Ruch drogowy

Wykroczenia

Co zmieni się w Prawie drogowym?

Strona 1 z 3

24 lipca 2007 r. wchodzi w życie Ustawa z dnia 11 maja 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym. Jej zasadniczym celem jest uporządkowanie stanu prawnego w zakresie kompetencji służb i organów publicznych do dokonywania czynności z zakresu kontroli ruchu drogowego. Oprócz tego zmiana ustawy obejmuje modyfikację zasad poddawania kierowców badaniom na obecność w organizmie środków działających podobnie do alkoholu oraz zatrzymywania przez Policję praw jazdy

Strażnicy będą mogli kontrolować ruch drogowy

Nowelizacja eliminuje dotychczasowe wątpliwości poprzez wprowadzenie do ustawy przepisów formułujących wyraźne kompetencje do dokonywania czynności z zakresu kontroli ruchu drogowego dla strażników straży gminnych (miejskich) (art. 129b), strażników leśnych i funkcjonariuszy Straży Parku (art. 129c) oraz osób działających w imieniu zarządców dróg (art. 129d).  

A mianowicie, kontrola ruchu drogowego w gminach lub miastach, które utworzyły straż gminną (miejską) będzie mogła być wykonywana przez strażników gminnych (miejskich). Strażnicy gminni (miejscy) będą uprawnieni do wykonywania kontroli ruchu drogowego wobec: 

 1. kierującego pojazdem: 

  • niestosującego się do zakazu ruchu w obu kierunkach, określonego odpowiednim znakiem drogowym,

  • naruszającego przepisy ruchu drogowego, w przypadku ujawnienia i zarejestrowania czynu przy użyciu urządzeń działających samoczynnie;

 2. uczestnika ruchu naruszającego przepisy o: 

  • zatrzymaniu lub postoju pojazdów,

  • ruchu motorowerów, rowerów, pojazdów zaprzęgowych oraz o jeździe wierzchem lub pędzeniu zwierząt,

  • ruchu pieszych.

W ramach wykonywania kontroli ruchu drogowego w ww. zakresie, strażnicy gminni (miejscy) mają zostać upoważnieni do: 

 • zatrzymania pojazdu lub jadącego wierzchem, z wyłączeniem pojazdów kierowanych przez osoby, naruszające przepisy ruchu drogowego, w przypadku ujawnienia i zarejestrowania czynu przy użyciu urządzeń działających samoczynnie; 

 • sprawdzania dokumentów wymaganych w związku z kierowaniem pojazdem; 

 • używania urządzeń samoczynnie ujawniających i rejestrujących naruszenia przepisów ruchu drogowego przez kierujących pojazdami; 

 • legitymowania uczestnika ruchu i wydawania mu wiążących poleceń, co do sposobu korzystania z drogi lub używania pojazdu; 

 • wydawania poleceń: 

  • osobie, która spowodowała przeszkodę utrudniającą ruch drogowy lub zagrażającą jego bezpieczeństwu,

  • kontrolowanemu uczestnikowi ruchu - co do sposobu jego zachowania.

Wedle nowych przepisów strażnicy gminni (miejscy) mogą dokonywać czynności z zakresu kontroli ruchu drogowego z użyciem urządzeń samoczynnie ujawniających i rejestrujących naruszenia przepisów ruchu drogowego przez kierujących pojazdami, w miejscu i czasie uzgodnionym z właściwym miejscowo komendantem powiatowym (miejskim) lub rejonowym Policji. Uprawnienia kontrolne strażników straży gminnych (miejskich) zostaną więc rozszerzone o wszelkie wykroczenia możliwe do wykrycia przez urządzenia rejestrujące. 

Zgodnie z nowymi przepisami, kontrola ruchu drogowego na terenach lasów lub parków narodowych może być wykonywana przez strażników leśnych lub funkcjonariuszy Straży Parku. Strażnicy leśni i funkcjonariusze Straży Parku będą przy tym uprawnieni do kontroli kierujących pojazdami niestosujących się do przepisów lub znaków drogowych obowiązujących na terenach lasów lub parków narodowych, dotyczących zakazu wjazdu, zatrzymywania się lub postoju pojazdów. W ramach wykonywania kontroli ruchu drogowego w tym zakresie, strażnicy leśni i funkcjonariusze Straży Parku mają być upoważnieni do: 

 1. zatrzymania pojazdu; 

 2. legitymowania uczestnika ruchu drogowego; 

 3. wydawania poleceń, co do sposobu zachowania się na drodze.  

Dodane zapisy ustawowe przewidują też, iż osoby działające w imieniu zarządcy drogi mogą wykonywać, w obecności funkcjonariusza Policji lub inspektora Inspekcji Transportu Drogowego, kontrolę ruchu drogowego w stosunku do pojazdów: 

 1. w zakresie przestrzegania przepisów o wymiarach, masie lub nacisku osi; 

 2. powodujących uszkadzanie lub niszczenie drogi

 3. zanieczyszczających lub zaśmiecających drogę. 

W ramach wykonywania kontroli ruchu drogowego w ww. zakresie, osoby działające w imieniu zarządcy drogi będą upoważnione do: 

 1. zatrzymania pojazdu; 

 2. legitymowania uczestnika ruchu drogowego i wydawania mu poleceń, co do sposobu korzystania z drogi lub pojazdu; 

 3. sprawdzenia dokumentów wymaganych w związku z używaniem pojazdu; 

 4. sprawdzenia stanu technicznego, wyposażenia, ładunku, wymiarów oraz masy lub nacisku osi pojazdu znajdującego się na drodze; 

 5. używania przyrządów kontrolnych lub pomiarowych służących w szczególności do badania pojazdu, określania jego wymiarów, masy lub nacisku osi oraz stwierdzania naruszenia wymagań ochrony środowiska; 

 6. uniemożliwiania jazdy pojazdem przekraczającym dopuszczalną masę lub nacisk osi albo uszkadzającym lub niszczącym drogę. 

Obserwuj nas na:

Czytaj dalej (strona 1 z 3)

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 19.4.2017

  Koniec wolności w pośrednictwie przy przewozie osób?

  Wprowadzenie definicji pośrednictwa przy przewozie osób oraz ustanowienie licencji na pośrednictwo przy przewozie osób zakłada propozycja nowelizacji ustawy o transporcie drogowym. Co (...)

 • 31.10.2017

  Szybciej CEPiK 2.0

  Zmiany w Prawie o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustawach przyspieszają wejście w życie przepisów dotyczących systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK (...)

 • 12.12.2013

  Kodeks drogowy 2014 – kolejne zmiany

  Od Nowego Roku pewnym zmianom ulegnie ustawa – Prawo o ruchu drogowym oraz wydane na jej podstawie rozporządzenia.

 • 28.3.2017

  Stop piratom drogowym - większe kary za przestępstwa w ruchu drogowym

  Sejm przyjął przygotowaną w Ministerstwie Sprawiedliwości ustawę, która zwiększa kary za przestępstwa w ruchu drogowym oraz wydłuża okres przedawnienia karalności wykroczeń. Zmiany do (...)

 • 16.11.2017

  Będą kary za cofanie liczników samochodowych

  Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało zmiany w prawie, które mają ukrócić oszukańczy proceder „przekręcania” liczników w używanych samochodach. Np. za każde (...)