W obronie rodzimej produkcji

Od dzisiaj obowiązuje ustawa o ochronie przed przywozem na polski obszar celny towarów subsydiowanych.
Celem tego aktu jest ochrona naszych, krajowych producentów i eksporterów przed nieuczciwą konkurencją ze strony firm zagranicznych.
Ustawa określa środki ochronne przed przywozem na polski obszar celny towarów subsydiowanych, wyrządzającym szkodę przemysłowi krajowemu oraz zasady tzw, postępowania antysubsydyjnego.
Ustawa - między innymi - określa, czym są środki wyrównawcze. Są to tymczasowe i ostateczne cła wyrównawcze oraz zobowiązania. Jest to - inaczej rzecz ujmując - każdy sposób dofinansowania firm obcych przez kraj ich pochodzenia.


Do subsydów nie zalicza się jednak zwolnień towarów z cła czy podatku.
Ewentualne wprowadzenie środków wyrównawczych musi być uzasadnione ochroną interesu publicznego, czyli zarówno interesu polskiego przemysłu, jak i konsumentów.
Postępowanie antysubsydyjne wszczynane jest przez ministra gospodarki na wniosek. Wniosek ten musi być pisemny i może pochcodzić od:
  • osoby fizycznej,
  • osoby prawnej,
  • jednostki organizacyjnej.

Składa się go w imieniu lub na rzecz przemysłu krajowego.
Przewidziano także możliwośc wszczęcia takiego postępowania z urzędu.

Nadto wniosek o wszczęcie postępowania antysubsydyjnego powienien zawierać wystarczające dowody na to, że w okresie badanym towar przywożony na polski obszar celny był subsydiowany i że przywóz ten wyrządza szkodę przemysłowi krajowemu. Wniosek producentów musi być poparty podpisami co najmniej 25 % przedsiębiorców wytwarzających w kraju dany towar, a ich produkcja musi stanowić co najmniej 50 % całej produkcji danego wyrobu.

Postępowanie antysubsydyjne może trwać najdłużej rok, a w szczególnych okolicznościach 18 miesięcy. Na jego zakończenie minister gospodarki wydaje rozporządzenie ustanawiające ostateczne cło wyrównawcze. Może być ono pobierane maksymalnie przez 5 lat.
Cło wyrównawcze może też być nałożone z mocą wsteczną, jeżeli:

  • przywóz objętego nim towaru był ewidencjonowany,
  • w toku postępowania ustalono, że przywieziono jego znaczne ilości, czym wyrządzono szkodę trudną do naprawienia,
  • ustanowienie cła wstecz jest niezbędne do zapobieżenia ponownemu wystąpieniu takiej szkody.

W trakcie trwania postępowania antysubsydyjnego zagraniczny przedsiębiorca może wystąpić do ministra gospodarki z propozycją zobowiązania zmiany cen lub zaprzestania przywozu towarów subsydiowanych. Zgoda wydawana jest postanowieniem.

Obserwuj nas na:

Tagi: 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY