Informacje

Przejrzystość finansów publicznych

22.5.2024

Projekty legislacyjne zostały wprowadzone do wykazu prac rządu. Głównym elementem pakietu jest powołanie niezależnej instytucji fiskalnej. Resort finansów zaproponował też zmiany dotyczące stabilizującej reguły wydatkowej (SRW). Pakiet rozwiązań jest reakcją Ministerstwa (...)

Projekt Koncepcji Rozwoju Kraju 2050

20.5.2024

Komitet Koordynacyjny ds. Polityki Rozwoju zaopiniował projekt Koncepcji Rozwoju Kraju 2050. Prace nad Koncepcją otwierają nowy cykl programowania rozwoju w Polsce. Przewodnicząca Komitetu zapowiedziała też powołanie Zespołu Międzyresortowego, którego celem będzie opracowanie projektu (...)

Wzrosną kryteria dochodowe w pomocy społecznej

20.5.2024

Od 1 stycznia 2025 roku wzrosną kryteria dochodowe w pomocy społecznej. MRPiPS proponuje, aby dla osoby samotnie gospodarującej kryterium wynosiło 1010 zł, a dla osoby w rodzinie – 823 zł.

Wakacje składkowe coraz bliżej

13.5.2024

Jeszcze w tym roku mikroprzedsiębiorcy będą mogli skorzystać z tzw. wakacji składkowych. Sejm przyjął już ustawę o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw. Rozwiązanie zapewni coroczne obniżenie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. (...)

Przygotowania do przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej

13.5.2024

Rządowy projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach w związku z przygotowywaniem i sprawowaniem przez Rzeczpospolitą Polską przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w I połowie 2025 roku dotyczy wdrożenia szczególnych rozwiązań, ograniczonych czasowo, które po pierwsze (...)

Ramy Tożsamości Cyfrowej Unii Europejskiej od 20 maja

13.5.2024

20 maja 2024 roku zacznie obowiązywać opublikowane 30 kwietnia w Dzienniku Urzędowym UE tzw. rozporządzenie eIDAS 2, które wprowadza Europejskie Ramy Tożsamości Cyfrowej. Akt ten znacząco zmieni przepisy o identyfikacji elektronicznej i usług zaufania, które obowiązywały od 2014 (...)

Projekt ustawy dot. cen energii od 1 lipca

12.5.2024

Rządowy projekt ustawy o czasowym ograniczeniu cen za energię elektryczną, gaz ziemny i ciepło systemowe oraz o bonie energetycznym, który jest w Sejmie, zakłada ograniczenie wzrostu cen energii w drugiej połowie 2024 roku dla osób z niższym dochodem, które będą mogły (...)

Zmiany w KPO

12.5.2024

Rada Ministrów przyjęła, przedłożoną przez Minister Funduszy i Polityki Regionalnej, uchwałę w sprawie zmiany Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Wakacje kredytowe przedłużone na 2024 r.

7.5.2024

Wakacje kredytowe to jedna z form wsparcia dla kredytobiorców. Rozwiązanie to pozwala na zawieszenie spłaty rat kredytu hipotecznego w złotych polskich. W ramach Funduszu Wsparcia Kredytobiorców zwiększony zostanie m.in. kwotę dochodu, która uprawnia do uzyskania wsparcia (...)

Kredyt mieszkaniowy #naStart w drodze

29.4.2024

Nowy kredyt mieszkaniowy #naStart zastąpi bezpieczny kredyt 2% i rodzinny kredyt mieszkaniowy, łącząc w sobie finansowe wsparcie w formie dopłat do rat. Wyższa pomoc będzie kierowana do wieloosobowych gospodarstw domowych, w szczególności rodzin z dziećmi. Projekt odpowiedniej ustawy (...)

Walka z praniem pieniędzy

29.4.2024

Parlament Europejski przyjął pakiet przepisów wzmacniających zestaw narzędzi UE do walki z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. Organy państwowe, dziennikarze, organizacje społeczeństwa obywatelskiego uzyskają dostęp do nowych rejestrów i źródeł informacji. (...)

Rozlicz PIT do 30 kwietnia!

29.4.2024

Do 30 kwietnia 2024 r. podatnicy mają czas na rozliczenie PIT za ubiegły rok. Większość z nich robi to za pomocą usługi Twój e-PIT w e-Urzędzie Skarbowym.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika