Ruch drogowy

Od 2013 roku nowe kategorie prawa jazdy i wymagania wiekowe dla kierujących pojazdami

Nowy, 2013 Rok wprowadzi szereg zmian w zakresie uprawnień do kierowania pojazdami i zasad egzaminowania potencjalnych kierowców. Konieczność dostosowania prawa polskiego do prawa Unii Europejskiej stała się przyczyną wprowadzenia zmodyfikowanych kategorii pojazdów a także zmiany wymagań wiekowych kierujących. Od Nowego Roku konieczne będzie uzyskanie uprawnienia do kierowania motorowerem i quadem przez osobę, która ukończyła 14 lat. Młodzi motocykliści nie będą już mogli prowadzić ciężkich i szybkich motocykli.

 • zmiana wprowadza nowe kategorie: AM (motorower i quad) i A2 (lżejsze motocykle)
 • za kierowcę będzie uznawany także kierujący motorowerem
 • uprawnienia do kierowania motorowerem bądź quadem będzie można uzyskać po skończeniu 14 lat

 

Tabela z nowymi kategoriami

 

Nowa klasyfikacja kategorii Uprawnienia Minimalny wymagany wiek  
AM

motorower, czterokołowiec lekki (quad)

14 lat
A1

1. motocykl o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg

2. motocykl trójkołowy o mocy nieprzekraczającej 15 kW

3. pojazd określony dla prawa jazdy kategorii AM

16 lat
A2

1. motocykl o mocy nieprzekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,2 kW/kg, przy czym nie może on powstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwukrotność mocy tego motocykla

2. motocykl trójkołowy o mocy nieprzekraczającej 15 kW

3. pojazd określony dla prawa jazdy kategorii AM

18 lat
A

1. motocykl

2. pojazd określony dla prawa jazdy kategorii AM; 

20 lat, jeśli kierujący posiadał co najmniej 2 lata prawo jazdy kat. A2
B1

1. czterokołowiec

2. pojazd określony dla prawa jazdy kategorii AM

16 lat
B

1. pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu i motocykla

2. zespół pojazdów złożony z pojazdu, o którym mowa w pkt 1, oraz z przyczepy lekkiej

3. zespół pojazdów złożony z pojazdu, o którym mowa w pkt 1, oraz z przyczepy innej niż lekka, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 4250 kg, z zastrzeżeniem ust. 2

4. pojazd określony dla prawa jazdy kategorii AM

18 lat
C1

1. pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t i nieprzekraczającej 7,5 t, z wyjątkiem autobusu

2. zespół pojazdów złożony z pojazdu, o którym mowa w pkt. 1, oraz z przyczepy lekkiej 

3. pojazd określony dla prawa jazdy kategorii AM

18 lat
C

1. pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu

2. zespół pojazdów złożony z pojazdu, o którym mowa w pkt. 1, oraz z przyczepy lekkiej

3. pojazd określony dla prawa jazdy kategorii AM

 21 lat
D1

1. autobus przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 17 osób łącznie z kierowcą, o długości nieprzekraczającej 8 m

2. zespół pojazdów złożony z pojazdu, o którym mowa w pkt. 1, oraz z przyczepy lekkiej

3. pojazd określony dla prawa jazdy kategorii AM

 21 lat
D

1. autobus

2. zespół pojazdów złożony z pojazdu, o którym mowa w pkt. 1, oraz z przyczepy lekkiej

3. pojazd określony dla prawa jazdy kategorii AM

 zasadniczo 24 lata
T

1. ciągnik rolniczy lub pojazd wolnobieżny 

2. zespół pojazdów złożony z ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami) lub pojazd wolnobieżny z przyczepą (przyczepami)

3. pojazd określony dla prawa jazdy kategorii AM

16 lat

kategorii B+E, C+E lub D+E

pojazd określony odpowiednio w prawie jazdy kategorii B, C lub D, łącznie z przyczepą (przyczepami), przy czym w zakresie kategorii B+E dopuszczalna masa całkowita ciągniętej przyczepy nie może przekraczać 3,5 t

zasadniczo 18 lat

kategorii C1+E

zespół pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 12 t, składający się z pojazdu ciągnącego określonego w prawie jazdy kategorii C1 i przyczepy

18 lat

kategorii D1+E

zespół pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 12 t, składający się z pojazdu ciągnącego określonego w prawie jazdy kategorii D1 i przyczepy

 zasadniczo 21 lat

kategorii B i C1+E, B i D1+E, B i C+E lub B i D+E

zespół pojazdów określony w prawie jazdy kategorii B+E

 zasadniczo 18 lat

kategorii C+E i D

zespół pojazdów określony w prawie jazdy kategorii D+E

 zasadniczo 24 lata

Tramwaj, ciągnik, naczepa ...

Aby móc kierować tramwajem, niezbędne będzie pozwolenie na kierowanie tym właśnie pojazdem, rowerem i wózkiem rowerowym a także pojazdem zaprzęgowym - konieczna z kolei będzie karta rowerowa lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T - w przypadku tych osób, które nie ukończyły 18 roku życia. 

Nadto prawo jazdy:

 • kategorii B, C1, C, D1 i D będzie uprawniało do kierowania ciągnikiem rolniczym, pojazdem wolnobieżnym oraz zespołem złożonym z tego pojazdu i przyczepy lekkiej; 
 • kategorii B+E, C1+E, C+E, D1+E i D+E będzie uprawniało do kierowania zespołem pojazdów złożonym z ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami) lub pojazdu wolnobieżnego z przyczepą (przyczepami);
 • kategorii AM, A1, A2 i A będzie uprawniało do kierowania zespołem pojazdów złożonym z pojazdu określonego dla tej kategorii wraz z przyczepą.

Motorower, quad i lżejszy motocykl ...

Z powyższego wynika, że prawo do prowadzenia motoroweru oraz lekkiego pojazdu czterokołowego (quadu) będzie uzyskiwane od 14 roku życia. Popularność tych pojazdów jaki i zwiększona liczba zdarzeń drogowych przy udziale tych pojazdów legła u przyczyn konieczności uzyskiwania zezwoleń na ich prowadzenie. Zgodnie z nowymi przepisami, użytkownik motoroweru będzie bowiem uznany za kierowcę.

Wprowadzono także nową kategorię A2 - pośrednią między istniejącymi już kategoriami A1 i A. Aby uzyskać uprawnienia do prowadzenia motocykli młody kierowca będzie musiał najpierw uzyskać prawo jazdy na małe motocykle (A1 w wieku 16 lat lub A2 w wieku 18 lat), następnie po 2-letnim okresie posiadania tych uprawnień będzie miał możliwość uzyskania prawa jazdy na większe motocykle (odpowiednio A2 lub A). Podniesiono także minimalny wiek niezbędny do uzyskania bezpośredniego dostępu do prawa jazdy kategorii A. Wiek ten obecnie wynosi 18 lat, po wprowadzeniu przepisu będzie wynosił 24 lata. Jak wynika z uzasadnienia regulacji, jej celem jest ograniczenie użytkowania ciężkich i szybkich motocykli przez młodych i niedoświadczonych kierowców.

Wiek ...

Poniżej wskazujemy na szczegółowe wymogi wiekowe dotyczące kierowania pojazdami. Aby kierować określonymi pojazdami należy ukończyć:

 • 14 lat - dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii AM; 
 • 16 lat - dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A1, B1 i T;
 • 18 lat - dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A2, B, B+E, C1 i C1+E; 
 • 20 lat - dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A, jeżeli osoba co najmniej od 2 lat posiada prawo jazdy kategorii A2; 
 • 21 lat - dla motocykli trójkołowych o mocy przekraczającej 15 kW, jeżeli osoba posiada prawo jazdy kategorii A; 
 • 21 lat - dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii C, C+E, D1 i D1+E, z wyłączeniem m. in. żołnierzy kierujących pojazdami sił zbrojnych RP (18 lat) i funkcjonariuszy kierujących pojazdami Państwowej Straży Pożarnej, Policji oraz Straży Granicznej (19 lat),
 • 24 lata - dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii: 
  • A - jeżeli osoba nie posiadała co najmniej przez 2 lata prawa jazdy kategorii A2, 
  • D i D+E, z wyłączeniem m. in. żołnierzy kierujących pojazdami sił zbrojnych RP (19 lat) i funkcjonariuszy kierujących pojazdami Państwowej Straży Pożarnej, Policji oraz Straży Granicznej (21 lat),
 • 21 lat - dla tramwaju; 
 • 15 lat - dla pojazdu zaprzęgowego; 
 • 10 lat - dla roweru; 
 • 17 lat - dla roweru wieloosobowego, roweru lub wózka rowerowego przewożących inną osobę; 
 • 13 lat - dla jadącego po jezdni wózka inwalidzkiego; 
 • 21 lat - dla kolejki turystycznej. 

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. 2011 Nr 30 poz. 151 z późn. zm.) 

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (10)

Grażyna Jankowska

24.6.2015 20:43:9

Re: Od 2013 roku nowe kategorie prawa jazdy i wymagania wiekowe dla kierujących pojazdami

Witam! Czy w wieku 61 lat mogę po raz pierwszy zdawać na prawo jazdy kat. B

ja kla

13.5.2013 15:37:6

Re: Od 2013 roku nowe kategorie prawa jazdy i wymagania wiekowe dla kierujących pojazdami

czy jeśli zdam prawo jazdy kategorii B (pojazd nie cięższy niż 3,5 ton) wieku 16 lat to czy dokument otrzymam dopiero po ukończeniu pełnoletności ?

Dawid

18.1.2013 13:52:44

Re: Od 2013 roku nowe kategorie prawa jazdy i wymagania wiekowe dla kierujących pojazdami

Witam, zdałem prawko na kat C 15 stycznia. Mam 18 lat, czy będę mógł zrobić C+E przed 21 rokiem życia skoro mam już kat C? Pytam bo nie znalałem nigdzie jednoznacznej odpowiedzi

Marcin

12.1.2013 14:41:54

Re: Od 2013 roku nowe kategorie prawa jazdy i wymagania wiekowe dla kierujących pojazdami

Witam. Mam 20 lat. Dzisiaj zdawałem egzamin na kat. C i nie zdałem. I w związku z tym mam pytanie. Będę musiał czekać do skończenia 21 roku życia żeby zdawać drugi raz czy będę mógł normalnie zdawać?

Marek

9.1.2013 12:39:59

Re: Od 2013 roku nowe kategorie prawa jazdy i wymagania wiekowe dla kierujących pojazdami

Mam 19 lat .Mam pytanie , czy jezeli zdałem egzamin teoretyczny 4 stycznia na kat C. A Terminy n aegzamin praktyczny są po 19 stycznia to nie mam szans żeby mój egzamin teoretyczny był ważny czy mogę się zapisać na termin po 19 stycznia?

Jacek

27.12.2012 13:51:11

Re: Od 2013 roku nowe kategorie prawa jazdy i wymagania wiekowe dla kierujących pojazdami

Mam 21 lat kategoria C+E i kwalifikację pełną. Obecnie czekam na egzamin 16 stycznia, czy jeśli go nie zdam będę musiał czekać do 24 lat?

TLC

21.12.2012 9:26:1

Re: Od 2013 roku nowe kategorie prawa jazdy i wymagania wiekowe dla kierujących pojazdami

B+E - 18 lat C1+E - 18 lat C+E - 21 lat

Grzegorz

19.12.2012 20:1:16

Re: Od 2013 roku nowe kategorie prawa jazdy i wymagania wiekowe dla kierujących pojazdami

Witam Pozwolę sobie zadać jeszcze jedno pytanie, ponieważ w tabelce wiek dla kategorii C wynosi 21 lat a dla kategorii C+E wynosi on 18 lat czy jest jakiś błąd czy kategorię C+E można rozbić przed ukończeniem wieku 21 lat ? Oczywiście mówimy tu o nowych przepisach od 19 stycznia 2013 r

TLC

18.12.2012 11:13:12

Re: Od 2013 roku nowe kategorie prawa jazdy i wymagania wiekowe dla kierujących pojazdami

Jeśli zdał Pan egzamin, otrzyma Pan dokument. Ustawa wskazuje, że "egzamin państwowy złożony z wynikiem pozytywnym przed dniem wejścia w życie ustawy uznaje się za spełniający wymagania określone w ustawie". Czyli, w Pana przypadku uprawnienia Pan nabył i będą one ważne po dniu wejścia w życie. Dokument zostanie Panu wydany, gdyż przed wejściem w życie nowej ustawy zdał Pan pozytywnie egzamin. Pozdrawiam.

Grzegorz

17.12.2012 21:42:52

Re: Od 2013 roku nowe kategorie prawa jazdy i wymagania wiekowe dla kierujących pojazdami

Witam Na wstępie mam prawo jazdy kat.c oraz 19 lat, nie wyrabiałem go ze względu na fakt, iż robię kat. E/C czy wydanie prawa jazdy będzie odroczone do ukończenia 21 lat ? czy zostanie mi ono wydane ? Kat. C mam zdaną lecz nie mam jeszcze wydanego dokumentu czy po 19.01 będzie wydane mi to prawo jazdy czy będę musiał czekać do 21 ? Pozdrawiam

Pokaż wszystkie komentarze (10)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 11.1.2005

  Wymiana praw jazdy

  Przypominamy naszym Użytkownikom, że zgodnie z art. 150 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, prawa jazdy i inne dokumenty uprawniające do kierowania pojazdami lub potwierdzające (...)

 • 26.6.2018

  Kolejna zmiana ustawy o kierujących pojazdami

  Dzięki zmianom w ustawie o kierujących pojazdami, osobie ubiegającej się o prawo jazdy oraz o pozwolenie na kierowanie tramwajem będą realnie groziły konsekwencje prawne w przypadku złożenia nieprawdziwego (...)

 • 19.6.2018

  W stanie wyższej konieczności można łamać przepisy drogowe...

  Kierowca przekraczający dopuszczalną prędkość na obszarze zabudowanym o więcej niż 50 km/h lub przewożący zbyt dużą liczbę pasażerów nie będzie karany zatrzymaniem prawa jazdy, (...)

 • 22.6.2018

  Niesłyszący za kierownicą

  Nowelizacja przesądza, że ograniczenia słuchu nie są przeciwskazaniem zdrowotnym w możliwości zdobycia prawa jazdy w kategorii C i C1 (samochody ciężarowe). Stwarza osobom niesłyszącym lub niedosłyszącym, (...)

 • 4.3.2019

  Nowe prawo jazdy bez adresu

  Prawa jazdy wydawane od 4 marca 2019 r. nie będą już zawierały adresu zamieszkania posiadacza. Zniknął więc obowiązek wymiany dokumentu w przypadku zmiany miejsca zamieszkania lub administracyjnej (...)