Pomoc państwa

Pozostałe

Wspieranie termomodernizacji i remontów

Strona 1 z 3

Jakie nowe przepisy dotyczą remontów starych budynków?

Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów wejdzie w życie z dniem 19 marca 2009 r.

Co przewidują nowe przepisy?

Nowa ustawa określa zasady finansowania ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów części kosztów przedsięwzięć termomodernizacyjnych i remontowych.

Jak wskazywali autorzy noych przepisów, program remontów i termomodernizacji budynków mieszkalnych ma na celu poprawę stanu technicznego istniejącego zasobu mieszkaniowego, w szczególności zaś części wspólnych budynków wielorodzinnych. Wieloletnie zaniedbania w zakresie remontów budynków mieszkalnych (spowodowane m. in. obowiązywaniem ograniczeń wysokości czynszów) doprowadziły do stanu, w którym w ciągu nadchodzących 8 lat trzeba będzie wyburzyć 40 tys. budynków mieszczących ok. 200 tys. mieszkań, zlokalizowanych głównie w starych kamienicach prywatnych, komunalnych lub należących do wspólnot mieszkaniowych. Powodem będzie zagrożenie katastrofą budowlaną lub nieopłacalność remontu przy ich aktualnym stanie technicznym i poziomie wyposażenia w instalacje. Utrata zasobów mieszkaniowych będzie większa, jeśli nie będą podjęte energiczne działania remontowe w budynkach jeszcze dziś nie spełniających warunków do wyburzenia.

Z tytułu realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego inwestorowi przysługiwać ma premia na spłatę części kredytu zaciągniętego na przedsięwzięcie termomodernizacyjne, jeżeli z audytu energetycznego wynika, że w wyniku przedsięwzięcia termomodernizacyjnego nastąpi - ogólnie mówiąc - okreslona w ustawie poprawa "energooszędności" budynku.

Natomiast przedmiotem przedsięwzięcia remontowego, uprawniającego do ubiegania się o premię remontową, może być wyłącznie budynek wielorodzinny, którego użytkowanie rozpoczęto przed dniem 14 sierpnia 1961 r. 

Renowacja budynków przy wsparciu środków budżetowych

Wchodząca w dniu dzisiejszym w życie nowelizacja ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów jest najstosowniejszym komentarzem do tematu konferencji, jako że dbałość o stan techniczny istniejącego zasobu mieszkaniowego w działaniach legislacyjnych Ministerstwa Infrastruktury jest niezmiernie istotna powiedział Podsekretarz Stanu Piotr Styczeń podczas konferencji naukowo - technicznej "Renowacja Budynków i Modernizacja Obszarów Zabudowanych", zorganizowanej przez Instytut Budownictwa Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Konferencja, zorganizowana w dniach 19 i 20 marca br., próbowała odpowiedzieć na pytanie jakimi metodami - technicznymi, planistycznymi, finansowymi oraz organizacyjnymi - starać się godzić rosnące potrzeby cywilizacyjne mieszkańców miast z degradującymi się technicznie ich obiektami. Najostrzejsze konflikty powstają bowiem wówczas, gdy doraźne potrzeby społeczne nie dają się pogodzić z długofalowymi wymogami ochrony środowiska, kiedy rozwój zrównoważony napotyka na barierę prawnie chronionej zabudowy ujętej w rejestrze zabytków, bądź gdy prawa ekonomiczne rynku nieruchomości muszą się zmierzyć z koniecznością zrealizowania inwestycji celu publicznego.

Zabierając głos Wiceminister P. Styczeń przypomniał zebranym, że z dniem 19 marca zaczyna obowiązywać znowelizowana wersja ustawy o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych i remontów, która w obecnej wersji nie tylko nagradza za efektywność energetyczną budynków, ale zachęca do kompleksowego dbania o ich stan techniczny. Ratując dotychczasową substancję, przystosowując ją do współczesnych potrzeb mieszkańców, dbając o zachowanie dziedzictwa architektonicznego, można w sposób najmniej konfliktowy zaspakajać zarówno potrzeby mieszkaniowe ludności, jak i spełniać najsurowsze wymagania techniczne oraz środowiskowe. Dbałość o posiadane zasoby jest wysiłkiem zmierzającym do zatrzymania na rynku jak największej części z 40 tysięcy budynków zagrożonych całkowitym ich wycofaniem. Rozsądne i właściwe korzystanie z dostępnych obecnie środków finansowych może temu w znacznej mierze zapobiec podsumował Piotr Styczeń. 

Źródło: www.mi.gov.pl

Nowe możliwości wsparcia finansowego programu termomodernizacji, remontów i modernizacji

19 marca br. wchodzi w życie nowelizacja Ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów, stanowiąca podstawę prawną rządowego programu poprawy stanu technicznego istniejących zasobów mieszkaniowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich termomodernizacji.

Program ten integruje dotychczasowy program termomodernizacji z nowymi elementami wsparcia działalności remontowej i modernizacyjnej. Wprowadza on także dodatkowe możliwości dla właścicieli budynków mieszkalnych objętych w przeszłości czynszem regulowanym.

Wsparcie będzie w każdym przypadku udzielane w postaci tzw.

Obserwuj nas na:

Czytaj dalej (strona 1 z 3)

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Olga S.

29.4.2010 11:15:27

Re: Wspieranie termomodernizacji i remontów

W artykule nie podano sposobu w jaki należy starać się o 20% premię termomodernizacyjną kwoty kredytu.Kto i w jakim terminie powinien opracować audyt i co on powinien zawierać.Jak ma wyglądać formalna droga postępowania w uzyskaniu premii?


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 15.2.2019

  Nowelizacja ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów

  Od 11 lutego w życie weszły przepisy, które pozwalają uruchomić pilotażowy program termomodernizacji jednorodzinnych budynków mieszkalnych i wymiany wysokoemisyjnych źródeł (...)

 • 11.9.2019

  Pora na remont bloków z wielkiej płyty

  Przewidziano zwiększenie efektywności funkcjonowania Funduszu Termomodernizacji i Remontów. Jego działalność rozszerzona zostanie o dofinansowanie poprawy bezpieczeństwa użytkowania (...)

 • 24.2.2018

  Tajemniczy rządowy program termomodernizacji

  Poprawa jakości powietrza w Polsce, sytuacji mniej zamożnych gospodarstw domowych oraz efektywności energetycznej Polski – to główne cele ogłoszonego przez premiera Mateusza Morawieckiego (...)

 • 2.2.2019

  Wielka płyta ze wsparciem...

  MIiR wesprze profilaktyczne wzmocnienie połączeń warstwy fakturowej i nośnej w budynkach z wielkiej płyty. Instytut Techniki Budowlanej przebadał budynki wykonane w różnych technologiach (...)

 • 7.10.2018

  W 2019 r. będzie ulga termomodernizacyjna?

  Rząd przyjął zmiany w ustawie o podatku dochodowym, które wprowadzają ulgę termomodernizacyjną. Nawet 23% wydatków na termomodernizację będzie można odliczyć w rozliczeniu (...)