Działalność gospodarcza

Kto może udzielić gwarancji lub poręczenia za zobowiązania podatkowe?

Czego dotyczy nowe rozporządzenie?

Rozporządzenie Mninistra Finansów z dnia 23 sierpnia 2005 r. w sprawie wykazu gwarantów i poręczycieli uprawnionych do udzielania gwarancji lub poręczeń składanych jako zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych zostało wydane na podstawie art. 33e § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, ze zm.). Jego załącznik zawiera wykaz gwarantów i poręczycieli uprawnionych do udzielania gwarancji lub poręczeń składanych jako zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych. Rozporządzenie to weszło w życie z dniem 1 września 2005 r. 

Kto może udzielić gwarancji lub poręczeń składanych jako zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych? 

Banki

1. ABN AMRO BANK (Polska) S.A.

2. AIG BANK Polska S.A.

3. Bank BPH S.A

4. Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.

5. Bank Gospodarstwa Krajowego

6. Bank Handlowy w Warszawie S.A.

7. Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych S.A.

8. Bank Millennium S.A.

9. Bank Ochrony Środowiska S.A.

10. Bank of Tokyo-Mitsubishi (Polska) S.A.

11. Bank Pocztowy S.A.

12. Bank Polska Kasa Opieki S.A.

13. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

14. Bank PSA Finance S.A. Oddział w Polsce

15. Bank Współpracy Europejskiej S.A.

16. Bank Zachodni WBK S.A.

17. BNP Paribas Bank Polska S.A.

18. BRE Bank S.A.

19. Calyon Bank Polska S.A.

20. DaimlerChrysler Bank Polska S.A.

21. Danske Bank Polska S.A.

22. Deutsche Bank PBC S.A.

23. Deutsche Bank Polska S.A.

24. DOMINET BANK S.A.

25. Dresdner Bank Polska S.A.

26. DZ BANK Polska S.A.

27. EURO Bank S.A.

28. FCE Bank Polska S.A.

29. Fiat Bank Polska S.A.

30. FORTIS BANK POLSKA S.A.

31. GE Money Bank S.A.

32. Getin Bank S.A.

33. GMAC Bank Polska S.A.

34. Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A.

35. HSBC Bank Polska S.A.

36. ING Bank Śląski S.A.

37. INWEST-BANK S.A.

38. Jyske Bank AS Spółka Akcyjna Oddział w Polsce

39. Kredyt Bank S.A.

40. LUKAS Bank S.A.

41. Mazowiecki Bank Regionalny S.A.

42. NORDEA BANK POLSKA S.A.

43. NORD/LB Bank Polska S.A.

44. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.

45. PTF Bank S.A.

46. Rabobank Polska S.A.

47. Raiffeisen Bank Polska S.A.

48. SOCIÉTE GÉNÉRALE S.A. Oddział w Polsce

49. Svenska Handelsbanken AB Spółka Akcyjna Oddział w Polsce

50. Sygma Banque Societe Anonyme Spółka Akcyjna Oddział w Polsce

51. VOLKSWAGEN BANK POLSKA S.A.

52. WestLB Bank Polska S.A.

53. Wschodni Bank Cukrownictwa S.A. 

Zakłady ubezpieczeń

1. ACE European Group Limited Oddział w Polsce

2. AIG Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. w Warszawie

3. BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń Majątkowych Spółka Akcyjna w Warszawie

4. Commercial Union Polska - Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. w Warszawie

5. "CONCORDIA WIELKOPOLSKA" Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych w Poznaniu

6. Credit Suisse Life & Pensions Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. w Warszawie

7. ELVIA TRAVEL Insurance Company Główny Oddział w Polsce

8. Europaische Reiseversicherung Aktiengesellschaft Oddział w Polsce

9. Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. w Warszawie

10. "Gerling Polska" Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. w Warszawie

11. HDI Asekuracja Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. w Radomiu

12. Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. w Warszawie

13. Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych w Warszawie

14. Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. w Warszawie

15. Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. w Warszawie

16. SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. w Warszawie

17. Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo HESTIA S.A. w Sopocie

18. Towarzystwo Ubezpieczeń ALLIANZ Polska S.A. w Warszawie

19. Towarzystwo Ubezpieczeń COMPENSA S.A. w Warszawie

20. Towarzystwo Ubezpieczeń EULER HERMES S.A. w Warszawie

21. Towarzystwo Ubezpieczeń EUROPA S.A. we Wrocławiu

22. Towarzystwo Ubezpieczeń FILAR S.A. w Szczecinie

23. Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska S.A. w Warszawie

24. Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji CIGNA STU S.A. w Warszawie

25. Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji PARTNER S.A. w Warszawie

26. Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. w Warszawie

27. Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUZ w Warszawie

28. UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. w Łodzi

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Mninistra Finansów z dnia 23 sierpnia 2005 r. w sprawie wykazu gwarantów i poręczycieli uprawnionych do udzielania gwarancji lub poręczeń składanych jako zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych (Dz.U. 2005 r., Nr 165, poz. 1375)

 

 

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 4.8.2011

  Poręczenie wekslowe

  W prawie cywilnym znana jest umowa poręczenia w której poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela wykonać zobowiązanie na wypadek gdyby dłużnik sam swego zobowiązania nie wykonał. (...)

 • 28.7.2016

  Poręczenie jako sposób zabezpieczenia wierzytelności

  W umowie poręczenia poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela wykonać zobowiązanie na wypadek, gdyby dłużnik zobowiązania nie wykonał (np. Kowalski powinien oddać Nowakowi 1000zł, poręczyciel (...)

 • 16.3.2009

  Gwarancja bankowa

  Gwarancja bankowa jest jednostronnym zobowiązaniem gwaranta w stosunku do beneficjenta gwarancji. Jest ona swoistym rodzajem zabezpieczenia wierzytelności beneficjenta gwarancji w stosunku do dłużnika, (...)

 • 27.12.2017

  Gwarancje spłaty kredytów MŚP

  Stworzenie trwałego, systemowego instrumentu wsparcia rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw przy wykorzystaniu gwarancji spłaty kredytów, opartego na Krajowym Funduszu Gwarancyjnym to jeden (...)

 • 4.4.2012

  Kiedy zobowiązania podatkowe się przedawniają?

  Po upływie terminu przedawnienia wierzyciel podatkowy nie może domagać się od dłużnika (podatnika) uregulowania zobowiązania, ponieważ mimo niespełnienia powinności ze strony dłużnika, wskutek (...)