Zmiany w ruchu drogowym

Z dniem wejścia Polski do Unii Europejskiej (tj. 1 maj 2004 r.) kierowcy poruszający się w mieście nie będą mogli w ciągu dnia przekraczać prędkości 50 km/h. Ta oraz inne zmiany w ustawie - Prawo o ruchu drogowym weszły w życie w dniu wejścia Polski do Unii Europejskiej (tj. 1 maj 2004).

Nowe ograniczenia prędkości

Kierowcy poruszający się na terenie zabudowanym muszą ograniczyć prędkość do 50 km/h. Limit ten obowiązuje w godzinach od 5:00 do 23:00. W pozostałych godzinach nadal obowiązuje ograniczenie do 60 km/h.

Na producentów pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t i ciągników samochodowych nałożony został obowiązek wyposażania ich w ograniczniki prędkości. Ograniczą one prędkość maksymalną autobusu do 100 km/h, a samochodu ciężarowego i ciągnika samochodowego do 90 km/h.

Znak państwa

Już dotychczas w przepisach istniał obowiązek oznaczania znakiem „PL” pojazdu zarejestrowanego w Polsce, jeśli będzie on uczestniczył w ruchu drogowym. Podobny obowiązek dotyczy pojazdów zarejestrowanych za granicą poruszających się po terenie Polski.

Nowe przepisy przewidują, że obowiązek ten jest wyłączony w wypadku, gdy znak państwa umieszczony został na tablicy rejestracyjnej pojazdu.

Rejestracja samochodu z zagranicy

Pojazd sprowadzony z państwa nie należącego do Unii Europejskiej po ostatecznej odprawie celnej jest dopuszczony do ruchu tylko na okres 30 dni. Właściciel pojazdu sprowadzonego z państwa członkowskiego UE zobowiązany jest do zarejestrowania auta w Polsce w ciągu 30 dni od dnia sprowadzenia.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U. 2003 Nr 58 poz. 515, z późn. zm.)

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 31.10.2017

  Szybciej CEPiK 2.0

  Zmiany w Prawie o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustawach przyspieszają wejście w życie przepisów dotyczących systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK (...)

 • 12.12.2013

  Kodeks drogowy 2014 – kolejne zmiany

  Od Nowego Roku pewnym zmianom ulegnie ustawa – Prawo o ruchu drogowym oraz wydane na jej podstawie rozporządzenia.

 • 16.12.2013

  Odblaski dla pieszych obowiązkowe od 2014 roku

  W dniu 26 lipca 2013 roku uchwalona została ustawa nowelizująca ustawę prawo o ruchu drogowym. Ma ona na celu zwiększenie bezpieczeństwa pieszych poprzez zmniejszenie liczby osób ginących każdego (...)

 • 18.11.2018

  Reforma systemu badań technicznych pojazdów

  Zgodnie z rządowym projektem, za organizację i funkcjonowanie systemu zapewnienia jakości badań technicznych pojazdów oraz sprawowanie nadzoru nad tymi badaniami, a także przedsiębiorcami (...)

 • 28.3.2017

  Stop piratom drogowym - większe kary za przestępstwa w ruchu drogowym

  Sejm przyjął przygotowaną w Ministerstwie Sprawiedliwości ustawę, która zwiększa kary za przestępstwa w ruchu drogowym oraz wydłuża okres przedawnienia karalności wykroczeń. Zmiany do (...)