Dla cudzoziemca

Pozostałe

Koniec kontroli granicznych - Polska w Strefie Schengen!

Strona 1 z 3

Co daje nam wejście do Strefy Schengen?

W listopadzie unijni ministrowie spraw wewnętrznych, a później europosłowie, podjęli decyzję o rozszerzeniu już grudniu strefy Schengen o dziewięć nowych krajów UE, w tym o Polskę. W nocy z 20 na 21 grudnia 2007 Polska przystąpiła do Układu z Schengen (razem z Czechami, Estonią, Litwą, Łotwą, Maltą, Słowacją, Słowenią i Węgrami), kończąc kilkuletni okres przygotowań administracji publicznej, Policji i Straży Granicznej. To najważniejsze wydarzenie od czasu wejścia Polski do Unii Europejskiej.

Oznacza to zniesienie kontroli najpierw na przejściach granicznych, a później - do końca marca 2008 r. - na lotniskach (oczywiście dla pasażerów lecących do krajów strefy Schengen). To, że na granicach z państwami Schengen nie będzie kontroli, nie oznacza, że formalnie przestanie ona istnieć. Granice będzie jednak można przekraczać niemal w dowolnym miejscu i w dowolnym czasie, a to ułatwienie m.in. dla turystów, którzy czasem nieświadomie wchodzą na teren unijnych sąsiadów.

Dotąd Strefa Schengen obejmowała następujące państwa: Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Szwecja oraz Włochy. 

Centralne obchody odbędą się jednak w 21 grudnia rano na Dolnym Śląsku u zbiegu trzech granic - polskiej, czeskiej i niemieckiej. Uroczystości rozpoczną się o godz. 9 rano na przejściu granicznym Porajów - Zittau (polsko-niemieckim). Później kontynuowane będą na pobliskim polsko-czeskim przejściu Porajów - Hradek n/Nisou.

Konsekwencją zniesienia kontroli granicznej na odcinkach granicy wewnętrznej UE będzie zwiększenie aktywności działań mobilnych Straży Granicznej w strefie nadgranicznej i na obszarze naszego kraju. W związku z wejściem Polski do układu z Schengen będą więc wzmożone kontrole na tzw. granicy zewnętrznej, czyli z Ukrainą, Białorusią i Rosją.

Więcej na ten temat przeczytasz w poradzie: Co oznacza dla Polski i Polaków wejście do strefy Schengen?

Jak więc będzie zapewniane bezpieczeństwo wewnętrzne?

Na granicach znikną szlabany, ogrodzenia i zasieki, lecz nie oznacza to, że znikną również granice administracyjne.

O tym, że przekroczyliśmy już granicę i znajdujemy się na terytorium innego państwa członkowskiego, będziemy mogli dowiedzieć się z odpowiedniej tablicy informacyjnej. Strażnicy graniczni z przejść przeniosą się na trasy międzynarodowe i dojazdowe do granicy. Strażnicy będą też wracać na tzw. wewnętrzne przejścia graniczne w sytuacjach wyjątkowych - np. zagrożenia terrorystycznego, czy też prawdopodobnie w czasie mistrzostw Europy w piłce nożnej Euro 2012.

W celu zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa wewnętrznego, strony układu z Schengen uzgodniły, że zostaną podjęte specjalne działania kompensujące zniesienie kontroli na ich granicach wewnętrznych. Działania te będą polegały przede wszystkim na wzmocnieniu i zintensyfikowaniu kontroli granicznej na granicach zewnętrznych(w Polsce są to odcinki granic z Federacją Rosyjską, Białorusią i Ukrainą, oraz granice morskie i lotnicze). Do zadań Straży Granicznej po zniesieniu kontroli na polskich odcinkach wewnętrznej granicy UE będą należały czynności związane m.in. z: ujawnianiem fałszerstw dokumentów uprawniających do wjazdu i pobytu na terytorium RP (oraz całej Strefy Schengen), realizacją czynności zleconych przez uprawnione organy krajowe (polskie) oraz zagraniczne (w ramach Systemu Informacyjnego Schengen - SIS), przeciwdziałaniem wwozowi na terytorium kraju materiałów niebezpiecznych lub szkodliwych dla środowiska naturalnego (śmieci, odpady, materiały wybuchowe, materiały o zwiększonej radiacji itp.), których transportowanie wymaga spełniania szeregu norm i warunków bezpieczeństwa, przeciwdziałaniem przemytowi narkotyków i środków odurzających, przeciwdziałaniem wywozowi z Polski przedmiotów zabytkowych, wymagających zgody właściwych organów odpowiedzialnych za ochronę zabytków (obecnie są to Wojewódzcy Konserwatorzy Zabytków), egzekwowaniem na granicach wewnętrznych przestrzegania przez podróżnych zasad wwozu na terytorium RP towarów akcyzowych.

Więcej na ten temat przeczytasz w opisie projektu do ustawy, która zaczyna obowiązywać w dniu przyjęcia Polski do Strefy Schengen: Pora na dostosowania do systemów informacyjnych Schengen

Co zmieni się w zakresie wiz wydawanych przez konsulów polskich po przystąpieniu Polski do Schengen?

Wizy polskie, wydawane przed dniem wejścia Polski do strefy Schengen nie staną się automatycznie wizami Schengen i nie będą upoważniały do poruszania się po całym obszarze Schengen, lecz jedynie po terytorium Polski.

Obserwuj nas na:

Czytaj dalej (strona 1 z 3)

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: