Postępowanie administracyjne

Gmina

Pozostałe

Dofinansowanie zakupu podręczników

Czego dotyczą nowe przepisy?

Rada Ministrów określiła szczegółowe warunki udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników.

W rozporządzeniu określono tryb ubiegania się o przyznanie pomocy na zakup podręczników szkolnych dla uczniów rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2009/2010. Określono ponadto kwoty górnej granicy wysokości dofinansowania dla poszczególnych grup uczniów.

Dyrektor szkoły przekazuje informację o liczbie uczniów uprawnionych do pomocy do gminy. Gmina, na podstawie ogólnej liczby uczniów zgłoszonych przez dyrektorów placówek szkolnych, dokonuje podziału liczby uczniów uprawnionych do jej otrzymania. Zadaniem gminy jest dokonanie proporcjonalnego podziału środków na zgłoszone przez dyrektorów zapotrzebowanie. Takie rozwiązanie pozwoli racjonalnie wykorzystać pieniądze na pomoc, ponieważ wyeliminuje przypadki, że z braku uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy, pieniądze zostałyby przekazane innym uczniom tylko ze względu na to, że byłyby do rozdysponowania.

Terminy składania wniosków o pomoc będzie ustalał wójt gminy, burmistrz lub prezydent miasta. W odniesieniu do szkół o profilu artystycznym (np. muzyczne, baletowe) termin będzie ustalać minister kultury i dziedzictwa narodowego. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów, a w uzasadnionych przypadkach - oświadczenie o dochodach.  

Źródło: www.kprm.gov.pl

Kto może uzyskać pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników?

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników jest udzielana uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym 2009/2010 naukę w klasach I-III szkoły podstawowej, w klasach I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, w klasie I gimnazjum, w klasie I ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, w klasie I ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych lub w klasie IV ogólnokształcącej szkoły baletowej.

Wniosek do dyrektora szkoły powinni złożyć rodzice. Pomoc finansowa na zakup podręczników będzie wypłacana rodzicom lub prawnym opiekunom po okazaniu imiennej faktury, rachunku, paragonu.

Wartość pomocy nie może przekroczyć kwoty: 

  • 150 zł - dla ucznia klasy I szkoły podstawowej oraz dla ucznia klasy I ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia; 

  • 150 zł - dla ucznia klasy II szkoły podstawowej oraz dla ucznia klasy II ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia; 

  • 170 zł - dla ucznia klasy III szkoły podstawowej oraz dla ucznia klasy III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia; 

  • 280 zł - dla ucznia klasy I gimnazjum, dla ucznia klasy I ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, dla ucznia klasy I ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych oraz dla ucznia klasy IV ogólnokształcącej szkoły baletowej. 

Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników (Dz.U. 2009 r., Nr 76, poz. 642)

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: