Działalność gospodarcza

Nierzetelni lokatorzy pójdą na bruk

Od dziś można podpisywać nowy rodzaj umów najmu. Tzw. „najem okazjonalny" pozwoli na szybkie wyeksmitowanie zalegającego z czynszem lokatora.

Wchodząca dzisiaj w życie ustawa z dnia 17 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów (Dz.U. z 2010 r. nr 3, poz. 13) daje właścicielom nowe narzędzie do walki z nieuczciwym lokatorem.

Umowę najmu okazjonalnego może zaproponować lokatorowi właściciel, który nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie wynajmowania lokali. Strony podpisują umowę na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat (z możliwością przedłużenia).

Najemca jest zobowiązany dołączyć do umowy notarialne oświadczenie, że jeśli nie będzie przestrzegał jej warunków lub gdy ona wygaśnie, dobrowolnie się wyprowadzi. Dodatkowo najemca musi wskazać adres innego lokalu, w którym będzie mógł zamieszkać w przypadku wykonania przymusowej egzekucji. Właściciel wskazanego lokalu zastępczego potwierdzi z kolei na piśmie, że zgadza się na przyjecie wyeksmitowanej osoby.

Za sporządzenie oświadczeń zapłacimy notariuszowi nie więcej niż 1/10 minimalnego wynagrodzenia za pracę - czyli 131,7 zł.

Właściciel mieszkania musi zgłosić zawarcie umowy najmu okazjonalnego naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu ze względu na miejsce jego zamieszkania. Ma na to 14 dni od dnia rozpoczęcia najmu. Jeżeli umowa zostanie zarejestrowana w terminie, a właściciel będzie opłacał podatek od najmu, to może liczyć na pomoc „wymiaru sprawiedliwości" przy kłopotach z uciążliwym lokatorem.

Co można zrobić lokatorowi, który nie chce opuścić lokalu bądź złamał zapisy umowy?

Po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy najmu okazjonalnego lokalu, jeżeli najemca dobrowolnie nie opróżnił lokalu, właściciel doręcza najemcy żądanie opróżnienia lokalu, sporządzone na piśmie opatrzonym urzędowo poświadczonym podpisem. W żądaniu należy wyznaczyć termin, w którym najemca i osoby z nim zamieszkujące mają opróżnić lokal. Nie może być on krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia żądania najemcy.

Jeżeli po upływie wskazanego w żądaniu czasu lokator nie opuści mieszkania, to właściciel ma prawo wstąpić do sądu rejonowego o nadanie umowie klauzuli natychmiastowej wykonalności. Potem można iść już do komornika, który przymusowo przekwateruje lokatora pod adres wskazany w oświadczeniu. W przypadku kłopotów z lokalem zastępczym komornik dokona eksmisji na bruk.

Dariusz Madejski, e-prawnik.pl

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (7)

beta

29.10.2013 13:12:42

Re: Nierzetelni lokatorzy pójdą na bruk

Uwaga na nierzetelnego najemcę! Nazywa się Leszek Walencik (https://www.facebook.com/leszek.walencik). Przy podpisaniu umowy najmu legitymuje się paszportem. Twierdzi, że wrócił do Polski po dłuższym pobycie w Czechach. Problemy pojawiły się już w pierwszym miesiącu. Przez dłuższy czas zwlekał z zapłatą czynszu. Po naszej interwencji udało nam się odzyskać połowę, przy czym osoba ta okłamała nas, że przelała całość. Na szczęście drugą połowę po naszych staraniach udało się po dłuższym czasie odzyskać. Za drugi miesiąc wynajmu nie otrzymaliśmy zapłaty w ogóle. Wielokroystnie interweniowaliśmy. Wysłaliśmy m.in. pisemne upomnienie. Niestety oszust wyłączył telefon, nie otwierał mieszkania, więc sporządziliśy pismo z informacją, że w przypadku gdy po raz kolejny nie otworzy, zgodnie z zapisem w umowie, będziemy zmuszeni do otwarcia mieszkania. Tak też zrobiliśmy. Niestety w międzyczasie oszust zdążył spakować swoje rzeczy i wynieść się z mieszkania. W tej chwili sprawa znajduje się w sądzie. Nie wiem czy oszukał innych Wynajmujących, ale kontaktowaliśmy się z jego pracodawcą (o ile tak można go nazwać, bo oszust pracował bez umowy o pracę) i on stwierdził, że ten człowiek oszukał wielu jego kontrahentów. Ludzie zapłacili za materiały budowlane, których nie otrzymali. Mam nadzieję, że komuś przydadzą się te informacje i ustrzegą go przed podobnymi nieprzyjemnościami, jakie mnie spotkały...

niro

26.3.2010 21:18:40

Re: Nierzetelni lokatorzy pójdą na bruk

Niczego ten przepis nie usprawnił. Powinien brzmieć krótko i zwięzle: Włesciciel w terminie 1 miesiaca od powiadomienia najemcy o rozwiązaniu umowy ma prawo eksmitowac go na bruk i .. kropka. Polskie prawo to prawo dla bandytow +złodziei+ kombinatorów i oszustów.

"kamienicznik"

22.2.2010 6:40:41

Re: Nierzetelni lokatorzy pójdą na bruk

Co racja, to racja. Jest tu pewna paranoja, ponieważ lokator nadal może mieszkać w nieruchomości właściciela, czyli następuje zabór mienia o dużej wartości. Dopiero po długiej procedurze z sądami, odwołaniami, policją i komornikami jest szansa na pozbycie się pasożyta. Dlaczego nadal jest chroniony oszust - i ma czas i możliwość dysponowania czyjąś własnością (często ją niszcząc), a poszkodowany właściciel jest w pozycji domagającego się wyegzekwowania swojego prawa do ochrony jego własności i niejako nie następuje to automatycznie, czyli niedotrzymanie postanowień umowy, rozwiązanie umowy i automatyczny zwrot właścicielowi prawa dysponowania jego nieruchomością.

Krzysztoff

14.2.2010 20:29:56

Re: Nierzetelni lokatorzy pójdą na bruk

A kiedy będzie można eksmitować na bruk dzikich lokatorów? Tytułem wykonawczym nie opróżni się mieszkania, dziki lokator nie płaci i gwiżdże na wszystko, nic mu zrobić nie można, bo gmina mieszkań nie ma. Samemu kupić mu mieszkanie? To tak, jak by złodziejowi samochodu fundować inny samochód odbierając skradziony.

ccicci

31.1.2010 12:4:55

Re: Nierzetelni lokatorzy pójdą na bruk

Niektórzy to potrafią czytać między wierszami , to co chcieliby tam zobaczyć. Niech mi ktoś powie w którym miejscu w tych przepisach jest wyszczególnione ,że lokatora można wyprowadzić na bruk. Przypomnę,że jeśli coś nie zostało uregulowane szczegółowo , to obowiązują ogólne zasady kodeksu cywilnego, czyli wszystko po staremu. Czas najwyższy , aby nasze władze wreszcie uświadomiły sobie , że to jest zabór mienia i to o dużej wartości. Zajmujemy czas policji i prokuratur na ściganie babci za kradzież kostki masła i dziecko za batonik a pozwalamy na bezkarne zawłaszczanie mieszkań. Powinny być za to ustanowione wysokie kary z utratą wolności włącznie, wtedy będzie mniej chętnych na użytkowanie cudzych lokali bez zgody właściciela. To jest właściwa droga regulacji prawnej. A zasądzenie kary winno być równoznaczne ze zwolnieniem lokalu, czyli albo do więzienia albo na bruk.

braveheart

29.1.2010 16:25:33

Re: Nierzetelni lokatorzy pójdą na bruk

Niech zyje cywilizowana Polska w cywilizowanym swiecie. Gratulacje dla rzadzacych.

barbara

29.1.2010 12:11:46

Re: Nierzetelni lokatorzy pójdą na bruk

Wreszcie jest normalnie.Bez obaw można wynajmować mieszkania.

Pokaż wszystkie komentarze (7)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: