Sprzedaż konsumencka

Do dnia 30 czerwca 2001r. problematykę warunków zawierania wykonywania umów sprzedaży rzeczy ruchomych z udziałem konsumentów regulowało rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 1995 r. w sprawie szczegółowych warunków zawierania i wykonywania umów sprzedaży rzeczy ruchomych z udziałem konsumentów (Dz. U. z dnia 14 czerwca 1995 r.)

Zgodnie z zapowiedzią od dnia 1 stycznia 2003r. problematykę tę regulować ma ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego, dostosowująca prawo polskie do prawa Wspólnot Europejskich zgodnie z wymogami Układu Stowarzyszeniowego.

W międzyczasie- od 1 lipca 2002r. do 31 grudnia 2002r., problematykę niniejszą regulują przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z 25 czerwca 2002r. w sprawie szczególnych warunków zawierania i wykonywania umów sprzedaży między przedsiębiorcami a konsumentami wydanego na podstawie art. 555(1) kodeksu cywilnego, który to przepis zostanie uchylony z dniem 1 stycznia 2003r. ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego.

Rozporządzenie określa szczególne warunki zawierania i wykonywania, w zakresie działalności przedsiębiorstwa, umów sprzedaży rzeczy ruchomych z udziałem konsumentów, oraz zasady i tryb postępowania w tych sprawach.


Rozporządzenie określa (m.in.)

  • co należy rozumieć za sprzeczne z dobrymi obyczajami;
  • wskazuje w jaki sposób może nastąpić zawarcie umowy ( w lokalu przedsiębiorstwa, poza lokalem, przy wykorzystaniu środków porozumiewania na odległość);
  • prawa i obowiązki sprzedawcy i kupującego;
  • warunki wprowadzenia do obrotu towaru niepełnowartościowego itp.

Rozporządzenie weszło w życie 1 lipca 2002 r.

Obserwuj nas na:

Tagi: 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY