Urlopy pracownicze

Pozostałe

Wybierasz się na stypendium zagraniczne? - Dowiedz się, na jakich warunkach możesz jechać.

Strona 1 z 4

3 lipstopada br. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie warunków kierowania osób za granicę w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych oraz szczególnych uprawnień tych osób.

W jakim celu można jechać na stypendium zagraniczne?

Osoby mające stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które spełniają warunki określone przez podmiot zagraniczny, mogą być kierowane za granicę w celu: 

 1. prowadzenia badań naukowych - jeżeli uczestniczą w realizacji badań naukowych w kraju; 

 • podejmowania i prowadzenia działalności dydaktycznej; 

 • szkoleniowym na

  • odbycie części jednolitych studiów magisterskich lub studiów pierwszego stopnia albo studiów drugiego stopnia, 

  • studia podyplomowe

  • studia doktoranckie - jeżeli posiadają odpowiedni dorobek naukowy i co najmniej roczny staż pracy w danej specjalności, 

  • staże naukowe, artystyczne lub specjalizacyjne, 

  • kursy językowe i inne kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe, 

  • praktyki zawodowe

  Warunki i tryb kierowania przez uczelnię za granicę jej pracowników, doktorantów i studentów w ww. celach określa senat uczelni. 

  Na czyj koszt można jechać?

  Ww. osoby kierowane, mogą być kierowane za granicę przez jednostki organizacyjne należące do sektora finansów publicznych, a w szczególności jednostki państwowej i samorządowej sfery budżetowej oraz jednostki prowadzące kształcenie lub badania naukowe w celu prowadzenia badań naukowych lub w celach szkoleniowych na koszt: 

  • własny; 

 • podmiotu niebędącego jednostką kierującą; 

 • jednostki kierującej - w zakresie obejmującym stypendium lub inne poniższe świadczenia. 

 • Na jakie świadczenia mogą liczyć osoby kierowane za granicę?

  Osobom kierowanym za granicę w celu prowadzenia badań naukowych lub w celach szkoleniowych jednostka kierująca może przyznać miesięczne stypendium na pokrycie kosztów utrzymania i zakwaterowania na okres realizowania zadań w ramach celów, w jakich zostały skierowane za granicę w zasadzie w wysokości:

  • nie niższej niż 30 % stawki dodatku zagranicznego bazowego, właściwego dla państwa, do którego osoba jest kierowana, ustalonej zgodnie z § 5 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie dodatku zagranicznego i świadczeń przysługujących członkom służby zagranicznej wykonującym obowiązki służbowe w placówce zagranicznej,

  • nie wyższej niż kwota stanowiąca równowartość diety w pełnej wysokości z tytułu podróży służbowych poza granicami kraju, właściwej dla państwa, do którego osoba jest kierowana, określonej w załączniku do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju

  Obserwuj nas na:

  Czytaj dalej (strona 1 z 4)

  Potrzebujesz porady prawnej?

  KOMENTARZE (0)

  Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


  Dodaj komentarz

  DODAJ KOMENTARZ

  ZOBACZ TAKŻE:

  • 8.7.2019

   Postępowanie odwoławcze w sprawie emerytury lub renty

   Jeżeli nie zgadzasz się z decyzją ZUS w sprawie emerytury lub renty, możesz się od niej odwołać. Dowiedz się jak złożyć odwołanie i jak wygląda postępowanie odwoławcze.

  • 29.8.2017

   Becikowe - Jak uzyskać 1000 zł becikowego?

   Jeśli urodziło ci się dziecko, możesz dostać pomoc finansową od państwa - tzw. becikowe. Przysługuje jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się żywego dziecka - w wysokości 1000 (...)

  • 17.9.2018

   Jak odwołać się od mandatu drogowego?

   Jeśli wystawiono ci mandat drogowy, a masz pewność, że wypisano ci go niesłusznie, pamiętaj, że jest tylko kilka przypadków, kiedy można go uchylić. Dowiedz się, kiedy i w jaki sposób (...)

  • 20.6.2017

   Meble ogrodowe - kupuj z głową

   Kupujesz meble ogrodowe? Dowiedz się, na co zwrócić uwagę. Odpowiednio dobrane meble ogrodowe potrafią ozdobić każdy taras, altankę i ogród, a dzięki funkcjonalności niektórych (...)

  • 24.4.2017

   Świadczenie usług w innym kraju UE

   Jeśli prowadzisz zarejestrowaną działalność usługową (np. jako architekt lub przewodnik) w swoim kraju, możesz świadczyć te usługi również w innym kraju UE i nie musisz w tym celu (...)