prawa rodzinnego

; znęcanie się nad 2-miesięcznym Igorem z Łodzi, który doznał złamania czaszki; próba samobójcza 10-letniej dziewczynki z Zamościa, którą maltretowała matka. Do (...)

Największa reforma prawa karnego od 1927 r.

Największa reforma prawa karnego od 1927 r.

sposób jego wykonywania, jeżeli poprzednio orzeczony środek stał się nieodpowiednii. 6. Zastosowanie wobec osób w stosunku, do których stosuje się środki zabezpieczające (...)

Czy ojciec znęcał się nad 9-letnią córkę?

Czy ojciec znęcał się nad 9-letnią córkę?

tymczasowy areszt.Po południu do świetlicy osiedlowej na Pradze Południe przyszła 9-letnia Beatka. Miała widoczne ślady pobicia na nogach. Gdy opiekunka zapytała się, jak to się stało, dziecko (...)

Rodzina wolna od przemocy

Rodzina wolna od przemocy

. - Prezentacja: "Przemoc wobec dzieci z perspektywy RPO. Jaka prewencja? Pierwotna? Wtórna? Trzeciorzędowa?"   Źródło: www.rpo.gov.pl agresja, znęcanie się, (...)

Alimenty dla mamy i siostry

Alimenty dla mamy i siostry

alimentów na córki. Już wtedy była chora. Ojciec mój znęcał się przed rozwodem fizycznie i psychicznie nad nami wszystkim. Po rozwodzie nadal trwa znęcanie się psychiczne. Wysyła (...)

Eksmisja małżonka w trakcie sprawy o rozwód

Eksmisja małżonka w trakcie sprawy o rozwód

wtedy, kiedy małżonek nagannie się zachowujący tymczasowo się wyprowadził, ale można wskazać przed Sądem takie okoliczności, które świadczą o tym, że  małżonek ten z pewnością (...)

Wezwanie pokrzywdzonego na przesłuchanie

Wezwanie pokrzywdzonego na przesłuchanie

pisma, od których daty doręczenia biegną terminy, doręcza się przez pocztę lub inny uprawniony podmiot zajmujący się doręczaniem korespondencji albo pracownika organu wysyłającego, a w (...)

Zmiana filozofii karania. Nowelizacja Kodeksu karnego

Zmiana filozofii karania. Nowelizacja Kodeksu karnego

jak, o których mowa w art. 72 § 1 pkt 4–5, 6a–7a KK tj. np. przygotowanie do zawodu, powstrzymanie się od nadużywania alkoholu, czy zakaz zbliżania się, potrąceniu od 10% (...)

Procentowe określenie wysokości alimentów

Procentowe określenie wysokości alimentów

stosunków rozumie się istotne zwiększenie możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego do alimentacji, istotne zwiększenie się usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego lub istotne (...)

Czy policja miała prawo do tej interwencji?

Czy policja miała prawo do tej interwencji?

; warto wtedy odwołać się i bronić przez błędnymi ustaleniami organu ścigania. Na tym etapie jednak nie ma Pani przedstawionych żadnych zarzutów i nie ma do czego się odnieść &ndash

Dowód znęcania się psychicznego

Dowód znęcania się psychicznego

Czy istnieje sposób udowodnienia sprawcy faktu znęcania się psychicznego? W jaki sposób można to zrobić? Jak najbardziej możliwe jest przeprowadzenie dowodu na okoliczność znęcania się (...)

W sprawie „katowania

W sprawie „katowania" dzieci...

Rady Ministrów z dnia 28 maja 2008 r. wraz załącznikiem Źródło: www.brpd.gov.pl karcenie, niemowlęta, Rzecznik Praw Dziecka, katowanie, znęcanie się, bicie dziecka

Trwają prace nad nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Trwają prace nad nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

; Źródło: www.brpd.gov.pl przeciwdziałanie przemocy, rodzina, rodzice, dzieci, bicie, znęcanie się, agresja

Monitorowanie przemocy wobec dzieci

Monitorowanie przemocy wobec dzieci

Dzieci.Rzeczpospolita 5.09.2008 r. dzieci, znęcanie się, monitorowanie, dziecko, przestępstwo, rejestr

Przemoc wobec dzieci słabo zwalczana

Przemoc wobec dzieci słabo zwalczana

ten przepis jest martwy.polskatimes.pl 21.05.2008 r. dziecko, znęcanie się, monitoring, projekt, przeciwdziałanie przemocy

Odszkodowanie i zadośćuczynienie

Odszkodowanie i zadośćuczynienie

Najwyższego z 26 lutego 1962 r., sygn. 4 CR 902/61). Jeżeli szkoda wynikła ze zbrodni lub występku (występkiem jest znęcanie się oraz uszkodzenie ciała), roszczenie o naprawienie szkody ulega (...)

Rzecznik Praw Dziecka w sprawie obowiązku zgłaszania właściwym służbom przypadków mających znamiona przemocy wobec dziecka

Rzecznik Praw Dziecka w sprawie obowiązku zgłaszania właściwym służbom przypadków mających znamiona przemocy wobec dziecka

, której skutkiem jest śmierć dziecka albo poważny rozstrój zdrowia. Zdarza się, że pomimo podejrzeń, iż uraz jest skutkiem świadomego stosowania przemocy wobec dziecka, lekarz podejmuje jedynie (...)

Ujawnienie informacji z przebiegu postępowania

Ujawnienie informacji z przebiegu postępowania

żona próbując kwestionować tę opinię napisała pismo do tej organizacji informując, że ja podpieram się tym pismem w Sądzie Rejonowym, w Sądzie Okręgowym, a nawet w sprawie o znęcanie (...)

Kary bardziej skuteczne? Kodeks Karny znowelizowany

Kary bardziej skuteczne? Kodeks Karny znowelizowany

elektronicznego, obowiązki takie jak, o których mowa w art. 72 § 1 pkt 4–5, 6a–7a KK tj. np. przygotowanie do zawodu, powstrzymanie się od nadużywania alkoholu, czy zakaz zbliżania (...)

Przestępczość w okresie I - IX.2008 - średnio prawie 250 przestępstw mniej każdego dnia

Przestępczość w okresie I - IX.2008 - średnio prawie 250 przestępstw mniej każdego dnia

doszło do prawie 250 przestępstw. Szczególnie zmniejszyła się liczba przestępstw kryminalnych - o 8,7 proc. i wyniosła 539 343.Jednocześnie ze spadkiem liczby przestępstw poprawiła się (...)

Dobrowolne poddanie się karze

Dobrowolne poddanie się karze

zastosowania przepisy dotyczące postępowania pojednawczego oraz mediacyjnego, gdyż stosuje się je tylko do przestępstw ściganych z oskarżenia prywatnego. Oskarżony może jednak przyznać się (...)

Nielegalne placówki opiekuńcze mają być ukrócone

Nielegalne placówki opiekuńcze mają być ukrócone

świadczeń.   placówki opiekuńcze, znęcanie się, senior, stary, pensjonariusz, opieka, pielęgniarka, niepełnosprawny, chory, osoba w podeszłym wieku

Ochrona interesów spadkobiercy chorego psychicznie

Ochrona interesów spadkobiercy chorego psychicznie

wyrok 2 lat więzienia za znęcanie się nad rodziną (faktycznie nad braćmi), w dalszym ciągu jest zameldowany i przebywa w gospodarstwie. Krótko po powrocie z więzienia znów zaczął nadużywać (...)

Przesłuchanie świadka na odległość

Przesłuchanie świadka na odległość

złożone bezpośrednio przed sądem polskim. Inną możliwością jest zwrócenie się przez sąd polski (prokuratora polskiego) do sądu australijskiego (prokuratora australijskiego) z wnioskiem o przesłuchanie

Rozwód a apelacja od wyroku alimentacyjnego

Rozwód a apelacja od wyroku alimentacyjnego

zrobić, by najpierw zakończyć sprawę (alimentów) dla mnie istotniejszą? Apelacja powoduje, iż wyrok sądu pierwszej instancji nie staje się prawomocny, a postępowanie nadal się toczy, tyle, (...)

Sprawcy przemocy w rodzinie do eksmisji

Sprawcy przemocy w rodzinie do eksmisji

doświadczającym przemocy w rodzinie. sprawca przemocy w rodzinie, eksmisja, znęcanie się, rodzina, mąż, żona, przemoc w rodzinie, mieszkanie, epidemia, koronowirus, COVID-19, choroba, pandemia, (...)

Jak szybko przedawnia się zniesławienie w internecie?

Jak szybko przedawnia się zniesławienie w internecie?

; niezależnie od ujęcia teoretycznego – zniesławienie nie jest przestępstwem trwałym. Nie składa się bowiem z wielu zachowań (jak np. znęcanie się nad rodziną), tylko z jednego (...)

Będzie kategoryczny zakaz bicia dzieci

Będzie kategoryczny zakaz bicia dzieci

Nie tylko za kary cielesne, wymierzane dzieciom, ale również za psychiczne znęcanie się nad nimi rodzice będą mieli kłopoty. Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Stosowanie kar cielesnych wobec dzieci

Stosowanie kar cielesnych wobec dzieci

cielesne, znęcanie się, dziecko, dzieci, władza rodzicielska, przestępstwo

Eksmisja bez prawa do lokalu socjalnego

Eksmisja bez prawa do lokalu socjalnego

socjalny, eksmisja, lokal, przemoc, przestępstwo, znęcanie się

Przestępstwa esbeków się przedawniły

Przestępstwa esbeków się przedawniły

IPN zarzucał byłym funkcjonariuszom SB psychiczne i fizyczne znęcanie się w latach 80. nad działaczami opozycji. Krakowski sąd uznał, że przestępstwa się przedawniły – informuje (...)

Przestępstwo pomówienia

Przestępstwo pomówienia

analizowanej sytuacji, można argumentować, że jeśli zarzucane znęcanie się nad zwierzętami zarzucano nauczycielowi, to w powszechnej opinii jest on narażony nie tylko na negatywną stygmatyzacje (...)

Spotkanie w KPRM poświęcone walce z przemocą wobec dzieci

Spotkanie w KPRM poświęcone walce z przemocą wobec dzieci

dzieci, znęcanie się nad dziećmi, agresja, przemoc w rodzinie, spotkanie w KPRM, walka z przemocą wobec dzieci

Orzekanie o winie po wcześniejszej separacji

Orzekanie o winie po wcześniejszej separacji

Żona wniosła o separację podając za przyczynę zupełny rozkład małżeński, psychiczne znęcanie się nad nią męża. Mąż nie zgadzał się na separację twierdząc, że podłożem (...)

Wina za rozpad małżeństwa a opieka nad dzieckiem

Wina za rozpad małżeństwa a opieka nad dzieckiem

może się zdarzyć, iż uznanie za winnego rozpadu małżeństwa było wynikiem takich zachowań, które jednocześnie stanowią przeszkodę do przyznania opieki (np. alkoholizm, znęcanie się (...)

Niestawiennictwo oskarżonego na rozprawie

Niestawiennictwo oskarżonego na rozprawie

. Uproszczenia polegają między innymi na tym, iż rezygnuje się tu z obowiązkowego udziału oskarżyciela i oskarżonego w rozprawie. Jednak jeżeli oskarżony, któremu doręczono wezwanie, nie (...)

Inspektor Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami

Inspektor Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami

wydanie stosownego nakazu.Na terenie całej Polski działają 92 jednostki Towarzystwa. Ich adresy można znaleźć tutaj. ochrona zwierząt, inspekcja, kontrola, Towarzystwo Ochrony nad Zwierzętami, znęcanie (...)

ETPC przeciwko przemocy w rodzinie

ETPC przeciwko przemocy w rodzinie

wycofywała pod groźbą dalszych pobić. Brak reakcji skończył się tragicznie. Opuz skarży się, że bierność władz tureckich wobec przemocy domowej stanowi naruszenie pozytywnych obowiązków (...)

Rozwiązanie umowy dożywocia

Rozwiązanie umowy dożywocia

nieruchomości, rozwiązać umowę o dożywocie. Za takie wyjątkowe sytuacje można by na przykład uznać znęcanie się siostrzenicy nad starszą Panią.   Zgodnie z orzeczeniem Sądu (...)

Fałszywe oskarżenie o popełnienie przestępstwa

Fałszywe oskarżenie o popełnienie przestępstwa

Siostra, bezpodstawnie i bezzasadnie, w zmowie ze swoim mężem, a moim szwagrem, oskarżyła mnie z paragrafu 207 § 1 o znęcanie się. Bezpardonowo dopuścili się szeregu ewidentnych kłamstw

Opinia Rady Legislacyjnej w sprawie kar za karcenie dzieci

Opinia Rady Legislacyjnej w sprawie kar za karcenie dzieci

, przestępstwo, znęcanie się, rodzina

Dobro dzieci ma być jeszcze bardziej chronione

Dobro dzieci ma być jeszcze bardziej chronione

siostry; znęcanie się nad dwumiesięcznym Igorem z Łodzi, który doznał złamania czaszki; próba samobójcza 10-letniej dziewczynki z Zamościa, którą maltretowała (...)

Spadek dla dzieci rozwiedzionych małżonków

Spadek dla dzieci rozwiedzionych małżonków

Tego roku, dokładnie 4 października sąd orzekł rozwód z winy męża. Wcześniej były też wyroki za znęcanie się nade mną. Następnie w dniu 4 listopada były mąż popełnił samobójstwo. (...)

Wyrok karny w sprawie o rozwód

Wyrok karny w sprawie o rozwód

Prowadzone jest dochodzenie w sprawie o znęcanie się męża nad rodziną. Po jej zakończeniu zamierzam wystąpić o rozwód z orzeczeniem winy męża za rozkład małżeństwa. Z literatury wiem, (...)

Czy będą surowsze kary za znęcanie się nad dziećmi?

Czy będą surowsze kary za znęcanie się nad dziećmi?

Zaostrzenie kar za znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem i odpowiednie wytyczne dla prokuratorów zapowiedział wczoraj Zbigniew Ziobro   (....)Tymczasem kilka godzin wcześniej na konferencji

Sąd może skazać za głuche telefony

Sąd może skazać za głuche telefony

założenia ma stanowić uzupełnienie dotychczas kryminalizowanych w kodeksie karnym czynów, takich jak np. znęcanie się, zniewaga, groźby karalne czy naruszanie nietykalności cielesnej. (...)

Dlaczego trudno wygrać sprawę o mobbing?

Dlaczego trudno wygrać sprawę o mobbing?

przepisy, trudności dowodowe oraz to, że spór będzie się zapewne ciągnąć latami. Roszczenia tego typu coraz częściej korkują wokandy sądowe. Rzeczpospolita 31.01.2006 r. mobbing, praca, pracodawca

Ostrzej ze sprawcami przemocy w rodzinie

Ostrzej ze sprawcami przemocy w rodzinie

karnego przewidującym kary więzienia od 3 miesięcy do 5 lat za "fizyczne lub psychiczne znęcanie się nad osobą najbliższą lub inną pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności (...)

Dzielnicowy będzie miał więcej praw

Dzielnicowy będzie miał więcej praw

jak: bigamia, znęcanie się, rozpijanie małoletniego i uchylanie się od płacenia alimentów. Zmiany wprowadza zarządzenie komendanta głównego policji z 13 kwietnia 2012 roku. Wejdzie (...)

Eksmitowany trafi do noclegowni lub schroniska

Eksmitowany trafi do noclegowni lub schroniska

Rzeczpospolita. – Nie może być tak, że osoby z wyrokiem za znęcanie się nad rodziną mieszkają pod jednym dachem ze swoimi ofiarami – mówi w rozmowie z dziennikiem prof. Feliks (...)

Łączenie ról procesowych w postępowaniu karnym

Łączenie ról procesowych w postępowaniu karnym

Poszkodowana matka, w sprawie o znęcanie się psychiczne męża nad żoną, wystąpiła z wnioskiem o ustanowienie jej prokuratorem posiłkowym. Sąd uznał wniosek. Czy w tej sytuacji poszkodowana (...)

Łączenie ról procesowych w postępowaniu karnym

Łączenie ról procesowych w postępowaniu karnym

Poszkodowana matka, w sprawie o znęcanie się psychiczne męża nad żoną, wystąpiła z wnioskiem o ustanowienie jej prokuratorem posiłkowym. Sąd uznał wniosek. Czy w tej sytuacji poszkodowana (...)

Nauczyciel zareaguje na przemoc domową

Nauczyciel zareaguje na przemoc domową

przemocy w rodzinie skazano ponad 16 tys. osób. 3 tys. przypadków dotyczyło przemocy wobec małoletnich. - Te trzy tysiące skazanych za znęcanie się nad dziećmi to kropla. Z naszych (...)

1

2

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne