Wyższe wyroki za porwania i branie zakładników

Od poniedziałku sądy mogą wymierzać bardziej dotkliwe kary więzienia za przestępstwa porwania i wzięcia zakładników.

Uchwalona w połowie grudnia zeszłego roku nowelizacja kodeksu karnego obowiązuje od 19 marca (Dz.U.2010 Nr 7, poz. 46).

Dokument podnosi sankcje karne za przestępstwa wymierzone przeciwko wolności człowieka, które polegają na przetrzymywaniu go wbrew jego woli.

Prawodawca uzasadniał zmianę bardzo niskimi karami za takie przestępstwa.

- Pozbawienie człowieka wolności połączone ze szczególnym udręczeniem (art. 189 § 2 k.k.) jest zagrożone taką samą karą jak np. kradzież z włamaniem (art. 279 § 1 k.k.), co jest oczywiście przejawem wciąż obowiązującym w polskim prawie karnym niskiej ochrony takich podstawowych dóbr człowieka, jak wolność, a także szerzej jego zdrowie i życie – przekonywali jeszcze przed uchwaleniem dokumentu autorzy dokumentu.

Według nowego brzmienia art. 189 za pozbawienie wolności, które trwało dłużej niż 7 dni, sprawca trafi do więzienia najkrócej na rok. Maksymalny wymiar kary określono w tym przypadku na 10 lat.

Jeżeli pozbawienie wolności łączyło się ze szczególnym udręczeniem, sprawca podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3. Sąd może wymierzyć tutaj nawet 15 lat więzienia Według wcześniejszych przepisów czyn taki był zagrożony karą od roku do 10 lat pozbawienia wolności.

Od 3 do 15 lat więzienia grozi również temu, kto bierze lub przetrzymuje zakładnika w celu zmuszenia organu państwowego lub samorządowego, instytucji, organizacji, osoby fizycznej lub prawnej albo grupy osób do określonego zachowania. Poprzednie regulacje wymierzały w tym przypadku od roku do 10 lat więzienia.

Jeżeli sprawca – przetrzymujący zakładnika w celu zmuszenia instytucji do określonego zachowania – będzie działał ze szczególnym okrucieństwem, to sędzia ma prawo orzec nawet 25 lat pozbawienia wolności.

Nowela kodeksu karnego przewiduje ponadto możliwość nadzwyczajnego złagodzenia kary wobec sprawcy, który sam zwolnił zakładnika.

Sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia, wobec sprawcy, który dobrowolnie zwolnił zakładnika.

Łagodne potraktowanie sprawcy będzie możliwe także przy porwaniu ze "szczególnym udręczeniem zakładnika", jeśli sprawca zrezygnował ze swych zamiarów.

Zgodnie z odświeżonym kodeksem karnym za kratki mogą trafić również te osoby, które mając wiarygodną wiadomość o karalnym przygotowaniu albo usiłowaniu lub dokonaniu porwania nie zawiadamią niezwłocznie organu powołanego do ścigania przestępstw. Obywatel taki może spędzić za kratkami nawet 3 lata.

Dariusz Madejski, e-prawnik.pl

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: