Nowe zasady przyznawania punktów karnych od 2013 roku

Jeśli dostaniesz punkty przed zmianami ...

Zmiany w ustawie prawo o ruchu drogowym (kodeks drogowy), jakie wchodzą w życie w 2013 roku obejmą także zasady przyznawania punktów karnych. Aktualnie po roku od ukarania mandatem punkty są usuwane, chyba że kierowca zbierze ich więcej niż 24. W takiej sytuacji jest kierowany na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji w zakresie wszystkich posiadanych przez niego kategorii praw jazdy. Przepisy przewidują także całkowite cofnięcie uprawnień do kierowania pojazdami, jeśli nowy kierowca, w ciągu roku od otrzymania prawa jazdy, przekroczy liczbę 20 punktów.

Jak będzie po Nowym Roku?

  • po przekroczeniu 24 punktów, zostaniesz skierowany na kurs reedukacyjny
  • jeśli w okresie 5 lat po zaliczeniu kursu ponownie przekroczysz liczbę 24 punktów, stracisz całkowicie uprawnienia
  • młodzi kierowcy będą poddani 2-letniemu okresowi próbnemu

Jeśli kierowca popełni naruszenie przepisów ruchu drogowego stwierdzone mandatem karnym lub prawomocnym wyrokiem sądu, otrzyma punkty odpowiadające temu naruszeniu. Ta zasada pozostaje więc bez zmian.

Maksymalna liczba punktów karnych za jedno przestępstwo czy też wykroczenie wynosi zgodnie z taryfikatorem 10. W przypadku, gdy kierowca popełni jednocześnie kilka naruszeń, punkty odpowiadające wykroczeniu będą sumowane (np. brak zapiętych pasów bezpieczeństwa i rozmawianie przez telefon komórkowy trzymany w dłoni [2 + 5] daje w sumie 7 punktów).

Policjant nie będzie jednak mógł nałożyć jednorazowo więcej niż 10 punktów. Jeśli kierowca popełni więc kilka przestępstw lub wykroczeń i suma punktów karnych przekroczy 10, kierowca otrzyma tylko 10 punktów. 

Informacje o liczbie przyznanych punktów, zgromadzone w centralnej ewidencji kierowców będą usuwane:

  1. z upływem 1 roku od daty uprawomocnienia się rozstrzygnięcia; 
  2. po uzyskaniu informacji o ukończeniu przez kierowcę kursu reedukacyjnego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego; 
  3. po uzyskaniu informacji o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdem w związku z ponownym  przekroczeniem liczby 24 punktów otrzymanych za naruszenie przepisów ruchu drogowego w okresie 5 lat od dnia wydania skierowania na kurs reedukacyjny.

W przypadku gdy kierowca przekroczy w danym roku liczbę 24 punktów, zostanie skierowany na tzw. kurs reedukacyjny w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Przepisy projektu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej szczegółowo określają zasady przeprowadzania kursu. Szkolenie będzie trwało 28 godzin i będzie prowadzone przez 4 dni, koszt kursu (pokrywany przez uczestnika) wyniesie 500 zł. Kierowca, który przekroczy liczbę dopuszczalnych punktów, otrzyma od starosty decyzję kierującą na szkolenie, które będzie musiał podjąć w terminie miesiąca od dnia jej otrzymania. Po przebyciu szkolenia, kursant otrzyma zaświadczenie o jego ukończeniu, które będzie zobowiązany przedłożyć staroście.

To jednak nie koniec. Jeśli w terminie 5 lat od dnia skierowania na kurs (bądź popełnienia trzeciego wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji) kierowca ponownie przekroczy liczbę 24 punktów karnych, uprawnienie zostanie mu całkowicie cofnięte i będzie musiał przebyć drogę ubiegania się o prawo jazdy od samego początku. To nie będzie jednak takie proste, gdyż zasady zdawania egzaminów ulegają od 2013 roku zaostrzeniu – z pewnością będzie więc trudniej uzyskać od tego roku status kierowcy.

Młodzi kierowcy na innych zasadach 

Zupełnie inne zasady będą obowiązywały osoby po raz pierwszy uzyskujące uprawnienia. Młody kierowca będzie objęty dwuletnim okresem próbnym, który wiąże się w wieloma ograniczeniami (m. in. dotyczącymi ograniczeń w zakresie prędkości poruszania się po drogach). Jeśli w tym okresie popełni dwa wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji stwierdzone mandatami karnymi lub prawomocnymi wyrokami sądów, czas próbny zostanie mu przedłużony na kolejne 2 lata a kierowca będzie musiał przejść kurs reedukacyjny i badania psychologiczne. Gdy jednak w okresie próbnym młody kierujący popełnieni trzy wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji lub jedno przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, uprawnienie do kierowania pojazdami zostanie mu cofnięte całkowicie. 

Tabela przykładowych punktów karnych

 

Rodzaj czynu  Liczba punktów karnych 
Popełnienie przestępstwa drogowego (m. in. wypadek komunikacyjny, katastrofa komunikacyjna 10 
Spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego - kolizja drogowa
Kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie po użyciu alkoholu lub środka podobnie działającego do alkoholu 10
Kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego 10
Nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku 10
Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym 10
Wyprzedzanie na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimi 10
Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych 10
Niezastosowanie się, w celu uniknięcia kontroli, do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego, nakazującego zatrzymanie pojazdu 8
Niezastosowanie się do sygnałów świetlnych 6
Niezastosowanie się do znaków: zakaz wjazdu, zakaz ruchu w obu kierunkach, zakaz skręcania w prawo, zakaz skręcania w lewo, nakaz jazdy czy linia ciągła 5
Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu: na skrzyżowaniu w sytuacji równorzędnej, na skrzyżowaniu oznaczonym znakami określającymi pierwszeństwo przejazdu, pojazdom szynowym, rowerzystom 6
Przekroczene prędkości powyżej 50 km/h 10
Przekroczene prędkości od 41 do 50 km/h 8
Przekroczene prędkości od 31 do 40 km/h 6
Przekroczene prędkości od 21 do 30 km/h 4
Przekroczene prędkości od 11 do 20 km/h 2
Jazda z prędkością utrudniającą ruch innym kierującym 2
Naruszenie zakazu wyprzedzania na przejazdach rowerowych i bezpośrednio przed nimi 10
Naruszenie zakazu wyprzedzania przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia,  na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi, na skrzyżowaniach,  na przejazdach kolejowych i bezpośrednio przed nimi, na przejazdach tramwajowych i bezpośrednio przed nimi 5
Niestosowanie się podczas jazdy do obowiązku używania wymaganych przepisami świateł od zmierzchu do świtu 4
Niestosowanie się podczas jazdy do obowiązku używania wymaganych przepisami świateł  w okresie od świtu do zmierzchu 2
Naruszenie obowiązku korzystania z pasów bezpieczeństwa przez kierującego pojazdem 2
Naruszenie zakazu korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku 5
Naruszenie przez kierującego zakazu wjeżdżania na skrzyżowanie, jeśli na skrzyżowaniu lub za nim nie ma miejsca do kontynuowania jazdy 2
Przewożenie dziecka w pojeździe w sposób niezgodny z przepisami 6

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 5 stycznia 20111 roku o kierujących pojazdami (Dz. U. 2011 Nr 30 poz. 151)
  • projekt rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (2)

NoName

25.4.2013 22:16:29

Re: Nowe zasady przyznawania punktów karnych od 2013 roku

Mamy kwiecien 2013 roku....miesiac temu przekroczylem kolejny raz 24pkt. Poszedlem na psychotesty (120zl - zajelo to godzine, zdalem egzamin 120zl (kolejna godzina). I to wszystko. Z plastikiem w portfelu pozegnalem sie na 2 tygodnie gdyz tyle trwaly procedury w urzedzie miasta(trzeba zdac prawko i za 2 tyg dostajesz je z powrotem. Zadnych kursów reedukujacych i innych wymyslnosci nie ma. Wiem z autopsji bo przekroczylem limit juz 3 raz. Jestem przedstawicielem wiec pracuje w aucie. Nawet po skierowaniu na egzamin zostalem zatrzymany za predkosc i prawka nie zabrali he he . Nie ma strachu panowie i panie ;-)

CAMARO

28.1.2013 13:52:57

Re: Nowe zasady przyznawania punktów karnych od 2013 roku

No i dobrze - dosyć na drodze gamoni i niedouczonych pseudokierowców. Z nowymi zasadami zdawania egzaminów też jest OK!!!. To koniec z wyuczaniem się na pamięć odpowiedzi. Teraz trzeba znać przepisy. Tych "naukowców" jazdy też trzeba nauczyć by mogli poprostu uczyć, a nie wyrabiać normę godzin czy kilometrów. Uczy kogoś, a sam nie potrafi zaparkować tyłem pojazdu - znam nawet takiego egzaminatora. Kogo i jak taki "naukowiec" może nauczyć podstawowych nawet manewrów pojazdem???. Żenada!!!

Pokaż wszystkie komentarze (2)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: