zoz Wyszukiwarka e-prawnik.pl


Ratujemy polskie szpitale

Ratujemy polskie szpitale

sp zoz-u z rejestru zakładów opieki zdrowotnej i Krajowego Rejestru Sądowego oraz przejęciu zobowiązań sp zoz przez samorząd; powołaniu spółki kapitałowej, w której samorząd obejmie wszystkie (...)

Zakładanie NZOZ

Zakładanie NZOZ

to niepubliczny zakład opieki zdrowotnej. Przedmiot działania zakładu, jego organy, a także gospodarkę finansową określa statut zakładu opieki zdrowotnej. Statut nadaje podmiot, który tworzy dany ZOZ. Zakład (...)

Ochrona członków związków zawodowych

Ochrona członków związków zawodowych

kadrę kierowniczą w zakładzie pracy albo liczba pracowników ustalona przez zarząd z.o.z., zrzeszającej do 20 członków (ma prawo wskazać pracodawcy 2 pracowników podlegających ochronie, a w przypadku

NIK krytykuje przekształcania szpitali w spółki kapitałowe

NIK krytykuje przekształcania szpitali w spółki kapitałowe

. Nowo powstałe spółki, podobnie jak wcześniej SP ZOZ-y, miały bowiem ograniczone możliwości zmiany profilu działalności oraz pozyskiwania dodatkowych przychodów. NIK wskazuje, że zmiana formy (...)

Godziny nadliczbowe lekarzy

Godziny nadliczbowe lekarzy

to jednak dyżur, a zatem nie może być wliczona do limitu dyżurów medycznych z art. 32j ust. 3 ustawy o ZOZ. Jeśli lekarz zostanie wezwany do ZOZ-u i wykonuje pracę, wówczas jest to praca w (...)

Konferencja dla samorządowców pt. „Ratujemy polskie szpitale” z udziałem premiera Donalda Tuska oraz minister zdrowia Ewy Kopacz

Konferencja dla samorządowców pt. „Ratujemy polskie szpitale” z udziałem premiera Donalda Tuska oraz minister zdrowia Ewy Kopacz

będzie na podstawie umów zawartych między rządem a samorządem terytorialnym. Samorządy przekształcające sp zoz-y otrzymają dotację na spłatę przejętych zobowiązań publicznoprawnych, części (...)

Kierownik zoz a ustawa kominowa

Kierownik zoz a ustawa kominowa

, który został powołany na stanowisko dyrektora (tj. kierownika) szpitala (tj. SP ZOZ-u), a zatem do wykonywania pracy w charakterze osoby zarządzającej, a jednocześnie w tym szpitalu zatrudniony był (...)

Szpitale igrają ze zdrowiem pacjentów

Szpitale igrają ze zdrowiem pacjentów

samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej w okresie 2006-2008 (I półrocze).Dariusz Madejski, e-prawnik.pl szpitale, NIK, kontrola, rentgen, ZOZ, bezpieczeństwo, pacjent

Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę - opinia prawna

Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę - opinia prawna

01.03.2002 r. Nie ukrywam, że chciałbym wykorzystać błąd poprzedniego pracodawcy na swoją korzyść. Trwają obecnie procesy sądowe o niewypłacone dodatkowe wynagrodzenia tzw. 13-ki i Publiczny ZOZ (...)

Kolejna poprawka do ustawy o restrukturyzacji finansowej publicznych ZOZ-ów

Kolejna poprawka do ustawy o restrukturyzacji finansowej publicznych ZOZ-ów

odbędzie się w Senacie dyskusja na jej temat. Poprawka do ustawy o restrukturyzacji finansowej publicznych ZOZ-ów to w rzeczywistości szereg zmian, które przywracają wiele rozwiązań z prezydenckiego (...)

NIK o zakupach aparatury i sprzętu medycznego

NIK o zakupach aparatury i sprzętu medycznego

projektu. Np: zawyżali zakładany wzrost liczby udzielanych świadczeń i osób korzystających z zoz, na wyrost obiecywali wprowadzenie nowych usług czy skrócenie czasu oczekiwania na świadczenie medyczne

Szpitale zostaną przekazane pod kontrolę samorządów?

Szpitale zostaną przekazane pod kontrolę samorządów?

mechanizm pomocy dla zakładów będzie wielowymiarowy. Jednym z elementów ma być umorzenie zobowiązań publiczno-prawnych na dzień 31 grudnia 2007 r. SP ZOZ-y będą mogły również (...)

Zawarcie umowy z kierownikiem samodzielnego ZOZ

Zawarcie umowy z kierownikiem samodzielnego ZOZ

umowy, umowa o pracę, kierownik samodzielnego ZOZ-u, samodzielny, zakład opieki zdrowotnej

Odwołanie dyrektora ZOZ a opinia rady społecznej

Odwołanie dyrektora ZOZ a opinia rady społecznej

powołania. praca, powołanie, stosunek pracy, dyrektor, ZOZ, odwołanie, natychmiastowe, starosta, wypowiedzenie, wynagrodzenie, okres, stanowisko, zatrudnienie, rada społeczna, opinia

Pożyczki dla ZOZ-ów

Pożyczki dla ZOZ-ów

Udzielenie publicznym Zakładom Opieki Zdrowotnej (ZOZ) pożyczek przez Skarb Państwa przewiduje projekt ustawy o pożyczkach, przedstawiony w poniedziałek przez Platformę Obywatelską. Pożyczki miałyby

Zamiana wspólnika w aneksie do umowy spółki

Zamiana wspólnika w aneksie do umowy spółki

. regon, rejestr, zoz, spółka cywilna, aneks, wspólnik, wstąpienie

Stosunek pracy na podstawie powołania

Stosunek pracy na podstawie powołania

to zgodę. Przepisy prawa nie nakładają takiego obowiązku na pracodawcę. praca, powołanie, stosunek pracy, dyrektor, ZOZ, odwołanie, natychmiastowe, starosta, wypowiedzenie, wynagrodzenie, okres, stanowisko

Czas pracy pracowników zakładu opieki zdrowotnej

Czas pracy pracowników zakładu opieki zdrowotnej

przysługuje dodatek w wysokości 20% stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego za każdą godzinę pracy. pielęgniarka, pracownik, lekarz, czas pracy, ZOZ, zakład opieki zdrowotnej, zakłady opieki (...)

Publiczne i niepubliczne ZOZ-y

Publiczne i niepubliczne ZOZ-y

prawna. ZOZ w Ełku powołał miejscowy samorząd jako spółkę z o.o, a usługi zdrowotne świadczy utworzone przez nią Centrum Zdrowia. Obie placówki przedstawiają się jako niepubliczne. Ełcki ZOZ (...)

Twoje prawo do dokumentacji medycznej

Twoje prawo do dokumentacji medycznej

może pobrać opłatę tylko za udostępnienie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji (art. 18 ust. 4b ustawy). Rzeczpospolita 5.09.2007 r. dokumentacja medyczna, prawa pacjenta, pacjent, ZOZ, odpis, opłaty

Czy szpitale odzyskają pieniądze wydane na podwyżki z ustawy 203?

Czy szpitale odzyskają pieniądze wydane na podwyżki z ustawy 203?

zwrot kosztów obowiązkowych podwyżek, jeśli ZOZ mimo prawidłowego gospodarowania środkami na udzielanie świadczeń zdrowotnych nie mógł ich pokryć w całości lub w części.   Rzeczpospolita (...)

Opinia do ustawy o szczególnych uprawnieniach pracowników zoz

Opinia do ustawy o szczególnych uprawnieniach pracowników zoz

zdrowia, lekarze, służba zdrowia, szpitale, PKPP Lewiatan, uprawnienia pracowników zakładów opieki zdrowotnej, zoz

Poprawki do pakietu ustaw zdrowotnych

Poprawki do pakietu ustaw zdrowotnych

uprawnienia do: nagród jubileuszowych, dodatków za wysługę lat, odpraw emerytalnych i rentowych.Źródło: www.mz.gov.pl poprawki, pakiet ustaw zdrowotnych, pracownicy zoz

Zwolnienie z CIT dochodu spółki z o.o. w części przeznaczonej i wydatkowanej na ochronę zdrowia

Zwolnienie z CIT dochodu spółki z o.o. w części przeznaczonej i wydatkowanej na ochronę zdrowia

zapewni to zrównoważoną realizację innych funkcji, w tym także funkcji fiskalnej państwa. zwolnienie z podatku, dochód, ochrona zdrowia, CIT, ZOZ, samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

List Ministra Zdrowia w sprawie udziału partnerów społecznych w pracach nad reformą szpitali

List Ministra Zdrowia w sprawie udziału partnerów społecznych w pracach nad reformą szpitali

wątpliwości, otwórzmy drogę do porozumienia. W imieniu polskich pacjentów, dla naszego wspólnego dobra.Źródło: www.mz.gov.pl / Ewa Kopacz szpitale, zoz, służba zdrowia, (...)

Rusza szpital na Stadionie Narodowym

Rusza szpital na Stadionie Narodowym

Józefa Poniatowskiego 1 w Warszawie, województwo opolskie: Centrum Wystawienniczo-Kongresowe, przy ul. Wrocławskiej 158 w Opolu, województwo podkarpackie: SP ZOZ MSWiA

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe i Państwowa Straż Pożarna podpisały porozumienie określające zasady współpracy

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe i Państwowa Straż Pożarna podpisały porozumienie określające zasady współpracy

określono zasady korzystania ze wspólnej infrastruktury łączności. Państwowa Straż Pożarna otrzymuje możliwość korzystania ze statków powietrznych SP ZOZ Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (...)

Przekształcenie na zakład opieki lekarskiej

Przekształcenie na zakład opieki lekarskiej

). Niemniej, z obydwu zacytowanych norm wynika dla Pani obowiązek dostosowania pomieszczeń do spełnienia odpowiednich wymogów, ponadto termin w nich wskazany jest identyczny.   ipl, zoz

Urlop wypoczynkowy a dyżur lekarza

Urlop wypoczynkowy a dyżur lekarza

porozumieniem z pracodawcą mogłaby także przenieść na inny termin na mocy porozumienia z pracodawcą. urlop, wypoczynkowy, lekarz, dyżur, ZOZ, zwolnienie, praca, pracownik, pracodawca

Dodatek stażowy do wynagrodzenia

Dodatek stażowy do wynagrodzenia

, wynagrodzenie, stanowisko, jednostka sfery budżetowej, publiczny ZOZ

Dyżury lekarza radiologa

Dyżury lekarza radiologa

czasu pracy niektórych pracowników ZOZ - GPP-302-4560-154/08/PE). czas pracy, lekarz, radiolog, opt out, norma, pracownik, pracodawca, szpital, zakład opieki zdrowotnej, ZOZ, pacjent, (...)

ZOZ czy spółka użyteczności publicznej

ZOZ czy spółka użyteczności publicznej

prawo uczestniczenia w postępowaniu upadłościowym. Rzeczpospolita 7.02.2008 r.   ZOZ, spółka użyteczności publicznej, zakład opieki zdrowotnej, projekt, nowela

Obowiązki informacyjne wobec związków zawodowych

Obowiązki informacyjne wobec związków zawodowych

jakichkolwiek przepisów prawa wynika jakich informacji powinien udzielać związkom pracodawca, a jakich udzielać nie musi (w regulaminie zoz-u nie ma żadnych zapisów na ten temat)? Jakie są kompetencje (...)

Lokal dla związków zawodowych

Lokal dla związków zawodowych

Zarząd związku zawodowego lekarzy w publicznym ZOZ domaga się od dyrektora udostępnienia pomieszczenia i urządzeń technicznych niezbędnych do wykonywania działalności związkowej w zakładzie. ZOZ

Godziny nadliczbowe a dodatek i dzień wolny

Godziny nadliczbowe a dodatek i dzień wolny

unijnego polegającego na niewliczaniu dyżurów do czasu pracy. Dyrekcja ZOZ chce rozwiązać problem i udzielać lekarzom czasu wolnego za nadgodziny (zejścia po dyżurach, udzielanie dni wolnych) i nie (...)

Udokumentowanie pracy w gospodarstwie rolnym

Udokumentowanie pracy w gospodarstwie rolnym

kadrach jedynie dowody zatrudnienia w ZOZ. Czy zakład pracy jest zobowiązany uznać roszczenia w rozumieniu Ustawy z dnia 20 lipca 1990 r. wypłacić nagrodę jubileuszową za 30 lecie? Co to znaczy "objęcie

Czas pracy stomatologa i lekarza

Czas pracy stomatologa i lekarza

lekarzy i dentystów zatrudnionych w ZOZ. Do zatrudniania pracowników przez dentystów nie będących ZOZ-ami stosuje się przepisy kodeksu pracy o czasie pracy. Z zatrudnieniem wiąże się obowiązek (...)

Ochrona stosunku pracy członka związku zawodowego

Ochrona stosunku pracy członka związku zawodowego

będącym członkiem danej zakładowej organizacji związkowej, upoważnionym do reprezentowania tej organizacji wobec pracodawcy), albo gdy nie jest Pani takim imiennie wskazanym członkiem zoz. Ochrona (...)

Czas pracy lekarza

Czas pracy lekarza

godziny pracy oraz dni wolne od pracy (art. 32i ustawy o ZOZ). czas pracy lekarza, zakład opieki zdrowotnej, organizacja czasu pracy, okres rozliczeniowy

Plany dotyczące systemu zdrowia

Plany dotyczące systemu zdrowia

, komercjalizacja, ZOZ

W jaki sposób unika się wypłacania podwyżek pielęgniarkom?

W jaki sposób unika się wypłacania podwyżek pielęgniarkom?

10/05). Rzeczpospolita 23.02.2006 r. pielęgniarki, podwyżka, zoz, opieka zdrowotna, 203

Kto spłaca długi szpitala?

Kto spłaca długi szpitala?

ze środków publicznych. Jest jeszcze jedna możliwość - połączenie placówek.   Rzeczpospolita 12.08.2005 r. dług, długi, wierzyciel, wierzyciele, ZOZ, załozyciel, szpital, powiat, województwo

Za dyżury lekarzy trzeba płacić jak za nadgodziny

Za dyżury lekarzy trzeba płacić jak za nadgodziny

. 3 znowelizowanej ustawy o ZOZ pozwala planować szefowi pracę w ramach pełnienia dyżuru medycznego przekraczającą 37 godzin 55 minut na tydzień w przyjętym okresie rozliczeniowym. Odnosi się to (...)

Ile mogą pracować lekarze?

Ile mogą pracować lekarze?

. 1 ustawy o ZOZ) i nie przewiduje od tego żadnych odstępstw. Rzeczpospolita 04.01.2008 r. praca, czas, pracy, lekarz, dyżur, odpoczynek

Będą podwyżki w służbie zdrowia

Będą podwyżki w służbie zdrowia

. dodatkowych nakładów na roczne wynagrodzenia, co przełoży się właśnie na 30-proc. podwyżkę płac dla każdego pracownika służby zdrowia w IV kwartale br. W styczniu 2007 r. ZOZ-y otrzymają o (...)

Za długi szpitala odpowie powiat

Za długi szpitala odpowie powiat

nich jest żądanie w procesie cywilnym rekompensaty od organów założycielskich ZOZ. Dotychczas próby te nie dawały rezultatu. Rzeczpospolita 15.04.2005 r. Za długi szpitala odpowie powiat

Zbycie przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego – co zrobić z dotychczasową dokumentacją medyczną pacjentów?

Zbycie przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego – co zrobić z dotychczasową dokumentacją medyczną pacjentów?

; adwokaci i radcowie prawni sp.p. zbycie, ZOZ, podmiot leczniczy, dokumenty, pacjent

Finansowanie prywatnej opieki zdrowotnej

Finansowanie prywatnej opieki zdrowotnej

; Karolina Kornblit, aplikant radcowski, Kancelaria GACH, HULIST, MIZIŃSKA, WAWER – adwokaci i radcowie prawni sp.p. (www.ghmw.pl)   finansowanie, prywatna opieka zdrowotna, ZOZ, leczenie, (...)

1

2

3

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne