Ruch drogowy

Działalność gospodarcza

Pozostałe

Rozkłady jazdy po nowemu

Strona 1 z 3

Ustawa - Prawo przewozowe reguluje przewóz osób i rzeczy, wykonywany odpłatnie na podstawie umowy, przez uprawnionych do tego przewoźników, z wyjątkiem transportu morskiego, lotniczego i konnego. To na jej podstawie zostało wydane, wchodzące w życie z dniem 31 stycznia 2006 r., nowe rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 13 stycznia 2006 r. w sprawie treści, sposobu i terminów ogłaszania rozkładów jazdy oraz ich aktualizacji, warunków ponoszenia kosztów związanych z zamieszczaniem informacji dotyczących rozkładów jazdy oraz podawaniem rozkładów jazdy do publicznej wiadomości.

Rozkłady jazdy obowiązujące na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują jednak ważność do czasu wprowadzenia w nich zmian wynikających z nowego rozporządzenia.

Jakie informacje zawrzeć w rozkładzie jazdy? 

W rozkładzie jazdy należy określić

 1. imię i nazwisko albo nazwę przewoźnika; 
 2. adres albo siedzibę przewoźnika; 
 3. nazwę linii komunikacyjnej określającą przystanek początkowy i końcowy oraz co najmniej jeden przystanek pośredni; 
 4. dzień wejścia w życie rozkładu jazdy; 
 5. termin ważności rozkładu jazdy; 
 6. drogę przejazdu z uwzględnieniem odległości w kilometrach pomiędzy punktami odprawy osób; 
 7. dni, godziny, minuty odjazdu i przyjazdu środków transportowych albo częstotliwość ich kursowania oraz dokładnie wskazane miejsca tego odjazdu i przyjazdu;
 8. rodzaj prowadzonych usług komunikacyjnych, w szczególności ekspresowych, pospiesznych, przyspieszonych, zwykłych oraz osobowych, a także środki transportowe objęte częściowo lub całkowicie rezerwacją miejsc lub środki transportowe przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych. 

W rozkładzie jazdy przewoźnika wykonującego przewozy na liniach komunikacyjnych w komunikacji miejskiej określa się w szczególności informacje, o których mowa w ww. pkt 3-5 i 7. 

Rozkład jazdy może określać ponadto np.:

 • informację o uznawaniu uprawnień do ulgowych przejazdów, określonych w odrębnych przepisach; 
 • kursy środków transportowych, w których przewozi się rzeczy; 
 • kursy środków transportowych, w których pierwszeństwo przejazdu przysługuje określonym podróżnym, w szczególności z biletami miesięcznymi; 
 • informacje o połączeniach niektórych środków transportowych; 
 • inne niezbędne informacje właściwe dla danego środka transportowego, ułatwiające podróżnym korzystanie z tego środka. 

Obserwuj nas na:

Czytaj dalej (strona 1 z 3)

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Nowe prawo jazdy bez adresu

  Prawa jazdy wydawane od 4 marca 2019 r. nie będą już zawierały adresu zamieszkania posiadacza. Zniknął więc obowiązek wymiany dokumentu w przypadku zmiany miejsca zamieszkania lub administracyjnej (...)

 • Wymiana praw jazdy

  Przypominamy naszym Użytkownikom, że zgodnie z art. 150 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, prawa jazdy i inne dokumenty uprawniające do kierowania pojazdami lub potwierdzające (...)

 • Delagacja - Czym są podróże służbowe i jazdy lokalne?

  W niniejszym artykule skupimy się na wyjaśnieniu pewnych podstawowych pojęć dotyczących wykorzystywania samochodów na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. Chodzi tu o \"podróże (...)

 • Wymień swoje prawo jazdy zanim utraci ważność!

  Z końcem roku stracą ważność prawa jazdy wydawane od 1 stycznia 1984 roku do 30 kwietnia 1993 roku. Wymieniać prawo jazdy można od 1 sierpnia 2000 r. niezależnie od daty ich uzyskania (w praktyce (...)

 • Egzamin na prawo jazdy 2015 - będzie trudniej?

  Najważniejsze zmiany w procedurze egzaminów na prawo jazdy 2015. Czy będzie trudniej zdać? 

NA SKÓTY