Nowe opłaty za wydawanie paszportów

Rada Ministrów wydała rozporządzenie w sprawie opłat paszportowych. Rozporządzenie jest aktem wykonawczym do ustawy z 29 listopada 1990 roku o paszportach. W rozporządzeniu przewidziano:

 • wprowadzenie opłaty paszportowej w wysokości 30 zł za wydanie paszportu osobom małoletnim, które w dniu złożenia podania o wydanie tego dokumentu nie mają ukończonych 16 lat (obecnie od tych osób nie pobiera się opłaty paszportowej),
 • zwolnienie z opłaty paszportowej osób, które w dniu złożenia podania o wydanie tego dokumentu mają ukończone 70 lat,
 • wprowadzenie ulgowej opłaty paszportowej (50 proc.
  ) dla uczniów i studentów (obecnie ulgowa opłata przysługuje jedynie uczącej się młodzieży szkół dziennych i studentom studiów stacjonarnych).

Wpływy z opłaty paszportowej w wysokości 30 zł, za wydanie paszportu małoletnim do lat 16, w pełni pokryją wydatki związane z bezpłatnym wydawaniem paszportów osobom po 70 roku życia i koszty zrównania uprawnień do ulgowej opłaty paszportowej, która ma przysługiwać wszystkim uczniom i studentom.

Jeśli sytuacja materialna rodziny uniemożliwi wniesienie opłaty w wysokości 30 zł, to nadal będzie możliwe wpisanie dziecka do 16 lat - do paszportu jednego z rodziców, na podstawie ustawy o paszportach. Czynność ta była i jest dokonywana bezpłatnie.

Zapewnienie wszystkim uczniom i studentom prawa do ulgowej opłaty paszportowej wychodzi naprzeciw oczekiwaniom rzecznika praw obywatelskich, który kwestionował obecnie obowiązujący przepis jako sprzeczny z konstytucyjną zasadą równości wobec prawa. Nowe rozporządzenie zastąpi akt wykonawczy z 19 grudnia 1996 roku.

Zmiana wysokości opłat obowiązuje od 25 marca 2003 r.

Obserwuj nas na:

Tagi: 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Jedna wpłata do ZUS

  Zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych oraz Kodeksie pracy przewidują, że każdy płatnik będzie miał indywidualny rachunek składkowy, na który będzie wpłacał wszystkie opłaty (...)

 • Łatwiej o ulgi dla uczących się polskiego

  Nowa ustawa uprawnia konsula do wydawania bez pobierania opłaty konsularnej dokumentów poświadczających prawo do ulg komunikacyjnych oraz ulgowego wstępu do muzeów i parków narodowych, (...)

 • Nowe stawki za transmisję danych w roamingu

  Od 1 stycznia 2020 r. ulegną zmianie maksymalne opłaty dodatkowe za transmisję danych w roamingu w krajach Unii Europejskiej oraz w Norwegii, Islandii i Lichtensteinie wynikające z Polityki Uczciwego (...)

 • Zmiana dotycząca opłaty emisyjnej

  Nowelizacja zaktualizowała kody w Nomenklaturze Scalonej (CN), zgodnie z rozporządzeniem Komisji Europejskiej. Usuwa tym samym wątpliwość co do możliwości poboru opłaty emisyjnej od dnia 1 stycznia (...)

 • Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską

  Nowelizacja specustawy dotyczącej przekopu Mierzei Wiślanej dostosowuje ją do obowiązujących przepisów Prawa wodnego. Według wprowadzonych zmian, to Wody Polskie, a nie jak dotychczas marszałkowie (...)

NA SKÓTY