Informacje

 • 19.7.2019

  Powiadomienia ZUS

  Z uwagi na obostrzenia związane z przepisami z zakresu ochrony danych osobowych, Zakład Ubezpieczeń Społecznych musi zmienić treść powiadomień przekazywanych mailem oraz smsem pracodawcom, które dotyczą zwolnień lekarskich ich pracowników.

 • 19.7.2019

  Podatek akcyzowy niezgodny z Konstytucją

  3 lipca 2019 r. rybunał Konstytucyjny ogłosił orzeczenie w sprawie skargi konstytucyjnej spółki jawnej dotyczącej podatku akcyzowego.

 • 19.7.2019

  Co kupisz bez GMO?

  Celem nowej ustawy jest wprowadzenie przepisów umożliwiających dobrowolne oznakowanie przez producentów żywności i paszy, wytworzonych bez wykorzystania organizmów genetycznie zmodyfikowanych, zwanych dalej „GMO”, jako produktów wolnych od GMO. Ustawa dąży (...)

 • 18.7.2019

  Znów deregulacja?

  Rządowy projekt nowelizacji przewiduje rozwiązania, które przyspieszą i usprawnią procedury administracyjne, zmniejszą częstotliwość obowiązków sprawozdawczych oraz uwolnią potencjał do dalszego rozwoju przedsiębiorczości, zwłaszcza mikro-, małych i średnich firm. Zaproponowano (...)

 • 18.7.2019

  Dopuszczalność nałożenia kary pieniężnej za nieprzestrzeganie obowiązku wynikającego z koncesji

  Nałożenie na koncesjonariusza kary pieniężnej za nieprzestrzeganie obowiązku wynikającego z koncesji jest dopuszczalne także wtedy, gdy obowiązek ten można zrekonstruować z przepisów powszechnie obowiązującego prawa dotyczących działalności koncesjonowanej - uznał SN.

 • 18.7.2019

  Sąd Najwyższy rozpoznaje protesty wyborcze

  W ostatnich dniach Sąd Najwyższy w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych kontynuował rozpoznawanie protestów wyborczych przeciwko ważności wyborów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych 26 maja 2019 r.

 • 17.7.2019

  Kiedy następuje narzucanie nieuczciwych cen będące nadużyciem pozycji dominującej?

  W dniu 10 lipca 2019 r. Sąd Najwyższy w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych rozpoznał skargę kasacyjną w sprawie dotyczącej nadużywania pozycji dominującej, polegającego na narzucaniu nieuczciwych cen w zakresie odprowadzania ścieków, ogłaszając wyrok w sprawie dnia 16 (...)

 • 17.7.2019

  Natychmiastowa ochrona dla ofiar przemocy domowej

  Osoba stosująca przemoc fizyczną, stanowiącą zagrożenie dla życia lub zdrowia domowników, będzie musiała bezzwłocznie opuścić mieszkanie; dostanie też zakaz zbliżania się do domostwa; sankcje natychmiast wyegzekwuje policja, a sądy w błyskawicznym trybie zajmą się sprawą.

 • 17.7.2019

  Dodatek stażowy będzie wyłączony z podstawy wynagrodzenia minimalnego

  Rządowy projekt ustawy zakłada wyłączenie dodatku za staż pracy z kategorii minimalnego wynagrodzenia za pracę z dniem 1 stycznia 2020 r.

 • 16.7.2019

  Od 1 października 2019 r. obniżka podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)

  Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy obniżający stawkę podatku PIT z 18 do 17 proc. Dodatkowo obniżone zostaną koszty pracy przez co najmniej dwukrotne podniesienie kosztów uzyskania przychodów dla pracowników.

 • 16.7.2019

  Sprawa drukarza z Łodzi - co dalej?

  Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro polecił 5 lipca 2019 r. skierować wniosek o wznowienie postępowania na korzyść drukarza z Łodzi, który odmówił druku plakatów fundacji LGBT.

 • 16.7.2019

  CEF2 – Łącząc Europę

  Wsparcie sieci 5G, podłączenie do bardzo szybkiego internetu dla lokalnych centrów społeczno-gospodarczych to niektóre z celów instrumentu Connecting Europe Facility na lata 2021-2027 (CEF 2). Warto wziąć udział w konsultacjach „CEF2 – Łącząc Europę”.

 • 15.7.2019

  Rozpoczęcie pobierania zasiłku macierzyńskiego a dobrowolne ubezpieczenie chorobowe

  SN rozstrzygnął wątpliwości w zakresie wykładni przepisów określających podleganie ubezpieczeniu chorobowemu przez osoby prowadzące działalność pozarolniczą w następstwie pobierania przez takie osoby zasiłku macierzyńskiego.

 • 14.7.2019

  Projekt nowego Prawa zamówień publicznych

  Zwiększenie liczby firm, w tym małych i średnich, które startują w przetargach; efektywne wydawanie pieniędzy w systemie zamówień publicznych, tak by uzyskiwać jak najlepszej jakości produkty w konkurencyjnych cenach; wzrost innowacyjności polskiej gospodarki – takie mają (...)

 • 14.7.2019

  Walka z szarą strefą adopcyjną

  Projekt nowelizacji Kodeksu karnego przewiduje, że bezkarne nie pozostaną również „pojedyncze” nielegalne adopcje. Karę poniesie zarówno matka, jak osoba przyjmująca dziecko. Nowy przepis będzie stanowił, że kto odda lub przyjmie dziecko do adopcji z pominięciem odpowiedniego (...)

 • 13.7.2019

  TSUE o przejściu w stan spoczynku sędziów Sądu Najwyższego

  Z wyroku TSUE wynika, że przepisy ustawodawstwa polskiego dotyczące obniżenia wieku przejścia w stan spoczynku sędziów Sądu Najwyższego są sprzeczne z prawem Unii Europejskiej. Sporne przepisy naruszają zasady nieusuwalności i niezawisłości sędziów.

 • 12.7.2019

  Walka z kradzieżami tożsamości i wyłudzaniem danych

  Zjawisko polegające na wykorzystaniu skanu cudzego dowodu osobistego do wyłudzenia tzw. chwilówek narasta bardzo szybko. W resorcie cyfryzacji powstała grupa robocza z udziałem ekspertów z innych instytucji. Do końca wakacji ma przedstawić swoje propozycje przepisów, dzięki (...)

 • 12.7.2019

  Korzystne dla Polski porozumienie w sprawie budżetu UE na rok 2020

  10 lipca kraje członkowskie osiągnęły porozumienie w sprawie projektu budżetu UE na 2020 r. Kluczowe dla Polski obszary, takie jak polityka spójności i program rozwoju obszarów wiejskich czy na rzecz młodzieży i sportu, nie zostały objęte oszczędnościami przez Radę UE. Porozumienie (...)

 • 11.7.2019

  Pora na ograniczenie zatorów płatniczych

  Sejm uchwalił ustawę, która ma ograniczyć zatory płatnicze. Nowelizacja przewiduje: skrócenie terminów zapłaty, uprawnienie prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów do ścigania dużych przedsiębiorstw generujących największe zatory, obowiązek dla największych (...)

 • 10.7.2019

  500 zł dla osób niepełnosprawnych

  Rząd przyjął projekt ustawy o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł ma trafić do osób uprawnionych jeszcze w tym roku.