Pozostałe

Ustawa o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej

Skąd wynikają zmiany ustawy o żegludze śródlądowej?

Ministerstwo Infrastruktury informuje, że 23 września br. została opublikowana ustawa z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej. Zgodnie z przepisami art. 4 ustawy, ustawa wchodzi w życie 14 dni od jej ogłoszenia, tj. 8 października 2008 r., natomiast art. 47c i 47d ustawy wchodzą w życie 1 stycznia 2010 r., art. 47e ustawy wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. oraz art. 47a, art. 47b, art. 47f - 47i, art. 1 pkt 5 i 6 oraz art. 2 ustawy wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

Zmiany w ustawie wynikają z konieczności wdrożenia do krajowego porządku prawnego przepisów dyrektywy 2005/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie zharmonizowanych usług informacji rzecznej (RIS) na śródlądowych drogach wodnych we Wspólnocie.

Do czego ma służyć system informacyjny RIS?

RIS będzie systemem informacyjnym na użytek transportu wodnego śródlądowego. System obejmować będzie m.in.:

 • ogólne informacje geograficzne, hydrologiczne, administracyjne dla danego odcinka - tzw. Informacje shore to ship (brzeg - statek) lub shore to office (brzeg - biuro);
 • informacje o aktualnej sytuacji na odcinku drogi wodnej (w szczególności związane z awariami, wypadkami);
 • informacje dotyczące średnio- i długoterminowych planów dotyczących odcinka wodnego (np. inwestycji);
 • system będzie zawierał także dane statystyczne dotyczące transportu śródlądowego oraz opłaty za korzystanie z infrastruktury rzecznej.

Wprowadzenie RIS wpłynie na poprawę bezpieczeństwa żeglugi dzięki szybkiej wymianie informacji dotyczącej dróg wodnych. Przyczyni się to również do podniesienia wydajności transportu śródlądowego, co przyczynić się może do jego efektywniejszego rozwoju.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej (Dz. U. Nr 171, poz. 1057);
 • Dyrektywa 2005/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie zharmonizowanych usług informacji rzecznej (RIS) na śródlądowych drogach wodnych we Wspólnocie (Dz. Urz. UE L 255 z 30.09.2005 r., str. 52)

Źródło: www.mi.gov.pl

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 29.3.2019

  Bezpieczeństwo statków uprawiających żeglugę

  Odnawianie dokumentów bezpieczeństwa m.in. umożliwi armatorom nowelizacja przepisów. Ma na celu podniesienie polskich standardów bezpieczeństwa w żegludze śródlądowej (...)

 • 19.6.2019

  Kary za recepty...

  Ustawa z dnia 16 maja 2019 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw ma (...)

 • 20.2.2019

  Zmiana ustawy o Radzie Ministrów

  Nowelizacja umożliwia prezesowi Rady Ministrów przyznawanie osobom fizycznym w szczególnie uzasadnionych wypadkach (wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe lub z zakresu kultury i ochrony (...)

 • 22.1.2019

  Zmiana dotycząca opłaty emisyjnej

  Nowelizacja zaktualizowała kody w Nomenklaturze Scalonej (CN), zgodnie z rozporządzeniem Komisji Europejskiej. Usuwa tym samym wątpliwość co do możliwości poboru opłaty emisyjnej od dnia 1 stycznia (...)

 • 18.4.2017

  Wypowiedzenie umowy najmu - Jak wypowiedzieć umowę najmu mieszkania lub lokalu?

  Do najmu lokali mieszkalnych stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawę o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie kodeksu cywilnego. Ma ona zastosowanie wyłącznie (...)