e-prawnik.pl Porady prawne

Informacje

 • 28.9.2022

  Sąd Najwyższy o szczepieniach...

  Sąd Najwyższy wypowiedział się w przedmiocie odpowiedzialności cywilnej za prowadzenie badań klinicznych wbrew przepisom ustawy.

 • 28.9.2022

  Co musi wykazać uprawniony z tytułu dotacji oświatowej, któremu jej nie wypłacono

  Uprawniony z tytułu dotacji oświatowej, któremu nie wypłacono dotacji w należnej wysokości, musi wykazać, że poniósł szkodę - orzekł Sąd Najwyższy.

 • 28.9.2022

  Skarga pauliańska a korzyść majątkowa z przestępstwa...

  Skarb Państwa może korzystać ze skargi pauliańskiej w celu ochrony należności z tytułu przepadku korzyści majątkowej osiągniętej z popełnienia przestępstwa - uznał SN.

 • 27.9.2022

  Legitymacja procesowa organizacji pozarządowych wytaczających powództwo na rzecz osoby fizycznej

  W postanowieniu z 26 maja 2022 r., sygn. II CSKP 662/22, Sąd Najwyższy wypowiedział się na temat unormowanej w art. 61 § 1 k.p.c. legitymacji procesowej organizacji pozarządowych. 

 • 27.9.2022

  SN o przedawnieniu roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym

  Wyrok Sądu Najwyższego dotyczył początku biegu przedawnienia roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym (art. 442[1] § 1 k.c.) w stanie prawnym przed 27.06.2017 r.

 • 27.9.2022

  Rozwiązania służące ochronie odbiorców energii elektrycznej przyjęte przez Radę Ministrów

  Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej. Zakłada on zamrożenie rachunków za energię elektrycznej w ramach tzw. Tarczy Solidarnościowej.

 • 23.9.2022

  Ruszają nabory w ramach KPO

  W połowie października ruszą pierwsze nabory wniosków w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności – poinformował wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk.

 • 23.9.2022

  Reforma leczenia uzdrowiskowego?

  Zmienią się zasady kierowania na leczenie uzdrowiskowe, a pacjent sam będzie mógł zdecydować, gdzie i kiedy wyjedzie na leczenie albo rehabilitację.

 • 23.9.2022

  Będą fundacje rodzinne...

  Problem sukcesji dotyczy aż 57% firm rodzinnych. Ministerstwo Rozwoju i Technologii chce temu przeciwdziałać, dlatego w Polsce już od 2023 r. będzie można zakładać fundacje rodzinne. Pozwoli to m.in. ochronić majątek i zatrzymać go w jednych rękach.

 • 22.9.2022

  Tarcza solidarnościowa

  Premier Mateusz Morawiecki zaprezentował Tarczę Solidarnościową. Projekt ten ma na celu zabezpieczyć polskie rodziny oraz przedsiębiorstwa przed kilkukrotnymi wzrostami cen w 2023 r. Będzie to możliwe dzięki wprowadzeniu gwarantowanej ceny za energię elektryczną. Dodatkowo rząd zapowiedział (...)

 • 21.9.2022

  Dodatki na ogrzewanie w drodze

  Ustawa z dnia 15 września 2022 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw zapewnienia wsparcie dla dużej grupy gospodarstw domowych, wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych i podmiotów (...)

 • 20.9.2022

  Zmiany w zasadach projektowania dróg publicznych

  21 września 2022 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych.

 • 20.9.2022

  Tarcza prawna coraz bliżej

  Sejm przyjął tzw. tarczę prawną, która jest jednym z kamieni milowych KPO. Ma ona na celu uproszczenie procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców. Tarcza przewiduje zmianę ponad 40 ustaw.

 • 20.9.2022

  Nowelizacja ustawy o CEIDG

  MRiT zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, które potrwają do 19 października 2022 r.

 • 19.9.2022

  Skuteczne przeciwdziałanie zatorom płatniczym

  Doprecyzowanie przepisów i uproszczenie obowiązku sprawozdawczego, zwiększenie efektywności postępowania w sprawie nadmiernego opóźniania ze spełnianiem świadczeń pieniężnych, a także pozbawienie skuteczności umownych klauzul ograniczających cesję wierzytelności w relacjach (...)

 • 19.9.2022

  Konsultacje dla uczniów i ich rodziców

  Przepisy Karta Nauczyciela w brzmieniu obowiązującym od 1 września 2022 r. wyodrębniają w ramach czasu pracy nauczycieli czas na konsultacje dla uczniów i ich rodziców.

 • 19.9.2022

  Wszedł w życie program „Nowoczesne Więziennictwo”

  17 września br. weszła w życie część przepisów zawartych w programie „Nowoczesne Więziennictwo”. Nowe przepisy to m.in. likwidacja przywilejów w korzystaniu przez skazanych z opieki zdrowotnej, wzmocnienie bezpieczeństwa w zakładach karnych, lepsze wyszkolenie (...)

 • 17.9.2022

  Ważne zmiany w przepisach ruchu drogowego!

  17 września 2022 r. wchodzą w życie przepisy rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ewidencji kierujących pojazdami naruszających przepisy ruchu drogowego. Zmiany te wprowadzają do katalogu wykroczeń maksymalną karę 15 punktów za najcięższe wykroczenia (...)

 • 17.9.2022

  Nowelizacja ustawy o dochodach JST

  15 września 2022 r. Sejm ostatecznie uchwalił nowelizację ustawy o dochodach JST (jednostek samorządu terytorialnego). Dodatkowe 13,7 mld zł dla samorządów w 2022 r. to wsparcie w realizacji ich zadań. Gminy otrzymają od 2,9 mln zł, powiaty od 6,1 mln zł, a województwa (...)

 • 17.9.2022

  Nowe rozwiązania dla podatników CIT

  Nowelizacją ustawy o CIT przedłużone zostało działanie Tarczy Antyinflacyjnej, która będzie obowiązywać do końca 2022 r. Zmiany w CIT mają na celu udoskonalenie przepisów dotyczących opodatkowania dochodów osób prawnych, a także wyeliminowanie pojawiających (...)