Informacje

 • 24.6.2020

  Co przynosi „Tarcza antykryzysowa 4.0” w zakresie pomocy z ZUS?

  Dowiedz się, jakie nowe rozwiązania są wprowadzane ustawą z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (tzw. „Tarcza (...)

 • 24.6.2020

  JPK_VAT z deklaracją od 1 października

  Obowiązek składania plików JPK_VAT wraz z deklaracją VAT zostanie przesunięty z 1 lipca na 1 października 2020 r. dla wszystkich podatników VAT. 

 • 24.6.2020

  Obchody stulecia odzyskania niepodległości do 2022 r.?

  W 2022 r. minie sto lat od powrotu Górnego Śląska do Polski, i to ta data wyznaczy koniec obchodów stulecia odzyskania przez RP niepodległości. Do Sejmu trafił prezydencki projekt ustawy w tej sprawie.

 • 23.6.2020

  Projekt ustawy zabezpieczający kredyty kupieckie dla przedsiębiorców

  Możliwość ubezpieczania przez polskie firmy należności z kredytu kupieckiego w większym niż dotychczas zakresie w dobie pandemii koronawirusa – to kluczowe rozwiązanie zawarte w przygotowanym w Ministerstwie Rozwoju rządowym projekcie ustawy o zasadach udzielania wsparcia dla rynku ubezpieczeń (...)

 • 23.6.2020

  Oświadczenie w sprawie fałszywych informacji o zaostrzeniu kar za aborcję

  Ministerstwo Sprawiedliwości oświadczyło, że nieprawdziwe są informacje podane (20 czerwca 2020 r.) przez „Fakty” TVN i portal Gazeta.pl, jakoby przepisy przyjęte przez Sejm w Tarczy antykryzowej 4.0 zaostrzyły karę za nielegalną aborcję. W rzeczywistości kara się nie zmienia (...)

 • 23.6.2020

  Pomoc suszowa – hodowla i chów ryb słodkowodnych

  Od dnia 1.07.2020 r. do dnia 15.07.2020 r. podatnicy podatku rolnego, którzy w 2019 r. prowadzili chów lub hodowlę ryb słodkowodnych w stawach rybnych położonych na obszarze gmin, w których wystąpiła w 2019 r. susza lub powódź, w rozumieniu przepisów (...)

 • 22.6.2020

  Projekt ustawy o Polskim Bonie Turystycznym przyjęty przez Sejm

  Przedstawiony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy o Polskim Bonie Turystycznym dotyczy przyznania osobom pobierającym świadczenie wychowawcze, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, świadczenia w formie bonu w wysokości (...)

 • 22.6.2020

  Zmiany w emeryturach dla osób z rocznika 1953

  Osoby urodzone w 1953 r., które straciły na wprowadzeniu w 2013 r. nowych zasad obliczania emerytury, będą miały możliwość przeliczenia emerytur i odzyskania zaniżonych świadczeń. Projekt nowelizacji ustawy w tej sprawie przyjęła w ostatni wtorek Rada Ministrów, a w piątek (...)

 • 22.6.2020

  Dla kogo estoński CIT?

  W 2021 r. w Polsce zacznie obowiązywać estoński CIT. Przedsiębiorcy, którzy będą przeznaczać środki na rozwój swojej działalności, nie zapłacą tego podatku. Z rozwiązania może skorzystać ok. 200 tys. spółek kapitałowych w Polsce. Ten nowoczesny sposób (...)

 • 21.6.2020

  Prezydent podpisał ustawę o dodatku solidarnościowym

  Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19. Dodatek solidarnościowy będzie przysługiwał w wysokości 1400 zł.

 • 21.6.2020

  Ortezy na miarę dziecka wsparte z Funduszy Europejskich

  Indywidualnie dopasowane, wytrzymałe, lekkie, kolorowe, niedrogie, a co najważniejsze – gotowe w kilka dni. Innowacyjne ortezy, do których wytwarzania zostaną wykorzystane najnowocześniejsze rozwiązania techniczne, będą służyć dzieciom z nabytymi oraz wrodzonymi niepełnosprawnościami (...)

 • 21.6.2020

  300 zł na wyprawkę szkolną

  1 lipca rusza nabór wniosków do programu „Dobry start”. To 300 zł na wyprawkę szkolną dla każdego uczącego się dziecka – niezależnie od dochodów. Wnioski, podobnie jak w poprzednich latach, można szybko i łatwo złożyć online.

 • 20.6.2020

  Prawo zrzeszania się w związkach zawodowych dla policjantów i funkcjonariuszy Służby Więziennej

  Prezydent Andrzej Duda skierował do Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej oraz ustawy o Służbie Więziennej dotyczący rozszerzenia prawa policjantów, funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz funkcjonariuszy Służby Więziennej w zakresie tworzenia (...)

 • 20.6.2020

  Utrata członkostwa w spółdzielni mieszkaniowej

  10 czerwca 2020 r. Trybunał Konstytucyjny ogłosił wyrok (sygn. akt K 3/19) w sprawie wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczącego utraty członkostwa w spółdzielni mieszkaniowej.

 • 20.6.2020

  Zwolnienie z CIT dochodu spółki z o.o. w części przeznaczonej i wydatkowanej na ochronę zdrowia

  Brak możliwości skorzystania przez spółki z o.o. będące założycielami niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej ze zwolnienia z podatku dochodowego w części przeznaczonej na cele statutowe ochrony zdrowia, nie narusza zasady równości w zakresie obowiązku ponoszenia ciężarów (...)

 • 19.6.2020

  Przejęcie przez Skarb Państwa niezagospodarowanych nieruchomości niewzruszalne?

  Trybunał Konstytucyjny odniósł się do kwestii możliwości wznowienia postępowania, stwierdzenia nieważności i uchylenia lub zmiany decyzji o przejęciu przez Skarb Państwa nieruchomości, na których właściciele nie gospodarowali osobiście lub przy pomocy członków rodziny (...)

 • 19.6.2020

  Nowości w podatkach dochodowych

  Ustawa z dnia 5 czerwca 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych (...)

 • 19.6.2020

  Pobór opłaty elektronicznej za przejazd po drogach w rękach KAS

  Od 1 lipca 2020 r. Szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego (GITD) pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych (...)

 • 18.6.2020

  Polska i Słowacja jednoczą siły w walce z nieuczciwymi podatnikami

  Minister finansów Tadeusz Kościński i wicepremier, minister finansów Słowacji Eduard Heger podpisali wspólną deklarację o pogłębieniu współpracy w walce z przestępczością podatkową i karuzelami VAT. Polska, jako kraj, który odnotował rekordowe w skali (...)

 • 18.6.2020

  Wyłączenie przedawnienia należności składkowych zabezpieczonych hipoteką

  Wyłączenie przedawnienia należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne zabezpieczonych hipoteką nie narusza zasady równej ochrony własności i innych praw majątkowych - orzekł Trybunał Konstytucyjny.

NA SKÓTY