Świadczenia

Sposób postępowania szpitala w razie śmierci pacjenta

Strona 1 z 2

Czego dotyczą nowe przepisy?

Minister Zdrowia określił zasady  postępowania ze zwłokami osób zmarłych w szpitalu. Rozporządzenie w tej sprawie zacznie obowiązywać z dniem 25 listopada 2006 r.  W razie śmierci pacjenta w szpitalu, szpital ma bowiem obowiązek należycie przygotować jego zwłoki, w celu ich wydania osobom uprawnionym do pochowania.

Nowe rozporządzenie określa sposób postępowania szpitala w razie śmierci pacjenta oraz zakres czynności należących do obowiązków szpitala związanych z przygotowaniem zwłok osoby zmarłej do wydania osobom uprawnionym do ich pochowania.

Kto stwierdza zgon?

Osoba wskazana w regulaminie porządkowym szpitala niezwłocznie zawiadamia o śmierci pacjenta przebywającego w szpitalu - lekarza leczącego lub lekarza dyżurnego. Lekarz ten, po przeprowadzeniu oględzin, stwierdza zgon i jego przyczynę oraz wystawia kartę zgonu. W przypadkach, gdy zgodnie z ustawą ma być przeprowadzana sekcja zwłok, stwierdzenie przyczyny zgonu następuje po przeprowadzeniu sekcji zwłok.

Kogo zawiadamia się o śmierci pacjenta?

Ww. osoba wskazana w regulaminie porządkowym szpitala niezwłocznie po stwierdzeniu zgonu pacjenta zawiadamia wskazaną przez chorego osobę lub instytucję, przedstawiciela ustawowego albo opiekuna faktycznego, o śmierci pacjenta. 

Kiedy zwłoki trafiają do chłodni?

Po stwierdzeniu zgonu przez ww. lekarza pielęgniarka wypełnia kartę skierowania zwłok do chłodni oraz zakłada na przegub dłoni albo stopy osoby zmarłej identyfikator wykonany z tasiemki, płótna lub tworzywa sztucznego, po czym zwłoki wraz z tą kartą oraz identyfikatorem są przewożone do chłodni. Pielęgniarka ta niezwłocznie przekazuje ponadto kartę zgonu wystawioną przez lekarza do kancelarii szpitala. 

Karta skierowania zwłok do chłodni zawiera: 

 1. imię i nazwisko osoby zmarłej; 
 2. PESEL osoby zmarłej, a w przypadku braku numeru PESEL - serię i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość;
 3. datę i godzinę zgonu; 
 4. godzinę przyjęcia zwłok osoby zmarłej do chłodni;
 5. imię, nazwisko i podpis pielęgniarki wypełniającej kartę. 

Identyfikator zaś zawiera: 

 • imię i nazwisko osoby zmarłej;
 • PESEL osoby zmarłej, a w przypadku braku numeru PESEL - serię i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość; 
 • datę i godzinę zgonu.

Jeśli nie jest możliwe ustalenie tożsamości osoby zmarłej, to w karcie skierowania do chłodni oraz na identyfikatorze dokonuje się oznaczenia „NN” z podaniem przyczyny i okoliczności uniemożliwiających ustalenie tożsamości.

Zwłoki osoby zmarłej przewożone są do chłodni nie wcześniej niż po upływie dwóch godzin od czasu zgonu, wskazanego w dokumentacji medycznej

W okresie pomiędzy stwierdzeniem zgonu a przewiezieniem do chłodni zwłoki osoby zmarłej są przechowywane w specjalnie przeznaczonym do tego celu pomieszczeniu, a w razie jego braku - w innym chłodnym miejscu, z zachowaniem godności należnej zmarłemu. 

Ile czasu zwłoki zmarłego mogą być przechowywane w chłodni?

Zwłoki osoby zmarłej przechowuje się w chłodni nie dłużej niż 48 godzin. 

Zwłoki osoby zmarłej mogą być przechowywane w chłodni dłużej niż 48 godzin, jeżeli: 

 • nie mogą zostać wcześniej odebrane przez osoby uprawnione do pochowania osoby zmarłej, a więc najbliższą pozostałą rodzinę osoby zmarłej, a mianowicie:
  • pozostałego małżonka, 
  • krewnych zstępnych, 
  • krewnych wstępnych, 
  • krewnych boczni do 4 stopnia pokrewieństwa, 
  • powinowatych w linii prostej do 1 stopnia.

Obserwuj nas na:

Czytaj dalej (strona 1 z 2)

1

2

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (3)

Mariusz

19.11.2013 20:56:57

Re: Sposób postępowania szpitala w razie śmierci pacjenta

Uzupełnienie: Ad.1. Szpital może mieć podpisaną umowę z firmą pogrzebową. Tam trzeba udać się po odbiór zwłok po wizycie w szpitalu. Ad.6. Na kamieniarza trzeba wypisać zezwolenie. Ad.10. W ZUS miej legitymację emeryta/rencisty. Ad.10. Jeśli jesteś synem/córką osoby zmarłej warto odzyskać świadczenie niewypłacone (emerytura pośmiertna). Wypełnij wniosek Z12, miej swój akt urodzenia. 12. W ubezpieczeniu grupowym mogą żądać dokument zgonu ze szpitala. Warto wziąć odpis będąc w USC po akt zgonu.

Mariusz

26.11.2010 12:27:50

Re: Sposób postępowania szpitala w razie śmierci pacjenta

Małe uzupełnienie. 1. Zanim udasz się do szpitala po zmarłego załatw sprawę transporu zwłok do chłodni - czyli tak naprawdę wybierz firmę pogrzebową. Poinformuj że wybierasz się do szpitala. Niech równocześnie z Tobą przyjadą po osobę zmarłą. 2. Przygotuj dokument mówiący, że osoba zmarła była ubezpieczona. Weź też dowód osobisty osoby zmarłej. Jedź do szpitala. Idź na oddział do lekarza po dokument zgonu (tu potrzebne ubezpieczenie. 3. Z tym dokumentem do statystyki szpitalnej po pieczątkę (tu potrzebny dowód). 4. Idź do chłodni przyszpitalnej, pokwituj odbiór zwłok (tu potrzebny Twój dowód osobisty) i przekaż firmie pogrzebowej. 5. Jedź do USC - na podstawie dokumentu ze szpitala wydadzą 3 akty zgonu. Musisz mieć dowód osoby zmarłej - zostanie skasowany (ścięty róg). Miej też tutaj swój dowód. 6. Teraz na cmentarz. Załatw miejsce, opłać pochówek. I teraz jeśli chowasz na miejscu, gdzie ktoś wcześniej był pochowany musisz na własną rękę rozebrać pomnik lub skorzystać z usług cmentarza. Przeważnie taniej jest poszukać kamieniarza. 7. Jeśli chcesz przyjąć gości po pogrzebie poza domem wybierz lokal na konsolacje. Umów ilość osób. Daj zaliczkę. 8. Powiadom rodzinę i bliskich. 9. Wierzący - osobę duchowną. 10. Udaj się z rachunkami do ZUS-u. Otrzymasz pieniądze za pochówek. 11. Jeśli osoba była ubezpieczona - zgłoś się do ubezpieczyciela.

Mariusz

26.11.2010 12:26:36

Re: Sposób postępowania szpitala w razie śmierci pacjenta

Małe uzupełnienie. 1. Zanim udasz się do szpitala po zmarłego załatw sprawę transporu zwłok do chłodni - czyli tak naprawdę wybierz firmę pogrzebową. Poinformuj że wybierasz się do szpitala. Niech równocześnie z Tobą przyjadą po osobę zmarłą. 2. Przygotuj dokument mówiący, że osoba zmarła była ubezpieczona. Weź też dowód osobisty osoby zmarłej. Jedź do szpitala. Idź na oddział do lekarza po dokument zgonu (tu potrzebne ubezpieczenie. 3. Z tym dokumentem do statystyki szpitalnej po pieczątkę (tu potrzebny dowód). 4. Idź do chłodni przyszpitalnej, pokwituj odbiór zwłok (tu potrzebny Twój dowód osobisty) i przekaż firmie pogrzebowej. 5. Jedź do USC - na podstawie dokumentu ze szpitala wydadzą 3 akty zgonu. Musisz mieć dowód osoby zmarłej - zostanie skasowany (ścięty róg). Miej też tutaj swój dowód. 6. Teraz na cmentarz. Załatw miejsce, opłać pochówek. I teraz jeśli chowasz na miejscu, gdzie ktoś wcześniej był pochowany musisz na własną rękę rozebrać pomnik lub skorzystać z usług cmentarza. Przeważnie taniej jest poszukać kamieniarza. 7. Jeśli chcesz przyjąć gości po pogrzebie poza domem wybierz lokal na konsolacje. Umów ilość osób. Daj zaliczkę. 8. Powiadom rodzinę i bliskich. 9. Wierzący - osobę duchowną. 10. Udaj się z rachunkami do ZUS-u. Otrzymasz pieniądze za pochówek. 11. Jeśli osoba była ubezpieczona - zgłoś się do ubezpieczyciela.

Pokaż wszystkie komentarze (3)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: