Samorząd przyzna stypendium dla studenta

Od dziś rady gmin, miast oraz sejmiki wojewódzkie mogą legalnie przyznawać studentom bezzwrotną pomoc materialną.

Wchodząca w życie ustawa z 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 202, poz. 1553) umożliwienia studentom korzystanie z przyznawanych przez jednostki samorządu terytorialnego środków przeznaczonych na bezzwrotną pomoc materialną.

Nowelizacja prawa o szkolnictwie wyższym jest skutkiem zeszłorocznego wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, który zajmował się uchwałą powołującą do życia miejski program stypendialny dla wybitnych studentów lubelskich uczelni.

Sąd uznał wówczas, że samorządy nie mogą wydawać takiej uchwały, ponieważ brak jest wyraźnego wskazania w ustawie, że stypendia mogą być finansowane również ze środków pochodzących od jednostek samorządu terytorialnego.

Według nowych przepisów organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określa w uchwale rodzaj pomocy materialnej, sposób i terminy ubiegania się o pomoc materialną, sposób wyłaniania studentów, którym będzie ona przyznana oraz maksymalną wysokość pomocy, o którą może ubiegać się student.

Wsparcie otrzymane z jednostki samorządowej nie zablokuje studentowi możliwości starania się o stypendium na uczelni, ponieważ nie będzie wliczane do dochodu rodziny.

Dariusz Madejski, e-prawnik.pl

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (3)

ghostcat

30.12.2009 15:24:48

Re: Samorząd przyzna stypendium dla studenta

Według mnie tak, ale prawnikiem nie jestem. Prosty sposób: zadzwoń do gminy lub na uczelnię i się zapytaj ;-)

kasia

28.12.2009 15:13:43

Re: Samorząd przyzna stypendium dla studenta

Czy mogę jednocześnie pobierać stypendium za wyniki w nauce z gminy i uczelni?proszę o szybką odpowiedź

kasia

28.12.2009 15:12:52

Re: Samorząd przyzna stypendium dla studenta

Czy mogę jednocześnie pobierać stypendium za wyniki w nauce z gminy i uczelni?proszę o szybką odpowiedź

Pokaż wszystkie komentarze (3)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 1.10.2018

  Staże a ZUS

  Uczniowie szkół ponadpodstawowych lub studenci do ukończenia 26 lat, którzy pobierają stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych, na które (...)

 • 21.1.2005

  Kto obowiązkowo jest objęty ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym?

  Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych określa podmioty, które podlegają ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu obowiązkowo. W ten sposób ustawodawca pragnie zapewnić tym osobom (...)

 • 14.6.2013

  Stypendium od organizacji pozarządowej a podatek dochodowy

  Organizacje pozarządowe zgodnie ze swoimi celami statutowymi mogą przeznaczać środki finansowe m. in. na wypłatę stypendiów. Fakt ten wiąże się z określonymi konsekwencjami podatkowymi - zarówno (...)

 • 21.7.2018

  Racjonalizacja zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego

  W rządowym projekcie założono racjonalizację zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego oraz wzmocnienie mechanizmów służących zwiększeniu bezpieczeństwa finansowego samorządów.

 • 12.4.2006

  Samorząd terytorialny - co to jest i po co jest?

  Samorząd terytorialny jest formą organizacji społeczności lokalnych powołaną do kierowania i zarządzania sprawami publicznymi w interesie mieszkańców. Do istotnych cech samorządu zaliczyć (...)