e-prawnik.pl Porady prawne

Informacje

 • 23.3.2023

  Projekt ustawy wprowadzającej nowe świadczenie dla osób niepełnosprawnych

  Projekt ustawy wprowadzającej nowe świadczenie wspierające dla osób niepełnosprawnych został w środę skierowany pod obrady Rady Ministrów. Projekt przewiduje również możliwość dorabiania przez opiekunów do świadczenia pielęgnacyjnego.

 • 22.3.2023

  Rozliczenie CIT i sprawozdania finansowe - terminy

  Rozporządzenie w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych zostało już opublikowane w Dzienniku Ustaw. To oznacza, że zeznania o wysokości osiągniętych dochodów lub poniesionych strat (...)

 • 20.3.2023

  Mój Prąd 5.0 już w kwietniu

  W kwietniu 2023 r. zostanie uruchomiona kolejna edycja programu „Mój Prąd 5.0”, o czym poinformowała minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. Maksymalna kwota dofinansowania wyniesie 58 tys. zł.

 • 20.3.2023

  Oznaczenia geograficzne unormowane

  Prezydent podpisał ustawę z dnia 9 marca 2023 r. o rejestracji i ochronie nazw pochodzenia, oznaczeń geograficznych oraz gwarantowanych tradycyjnych specjalności produktów rolnych i środków spożywczych, win lub napojów spirytusowych oraz o produktach tradycyjnych. Zawiera ona ona (...)

 • 20.3.2023

  Rządowy Program Mieszkania Komunalne

  Kolejne samorządy i spółki miejskie otrzymają środki na stworzenie nowych mieszkań o niskim czynszu i wysokim standardzie. W rozdysponowanej właśnie transzy do 25 beneficjentów trafi 174,5 mln zł. Dzięki tym środkom zasoby gmin zasili 825 lokali mieszkalnych. W sumie aż 876 mln (...)

 • 19.3.2023

  Wzmocniona ochrona odbiorców ciepła

  Od 1 marca do 31 grudnia 2023 r., obowiązuje wzmocniona ochrona odbiorców ciepła dla gospodarstw domowych, podmiotów wrażliwych, wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych i innych podmiotów zobowiązanych do zapewnienia dostaw ciepła do lokali mieszkalnych (...)

 • 19.3.2023

  Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy domowej

  Wypracowane przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej rozwiązania zwiększają bezpieczeństwo osób doznających przemocy domowej. Prezydent Andrzej Duda podpisał w czwartek ustawę w tej sprawie.

 • 19.3.2023

  Niedopuszczalne kwestionowanie ustawowego systemu powoływania sędziów...

  W sprawie dotyczącej tzw. testu niezawisłości i bezstronności sędziego niedopuszczalne jest kwestionowanie przewidzianego przez ustawodawcę systemu powoływania sędziów - tak wynika z postanowienia Sądu Najwyższego.

 • 18.3.2023

  Ustawy o inwestycjach w zakresie obiektów energetyki jądrowej i wiatrakach

  Prezydent podpisał już przyjął dwie ustawy ważne dla polskiej energetyki - ustawę o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych i ustawę o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących.

 • 18.3.2023

  Bezpieczny kredyt 2% i Konto Mieszkaniowe coraz bliżej

  Prace nad wdrożeniem programu Pierwsze Mieszkanie idą zgodnie z harmonogramem. Został on 14 marca 2023 r. przyjęty przez rząd. Program składa się z dwóch filarów – bezpiecznego kredytu 2% i Konta Mieszkaniowego. Osoby do 45 roku życia już niedługo zyskają znaczącą pomoc (...)

 • 18.3.2023

  Ważne dla płatników składek, którzy mają obowiązek złożenia zgłoszenia ZUS ZSWA

  31 marca 2023 r. upływa termin na złożenie dokumentu ZUS ZSWA – Zgłoszenie / korekta danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze za 2022 rok.

 • 17.3.2023

  Neutralność klimatyczna budownictwa do 2050 roku!

  14 marca Parlament Europejski przyjął projekt przepisów, które pozwolą przyspieszyć tempo renowacji budynków, zmniejszyć zużycie energii i obniżyć emisje gazów cieplarnianych. Od 2028 roku wszystkie nowe budynki będą zeroemisyjne. Zaproponowano środki, (...)

 • 17.3.2023

  Parlament Europejski za ograniczeniem emisji państw Unii o 40%

  Do 2030 roku wszystkie kraje Unii muszą zmniejszyć emisje w porównaniu z rokiem 2005. Cele redukcji dla każdego państwa członkowskiego są oparte na PKB na mieszkańca i opłacalności Ograniczy się możliwości handlu emisjami, pożyczania i oszczędzania ich Informacje o (...)

 • 17.3.2023

  Maksymalna cena za gaz dla piekarni

  Prezydent podpisał ustawę wprowadzającą maksymalną cenę za gaz dla piekarni, cukierni i spółdzielni spożywczych. Od 1 kwietnia do 31 grudnia 2023 r. wyniesie ona 200,17 zł/MWh. 

 • 13.3.2023

  Konsultacje w sprawie wdrożenia instytucji składu VAT

  Ministerstwo Finansów rozpoczęło konsultacje podatkowe w sprawie koncepcji wdrożenia do polskiego porządku prawnego instytucji składu VAT. Celem konsultacji jest określenie branż, dla których składy VAT mogą okazać się interesującym rozwiązaniem. Opinie i uwagi wraz (...)

 • 11.3.2023

  Kolejne zmiany w Kodeksie pracy trafiły do podpisu prezydenta

  Dłuższy urlop rodzicielski, dodatkowe dni urlopu okolicznościowego oraz stabilne formy zatrudnienia - to tylko część rozwiązań, nad którymi we czwartek zakończył prace parlament. Nowelizacja Kodeksu pracy trafi teraz na biurko Prezydenta Andrzeja Dudy.

 • 9.3.2023

  Bezpieczny Rolnik, Bezpieczna Wieś

  9 marca 2023 r. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego podczas konferencji prasowej z udziałem Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryka Kowalczyka oraz Zastępcy Prezesa KRUS Marka Surmacza zainaugurowała projekt Bezpieczny Rolnik, Bezpieczna Wieś.  

 • 7.3.2023

  Tranzyt zbóż z Ukrainy

  Tranzyt ukraińskiego zboża przez Polskę, zarówno drogowy, jak i kolejowy, będzie zabezpieczony przez plombowanie. Plomby będą zdejmowane w koncesjonowanych magazynach portowych albo w innych krajach, wskazanych jako docelowe.

 • 6.3.2023

  Wspólna Polityka Rolna wchodzi w fazę realizacji

  Już 15 marca 2023 r. rozpoczyna się pierwszy nabór wniosków o płatności obszarowe w ramach krajowego Planu Strategicznego dla WPR. Nabór potrwa do 15 maja. Należy pamiętać, aby składając wniosek, zawnioskować o dopłaty za stosowanie ekoschematów. Nabory w ramach (...)

 • 4.3.2023

  Ważne kwoty ZUS od 1 marca 2023 r.

  Opublikowano komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 15 lutego 2023 r. w sprawie miesięcznej kwoty przeciętnej emerytury, miesięcznej kwoty przeciętnej renty z tytułu niezdolności do pracy, miesięcznej kwoty przeciętnej renty rodzinnej, wypłacanych przez Zakład Ubezpieczeń (...)

 • 4.3.2023

  Nowe kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych

  Od 1 marca 2023 r. zmieniły się kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytalno-rentowych.

 • 28.2.2023

  Specustawa o elektrowniach szczytowo-pompowych

  Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie elektrowni szczytowo-pompowych oraz inwestycji towarzyszących, przedłożony przez ministra klimatu i środowiska.

 • 28.2.2023

  Stopnie alarmowe BRAVO i CHARLIE–CRP na terenie całego kraju wciąż obowiązują

  Premier Mateusz Morawiecki podpisał nowe zarządzenia dotyczące obowiązywania drugiego stopnia alarmowego (BRAVO) na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz wobec polskiej infrastruktury energetycznej mieszczącej się poza jej granicami, a także trzeciego stopnia alarmowego CRP (CHARLIE–CRP) (...)

 • 28.2.2023

  Opinie wprowadzające konsumentów w błąd karane...

  Prezes UOKiK nałożył na Agencję City Damian Trzciński z Poznania karę w wysokości 40 tys. zł za handel nieprawdziwymi recenzjami w internecie. Umieszczane przez przedsiębiorcę opinie wprowadzały konsumentów w błąd co do reputacji firm oraz oferowanych przez nie (...)

 • 27.2.2023

  Żądanie miarkowania kary umownej

  Wyrokiem z 16 listopada 2022 r. Sąd Najwyższy uwzględnił skargę kasacyjną pozwanego inwestora i uchylił wyrok Sądu Apelacyjnego w sprawie z powództwa wykonawcy o zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane. Spór sprowadzał się do oceny skuteczności złożonego przez (...)

 • 27.2.2023

  Nieważność umowy zawartej w celu przestępczym

  Wyrokiem z 10 listopada 2022 r. Sąd Najwyższy oddalił skargę kasacyjną powoda – syndyka masy upadłości spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej – w sprawie przeciwko Skarbowi Państwa o zapłatę wierzytelności zabezpieczonej hipoteką ustanowioną na nieruchomości (...)

 • 27.2.2023

  Uwaga na oferty „korzystnych” zakupów pomp ciepła

  Do Rzecznika Finansowego trafiają coraz liczniejsze skargi od klientów, którzy skłonieni reklamami i oferowanymi korzystnymi warunkami zakupu pomp ciepła oraz pomocą w uzyskaniu dotacji z programu „Czyste Powietrze”, zdecydowali się zaciągnąć tzw. (...)

 • 23.2.2023

  Prezes URE opublikował maksymalne ceny dostaw ciepła, które będą obowiązywały od 1 marca do 31 grudnia br.

  Działając na podstawie znowelizowanej ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, Prezes URE opublikował ceny stosowane przez przedsiębiorstwa ciepłownicze 30 września 2022 r., powiększone o 40 proc. 

 • 23.2.2023

  Rozporządzenie o minimalnych stawkach wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli

  Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek podpisał rozporządzenie o minimalnych stawkach wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli.

 • 23.2.2023

  Zmiany w podstawie programowej wychowania fizycznego

  Do konsultacji publicznych skierowano projekt zmian w zakresie podstawy programowej wychowania fizycznego. Proponowane zmiany obejmują wprowadzenie testów sprawnościowych uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej i uczniów szkół ponadpodstawowych oraz wpisywanie ich wyników (...)

 • 22.2.2023

  Większe bezpieczeństwo pasażerów w taksówkach zamawianych przez aplikację

  Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra cyfryzacji. Rząd chce podnieść bezpieczeństwo pasażerów, którzy korzystają m.in. z przewozu, zamawianego przez aplikację. (...)

 • 22.2.2023

  Ustawa o świadczeniu za długoletnią służbę z podpisem prezydenta

  Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z 26 stycznia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem świadczenia za długoletnią służbę. Dzięki przyjętym rozwiązaniom funkcjonariusze i żołnierze zawodowi otrzymają nowe świadczenie po 15 latach służby.

 • 22.2.2023

  Granty dla młodzieży w ramach programu „Generacja V4”

  Jeszcze do 28 lutego można zgłaszać wnioski do pierwszej z trzech edycji programu minigrantów „Generacja V4” w 2023 r. na organizację krótkoterminowych wyjazdów młodzieży w wieku 12-30 lat. Inicjatywa promuje wartości demokratyczne, aktywność obywatelską i dialog (...)

 • 21.2.2023

  Od marca emerytury i renty będą wyższe o 14,8%

  Świadczenia emerytalno-rentowe, które wypłaca ZUS, co roku są waloryzowane, czyli podwyższane do aktualnej wartości pieniądza. 1 marca świadczenia wzrosną o 14,8 proc. W tym roku waloryzacja będzie kwotowo-procentowa z zastosowaniem gwarantowanej kwoty podwyżki, która wyniesie (...)

 • 21.2.2023

  SLIM VAT 3 w Sejmie

  SLIM VAT 3 to kolejny pakiet rozwiązań mający na celu ułatwienie w rozliczaniu podatku od towarów i usług. Pakiet realizuje wiele postulatów zgłaszanych Ministerstwu Finansów przez przedsiębiorców. Przewiduje m.in. prostsze fakturowanie, zmniejszenie (...)

 • 21.2.2023

  Ograniczenie wieku kandydatów na aplikację w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury

  13 grudnia 2022 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczący górnej granicy wieku dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na aplikację sędziowską i prokuratorską prowadzoną przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury.

 • 20.2.2023

  Zezwolenie sądu opiekuńczego na dokonanie czynności prawnej dotyczącej majątku podopiecznego a majątkowe stosunki małżeńskie kontrahenta

  Wyrokiem z 8 grudnia 2022 r. Sąd Najwyższy uwzględnił skargę kasacyjną powoda w sprawie o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym. Spór koncentrował się wokół kwestii, czy prawo własności nieruchomości, nabytej przez pozwaną w trakcie małżeństwa (...)

 • 20.2.2023

  Utrzymywanie drobiu na własne potrzeby – warunki zwolnienia z rejestracji

  Osoby, które utrzymują drób na własne potrzeby, nie muszą go rejestrować u Powiatowego Lekarza Weterynarii ani w Krajowej Bazie Danych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - zapewnia resort rolnictwa.

 • 19.2.2023

  Koniec SMS-ów i połączeń wyłudzających poufne dane

  Rząd chce zmniejszyć liczbę przypadków nadużyć w komunikacji elektronicznej. Nowe przepisy przewidują, że przedsiębiorcy telekomunikacyjni będą musieli zwalczać takie nadużycia, jak generowanie sztucznego ruchu, smishing, CLI spoofing czy nieuprawniona zmiana informacji adresowej. (...)

 • 19.2.2023

  Dwukrotne opodatkowanie tego samego zdarzenia podatkowego i definicja wspólnego przedsięwzięcia

  15 lutego 2023 r. Trybunał Konstytucyjny ogłosił orzeczenie w sprawie skargi konstytucyjnej S. P. dotyczącej dwukrotnego opodatkowania tego samego zdarzenia podatkowego i definicji wspólnego przedsięwzięcia.

 • 19.2.2023

  Komputery dla uczniów IV klasy szkoły podstawowej

  Nie wszyscy uczniowie mają równy dostęp do sprzętu komputerowego – pokazała to pandemia COVID-19 i nauka zdalna. Rząd chce rozwiązać ten problem – już jesienią do 370 tys. 4-klasistów trafią nowe laptopy. Przekaże na ten cel 760 mln złotych. Inwestycja będzie korzystna (...)

 • 18.2.2023

  Nowelizacja ustawy ograniczająca podwyżki cen ciepła

  Dzięki nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw wzrost cen ciepła do końca tego roku zostanie zahamowany na poziomie nie wyższym niż 40 proc.

 • 16.2.2023

  Renta uzupełniająca w związku z doznaniem szkody na osobie

  Sąd Najwyższy oddalił skargę kasacyjną powódki – poszkodowanej w wypadku komunikacyjnym, wniesioną w sprawie o zapłatę przez ubezpieczyciela „odpowiedniej renty” na podstawie art. 444 § 2 k.c.

 • 16.2.2023

  Zmiany w podstawie programowej

  Minister Edukacji i Nauki podpisał trzy projekty rozporządzeń dotyczące m.in. zmian w zakresie podstawy programowej przedmiotu technika, określenia podstawy programowej dla przedmiotu język łaciński oraz uzupełnienia podstawy programowej języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego (...)

 • 16.2.2023

  Więcej czasu na rozliczenie rocznego CIT za 2022 r.

  Resort finansów przekazał do uzgodnień zewnętrznych i konsultacji publicznych projekt rozporządzenia, które wydłuży terminy rozliczenia rocznego podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Wydłużenie terminu jest reakcją na postulaty zgłaszane m.in. przez środowiska (...)

 • 15.2.2023

  Kolejne rozwiązania w Kodeksie pracy coraz bliżej

  Dłuższy urlop rodzicielski, dodatkowy urlop opiekuńczy i możliwość zwolnienia od pracy z powodu siły wyższej – to tylko część rozwiązań przewidzianych w przyjętej w środę przez Sejm nowelizacji Kodeksu Pracy, której projekt przygotowało Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

 • 14.2.2023

  Program „Pierwsze Mieszkanie” - jest projekt

  Zgodnie z zapowiedzią ministra Waldemara Budy już za kilka miesięcy dostępne będą instrumenty finansowe dla osób, które są gotowe kupić pierwsze M i tych, które planują to w perspektywie następnych kilku lat. Projekt ustawy w tej sprawie został na początku lutego skierowany (...)

 • 12.2.2023

  Rekordowe podwyżki dla emerytów

  114,8 proc. – tyle w 2023 r. wynosi wskaźnik waloryzacji emerytur i rent. To więcej niż wskazywały prognozy. Od 1 marca świadczenia wzrosną o ustawowy wskaźnik waloryzacji, jednak nie mniej niż o 250 zł. Na tegoroczną waloryzację przeznaczone będzie ok. 44,15 mld zł.

 • 12.2.2023

  Nowelizacja ustawy o obligacjach, funduszach inwestycyjnych i BFG

  Rada Ministrów przekazała do Sejmu projekt nowelizacji ustawy o obligacjach, ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi i ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (...)

 • 12.2.2023

  Sprawozdawczość platform cyfrowych

  Ministerstwo Finansów rozpoczyna konsultacje publiczne projektu ustawy wdrażającej unijną dyrektywę DAC7. Nowe przepisy ujednolicą obowiązki sprawozdawcze operatorów platform cyfrowych, co przyczyni się do ograniczenia szarej strefy w internecie. Uwagi do projektu można (...)