Dodatkowy urlop policjanta

Pytanie:

"Ile wynosi urlop dodatkowy dla policjantów?"

Odpowiedź prawnika: Dodatkowy urlop policjanta

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2002 r w sprawie urlopów policjantów, wymiar corocznego płatnego urlopu dodatkowego dla policjantów, którzy osiągnęli określony staż służby, wynosi: 1) 5 dni roboczych - dla mających 15-letni staż służby, 2) 9 dni roboczych - dla mających 20-letni staż służby, 3) 13 dni roboczych - dla mających 25-letni staż służby. Do stażu służby, o którym mowa powyżej, zalicza się również okresy innej służby, traktowane jako równorzędne ze służbą w Policji, w rozumieniu przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin. Pamiętać przy tym należy, iż wymiar corocznego płatnego urlopu dodatkowego dla policjantów, którzy osiągnęli określony wiek i co najmniej 10-letni staż służby, wynosi: 1) 5 dni roboczych - po ukończeniu 40 lat życia, 2) 9 dni roboczych - po ukończeniu 45 lat życia, 3) 13 dni roboczych - po ukończeniu 55 lat życia. Wymiar corocznego płatnego urlopu dodatkowego dla policjantów, którzy pełnią służbę w warunkach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia, wynosi: 1) 5 dni roboczych, jeżeli służba jest wykonywania w: a) pomieszczeniach pozbawionych stałego naturalnego oświetlenia lub w pomieszczeniach, w których ze względów technologicznych lub ze względu na rodzaj wykonywanej służby stosowane jest wyłącznie sztuczne oświetlenie, b) warunkach narażenia na promieniowanie ultrafioletowe lub podczerwone, c) pomieszczeniach zamkniętych, w których utrzymuje się stała temperatura efektywna powyżej 25°C lub poniżej 10°C, d) warunkach narażenia na działanie pyłów niewywołujących zwłóknienia tkanki płucnej, e) warunkach narażenia na działanie substancji toksycznych niekumulujących się w organizmie, f) warunkach narażenia na wibrację ogólną, 2) 9 dni roboczych, jeżeli służba jest wykonywania w: a) pomieszczeniach zlokalizowanych poniżej poziomu otaczającego terenu - zgodnie z przepisami w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, b) warunkach narażenia na hałas, c) warunkach nadmiernego obciążenia wysiłkiem fizycznym co najmniej 2 000 kcal dla mężczyzn i 1 200 kcal dla kobiet lub wymagających wymuszonej pozycji ciała, d) warunkach narażenia na działanie pyłów wywołujących zwłóknienie tkanki płucnej, e) warunkach narażenia na działanie substancji toksycznych kumulujących się w organizmie, f) warunkach ręcznego kierowania ruchem na skrzyżowaniach i ciągach komunikacyjnych o dużym jego natężeniu, g) warunkach ciągłego napięcia i koncentracji przy nagrywaniu i odtwarzaniu zapisów magnetycznych w styczności ze zmiennym natężeniem i zakresem fal dźwiękowych, a także przy nasłuchu radiowym, 3) 13 dni roboczych, jeżeli służba jest wykonywana: a) w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące, b) w warunkach narażenia na działanie pól elektromagnetycznych wysokiej częstotliwości w zakresie od 0,1 do 300 000 MHz w strefie zagrożenia, c) w warunkach narażenia na działanie substancji i czynników rakotwórczych, których wykaz określają odrębne przepisy, d) przy fizycznym zwalczaniu terroryzmu, e) przy konserwowaniu, magazynowaniu, transporcie i stosowaniu materiałów wybuchowych, łatwo palnych i samozapalnych, f) przy prowadzeniu prób broni, amunicji, materiałów wybuchowych oraz prac doświadczalnych z materiałami wybuchowymi, g) podczas prowadzenia badań materiałów czynnych biologicznie, h) pod ziemią.


Michał Włodarczyk

Radca prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika