Informacje

 • 22.2.2020

  Kto przypilnuje jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych?

  Nowelizacja powierza zadania w zakresie nadzoru nad jakością handlową artykułów rolno-spożywczych wykonywane dotychczas przez Inspekcję Handlową – Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. 

 • 22.2.2020

  Co przewiduje ustawa okołobudżetowa?

  Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020 jest tzw. ustawą okołobudżetową, której treść jest ściśle związana z rządowym projektem ustawy budżetowej na rok 2020.

 • 22.2.2020

  Będą sądy własności intelektualnej

  Uchwalona ustawa ma przede wszystkim na celu wprowadzenie do polskiego wymiaru sprawiedliwości sądów wyspecjalizowanych w zakresie spraw dotyczących własności intelektualnej. Ustawa przewiduje stworzenie w ramach sądownictwa powszechnego odrębnych jednostek organizacyjnych, które (...)

 • 21.2.2020

  Zmiany w działach administracji rządowej

  Celem ustawy z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw jest dostosowanie struktury administracji rządowej do nowych zadań, przede wszystkim w dziedzinie polityki klimatycznej oraz gospodarowania majątkiem państwowym. Nowelizacja zakłada m.in. (...)

 • 21.2.2020

  Stosowanie GMO i nawozów

  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wyznaczył okresy karencji dla stosowania GMO i nawozów.

 • 21.2.2020

  Wsparcie projektów młodych mieszkańców regionu Morza Bałtyckiego

  Do 31 marca potrwa nabór wniosków na wsparcie projektów międzynarodowych stworzonych przez młodych lub adresowanych do młodych ludzi w regionie Morza Bałtyckiego. Nabór realizowany jest w ramach pierwszej edycji Instrumentu Wspierania Projektów na lata 2020-2022 (...)

 • 19.2.2020

  Homologacja silników dla maszyn mobilnych nieporuszających się po drogach

  Rządowy projekt obejmuje kwestię homologacji silników przeznaczonych dla maszyn mobilnych nieporuszających się po drogach oraz ustanawia system nadzoru nad tym rynkiem. Nowe rozwiązania dostosowują polskie prawo do rozwiązań przyjętych w Unii Europejskiej.

 • 19.2.2020

  Rzeźnie rolnicze z ułatwieniami

  18 lutego 2020 r. weszły w życie nowe przepisy, które wprowadzają ułatwienia w zakresie przepisów weterynaryjnych dla podmiotów zamierzających prowadzić ubój zwierząt w tzw. „rzeźniach rolniczych”, tj. rzeźniach o małej zdolności produkcyjnej, położonych (...)

 • 18.2.2020

  Kiedy przekształcenie OFE w IKE?

  Bezpieczne i efektywne oszczędzanie na emeryturę na nowym Indywidualnym Koncie Emerytalnym (IKE) lub przeniesienie środków na konto w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) – taki wybór będą mieli oszczędzający w Otwartych Funduszach Emerytalnych (OFE). Sejm przyjął rządowy (...)

 • 18.2.2020

  „Dobry start” na stałe

  Uregulowanie prawa do świadczenia „Dobry start” w ustawie zapewni stabilizację tego świadczenia i da większą pewność co do jego ciągłego funkcjonowania. – \"Rodzice nie będą musieli martwić się o to, czy w kolejnym roku otrzymają wsparcie na swoje uczące się dzieci. (...)

 • 18.2.2020

  Trzynasta emerytura zagwarantowana

  Sejm w czwartkowym głosowaniu odrzucił poprawki Senatu do ustawy o trzynastych emeryturach. Oznacza to, że ustawa trafi teraz na biurko prezydenta Andrzeja Dudy.

 • 17.2.2020

  Znowelizowane prawo geodezyjne i kartograficzne

  Przyspieszenie procesu inwestycyjnego, mniej biurokracji dla geodetów, bezpłatny dla wszystkich dostęp do danych – takie m.in. będą efekty zmian w prawie geodezyjnym i kartograficznym oraz niektórych innych ustaw, które już uchwalił Sejm.

 • 17.2.2020

  Zeroemisyjny transport publiczny z dofinansowaniem

  W Ministerstwie Infrastruktury podpisano 10 umów na dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko zakupu 95 autobusów elektrycznych, ładowarek plug-in, stacji ładowania oraz pantografów. Nowe zeroemisyjne pojazdy pojawią się w Gdyni, Zielonej Górze, (...)

 • 17.2.2020

  Jaki budżet na 2020 r.?

  Sejm RP uchwalił już ustawę budżetową na rok 2020. Budżet nie przewiduje deficytu, dochody i wydatki są równej wysokości - 435,3 mld zł. Jego realizacja zapewni stabilność finansów publicznych i wsparcie wzrostu gospodarczego. Przyjęta ustawa budżetowa gwarantuje (...)

 • 16.2.2020

  Będą zmiany ustawy o transporcie drogowym

  Do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw. Zakłada on szereg zmian mających na celu ułatwienia w procesie szkolenia i uzyskiwania kwalifikacji wstępnej oraz zwiększenie (...)

 • 16.2.2020

  Założenia nowelizacji Konstytucji dla Nauki

  Celem projektowanej nowelizacji Konstytucji dla Nauki jest zagwarantowanie wszystkim członkom wspólnoty uczelni oraz pracownikom systemu szkolnictwa wyższego i nauki przynależnych im wolności związanych z kształceniem, wyrażaniem poglądów i prowadzeniem działalności naukowej.

 • 16.2.2020

  Wyrównywanie różnic między regionami

  Do 28 lutego samorządy powiatowe mogą zgłaszać do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wnioski o dofinansowanie inicjatyw wyrównujących różnice między regionami.

 • 15.2.2020

  Paliwo rolnicze - zwrot

  Każdy producent rolny, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT potwierdzające zakup.

 • 14.2.2020

  Milion danych kontaktowych w RDK

  Milion wpisów w 45 dni, czyli ponad 22 tysiące dziennie. Polacy chcą korzystać z Rejestru Danych Kontaktowych (RDK).

NA SKÓTY