Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133.000,00 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Bezpłatny dostęp tylko dla zarejestrowanych

masz już konto?

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i akceptuję Regulamin serwisu e-Prawnik.pl (więcej)

 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej (więcej)

Archiwum 21 Czerwiec 2007

  Brak artykułów do wyswietlenia.

Porady prawne • Termin zwrotu opłaty sądowej

  W orzeczeniu o rozwodzie sąd przyznał mi zwrot połowy wniesionej przeze mnie opłaty sądowej od męża. W jakim terminie mój były mąż powinien dokonać przekazania mi tej sumy?

 • Zwrot VAT za materiały do remontu mieszkania

  Zakupiłem mieszkanie 50m2 w grudniu 2006 roku. W styczniu 2007 rozpocząłem remont, do którego dokonywałem zakupów różnych materiałów w sklepach detalicznych. Na każdy zakup brałem fakturę (...)

 • Podatek od sprzedaży samochodu poleasingowego

  Firma podpisała umowę leasingową na zakup zamochodu osobowego 5 lat temu. Teraz dochodzi do ostatniej raty i faktycznego wykupu samochodu za kwotę 400 zł. Firma chce pozbyć się samochodu z racji (...)

 • Opodatkowanie podatkiem VAT dostawy gruntu

  Razem ze szwagrem zamierzamy kupić dwie osobne działki budowlane tak, żeby w przyszłości zostać sąsiadami. Znależliśmy rolnika, który posiada jedną dużą działkę budowlaną 50 arów, na której (...)

 • Likwidacja oddziału firmy zagranicznej a zwrot VAT

  Oddział firmy zagranicznej jest w likwidacji i nie prowadzi już działalności (przychody = 0). Oddział nie miał środków trwałych, majątku. Spis z natury = 0. Mamy nadpłacony VAT (rozliczenie (...)

 • VAT od sprzedaży działek

  Jestem osobą prowadzącą działalność gospodarczą, prowadzę restaurację, organizującą imprezy okolicznościowe. Posiadam działki powstałe z przekształcenia w miejscowym planie zagospodarowania (...)

 • Koszty procesu - częściowe uwzględnienie pozwu

  Gmina miejska odebrała córce działkę garażową z rozpoczętą budową za nie zakończenie budowy w terminie. Wypłaciła ale z opóźnieniem rocznym 1500 zł tytułem poniesionych kosztów budowy. (...)

 • Zaświadczenie o zarobkach na chorobowym

  Pracownica podatnika - sp. z o.o. - przebywa obecnie na zwolnieniu z powodu ciąży. Od dwóch miesięcy zasiłek chorobowy wypłaca jej ZUS. Ostatnio zwróciła się do Spółki, jako swojego pracodawcy (...)

 • Korzystanie z zezwolenia dewizowego kontrahenta

  Podatnik - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, ale prowadząca tzw. pełną księgowość - zakupiła od polskiej sp. z o.o. samochód, za który ma zapłacić w EUR (kwotę przekraczającą (...)

 • Zmiana adresu zamieszkania pracownika

  Pracownik po ślubie przeprowadził sie do małżonka , zmienił miejsce zamieszkania, dostarczył dzisiaj potwierdzenie zameldowania na pobyt stały od Wójta z Urzędu Gminy. Chciałabym zmienić adres (...)

 • Pobranie zasiłku pogrzebowego a odrzucenie spadku

  Moja matka rozwiodła się z moim ojcem, gdy miałem 7 lat. Mój ojciec od 13 lat nie żyje. Później moja matka wyszła za mąż po raz drugi, zmieniła nazwisko i z drugim mężem zadłużyła się (...)

 • Stwierdzenie nabycia spadku i dział spadku

  Małżonkowie wyjechali kilkanaście lat temu do USA, gdzie przebywali na podstawie zielonej karty. Kilka lat temu mąż zmarł w USA i tam został pochowany. Małżonkowie posiadali 3 wspólnych dzieci (...)

 • Obowiązek wystawienia faktury przy najmie

  Wynajmuję mieszkanie od spółki z o.o., czynsz za najem ustaliliśmy w świadczeniu (świadczę pracę na rzecz spółki). Spółka nie wystawia mi żadnego pokwitowania, które potwierdziłoby, że (...)

 • Zasady kontroli z inspekcji pracy

  Jako spółka z o. o. posiadam siedzibę spółki i biuro w miejscowości A. Dodatkowo spółka ma własną kopalnię, wydobywającą piasek w miejscowości B. W dniu dzisiejszym na terenie kopalni pojawił (...)

 • Przekwalifikowanie separacji na rozwód

  Żona złożyła pozew o separacje. Zamierzam na pierwszej rozprawie przedstawić swoje stanowisko, tzn. że chcę rozwodu i przedłożyć stosowne dokumenty jako moje argumenty. Żona opłaciła pozew (...)

 • Klasyfikacja środków trwałych

  Do jakiej grupy środków trwałych zaliczyć regały znajdujące się w hurtowni i służące do przechowywania towarów?

 • Czy mogę zawrzeć w tym zakresie umowę zlecenie

  Prowadzę sklep (AGD, RTV). Podpisałem umowę zleceniez firmą kredytową (system ratalny). W zamian za obsługę klientów w ramach ich systemu ratalnego otrzymuję co miesiąc niewielkie wynagrodzenie. (...)

 • Świadectwo pracy - informacje uzupełniajace

  Wydałem pracownikowi świadectwo pracy i nie wpisałem w informacji uzupełniających w pkt 6 świadectwa pracy, że w okresie zatrudnienia były odprowadzane i naliczane składki ZUS. Pracownik zakwestionował, (...)

 • Zgromadzenie Zakonne - nadzór pedagogiczny

  Przedszkola niepubliczne prowadzone przez Zgromadzenia Zakonne. W jakich obszarach mogę prowadzic nadzór pedagogiczny (pełnię funkcję wizytatora w KO, 1,5 roczny staż pracy na stanowisku), aby nie (...)

 • Przedmiot działalności

  Czy mając zarejestrowaną działalność gospodarczą jako biuro maklerskie (pośrednictwo w obrocie artykułami rolno-towarowymi) można działać jako samodzielny podmiot nie związany z giełdą rolno-towarową? (...)

 • Termin płatności w 2001 r. dla małych firm

  Jaki był ustawowy termin płatności w roku 2001 dla małych firm?

 • Orzeczenie TK w sprawie Ustawy o Z.O.Z.

  Czy Ustawa o Zakladach opieki Zdrowatnej w istniejącym kształcie była już rozpatrywana przez Trybunał Konstytucyjny?

 • Urlop macierzński - nauczycielka

  Czy nauczycielka będąca w ciąży i jest na zwolnieniu lekarskim w okresie urlopu np. ferii to należy się przedłużenie o ten okres urlopu macierzyńskiego?

 • Urlop wypoczynkowy nauczyciela - inwentaryzacja

  Jestem nauczycielem dyplomowanym w Publicznej Szkole Podstawowej. Pracuję w szkole feryjnej (5 dni w tygodniu, mam ferie i wakacje). Na początku lipca ubiegłego roku otrzymałam zarządzenie Burmistrza (...)

 • Budżet - konsultacje ze związkami zawodowymi

  Czy kierownik jednostki samorządowej (Komendant Straży Miejskiej), w której istnieją związki zawodowe, ma obowiązek konsultowania lub pokazania budżetu jednostki organizacji związkowej przed jego (...)

 • Wyjazd za granicę - obowiązek meldunkowy

  Wyjechałem za granicę na okres dłuższy niż 2 miesiące. Początkowo mój pobyt za granicą miał trwać mniej niż 2 miesiące. Jednak rożne sprawy przedłużyły mój pobyt. W momencie opuszczania (...)

 • Dochodzenie roszczeń - postępowanie uproszczone

  Posiadamy wielu odbiorców, którzy zalegają z płatnościami i nie reagują na wezwania do zapłaty. Są to kwoty nie przekraczające 5000,00 zł. Do jakiego sądu powinniśmy sie zwrócić z pozwem (...)

 • Taksa notarialna

  Chcę sprzedać nieruchomość o wartości 450 000 zł. Jakie są opłaty notarialne jak i opłaty odprowadzane do urzędu skarbowego, zarówno dla osoby sprzedającej jak i kupującej?

 • Depozyt sądowy,a spełnienie świadczenia

  Zgodnie z ugodą sądową zostałem zobowiązany do płacenia alimentów na rzecz moich małoletnich synów. Ugoda zawierała klauzulę wykonalności. Moja żona złożyła wniosek u pracodawcy o przelewanie (...)

 • Egzekucja z ruchomości

  Czy komornik ma prawo zająć cokolwiek w mieszkaniu mojej żony, z którą nie mieszkam? Często w mieszkaniu tym przebywam ze względu na dziecko, którym się opiekuję w czasie, kiedy żona pracuje. (...)

 • Osobowość prawna Wojskowego Koła Łowieckiego

  Czy Wojskowe Koło Łowieckie może być ustawowo uznane za osobę prawną?

 • Czas pracy - pracownik służby zdrowia

  Czy prawa pracownicze wynikające z Kodeksu Pracy mogą być ograniczone przez przepisy innych ustaw regulujących stosunki pracownik - pracodawca w odniesieniu do konkretnej grupy zawodowej? Konkretnie: (...)

 • Nagroda jubileuszowa - obliczania czasu pracy

  Mój zakład przejął pracowników na podstawie art. 23 k.p. w dniu 1 marca 2002 r. Czy obliczając nagrodę jubileuszową liczyć powinnam luty jako cały miesiąc czy 28 dni?

 • Czas pracy - policja

  Uprzejmie proszę o wyjaśnienie następującego zagadnienia. W wielu jednostkach policji policjanci pracują ponad wymiarowy czas pracy, często odbywa się to w drodze wręcz nakazu. W związku z tym (...)

 • Zwolnienia grupowe - zmiana ustawy z 2003 r.

  Jak po zmianach, które wejdą w życie z dniem 1 lipca 2003 r. definiuje się zwolnienie grupowe w firmie zatrudniającej mniej niż 20 pracowników?

 • Obowiązek tworzenia ZFŚS w trakcie roku

  Zatrudniam jako pracodawca (osoba fizyczna) 18 pracowników, w tym 3 pracowników na 1/2 etatu. Pracownicy zatrudniani otrzymują pismo dotyczące niewypłacania świadczenia urlopowego. Mam zamiar w tym (...)

ArtykułyInterpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 756 z 2007

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 czerwca 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks wykroczeń

 • Dziennik Ustaw Poz. 755 z 2007

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej

 • Dziennik Ustaw Poz. 754 z 2007

  Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wyznaczenia instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej oraz realizacji przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego jego uprawnień i obowiązków jako państwowej władzy nadzorującej

 • Dziennik Ustaw Poz. 753 z 2007

  Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 11 czerwca 2007 r. w sprawie organizacji wojewódzkich inspektoratów transportu drogowego

 • Dziennik Ustaw Poz. 752 z 2007

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych

 • Dziennik Ustaw Poz. 751 z 2007

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dnia 12 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu

 • Dziennik Ustaw Poz. 750 z 2007

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Renty strukturalne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

 • Dziennik Ustaw Poz. 749 z 2007

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonelli w stadach hodowlanych gatunku kura (Gallus gallus) na lata 2007 - 2009

 • Dziennik Ustaw Poz. 748 z 2007

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2007 r. w sprawie decyzji dotyczących zapewnienia finansowania z budżetu państwa projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym handlu (EFTA)

 • Dziennik Ustaw Poz. 747 z 2007

  Ustawa z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o podatku rolnym

 • Dziennik Ustaw Poz. 746 z 2007

  Oświadczenie Rządowe z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Regulaminem poczty listowej oraz Regulaminem dotyczącym paczek pocztowych, sporządzonymi w Bernie dnia 28 stycznia 2005 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 745 z 2007

  Regulamin dotyczący paczek pocztowych sporządzony w Bernie dnia 28 stycznia 2005 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 744 z 2007

  Regulamin Poczty Listowej, sporządzony w Bernie dnia 28 stycznia 2005 r.

 • Monitor Polski Poz. 439 z 2007

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 11 czerwca 2007 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego

 • Monitor Polski Poz. 438 z 2007

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 25 maja 2007 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego

 • Monitor Polski Poz. 437 z 2007

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 czerwca 2007 r. o zmianie obwieszczenia o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego

 • Monitor Polski Poz. 436 z 2007

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 czerwca 2007 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

 • Monitor Polski Poz. 435 z 2007

  Zarządzenie Nr 63 Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji

 • Monitor Polski Poz. 434 z 2007

  Zarządzenie Nr 62 Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 • Monitor Polski Poz. 433 z 2007

  Oświadczenie Rządowe z dnia 22 marca 2007 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego o współpracy w dziedzinie turystyki, sporządzonej w Warszawie dnia 1 września 2004 r.

 • Monitor Polski Poz. 432 z 2007

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego o współpracy w dziedzinie turystyki, sporządzona w Warszawie dnia 1 września 2004 r.

 • Monitor Polski Poz. 431 z 2007

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie negocjacji nowego Traktatu Unii Europejskiej

 • Monitor Polski Poz. 430 z 2007

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Rzecznika Praw Obywatelskich jego pełnomocnika terenowego

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 35 z 2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 580/2007 z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie wdrażania porozumień w formie uzgodnionych protokołów między Wspólnotą Europejską a Brazylią oraz między Wspólnotą Europejską a Tajlandią zgodnie z art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu z 1994 r. (GATT 1994), zmieniających i uzupełniających załącznik I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (  Dz.U. L 138 z 30.5.2007)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 30 z 2007

  Decyzja Komisji z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie zakończenia postępowania antydumpingowego dotyczącego przywozu syntetycznych włókien odcinkowych z poliestrów (PSF) pochodzących z Malezji i Tajwanu oraz zwolnienia kwot zabezpieczonych z tytułu nałożenia ceł tymczasowych

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 28 z 2007

  Decyzja Komisji z dnia 18 czerwca 2007 r. zmieniająca decyzję 2005/429/WE ustanawiającą szczególny program monitorowania dotyczący odnowienia zasobów dorsza (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2550)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 26 z 2007

  Decyzja Komisji z dnia 18 czerwca 2007 r. dotycząca niewłączenia kadusafosu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2511) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 24 z 2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 699/2007 z dnia 20 czerwca 2007 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w Skagerrak przez statki pływające pod banderą Niderlandów

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 22 z 2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 698/2007 z dnia 20 czerwca 2007 r. określające ilości, na jakie mogą być przyjmowane wnioski o pozwolenia na przywóz złożone w czerwcu 2007 r. w odniesieniu do niektórych produktów z mięsa drobiowego w ramach rozporządzenia (WE) nr 2497/96

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 20 z 2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 697/2007 z dnia 20 czerwca 2007 r. określające ilości, na jakie mogą być przyjmowane wnioski o pozwolenia na przywóz złożone w czerwcu 2007 r. w odniesieniu do niektórych produktów z mięsa drobiowego w ramach rozporządzenia (WE) nr 1431/94

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 18 z 2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 696/2007 z dnia 20 czerwca 2007 r. określające zakres, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski złożone w czerwcu 2007 r. o pozwolenia na przywóz w ramach kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych produktów w sektorze wieprzowiny w okresie od dnia 1 lipca do 30 września 2007 r.

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 16 z 2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 695/2007 z dnia 20 czerwca 2007 r. określające zakres, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski złożone w czerwcu 2007 r. o pozwolenia na przywóz niektórych produktów sektora wieprzowiny w ramach rozporządzenia (WE) nr 1233/2006

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 12 z 2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 694/2007 z dnia 20 czerwca 2007 r. ustalające współczynnik przydziału dotyczący wydawania pozwoleń, o które złożono wnioski w okresie od dnia 11 do 15 czerwca 2007 r., na przywóz produktów cukrowniczych w ramach kontyngentów taryfowych i umów preferencyjnych

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 10 z 2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 693/2007 z dnia 20 czerwca 2007 r. zatwierdzające inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [Esrom (ChOG)]

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 9 z 2007

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa COMP/M.4750 — Luvata/Eco) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 8 z 2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 692/2007 z dnia 20 czerwca 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 8 z 2007

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa COMP/M.4661 — Mapfre/Cattolica/JV) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 7 z 2007

  Kursy walutowe euro

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 6 z 2007

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.4656 — Deutsche Bank/Aviva/Blackstone/Vitus) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 6 z 2007

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.4600 — TUI/First Choice) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 4 z 2007

  Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE — Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 3 z 2007

  Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE — Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 691/2007 z dnia 18 czerwca 2007 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu cła tymczasowego nałożonego na przywóz siodełek pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2007

  Opinia Komisji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie sprawozdania dotyczącego opinii Komisji C(2005)1694 wersja ostateczna z dnia 9 czerwca 2005 r. na temat środków tymczasowych podjętych przez rząd Danii w odniesieniu do ciśnieniowych/próżniowych zaworów nadmiarowych wysokiej szybkości modelu NEW-ISO-HV produkowanych przez TANKTECH Co. w Republice Korei (1)

Pomoc prawna online

Zaufało nam już:
 • 0
 • 2
 • 1
 • 0
 • 9
 • 7
 • 9
 • osób

Opinie naszych klientów

 • Regina z Siostrą

  ocena usługi:

  Dziękujemy za profesjonalne przygotowanie zażalenia polecam wszystkim i pozdrawiam wszystkich prawników z Poważaniem Regina z Siostrą
 • Christine Romeike

  ocena usługi:

  Bardzo wyczerpujaca opinia prawna jaka otrzymalam , serdecznie dziekuje wszystkim prawnikom i polecam innym jezeli potrzebuja fachowej opinji prawnej. Z powazaniem. Christina
 • bozena

  ocena usługi:

  Z porad e-prawnik korzystamjuż drugi raz..Podobnie jak w 2013r tak i teraz otrzymałam fachową opinię ,piszą w sposób zrozumiały i tak jak piszą nie pobierają dodatkowych opłat za kolejne pytania w sprawie.Odpowiadają szybko i są godni polecenia. Bożena
 • Barbara

  ocena usługi:

  Dziękuję bardzo, za bardzo wyczerpującą odpowiedz na moje pytanie,jestem zadowolona z tej formy porady prawniczej,na pewno skorzystam jeszcze z usług prawników pracujących na tym portalu.Z poważaniem Barbara Adamczyk
 • Barbara Stusińska

  ocena usługi:

  Dziekujęza profesjonalną opinię oraz rzetelnie wykonaną pracę przez E-PRAWNIK Polecam w 100% Barbara
 • Juliusz

  ocena usługi:

 • Iwona

  ocena usługi:

  Dziękuję za szybką i zrozumiałą odpowiedź. Naprawde polecam!!!
 • ANETA

  ocena usługi:

  Witam. Bardzo jestem zadowolona z Państwa porady. Teraz jestem pewniejsza i bardziej stanowcza. Bardzo szczegółowo opisana sprawa. Dziękuję
 • Anna

  ocena usługi:

  Bardzo dziękuję za profesjonalną i czytelną opinię prawną, która wyjaśniła wszystkie moje wątpliwości. Polecam wszystkim !!! Pozdrawiam wszystkich prawników. Anna
 • Janusz Prager

  ocena usługi:

  Bardzo wyczerpująca opinia,poparta aktami prawnymi.Polecam Janusz
 • Jolanta

  ocena usługi:

  Dziekuje za wyczerpujaca opinie.Mam malo czasu na zajmowanie sie swoimi sprawami,a przez internet jest to super sprawa,dostaje wiadomosc do domu bez szukania kancelarii prawnych.Otrzymalam odpowiedz na poziomie jakiego oczekiwalam,jeszcze raz bardzo dziekuje. Z powazaniem. Jolanta
 • Daniela

  ocena usługi:

  Rzeczowa opinia, będę polecać innym usługi e-prawnik
 • Lucyna

  ocena usługi:

  Jestem bardzo zadowolona z udzielonej mi pomocy. W mojej małej miejscowości wiedza prawnicza adwokatów, notariuszy a przede wszystkim Referendarza KW ma wiele do życzenia. Poprostu Ci ludzie nie znają prawa ! Opinia prawna, którą otrzymałam była rzetelna i fachowa. Dalsza pomoc okazała się b.profesjonalna, dzięki czemu moja sprawa zakończyła się dla mnie pomyślnie -:) Wygrałam ! Jestem wdzięczna i każdemu polecam korzystanie z biura e-prawnik. Pozdrawiam z wyrazami szacunku. Lucyna
 • Monika

  ocena usługi:

  Bardzo obszerna ocena : rzeczowa, konkretna, wyczerpująca wszystkie prawne opcje. Przynajmniej z mojego punktu widzenia..Poziom świadczonych usług jest niewątpliwie wysoki.Czas oczekiwania na wycenę jest stosunkowo krótki jak również oczekiwanie na opinię prawną.Cena jest przystępna i na pewno adekwatna do jakości świadczonych usług.Kontakt z biurem klienta jest nienaganny. Pełen szacunek dla potencjalnego klienta.Polecam skorzystanie z usług prawników z e-prawnik.pl.
 • Teresa

  ocena usługi:

  Dziękuję za rzetelną opinię. Jest zrozumiała i poparta podstawą prawną. W przyszłości w razie kłopotów prawnych zapewne skorzystam z Państwa usług. Teresa
 • Halina

  ocena usługi:

  Dziekuję za wyczerpujące informacje - są zrozumiałe i poparte odpowiednią podstawą prawną. Jestem bardzo zadowolona.Polecam tę firmę innym.Powodzenia. Halina
 • Zdzisław

  ocena usługi:

  Opinia bardzo profesjonalna. Rozwiewa wszystkie wątpliwości. Gorąco polecam!!!


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane