PORADNIK PRAWA DLA CIEBIE I TWOJEJ FIRMY

INFORMACJE I ZMIANY W PRAWIE

Łatwiejszy dostęp do informacji gospodarczych

Łatwiejszy dostęp do informacji gospodarczych

11.7.2024

Rząd chce zapewnić przedsiębiorcom łatwiejszy dostęp do informacji gospodarczych. Dzięki temu będą mogli np. szybciej ocenić wiarygodność płatniczą kontrahentów oraz konsumentów (...)

Pytania i odpowiedzi

Jestem po rozwodzie z winy męża. Wychowuję syna, który się uczy w liceum i ma poważne problemy zdrowotne (muszę zawsze być, żeby mu pomóc w razie choroby, zawieść do szpitala itd.). Nie ma ustalonej grupy bo nie chce, mówi że te problemy by nie istniały, gdybym ja mogła chodzić z nim (...) Odpowiedź..

Tworzę encyklopedię. Czy na użycie reprodukcji obrazow, fragmentów filmów, fragmentów muzyki, zrzutów ekranów z gier muszę mieć zezwolenie twórców? Odpowiedź..

Zmarła moja krewna. Nie miała dzieci, ale miała męża. Jestem jednym ze spadkobierców. W wyniku sprawy sądowej sąd stwierdził nabycie spadku w drodze ustawy, przydzielając 1/2 mężowi i odpowiednie części pozostałym spadkobiercom. Mąż stwierdził, że 1/2 mieszkania własnościowego była (...) Odpowiedź..

Czy wniesiony przez każdego właściciela projekt uchwały musi być poddawany pod głosowanie? Czy istnieje przepis prawa mówiący o konieczności poddawania pod głosowanie uchwał, których projekt wniesiony został przez przynajmniej 10% właścicieli (liczone udziałami)? Jeśli dopiero te 10% (...) Odpowiedź..

W spółce z o. o. zatrudniającej do 20 osób pracownicy oprócz wynagrodzenia zasadniczego otrzymują czasem tzw. premię uznaniową, np. za wzmożony wkład pracy, aktywność itp. Możliwość otrzymania premii uznaniowej przewidują umowy o pracę. Czy podstawą do przyznania premii uznaniowej musi (...) Odpowiedź..

Nieruchomość jest zapisana w księdze wieczystej jako współwłasność w częściach równych. Współwłaścicielami są: ja i moja żona (1/2 nieruchomości) oraz nasza znajoma wraz z małżonkiem (1/2 nieruchomości). W skład w/w nieruchomości wchodzą: działka o pow. ok. 700 m2, budynek mieszkalny (...) Odpowiedź..

Jestem właścicielem w 1/8 części budynku, w którym znajdują się dwa lokale wynajmowane na działalność handlową. Nieruchomość ta nie posiada administratora ani zarządcy, nie ma wyodrębnionych lokali. W umowie najmu większego lokalu wszyscy współwłaściciele oświadczają, że są właścicielami (...) Odpowiedź..

Spółka z o.o. zawarła z klientem umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Umowa przewiduje kary umowne z tytułu nienależytego wykonania umowy. Klient upiera się, aby w umowie wprowadzić jeszcze zapis : "strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania przekraczającego wysokość kar umownych (...) Odpowiedź..

Jakbym chciał oprócz alimentów dobrowolnie dawać inne pieniążki na dziecko. Jak taką operację rejestrować? Może na druczku "KW" czy coś w tym rodzaju. Żeby był dowód, aby mi nikt nie zarzucił, że nic nie dawałem. Odpowiedź..

Jestem rok po rozwodzie. Płacę alimenty - 1tys. zł miesięcznie. Obecne dochody pozwalają mi wziąć kredyt hipoteczny na mieszkanie - teraz wynajmuję płacąc 2tys., a rata kredytu wynosić będzie circa 3tys. Ponadto planuję leasing samochodu firmowego ponieważ mój kochany Accord dobiega (...) Odpowiedź..

ZOBACZ WIĘCEJ

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika