e-prawnik.pl Porady prawne

Sejm przyjął zmiany w ustawie o zbiórkach publicznych

17.3.2014

Liberalizacja zasad przeprowadzania zbiórek publicznych, ułatwienie organizowania akcji charytatywnych i zapewnienie łatwego dostępu do informacji o takich przedsięwzięciach oraz ich efektach - to zmiany, jakie wprowadza przyjęta dziś przez Sejm ustawa o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych.

W myśl nowych przepisów zbiórką publiczną będzie zbieranie ofiar w gotówce lub naturze, w miejscu publicznym, na cel zgodny z prawem i pozostający w sferze zadań publicznych lub na cele religijne. Uprawnionymi do prowadzenia zbiórek publicznych będą organizacje zajmujące się działalnością charytatywną i społeczną oraz co najmniej 3-osobowe komitety społeczne powołane do przeprowadzenia zbiórki.

Zgodnie z ustawą zbiórka publiczna nie będzie wymagała pozwolenia, lecz zgłoszenia publikowanego na portalu internetowym, którego administratorem będzie minister administracji i cyfryzacji. Podmiot prowadzący zbiórkę publiczną będzie musiał przygotować dwa rodzaje sprawozdań i przekazać je do MAC do zamieszczenia online.

Sprawozdanie ze zbiórki określające wysokość i rodzaj zebranych środków lub darów ma być doręczone w ciągu 30 dni od zakończenia zbiórki. Natomiast sprawozdanie ze sposobu rozdysponowania zebranych środków i darów ma być dostarczone w ciągu 3 miesięcy od zakończenia roku obrotowego w przypadku organizacji lub w ciągu roku od zakończenia zbiórki w przypadku komitetów społecznych.

Akcje charytatywne związane z przekazywaniem datków za pomocą sms-ów oraz wpłat na konto, gdzie przepływ pieniędzy jest rejestrowany, nie będą podlegały ustawowym ograniczeniom i wymagały zgłoszenia. Do zbiorek nie będą także zaliczane tego rodzaju akcje przeprowadzane w szkołach oraz wśród znajomych na terenie prywatnym. Zbiórką publiczną nie będzie też zbieranie ofiar w urzędach publicznych, jeśli będzie ono odbywało się w ramach tzw. zbiórek koleżeńskich. W dalszej kolejności ustawa zostanie przesłana do podpisu prezydenta.

(źródło: sejm.gov.pl)

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ