Pozostałe

Zakaz handlu produktami z fok

Parlament przyjął uzgodniony z państwami członkowskimi projekt rozporządzenia, na mocy którego wprowadzony zostanie zakaz handlu produktami z fok. Nieliczne wyjątki będą możliwe pod warunkiem spełnienia określonych wymogów dotyczących sposobu i metod stosowanych przy zabijaniu i skórowaniu zwierząt. Zakaz nie będzie obejmował produktów z fok uzyskanych w drodze tradycyjnych polowań prowadzonych przez społeczności Eskimosów i przyczyniających się do ich utrzymania.

Przeważająca większością głosów (550/49/41) posłowie zatwierdzili kompromisową treść rozporządzenia, które wprowadza daleko idące obostrzenia we wprowadzaniu na wspólny rynek produktów uzyskanych z fok. Nowe regulacje na poziomie wspólnotowym zastąpią różnorodne środki stosowane przez niektóre państwa członkowskie, co sprawi, że handel tymi produktami na terenie UE będzie odbywał się na ujednoliconych warunkach. Projekt wychodzi naprzeciw zaniepokojeniu opinii publicznej odnośnie przestrzegania zasad dobrostanu zwierząt przy zabijaniu i skórowaniu fok. Istniały obawy, że wiele produktów jest wytwarzanych z fok zabitych i oskórowanych w warunkach, w których zwierzęta te, jako ssaki zdolne do odczuwania, doświadczyły bólu, strachu i cierpienia.

W praktyce zakaz oznacza, że z rynku znikną towary produkowane z mięsa, tłuszczu i skór fok, takie jak torby, buty, nakrycia głowy i rękawice używane m.in. przez narciarzy, bokserów i motocyklistów. Nie będzie wolno wprowadzać na rynek niektórych produktów farmaceutycznych produkowanych z fok, na przykład suplementów diety zawierających kwasy tłuszczowe Omega 3.

Odstępstwa

Produkty z fok będące owocem tradycyjnych polowań prowadzonych przez społeczności Eskimosów i przyczyniające się do ich utrzymania zostaną wyłączone z zakresu rozporządzenia. Dozwolone będą także polowania, których zasady określone zostały na podstawie prawa krajowego i których celem jest zapewnienie zrównoważonego użytkowania zasobów morskich.

Import

Zakaz obejmuje nie tylko produkty wyrabiane na terenie UE, ale także importowane z krajów trzecich. Wyjątkiem będzie import towarów przeznaczonych do osobistego użytku podróżnych lub ich rodzin. Charakter i ilość tych towarów nie mogą wskazywać na ich przywóz w celach handlowych.

Wejście w życie

Rozporządzenie wejdzie w życie 20 dni po opublikowaniu. Zapisy dotyczące wprowadzania na rynek produktów z fok będą obowiązywać państwa członkowskie bezpośrednio po 9 miesiącach od wejścia w życie.

 

Diana WALLIS (ALDE, GB)

Handel wyrobami uzyskiwanymi z fok

Procedura: Współdecyzja

Debata: 04.05.2009

Głosowanie: 05.05.2009 

Źródło: Serwis prasowy Parlamentu Europejskiego, redakcja polska

Podstawa:

 • Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 5 maja 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie handlu produktami z fok (COM(2008)0469 - C6-0295/2008 - 2008/0160(COD));

 • Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 5 maja 2009 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr .../2009 w sprawie handlu produktami z fok

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 29.12.2018

  Ograniczenia handlu w 2019 roku

  Wraz z początkiem nowego roku czekają nas zmiany w ustawie o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni. Wkrótce zakupy będzie można robić tylko w ostatnią (...)

 • 2.4.2008

  Obrót hurtowy i detaliczny produktami leczniczymi

  Produktem leczniczym w rozumieniu ustawy Prawo farmaceutyczne jest substancja lub mieszanina substancji, której przypisuje się właściwości zapobiegania lub leczenia chorób występujących u ludzi (...)

 • 20.9.2018

  Mała nowelizacja prawa farmaceutycznego

  Nowelizacja prawa farmaceutycznego m.in. rozszerza zakaz prowadzenia przez jednego przedsiębiorcę kilku rodzajów działalności gospodarczej, w zakresie której może on nabywać produkty (...)

 • 20.3.2008

  Nadzór Inspekcji Farmaceutycznej nad obrotem hurtowym produktami leczniczymi

  Obrotem hurtowym w rozumieniu ustawy - Prawo farmaceutyczne jest również wywóz produktów leczniczych z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz przywóz produktów leczniczych z terytorium państw (...)

 • 11.10.2017

  Koniec patologii przy reprywatyzacji

  Przygotowano pierwszy po 1989 roku kompleksowy projekt ustawy pozwalający definitywnie uregulować kwestie reprywatyzacji dóbr przejętych przez władze komunistyczne po 1944 roku. Nowa (...)