e-prawnik.pl Porady prawne

Informacje

 • 16.9.2021

  Komunikat dot. uchwał samorządów sprzeciwiających się „ideologii LGBT”

  Jak oświadczył resort polityki społecznej, władza samorządowa jest wybierana w demokratycznych wyborach i jest niezależna od administracji rządowej. Podejmowane przez rady i sejmiki uchwały podlegają nadzorowi przedstawiciela wojewody wyłącznie pod kątem legalności. Wszystkie osoby, bez (...)

 • 16.9.2021

  Czy sprzedawcy prawidłowo eksponują ceny?

  Czy wiesz, ile zapłacisz za produkt, który wkładasz do koszyka? Czy bardziej opłaca się kupić pomidory pakowane czy te na wagę? Ser w opakowaniu 250 czy 500 gramów? Jak możesz porównać różne oferty?

 • 16.9.2021

  Płaca minimalna w górę

  Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2022 r., przedłożone przez ministra rodziny i polityki społecznej. W przyszłym roku minimalne pensje wzrosną do poziomu 3010 zł, a stawka godzinowa (...)

 • 16.9.2021

  Unijny kodeks postępowania w zakresie odpowiedzialnych praktyk dotyczących żywności

  W lipcu Komisja Europejska, wraz z zainteresowanymi stronami z branży rolno-spożywczej, oficjalnie ogłosiła unijny kodeks postępowania w zakresie odpowiedzialnych praktyk dotyczących żywności i wprowadzania jej do obrotu. Kodeks jest elementem realizacji założeń strategii \"Od pola do (...)

 • 16.9.2021

  Zmiana unijnego rozporządzenia dotyczącego higieny żywności pochodzenia zwierzęcego

  Rozporządzenie nr 853/2004 ustanawia szczególne przepisy dotyczące higieny dla żywności pochodzenia zwierzęcego. Jego ostatnia zmiana dotyczy m.in. zezwolenia na zamrażanie mięsa w sprzedaży detalicznej (dystrybucja darowizn żywności), a także wymagań dla produktów rybołówstwa (...)

 • 15.9.2021

  Odrzucona skarga nadzwyczajna w przedmiocie odszkodowania za dyskryminowanie w pracy

  Sąd Najwyższy odrzucił skargę nadzwyczajną w przedmiocie odszkodowania za dyskryminowanie z naruszeniem przepisów Kodeksu pracy. Sąd Najwyższy stwierdził, że sformułowane przez Prokuratora Generalnego w skardze nadzwyczajnej zarzuty były tożsame z zarzutami podnoszonymi uprzednio (...)

 • 14.9.2021

  Pre-paid - modyfikacja zasad zwrotu pieniędzy?

  Prezes UOKiK Tomasz Chróstny zaproponuje modyfikację mechanizmu rozliczania niewykorzystanych pieniędzy z kart pre-paid w prawie telekomunikacyjnym. Propozycja została omówiona z ministrem Januszem Cieszyńskim, który przyjął ją z życzliwością zapewniając, że stosowna (...)

 • 13.9.2021

  Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu

  Rada Ministrów przyjęła „Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu. Aktualizacja 2021-2027, polityka publiczna z perspektywą do roku 2030”. Dokument określa ramy strategiczne na najbliższe lata dla działań służących dalszemu ograniczaniu (...)

 • 12.9.2021

  Mieszkaniowe ustawy Polskiego Ładu coraz bliżej

  Mieszkanie bez wkładu własnego oraz ułatwienia w budowie domów mieszkalnych do 70 m2 to dwa flagowe projekty Polskiego Ładu, które zostały już przyjęte przez Radę Ministrów. Nowe rozwiązania poprawią sytuację mieszkaniową polskich rodzin. Pomoże w tym wsparcie państwa (...)

 • 12.9.2021

  Wyrównywanie szans osób z niepełnosprawnościami...

  10 września br. w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej podpisana została umowa o partnerstwie na rzecz realizacji projektu, którego celem jest opracowanie ustawy o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnościami. Otworzy to drzwi do pełnego wdrożenia Konwencji o prawach (...)

 • 12.9.2021

  Rekompensaty dla przedsiębiorców z obszaru objętego stanem wyjątkowym

  8 września br. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o rekompensacie dla podmiotów świadczących usługi albo prowadzących działalność gospodarczą w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego oraz części województwa (...)

 • 9.9.2021

  Polski Ład dla samorządów

  Sytuacja finansowa samorządów (JST) w latach 2016-2020 uległa poprawie w stosunku do lat 2011-2015. Wzrosły dochody ogółem oraz kwoty we wszystkich kategoriach dochodów JST. Znacznie zwiększyło się też wsparcie inwestycyjne z budżetu państwa. Zmiany, które (...)

 • 8.9.2021

  14. emerytura będzie wypłacona z urzędu, a nie na wniosek

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych przygotowuje się do wypłaty czternastej emerytury. Dodatkowe roczne świadczenie zostanie wypłacone z urzędu, to znaczy nie trzeba będzie składać żadnego wniosku.

 • 8.9.2021

  Podatkowy pakiet Polskiego Ładu po konsultacjach

  Zakończyły się konsultacje podatkowej części Polskiego Ładu. Najważniejsze zmiany dotyczą wysokości i zasad rozliczenia składki zdrowotnej, zasad rozliczania ulg podatkowych, konstrukcji ulgi na powrót oraz stawek w Estońskim CIT. Koszt zmian na korzyść MŚP częściowo pokryje (...)

 • 6.9.2021

  Nowe etykiety energetyczne dla źródeł światła

  Od 1 września na opakowaniach żarówek i innych produktów oświetleniowych nie będzie już widoczne charakterystyczne oznaczenie A++. Zgodnie z najnowszymi normami unijnymi zostały wprowadzone nowe klasy oraz etykiety energetyczne, które mają poprawić efektywność energetyczną (...)

 • 2.9.2021

  Rozporządzenia ws. stanu wyjątkowego

  2 września 2021 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, na podstawie art. 230 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 3. ustawy o stanie wyjątkowym, na wniosek Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 2021 r., wydał rozporządzenie o wprowadzeniu 30-dniowego stanu wyjątkowego (...)

 • 1.9.2021

  Projekt ustawy o kredytach na studia medyczne

  Studenci kierunku lekarskiego w języku polskim będą mogli ubiegać się o kredyt z możliwością jego późniejszego umorzenia już w I semestrze roku akademickiego 2021/2022. Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz o zmianie niektórych (...)

 • 31.8.2021

  Projekt nowelizacji ustawy ws. programu „Rodzina 500+”

  Podobnie jak w przypadku programu „Dobry start”, wniosek o świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+” wkrótce złożymy wyłącznie online. Również samą obsługą programu zajmie się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Rada Ministrów przyjęła (...)

 • 31.8.2021

  Z e-TOLL za przejazd po drogach płatnych zapłacisz o 25% mniej

  Ministerstwo Finansów wprowadza pakiet kolejnych ułatwień dla przewoźników. Do końca okresu przejściowego, czyli do 30 września br., mogą oni korzystać ze zniżki – 25% stawki opłaty za przejazd autostradą i opłaty elektronicznej. Resort zachęca przewoźników (...)

 • 31.8.2021

  E-faktura - projekt przyjęty przez rząd

  Rada Ministrów przyjęła projekt zmian do ustawy VAT wdrażającej Krajowy System e-Faktur (KSeF). Ministerstwo Finansów chce wspólnie z biznesem testować nowe rozwiązanie już od października 2021 r., tak, aby jak najwięcej firm korzystało w pełni z e-faktury w 2022 (...)