zus Wyszukiwarka e-prawnik.pl


Składamy wniosek o emeryturę w obniżonym wieku emerytalnym...

Składamy wniosek o emeryturę w obniżonym wieku emerytalnym...

ubezpieczenia chorobowego. Krok 1 – wybór najwygodniejszego dla siebie sposobu dostarczenia wniosku do ZUS a) przez Internet - za pomocą Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS).Jeśli (...)

PUE ZUS – obowiązek założenia profilu dla płatników składek

PUE ZUS – obowiązek założenia profilu dla płatników składek

na PUE ZUS lub nie upoważni nikogo do dostępu do profilu płatnika, ZUS założy mu profil na PUE ZUS do 31 stycznia 2023 r. Zob. art. 15 ustawy z dnia 24 czerwca 2021 roku o zmianie ustawy (...)

„Mały ZUS plus” od 1 lutego 2020 r.

„Mały ZUS plus” od 1 lutego 2020 r.

, powinien zgłosić się do ulgi maksymalnie do 2 marca. Zrobi to, składając w ZUS odpowiednie dokumenty: ZUS ZWUA (wyrejestrowanie z dotychczasowym kodem ubezpieczenia) oraz ZUS ZUA lub (...)

Jak skorzystać z bonu turystycznego 500+?

Jak skorzystać z bonu turystycznego 500+?

rachunek, który podałeś przy rejestracji na Platformie Usług Elektronicznych ZUS). Czy po przyjęciu płatności bonem muszę zawiadomić ZUS lub POT, aby otrzymać zwrot? Nie. ZUS (...)

Jak należy składać deklaracje do ZUS?

Jak należy składać deklaracje do ZUS?

ZUS DRA, ZUS RSA i ZUS RCA to najważniejsze deklaracje i raporty, które przedsiębiorcy składają co miesiąc do ZUS. Sprawdź, kto i w jakich termnach musi złożyć ZUS (...)

Jakie dokumenty stanowią podstawę prawa do zasiłku chorobowego?

Jakie dokumenty stanowią podstawę prawa do zasiłku chorobowego?

przez ZUS, dowodem stanowiącym podstawę przyznania i wypłaty zasiłku chorobowego przez ZUS jest zaświadczenie lekarskie na druku ZUS ZLA, które płatnik składek przekazuje do ZUS, (...)

Jak najkorzystniej zatrudnić nianię?

Jak najkorzystniej zatrudnić nianię?

, gdy podstawa wymiaru składek niani jest wyższa niż minimalne wynagrodzenie, należy złożyć wraz z deklaracją rozliczeniową odpowiednio dwa raporty ZUS RCA lub ZUS RZA: z kodem tytułu ubezpieczenia

Liczne zmiany do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

Liczne zmiany do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

Platformie Usług Elektronicznych  ZUS. Zmiany od 1 stycznia 2023 r. Płatnik składek będzie musiał założyć profil informacyjny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS i przekazać (...)

Jak ZUS ustala kwotę wolną od potrąceń i egzekucji?

Jak ZUS ustala kwotę wolną od potrąceń i egzekucji?

% świadczenia). Kwota świadczenia, którą ZUS musi wypłacić, wynosi: 4.125,00 zł – 747,25 zł – 2.475,00 zł = 902,75 zł W przypadku tej emerytury ZUS w ogóle nie (...)

Emerytura w powszechnym wieku emerytalnym dla osób urodzonych do końca 1948 r.

Emerytura w powszechnym wieku emerytalnym dla osób urodzonych do końca 1948 r.

o przyznaniu  emerytury. Jakie warunki trzeba spełnić, aby pobierać emeryturę? Aby ZUS mógł wypłacać uprawnionemu emeryturę, musi on rozwiązać stosunek pracy. Jeżeli tego nie zrobi, (...)

Skrócenie okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacja

Skrócenie okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacja

raportu informacyjnego ZUS RIA; dane z tego raportu ZUS udostępni również na profilu danej osoby na PUE ZUS. Zmiany w bieżąco składanych dokumentach Jeżeli pracodawca przekaże (...)

Jak skorzystać od 1 stycznia z ulgi „mały ZUS plus”?

Jak skorzystać od 1 stycznia z ulgi „mały ZUS plus”?

;ZUS DRA cz. II albo ZUS RCA cz. II. „Mały ZUS plus” w 2021 r. - wyjaśnienia z przykładami Prowadzisz działalność gospodarczą - możesz opłacać składki na ubezpieczenia (...)

PUE ZUS dla każdego płatnika składek

PUE ZUS dla każdego płatnika składek

pracowniczych czy niezbędnych zaświadczeń. To duże ułatwienie dla przedsiębiorców, którzy kontaktują się z ZUS. Dlatego warto mieć swój profil na PUE ZUS. PUE ZUS (...)

Forma dokumentacji pracowniczej od 2019 r.

Forma dokumentacji pracowniczej od 2019 r.

informacyjny ZUS RIA został przekazany przez Ciebie do ZUS - jeśli pracownik jest uprawniony do świadczenia emerytalno-rentowego i informacja o stanie konta w ZUS nie jest do niego wysyłana. Byłego (...)

Elektroniczne zwolnienia lekarskie e-ZLA - co powinni wiedzieć płatnicy?

Elektroniczne zwolnienia lekarskie e-ZLA - co powinni wiedzieć płatnicy?

przekazuje zaświadczenie lekarskie e-ZLA na elektroniczną skrzynkę podawczą ZUS. ZUS udostępnia zaświadczenie lekarskie e-ZLA płatnikowi składek na jego profilu informacyjnym na PUE ZUS (...)

Nabór wniosków w programie „Rodzina 500+” na nowy okres świadczeniowy

Nabór wniosków w programie „Rodzina 500+” na nowy okres świadczeniowy

odbiorczej na profilu na PUE ZUS – także w sytuacji, gdy wniosek został złożony przez bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia. Ile czasu ma ZUS na przyznanie i wypłatę (...)

Terminy przechowywania akt pracowniczych od 2019 r.

Terminy przechowywania akt pracowniczych od 2019 r.

. Niezależnie od zleceniodawcy – ZUS poinformuje pracownika o złożeniu raportu informacyjnego ZUS RIA: w informacji o stanie konta w ZUS, przesłanej za rok, w którym raport (...)

Mały ZUS Plus w 2022 roku

Mały ZUS Plus w 2022 roku

nie korzystałeś z Małego ZUS lub z Małego ZUS Plus, a spełniasz warunki otrzymania Ulgi, przekaż do ZUS w terminie do 31 stycznia 2022 roku: wyrejestrowanie z ubezpieczeń (ZUS (...)

Tarcza 6.0 – jakie wnioski można złożyć od 30 grudnia

Tarcza 6.0 – jakie wnioski można złożyć od 30 grudnia

, możesz złożyć wniosek do Prezesa ZUS o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wystarczy, że złożysz pismo w tej sprawie do ZUS. Masz na to 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Jeśli Prezes ZUS (...)

Można już składać wnioski o wsparcie z tarczy antykryzysowej...

Można już składać wnioski o wsparcie z tarczy antykryzysowej...

;Możesz złożyć wniosek najpóźniej do 30 września 2021 r. Jak ZUS się z Tobą skontaktuje? Jeśli ZUS będzie miał wątpliwości dotyczące wniosku, skontaktuje się z Tobą e-mailem (...)

Elektroniczne zwolnienia lekarskie (e-ZLA)

Elektroniczne zwolnienia lekarskie (e-ZLA)

do ZUS oraz przechowywać drugiej kopii. Nie będzie też potrzeby pobierania w placówkach ZUS tzw. bloczków formularzy ZUS ZLA. Wystawianie e-ZLA jest też możliwe przez urządzenia (...)

Jak uzyskać rentę z tytułu niezdolności do pracy?

Jak uzyskać rentę z tytułu niezdolności do pracy?

termin, w którym zbada cię lekarz orzecznik ZUS. Czekaj na decyzję ZUS.  Gdzie złożyć dokumenty? W ZUS w miejscu zamieszkania osoby zainteresowanej. Dokumenty można: złożyć (...)

Dofinansowanie do pobytu w żłobku

Dofinansowanie do pobytu w żłobku

Elektronicznych (PUE) ZUS – elektronicznego systemu ZUS. Aby złożyć wniosek do ZUS, potrzebne są: zaświadczenie o nadaniu polskiego identyfikatora PESEL – osobie składającej (...)

Tarcza antykryzysowa 7.0 - od 1 lutego 2021 r. dodatkowe wsparcie dla wybranych branż

Tarcza antykryzysowa 7.0 - od 1 lutego 2021 r. dodatkowe wsparcie dla wybranych branż

z Tobą skontaktuje? Jeśli ZUS będzie miał wątpliwości dotyczące wniosku, skontaktuje się z Tobą e-mailem lub telefonicznie. Informacje na temat swojego wniosku znajdziesz na PUE ZUS. Informację (...)

Jak uzyskać zasiłek macierzyński?

Jak uzyskać zasiłek macierzyński?

potwierdzona za zgodność z oryginałem przez płatnika składek lub ZUS, decyzja ostateczna o odroczeniu obowiązku szkolnego lub jego kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem  przez płatnika (...)

Od 1 lipca można składać wnioski o świadczenie z programu „Dobry start”

Od 1 lipca można składać wnioski o świadczenie z programu „Dobry start”

przez internet lub z pomocą pracowników ZUS. Więcej informacji o tym jak założyć profil na PUE ZUS - ulotka, plik pdf 11mb. Jeśli będziesz składać wniosek za pośrednictwem portalu (...)

Od 1 lipca można składać wnioski o świadczenie 300+ z programu Dobry Start

Od 1 lipca można składać wnioski o świadczenie 300+ z programu Dobry Start

na portalu PUE ZUS i przejdź do zakładki [Dobry start] > [Szczegóły Twoich wniosków].  Na portalu PUE ZUS znajdzie się cała korespondencja z ZUS w sprawie Twojego (...)

Tarcza 5.0 - czyli tarcza branżowa

Tarcza 5.0 - czyli tarcza branżowa

się z Tobą skontaktuje? Jeśli ZUS będzie miał wątpliwości dotyczące wniosku, skontaktuje się z Tobą e-mailem lub telefonicznie. Informacje na temat swojego wniosku znajdziesz na PUE ZUS. Informację (...)

Jak uzyskać zasiłek opiekuńczy na opiekę nad dzieckiem?

Jak uzyskać zasiłek opiekuńczy na opiekę nad dzieckiem?

złożenia wszystkich dokumentów. Może się zdarzyć, że ZUS odmówi ci zasiłku — dostaniesz wtedy decyzję w tej sprawie. Jeśli płatnik składek odmówi ci zasiłku, (...)

„Mały ZUS” - rejestracja tylko do 8 stycznia!

„Mały ZUS” - rejestracja tylko do 8 stycznia!

Rady Ministrów" – powiedział Adam Abramowicz. Wyjaśnienia MPiT ws. Małego ZUS-u Przedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać z Małego ZUS-u, muszą w ciągu 7 dni zgłosić (...)

Zgłoszenie do ZUS rozpoczęcia, zawieszenia lub wznowienia wykonywania pozarolniczej działalności przez przedsiębiorców

Zgłoszenie do ZUS rozpoczęcia, zawieszenia lub wznowienia wykonywania pozarolniczej działalności przez przedsiębiorców

wniosku EDG - 1 przedsiębiorca dokonuje zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i/lub ubezpieczenia zdrowotnego, składając formularz ZUS ZUA lub ZUS ZZA, który może zostać przekazany (...)

Jak wnioskować o wsparcie z tarczy antykryzysowej?

Jak wnioskować o wsparcie z tarczy antykryzysowej?

. Znajdziesz ją na swoim koncie PUE ZUS lub ZUS prześle ją pocztą. Czy można się odwołać od decyzji? Jeżeli nie zgadzasz się z decyzją, w której ZUS odmawia prawa do świadczenia (...)

Emerytura a praca za granicą

Emerytura a praca za granicą

kierować do jednostek organizacyjnych ZUS realizujących rozporządzenia unijne. Ocena niezdolności do pracy dla celów rentowych Jeżeli warunkiem uzyskania renty rodzinnej z ZUS jest (...)

Jak zarejestrować indywidualną działalność gospodarczą?

Jak zarejestrować indywidualną działalność gospodarczą?

ZUS, w ciągu 7 dni od terminu rozpoczęcia działalności powinieneś zgłosić się do ubezpieczeń w ZUS (jako ubezpieczony).  Co ZUS sam załatwia? Dane z CEIDG ZUS otrzymuje (...)

Tarcza Finansowa 2.0. PFR - dane z ZUS

Tarcza Finansowa 2.0. PFR - dane z ZUS

informacji przekazanych przez ZUS do PFR? Jeśli chcesz się dowiedzieć, jakie dane ZUS przekazał do PFR lub jakie dane mamy zewidencjonowane po Twoich korektach, możesz do ZUS złożyć (...)

Jak przejść na emeryturę w związku z obniżeniem wieku emerytalnego od 1 października 2017 r.?

Jak przejść na emeryturę w związku z obniżeniem wieku emerytalnego od 1 października 2017 r.?

korzystniejsze. Jeżeli chcesz skorzystać z tej możliwości, złóż do ZUS wniosek w tej sprawie! Kiedy ZUS przyzna Ci emeryturę minimalną? Jeśli Twoja emerytura będzie bardzo niska, (...)

Nowości w tarczy antykryzysowej

Nowości w tarczy antykryzysowej

wniosku, skontaktuje się z Tobą e-mailem lub telefonicznie. Informacje na temat swojego wniosku znajdziesz na PUE ZUS. Informację o rozstrzygnięciu wniosku ZUS prześle na PUE ZUS lub dostaniesz (...)

Kto dostanie bon turystyczny 500 zł?

Kto dostanie bon turystyczny 500 zł?

teleinformatycznym, zostanie opublikowany na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Rozwoju. Czy będzie osobna zakładka na PUE ZUS przeznaczona do dokonania rejestracji? ZUS po wejściu (...)

Polski Bon Turystyczny w praktyce

Polski Bon Turystyczny w praktyce

telefonu 22 11 22 111, adres e-mail bon@zus.pl. Prezes ZUS: Realizacja bonu turystycznego tylko przez PUE ZUS Obsługa bonu turystycznego odbywa się przez Platformę Usług Elektronicznych (...)

Rehabilitacja lecznicza z ZUS

Rehabilitacja lecznicza z ZUS

. Dodatkowo ZUS zwróci koszty dojazdu najtańszym środkiem komunikacji publicznej z miejsca, w którym mieszkasz, do/z ośrodka rehabilitacyjnego. ZUS ponosi bowiem całkowity koszt rehabilitacji

Zasady składania dokumentów ubezpieczeniowych do ZUS przez przedsiębiorców

Zasady składania dokumentów ubezpieczeniowych do ZUS przez przedsiębiorców

społecznych i/lub ubezpieczenia zdrowotnego, składając formularz ZUS ZUA lub ZUS ZZA, który może zostać przekazany do ZUS w formie elektronicznej (opatrzony bezpiecznym podpisem (...)

E-składka w 2018 r.

E-składka w 2018 r.

; Możesz złożyć do ZUS wniosek o ustalenie salda na Twoim koncie. Informację taką znajdziesz także na swoim koncie na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Jak rozłożyć zaległości na (...)

Zgłoś się do „małego ZUS”

Zgłoś się do „małego ZUS”

, czyli 1 stycznia 2019 r., zgłaszasz się do „małego ZUS” z odpowiednim kodem tytułu ubezpieczenia. Zgłoszenia dokonujesz na formularzu ZUS ZUA lub ZUS ZZA. Zmianę tę możesz przeprowadzić (...)

Przeliczenie emerytur nie dla wszystkich

Przeliczenie emerytur nie dla wszystkich

pobierać emeryturę, ZUS podzieli przez średnie dalsze trwanie życia, które ustala dla Ciebie w dniu złożenia wniosku o przeliczenie wysokości emerytury; ZUS weźmie pod uwagę tylko (...)

Rusza e-wizyta w ZUS

Rusza e-wizyta w ZUS

ZUS czeka na klientów online Jeszcze do niedawna, aby załatwić sprawę w ZUS, trzeba było zrobić co najmniej kilka kroków. Teraz wystarczy kilka kliknięć. ZUS dba o bezpieczeństwo (...)

Emerytura pomostowa - kto może przejść na emeryturę pomostową?

Emerytura pomostowa - kto może przejść na emeryturę pomostową?

wymieniona w nowych wykazach prac, ZUS zawiesi Twoje prawo do emerytury pomostowej lub zmniejszy jej wysokość Twojej na zasadach ogólnych, w zależności od dochodu, jaki uzyskasz. Czy można się (...)

Jak ustalić swój kapitał początkowy w ZUS?

Jak ustalić swój kapitał początkowy w ZUS?

. Usługa jest bezpłatna. W przypadku załatwiania sprawy w oddziale ZUS lub listownie: przygotuj wszystkie potrzebne dokumenty; złóż je w ZUS;  czekaj na decyzję.  W przypadku (...)

Zmiany w programie Płatnik

Zmiany w programie Płatnik

? ZUS: zaktualizował formularze: ZUS ZWUA – wyrejestrowanie z ubezpieczeń, ZUS DRA – deklaracja rozliczeniowa. Dodatkowo na stronach: www.zus.pl, www.e-skladka.pl oraz (...)

Tarcza Finansowa PFR 1.0 – rozliczenie i umorzenie subwencji

Tarcza Finansowa PFR 1.0 – rozliczenie i umorzenie subwencji

koncie w ZUS. W dalszej części artykułu dowiesz się, jak złożyć wniosek o informację, jakie dane ZUS przekazał do PFR. Jak złożyć wniosek o potwierdzenie informacji przekazanych przez (...)

Jak złożyć wniosek o „500+” oraz wniosek o świadczenie „Dobry Start” na PUE ZUS?

Jak złożyć wniosek o „500+” oraz wniosek o świadczenie „Dobry Start” na PUE ZUS?

swoje konto na PUE, to dostaniesz urzędowe poświadczenie przedłożenia, czyli informację o tym, że ZUS przyjął Twój wniosek. Urzędowe poświadczenie przedłożenia ZUS tworzy automatycznie i

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne