zwierzchnik sił zbrojnych Wyszukiwarka e-prawnik.pl


Prezydent jako zwierzchnik Sił Zbrojnych

Prezydent jako zwierzchnik Sił Zbrojnych

Prezydenta w stan oskarżenia przysługuje wyłącznie Zgromadzeniu Narodowemu. Prezydent, immunitet, zwierzchnik sił zbrojnych

Tarcza antyrakietowa. Prezydent podpisał ustawę

Tarcza antyrakietowa. Prezydent podpisał ustawę

do ostatecznego zakończenia misji w Afganistanie, zgodnie ze strategią Sojuszu przyjętą na szczytach Lizbonie i w Chicago. Prezydent, jako Zwierzchnik Sił Zbrojnych, już w listopadzie (...)

Obchody Święta Wojska Polskiego

Obchody Święta Wojska Polskiego

Józefa Piłsudskiego przy Belwederze. Defiladę, w obecności przedstawicieli władz państwowych i wojskowych,  przyjmować będzie Prezydent RP Zwierzchnik Sił Zbrojnych Lech (...)

Od nowego roku podwyżki dla żołnierzy zawodowych

Od nowego roku podwyżki dla żołnierzy zawodowych

Prezydent RP – Zwierzchnik Sił Zbrojnych Andrzej Duda podpisał rozporządzenie w sprawie określenia wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie żołnierzy (...)

Zasady pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Zasady pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

;Minister ten może upoważnić Dowódcę Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódcę Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódcę Wojsk Obrony Terytorialnej (...)

Ustawa o obronie Ojczyzny w przygotowaniach

Ustawa o obronie Ojczyzny w przygotowaniach

zbrojnych, ośrodków akademickich i naukowych oraz przemysłu zbrojeniowego są: innowacyjność na rzecz Sił Zbrojnych RP, Europejski Fundusz Obronny oraz technologie kosmiczne i satelitarne. - (...)

Zwiększenie poziomu finansowania wydatków obronnych

Zwiększenie poziomu finansowania wydatków obronnych

, a zarazem najwyższego Zwierzchnika Sił Zbrojnych RP to bardzo ważny i radosny moment" - powiedział Andrzej Duda po podpisaniu nowelizacji ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz (...)

Dowodzenie polską armią. Będzie jedno dowództwo

Dowodzenie polską armią. Będzie jedno dowództwo

strategiczny będzie odpowiadał Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, za dowodzenie ogólne - Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych, za dowodzenie operacyjne - Dowódca Operacyjny Rodzajów (...)

Dla kogo Wojska Obrony Terytorialnej?

Dla kogo Wojska Obrony Terytorialnej?

obrony dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej jest dowódcą Rodzaju Sił Zbrojnych i podobnie jak dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych (DG RSZ) oraz Dowódca (...)

Armia zawodowa do końca 2010

Armia zawodowa do końca 2010

Zbrojnych RP na najbliższe lata (Program rozwoju Sił Zbrojnych 2009-2018). Proces profesjonalizacji zakłada stan ewidencyjny naszej armii na poziomie 120 tys. (wraz z Narodowymi Siłami (...)

Ustawa o powszechnym obowiązku obrony RP. Kto pokieruje polską armią w czasie wojny?

Ustawa o powszechnym obowiązku obrony RP. Kto pokieruje polską armią w czasie wojny?

Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych, określenie zadań "kandydata" do mianowania na Naczelnego Dowódcę Sił Zbrojnych oraz umożliwienie Prezydentowi RP korzystania z pomocy (...)

Jakie będą znaki wojsk obrony terytorialnej?

Jakie będą znaki wojsk obrony terytorialnej?

– orła wojskowego i flagi rodzaju sił zbrojnych. Zgodnie z nowelizacją do katalogu Znaków Sił Zbrojnych dodano orła wojsk obrony terytorialnej i flagę wojsk obrony (...)

Kiedy świadczenia dla żołnierzy poza granicami państwa są zwolnione od podatku?

Kiedy świadczenia dla żołnierzy poza granicami państwa są zwolnione od podatku?

osoby fizyczne (Dz.U. z 2010 r., poz. 1478);  ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa (Dz.U. (...)

Kto nas obroni?

Kto nas obroni?

://www.wojsko-polskie.pl/sgwp  Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych: https://www.wojsko-polskie.pl/dgrsz  Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił (...)

Kierujący pojazdami

Kierujący pojazdami

. 1-3 stosuje się do szkolenia żołnierzy na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz funkcjonariuszy służb podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. (...)

Krajowe podróże służbowe żołnierzy

Krajowe podróże służbowe żołnierzy

żołnierz odbywa podróż służbową pojazdem służbowym lub pojazdem niepozostającym w dyspozycji Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, albo gdy nie ponosi kosztów, na których pokrycie (...)

Ustawa o obronie Ojczyzny w Sejmie

Ustawa o obronie Ojczyzny w Sejmie

Polskiej oraz realizacją przez przedsiebiorców zadań na rzecz Sił Zbrojnych RP, ponadto reguluje kwestie związane z organizacją i składem Sił Zbrojnych RP oraz organów (...)

Modernizacja Sił Zbrojnych RP w dłuższej perspektywie

Modernizacja Sił Zbrojnych RP w dłuższej perspektywie

modernizacji Sił Zbrojnych RP będzie wydłużony do 15 lat? W Sejmie jest opracowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej rządowy projekt ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu (...)

Prawo do mieszkania z zasobów WAM po śmierci głównego lokatora - opinia prawna

Prawo do mieszkania z zasobów WAM po śmierci głównego lokatora - opinia prawna

;. Ta sytuacja, zupełnie dla Pana niekorzystna, wynika z faktu, iż z dniem 1 lipca 2004 r. ustawy o zakwaterowaniu sił zbrojnych RP została znowelizowana. Szczególnie chodzi o najistotniejszy (...)

Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

wojskowej, c) za granicą, podczas użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa, w rozumieniu ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu (...)

Kiedy pracownikowi przysługuje dodatek zagraniczny - opinia prawna

Kiedy pracownikowi przysługuje dodatek zagraniczny - opinia prawna

;.  Rozstrzygający dla Pani sytuacji i osób zatrudnionych w podobny sposób jest jednak artykuł 6 ust. 2 ustawy o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami

Przedłużenie okresu użycia Sił Zbrojnych RP poza granicami

Przedłużenie okresu użycia Sił Zbrojnych RP poza granicami

;łnocnoatlantyckiego w Republice Iraku. kontyngent wojskowy, siły zbrojne, misja pokojowa, przedłużenie użycia Sił Zbrojnych RP, granice państwa, Polska, wojsko, żołnierze

Treść i forma testamentów szczególnych

Treść i forma testamentów szczególnych

czynności duszpasterskie w Siłach Zbrojnych, członkowie służb pomocniczych i inne osoby wykonujące świadczenia osobiste na rzecz Sił Zbrojnych Testament wojskowy może być także (...)

Kodeks drogowy - Prawo o ruchu drogowym

Kodeks drogowy - Prawo o ruchu drogowym

Art. 1. 1. Ustawa określa:1) zasady ruchu na drogach publicznych, w strefach zamieszkania oraz w strefach ruchu; 2) zasady i warunki dopuszczenia pojazdów do tego ruchu; 3) wymagania w stosunku do innych (...)

Broń dla wojsk obcych

Broń dla wojsk obcych

tej kwestii. W związku z powyższym, nowododany art. 13a przewiduje możliwość wyposażenia żołnierzy wojsk obcych w broń i amunicję, stanowiące uzbrojenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej (...)

W sprawie planów zmniejszenia w 2009 roku budżetu na cele obronne poniżej 2%

W sprawie planów zmniejszenia w 2009 roku budżetu na cele obronne poniżej 2%

wielkości sił zbrojnych, tempa ich modernizacji technicznej oraz terminów realizacji, które nawet przy obecnym poziome nakładów mogą być bardzo trudne do realizacji.Ponadto (...)

Zmiany dotyczące służby wojskowej

Zmiany dotyczące służby wojskowej

obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. 2008 r., Nr 206, poz. 1288) profesjonalizacja Sił Zbrojnych, służba wojskowa, żołnierze, (...)

Tytuł prawny do zajmowanej kwatery wojskowej

Tytuł prawny do zajmowanej kwatery wojskowej

zakwaterowaniu sił zbrojnych RP, ale dotyczyły one osób, które zajmowały lokal przeznaczony dla żołnierzy zawodowych, na podstawie umowy najmu lub innego tytułu prawnego niż decyzja (...)

Studenci do woja...

Studenci do woja...

pomiędzy elementami systemu obronnego RP (cywilny i demokratyczny  nadzór nad siłami zbrojnymi, w tym zwierzchnictwo) oraz umocowania prawnego zależności w  ramach Sił Zbrojnych (...)

Wojsko amerykańskie w Polsce. Podpisano porozumienia

Wojsko amerykańskie w Polsce. Podpisano porozumienia

działalności wspierającej, drugie z kolei w sprawie procedur kontraktowych.Podpisane porozumienia regulują zasady korzystania sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych z usług świadczonych przez (...)

NIK pozytywnie o naszych wojskach specjalnych

NIK pozytywnie o naszych wojskach specjalnych

stan zabezpieczenia sił zbrojnych w środki bojowe oraz zabezpieczenie obsad załóg statków powietrznych. [źródło: nik.gov.pl] wojska specjalne, polskie wojsko, nik

Zmiany ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP

Zmiany ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP

przez studentów w trakcie studiów oraz wymóg odbywania obowiązkowych zajęć wojskowych przez studentów uczelni morskich. Zgodnie z programem profesjonalizacji Sił Zbrojnych RP, w 2010 r. zakłada (...)

Zaniechanie poboru podatku dochodowego od offsetu

Zaniechanie poboru podatku dochodowego od offsetu

, dostawa dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, handel bronią, amunicją, materiałami wojennymi

Nowelizacja prawa lotniczego. Cywilne samoloty będą lądowały na lotniskach wojskowych

Nowelizacja prawa lotniczego. Cywilne samoloty będą lądowały na lotniskach wojskowych

) start i lądowanie na polskich lotniskach wojskowych, jeśli wymagają tego zadania realizowane na potrzeby polskich Sił Zbrojnych np. przewóz żołnierzy lub ładunku. Zmiana jest konieczna (...)

Obrona przeciwrakietowa. Ustawa zapewniająca finansowanie przyjęta

Obrona przeciwrakietowa. Ustawa zapewniająca finansowanie przyjęta

. środków przeznaczanych w tym czasie na modernizację techniczną sił zbrojnych. W realizacji projektu uwzględniony zostanie polski przemysłowy potencjał obronny. obrona przeciwrakietowa

Jak zaciągnąć się do woja?

Jak zaciągnąć się do woja?

: rodzaju sił zbrojnych, rodzaju wojsk i służb lub miejsca, w którym chce odbyć zasadniczą służbę wojskową;  jednostki wojskowej, w której chce odbyć zasadniczą służbę wojskową, (...)

Zakwaterowanie żołnierzy

Zakwaterowanie żołnierzy

przepisy zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2010 r.   Źródło: www.kprm.gov.plPodstawa:Projekt ustawy o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych (...)

Zawodowa służba wojskowa

Zawodowa służba wojskowa

wojskowej dostępnej dla wszystkich chętnych, w tym dla kobiet.Proponowane rozwiązania mają istotne znaczenie dla przeprowadzenia profesjonalizacji Sił Zbrojnych RP i wdrożenia nowej polityki (...)

Pora na pakiet profesjonalizacyjny w służbie wojskowej...

Pora na pakiet profesjonalizacyjny w służbie wojskowej...

zakłada usprawnienie systemu uzupełnień pokojowych Sił Zbrojnych RP. Chodzi o ograniczenie do minimum przypadków powoływania do czynnej służby wojskowej osób o obniżonych predyspozycjach

Wyposażymy obce wojska?

Wyposażymy obce wojska?

uzbrojenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Minister Obrony Narodowej, w drodze decyzji, z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych, określa liczbę i rodzaj broni, (...)

Powitanie żołnierzy wracających z Iraku

Powitanie żołnierzy wracających z Iraku

moją - podjętą w 2006 roku - decyzję o pełnej profesjonalizacji Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.Żołnierze!Reprezentowaliście Polskę. Dawaliście świadectwo sprawności naszego państwa, (...)

Podpisanie umowy dotyczącej rozmieszczenia na terytorium RP rakiet przechwytujących oraz przyjęcie polsko-amerykańskiej deklaracji o współpracy strategicznej

Podpisanie umowy dotyczącej rozmieszczenia na terytorium RP rakiet przechwytujących oraz przyjęcie polsko-amerykańskiej deklaracji o współpracy strategicznej

, Stanów Zjednoczonych oraz obszaru północnoatlantyckiego.Stany Zjednoczone potwierdziły ponadto swoje zaangażowanie we wsparcie wysiłków Polski w dziedzinie modernizacji jej Sił (...)

Ochrona znaku czerwonego krzyża

Ochrona znaku czerwonego krzyża

członkami sił zbrojnych), organizacje zrzeszone w Międzynarodowym Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca (pracownicy, wolontariusze, sprzęt, obiekty pomocy).  Jeżeli znak

Jak urwać się z woja?

Jak urwać się z woja?

; oczyszczaniu terenów z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego oraz ich unieszkodliwianiu;  wykonywaniu zadań poza granicami państwa: użyciu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej (...)

Zaniechanie poboru podatku wykonawcom kontraktowym

Zaniechanie poboru podatku wykonawcom kontraktowym

) podatników podatku PIT oraz podatników podatku CIT, będących polskimi rezydentami podatkowymi, z tytułu dostarczania towarów i usług lub budowy infrastruktury na rzecz sił zbrojnych (...)

Co nowego dla żołnierzy?

Co nowego dla żołnierzy?

urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej dostosowuje system dowodzenia Sił Zbrojnych RP do struktur dowodzenia w NATO.  Zwiększa (...)

Polski Holding Obronny pod lupą NIK. Były przekręty?

Polski Holding Obronny pod lupą NIK. Były przekręty?

-rozwojowych i wdrożeniowych z planem modernizacji sił zbrojnych, co zapewni ich wykorzystanie i efekty ekonomiczne. Zwrot niewłaściwie wykorzystanych środków przez PHO. Prawidłowe i terminowe (...)

Ta ustawa jest kluczowa dla naszego bezpieczeństwa

Ta ustawa jest kluczowa dla naszego bezpieczeństwa

obrony przeciwrakietowej w ramach systemu obrony powietrznej Sił Zbrojnych RP. Podczas spotkań parlamentarzyści poznali podstawowe założenia programu. Przewidują one sukcesywne wyposażanie (...)

Wymeldowanie z urzędu czy na wniosek strony postępowania - opinia prawna

Wymeldowanie z urzędu czy na wniosek strony postępowania - opinia prawna

utożsamiać z Pani małżonkiem, jest najemca. Z ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych nie wynika jednak, że zakwaterowanie jest stosunkiem najmu. Przeciwnie z treści ustawy wynika, że odrębnie (...)

Czyja

Czyja "Rodzina na swoim"?

czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP (Dz.U. z 2005 r. Nr 41, poz. 398 z późn. zm.), na podstawie której ZZM MSWiA został upoważniony do sprzedaży w imieniu Skarbu Państwa posiadanych (...)

Konferencja naukowa z udziałem ministra Klicha

Konferencja naukowa z udziałem ministra Klicha

Departamentu Transformacji MON; b) Struktura i wielkość Sił Zbrojnych RP - dr Andrzej Karkoszka, dyrektor w PricewaterhouseCoopers; c) wojsko zawodowe i zobowiązania międzynarodowe - ambasador (...)

Pobór a profesjonalizacja armii

Pobór a profesjonalizacja armii

kryzysowego i wzmacniania jednostek wojskowych w sytuacji ich użycia poza granicami państwa. Program przewiduje, iż pod koniec 2010 roku liczebność żołnierzy Sił Zbrojnych RP (łącznie żołnierzy (...)

Niekonstytucyjność przepisów o zakwaterowaniu sił zbrojnych

Niekonstytucyjność przepisów o zakwaterowaniu sił zbrojnych

na zakwaterowanie żołnierzy. Rzeczpospolita 18.03.2008 r. konstytucja, przepisy, zakwaterowanie, sił, zbrojnych, najem

Od 2013 roku nowe kategorie prawa jazdy i wymagania wiekowe dla kierujących pojazdami

Od 2013 roku nowe kategorie prawa jazdy i wymagania wiekowe dla kierujących pojazdami

w prawie jazdy kategorii:  A - jeżeli osoba nie posiadała co najmniej przez 2 lata prawa jazdy kategorii A2,  D i D+E, z wyłączeniem m. in. żołnierzy kierujących pojazdami sił zbrojnych (...)

Świadczenie rzeczowe na rzecz obrony

Świadczenie rzeczowe na rzecz obrony

przed terminem wykonania świadczenia z wyjątkiem przypadków, w których wykonanie świadczenia następuje w celu sprawdzenia gotowości mobilizacyjnej Sił Zbrojnych. Od wezwania odwołanie (...)

Używanie wizerunku godła i herbu

Używanie wizerunku godła i herbu

, senackich i parlamentarnych oraz biur poselskich, senatorskich i poselsko-senatorskich,  jednostek Sił Zbrojnych,   szkół i placówek oświatowo-wychowawczych,   przedstawicielstw (...)

100 tysięcy profesjonalistów w polskim wojsku

100 tysięcy profesjonalistów w polskim wojsku

polskich sił zbrojnych - czytamy na łamach Gazety Wyborczej. W uroczystości udział weźmie m.in. premier Donald Tusk. wojsko, żołnierz, żołnierz zawodowy, profesjonalizacja armii, MON, (...)

Dyscyplina wojskowa

Dyscyplina wojskowa

wyróżnianie byłych żołnierzy, w tym pośmiertnie. Krąg osób, które mogą udzielać wyróżnień poszerzono o Prezydenta RP i Naczelnego Dowódcę Sił Zbrojnych. Nowym wyróżnieniem będzie (...)

Wojsko walczy o wizerunek

Wojsko walczy o wizerunek

wizerunek wojska i zmieniać go. Artykuły o "kamaszach" i "fali" powinny na zawsze przejść do historii - podkreśla gen. Waldemar Czarnecki, szef Zespołu ds. Profesjonalizacji Sił Zbrojnych w (...)

Wojsko policji na pomoc

Wojsko policji na pomoc

powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. Dotychczas wojsko w sytuacjach nadzwyczajnych mogło podejmować tylko działania pomocnicze, a użycie sił zbrojnych było możliwe jedynie (...)

Akcje ratownicze na terenach dotkniętych nawałnicami – czas podsumowań

Akcje ratownicze na terenach dotkniętych nawałnicami – czas podsumowań

Zbrojnych RP sił i środków w celu udzielenia pomocy w usuwaniu skutków nawałnic. Minister Obrony Narodowej wyraził zgodę na udzielenie wnioskowanego wsparcia.Dla osób poszkodowanych

Na czym polega ulga z tytułu darowizn?

Na czym polega ulga z tytułu darowizn?

; ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; turystyki i krajoznawstwa; porządku i bezpieczeństwa publicznego; obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej

Jakie darowizny można odliczyć od dochodu do opodatkowania w PIT?

Jakie darowizny można odliczyć od dochodu do opodatkowania w PIT?

; obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej; upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających (...)

Szczegółowe zasady rejestracji znaku towarowego w Urzędzie Patentowym

Szczegółowe zasady rejestracji znaku towarowego w Urzędzie Patentowym

;t nazwy Rzeczypospolitej Polskiej bądź jej symbole (godło, barwy lub hymn), nazwy lub herby polskich województw, miast lub miejscowości, znaki sił zbrojnych, organizacji paramilitarnych (...)

Kiedy nie można uzyskać praw ochronnych na znak towarowy?

Kiedy nie można uzyskać praw ochronnych na znak towarowy?

polskich województw, miast lub miejscowości, znaki sił zbrojnych, organizacji paramilitarnych lub sił porządkowych, reprodukcje polskich orderów, odznaczeń lub odznak honorowych, (...)

PIT 2013. Darowizna zmniejszy podatek

PIT 2013. Darowizna zmniejszy podatek

;19) turystyki i krajoznawstwa;20) porządku i bezpieczeństwa publicznego;21) obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;22) upowszechniania i ochrony wolności (...)

Nie każdą darowiznę odliczysz w PIT

Nie każdą darowiznę odliczysz w PIT

bezpieczeństwa publicznego;21)  obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;22)  upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz (...)

Spór kompetencyjny przed TK

Spór kompetencyjny przed TK

dorocznej odprawy kierowniczej kadry MON i Sił Zbrojnych RP nie było konfrontacyjne, a zgodne z rzeczywistością: - Prezydent wzywał do zerwania z fikcją - podkreślił minister i zapowiedział, (...)

Unijna współpraca w zakresie obrony

Unijna współpraca w zakresie obrony

odbudowę malijskich sił zbrojnych i uzupełnia ich potrzeby operacyjne. EUTM RCA rozpoczęła się w 2016 r. Wspiera rząd Republiki Środkowoafrykańskiej we wdrażaniu reformy sektora bezpieczeństwa. Unijna

Rząd przyspiesza profesjonalizację polskiej armii

Rząd przyspiesza profesjonalizację polskiej armii

Rada Ministrów przyjęła program uzawodowienia Sił Zbrojnych w latach 2008-2010. - Przyjęcie programu oznacza, że od 1 stycznia 2010 r. nie będzie już w polskiej armii żołnierzy z poboru

Kompetencje do składania wniosku o ukaranie

Kompetencje do składania wniosku o ukaranie

jednostek Sił Powietrznych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej; zapobieganie transportowaniu, bez zezwolenia wymaganego w myśl odrębnych przepisów, przez granicę państwową odpadów, (...)

Ustawa o zarządzaniu kryzysowym

Ustawa o zarządzaniu kryzysowym

sił zbrojnych. W budżetach poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego tworzone będą rezerwy celowe przeznaczone na zarządzanie kryzysowe. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 kwietnia (...)

Prawa ochronne na znak towarowy

Prawa ochronne na znak towarowy

skrót nazwy Rzeczypospolitej Polskiej bądź jej symbole (godło, barwy lub hymn), nazwy lub herby polskich województw, miast lub miejscowości, znaki sił zbrojnych, organizacji paramilitarnych (...)

Prawo celne - Kodeks celny

Prawo celne - Kodeks celny

między Państwami-Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego dotyczącej statusu ich sił zbrojnych, sporządzonej w Londynie dnia 19 czerwca 1951 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 21, poz. 257).Art. (...)

Kodeks karny skarbowy

Kodeks karny skarbowy

  Część ogólna DZIAŁ I Art. 1. § 1. Odpowiedzialności karnej za przestępstwo skarbowe lub odpowiedzialności za wykroczenie skarbowe podlega ten tylko, kto popełnia czyn społecznie szkodliwy, zabroniony (...)

Kto może odmówić składania zeznań w postępowaniu karnym?

Kto może odmówić składania zeznań w postępowaniu karnym?

.), zamachu na jednostkę Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (art. 140 k.k.), zabójstwa (art. 148 k.k.), sprowadzenia niebezpieczeństwa powszechnego (art. 163 k.k.), przejęcia kontroli (...)

Cudzoziemcy na rynku pracy w Polsce

Cudzoziemcy na rynku pracy w Polsce

których mowa w przepisach o systemie oświaty, lub w Ochotniczych Hufcach Pracy; będących członkami sił zbrojnych lub personelu cywilnego, którzy wykonują pracę w międzynarodowych (...)

Nowe obostrzenia na polskiej granicy

Nowe obostrzenia na polskiej granicy

, kształcenia specjalistycznego i innych form kształcenia, a także doktoranci kształcący się w Polsce i osoby prowadzące działalność naukową w Polsce, żołnierze Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej (...)

Koronawirus: zasady wjazdu do Polski

Koronawirus: zasady wjazdu do Polski

Polsce i osoby prowadzące działalność naukową w Polsce, żołnierze Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej lub wojsk sojuszniczych, funkcjonariusze Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa

Zasady kwarantanny po przekroczeniu granicy w związku z koronawirusem

Zasady kwarantanny po przekroczeniu granicy w związku z koronawirusem

granicy, żołnierze Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej lub żołnierzy wojsk sojuszniczych, funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Ochrony (...)

Transport zwłok na terenie kraju i sprowadzenie ich z zagranicy

Transport zwłok na terenie kraju i sprowadzenie ich z zagranicy

. Powyższych przepisów nie stosuje się do przewozu zwłok albo szczątków ludzkich środkami transportu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Przepisy rozporządzenia dotyczące (...)

Jakie są kategorie prawa jazdy?

Jakie są kategorie prawa jazdy?

Sił Zbrojnych RP, Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Służby Granicznej. Na podst. obywatel.gov.pl kategorie prawa jazdy, zawodowy kierowca, kierujący, pojazd, prawo jazdy, kurs, kierowca

Zatrudnianie cudzoziemców w 2018 r.

Zatrudnianie cudzoziemców w 2018 r.

zbrojnych lub personelu cywilnego, którzy wykonują pracę w międzynarodowych strukturach wojskowych znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub będących cudzoziemcami delegowanymi (...)

Jak uzyskać prawo jazdy?

Jak uzyskać prawo jazdy?

prowadzenia pojazdów Sił Zbrojnych RP, Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Służby Granicznej.  ##baner## Procedura uzyskiwania prawa jazdy z wnioskiem składanym w (...)

CEPiK po zmianach

CEPiK po zmianach

Wsparcia Sił Zbrojnych - CEK, wojewodów - CEK, Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej - CEK, kierownika Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego - CEK, kierownika ośrodka szkolenia

Jakie są prawa człowieka?

Jakie są prawa człowieka?

;b. Konwencja dopuszcza jednak możliwość nakładania zgodnych z prawem ograniczeń w korzystaniu z tych praw przez członków sił zbrojnych, policji lub administracji państwowej.  

Bezwzględne oraz względne przeszkody rejestracji znaku towarowego

Bezwzględne oraz względne przeszkody rejestracji znaku towarowego

;t nazwy Rzeczypospolitej Polskiej lub herby polskich województw, miast lub miejscowości czy znaki sił zbrojnych, organizacji porządkowych. Do bezwzględnych przeszkód zalicza się (...)

Strajk

Strajk

przeprowadzić? Organizowanie strajku w: Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, w jednostkach Policji i Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Służby Więziennej, Straży (...)

Terminy przekazywania PIT-ów- stan prawny na 26.01.2004

Terminy przekazywania PIT-ów- stan prawny na 26.01.2004

Mieszkaniowej - od wypłacanych żołnierzom świadczeń pieniężnych wynikających z przepisów ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej Należy pamiętać, że informacje (...)

Który sąd osądzi przestępcę?

Który sąd osądzi przestępcę?

obronnej Rzeczypospolitej Polskiej, dopuszcza się gwałtownego zamachu na jednostkę Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, niszczy lub uszkadza obiekt albo urządzenie o znaczeniu obronnym, podlega (...)

Jakie zmiany w podatkach od nowego roku?

Jakie zmiany w podatkach od nowego roku?

wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. 2004 r., Nr 173, poz. 1808), Ustawa o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych (...)

Czy możesz wykupić mieszkanie od swojego zakładu?

Czy możesz wykupić mieszkanie od swojego zakładu?

jednostka ta jest osobą prawną, zasady zbywania tamtejszych mieszkań regulują przepisy ustawy z 22 VI 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej. Zasady zbywania mieszkań (...)

Stan wyjątkowy - kiedy może zostać ogłoszony?

Stan wyjątkowy - kiedy może zostać ogłoszony?

postanowić o użyciu oddziałów Sił Zbrojnych RP. Prezes Rady Ministrów będzie ponadto upoważniony, do czasu zniesienia stanu wyjątkowego lub na czas określony, do zawieszenia (...)

Sejm uchwalił ustawę o budowie muru na granicy

Sejm uchwalił ustawę o budowie muru na granicy

kadrowego dla oddziałów Straży Granicznej, pomocy żołnierzy Sił Zbrojnych RP i Policji oraz zastosowanych tymczasowych instalacji. Celem ustawy jest określenie zasad realizacji budowy (...)

Zakazy w ruchu lotniczym

Zakazy w ruchu lotniczym

Prezesa Rady Ministrów; za zgodą Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego; o których mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze; realizowane na potrzeby Sił Zbrojnych

Zmiany w oświacie

Zmiany w oświacie

realizowanego w oddziale przygotowania wojskowego; występowanie potrzeb rekrutacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w danym regionie; możliwość zapewnienia wsparcia w prowadzeniu (...)

Zwiększenie pomocy dla weteranów i weteranów poszkodowanych

Zwiększenie pomocy dla weteranów i weteranów poszkodowanych

finansowanych ze środków publicznych, w ustawie o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz w ustawie o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami (...)

Co nowego dla patriotów?

Co nowego dla patriotów?

chorągiew sił zbrojnych. Z uwagi na brak dokumentu, który określałby, jak powinien być wykonywany hymn państwowy w zależności od typu orkiestry, projekt podejmuje także kwestię przygotowania (...)

Nowy system kształcenia kadr Służby Więziennej

Nowy system kształcenia kadr Służby Więziennej

nowoczesną, prężną i szanowaną formacją, która stoi na straży praworządności w Polsce i bezpieczeństwa obywateli. Służba Więzienna, w przeciwieństwie do policji, Sił Zbrojnych (...)

Mieszkania mają być bardziej dostępne

Mieszkania mają być bardziej dostępne

, ustawy. – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy o dodatkach mieszkaniowych wejdą w życie po upływie 12 miesięcy od dnia (...)

1

2

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne