Zmiany na rzecz przesłuchiwanych małoletnich

29 sierpnia wchodzi w życie ustawa zmieniająca Kodeks postępowania karnego. Zmiana ta - jak podkreślali już projektodawcy - jest wyrazem szczególnej ochrony psychiki małoletnich świadków, przesłuchiwanych w postępowaniu karnym, bez względu na to czy są oni pokrzywdzonymi przestępstwem czy też nie. Uczestniczenie dziecka w przesłuchaniu w ramach postępowania przygotowawczego a następnie na rozprawie głównej, wpływa na jego psychikę destrukcyjnie. Ten stan rzeczy dodatkowo pogłębia każde dodatkowe przesłuchanie. Omawiana zmiana przewiduje tę szczególną regulację jedynie dla małoletnich, którzy w chwili przesłuchania, a nie jak dotychczas w chwili czynu, nie ukończyli 15 lat.

Jakie zmiany w postępowaniu karnym niesie nowela?

Do tej pory utrwalanie przesłuchania świadka było obwarowane takimi warunkami, z powodu których dzieci przesłuchiwane w sprawie musiały często kilkakrotnie powtarzać i  przywoływać często dramatyczne wspomnienia. Do tej pory przepis stanowił, iż jeżeli względy techniczne nie stoły na przeszkodzie, przesłuchanie świadka lub biegłego utrwalało się za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk, gdy zachodziło niebezpieczeństwo, że przesłuchanie tej osoby nie będzie możliwe w dalszym postępowaniu,  albo gdy przesłuchanie następowało w trybie określonym w art. 396.

Obecnie  jeżeli względy techniczne nie stoją na przeszkodzie:

 1. przesłuchanie świadka lub biegłego utrwala się za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk, gdy:
  a) zachodzi niebezpieczeństwo, że przesłuchanie tej osoby nie będzie możliwe w dalszym postępowaniu,
  b) przesłuchanie następuje w trybie określonym w art. 396,

 2. przesłuchanie pokrzywdzonego, który w chwili czynu nie ukończył 15 lat oraz świadka, który w chwili przesłuchania nie ukończył 15, utrwala się za pomocą urządzenia rejestrującego obraz i dźwięk.

Jak prawo chronić będzie dzieci, które nie ukończyły 15 lat?

W tym celu został zmieniony został przepis artykułu 185a, zgodnie z którym obecnie „W sprawach o przestępstwa określone w rozdziałach XXV (Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności) i XXVI (Przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece) Kodeksu karnego pokrzywdzonego, który w chwili przesłuchania nie ukończył 15 lat, przesłuchuje się w charakterze świadka tylko raz, chyba że wyjdą na jaw istotne okoliczności, których wyjaśnienie wymaga ponownego przesłuchania, lub zażąda tego oskarżony, który nie miał obrońcy w czasie pierwszego przesłuchania pokrzywdzonego".

Poza tym nowelą został dodany nowy przepis - artykuł 185b, zgodnie z którym świadka, który w chwili przesłuchania nie ukończył 15 lat, można przesłuchać w warunkach określonych w art. 185a w sprawach o przestępstwa popełnione z użyciem przemocy lub groźby bezprawnej lub o przestępstwa określone w rozdziale XXV Kodeksu karnego (Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności), jeżeli zeznania tego świadka mogą mieć istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy.

Podstawa prawna:

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 18.6.2017

  Małolaty na rozprawie

  Nowelizacja procedury cywilnej i sądowoadministracyjnej ma na celu umożliwienie osobom małoletnim udziału w charakterze publiczności w jawnych posiedzeniach sądowych w postępowaniu cywilnym i sądowoadministracyjnym. 

 • 1.2.2010

  Zmiana nazwiska lub imienia - Jak zmienić nazwisko?

  Z pewnością nikt nie chciałby mieć nazwiska, którego brzmienie wywołuje drwiące uśmiechy wśród znajomych. Niestety zdarza się dość często, że czyjeś nazwisko lub imię może (...)

 • 6.11.2018

  Rozwód - co trzeba wiedzieć, rozważając ubieganie się o rozwód?

  Jakie są przesłanki uzyskania rozwodu? Kiedy sąd nie da rozwodu? Czego można żądać w pozwie rozwodowym? Gdzie złożyć pozew rozwodowy?

 • 27.9.2017

  Umowa dożywocia - Na czym polega? Jak zawrzeć umowę dożywocia?

  Nasze społeczeństwo starzeje się w tempie podobnym do istniejącego w krajach wysoko rozwiniętych. Każdego roku mniej osób pracuje na emerytury coraz większej rzeszy osób nieaktywnych (...)

 • 25.3.2017

  Większa ochrona małoletnich

  Wyższe kary za przestępstwa wobec dzieci oraz kary za brak reakcji na najcięższe przestępstwa popełniane wobec dzieci wkrótce staną się faktem. Parlamentarzyści nie mieli wątpliwości, (...)