e-prawnik.pl Porady prawne

Informacje

 • 30.7.2022

  Lepsza ochrona przeciwpowodziowa w rejonie środkowej Odry

  Rada Ministrów przyjęła 5 lipca 2022 r. uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Ochrona przeciwpowodziowa i osiągnięcie korzystnego bilansu wodnego w rejonie Odry Środkowej – cofka stopnia wodnego Malczyce”, przedłożoną przez Ministra Infrastruktury.

 • 30.7.2022

  Zmiany w Prawie wodnym

  Ustawa o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw, zmierza przede wszystkim do dostosowania prawodawstwa polskiego do wymagań dyrektywy 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych, w szczególności przez wprowadzenie (...)

 • 29.7.2022

  Sejm przyjął projekt ustawy o dodatku węglowym

  Sejm przyjął 22 lipca 2022 roku przepisy, które mają wesprzeć gospodarstwa domowe. Dodatek węglowy wyniesie 3 000 zł i zasili budżety domowe gospodarstw domowych, których źródłem ogrzewania jest węgiel lub paliwa węglopochodne.

 • 29.7.2022

  Projekt ustawy o kuratorach sądowych

  Rządowy projekt ustawy o kuratorach sądowych zmienia dotychczasowe przepisy, dzięki czemu kuratorska służba sądowa będzie lepiej funkcjonować. Przepisy pozwolą na większą skuteczność pracy kuratorów. Projekt dotyczy m.in. określenia zasady nadzoru nad kuratorami sądowymi, roli i (...)

 • 29.7.2022

  2 ważne ustawy dla mieszkalnictwa i budownictwa

  Przyjęte przez Sejm 7 lipca 2022 r. ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie sposobu finansowania programów mieszkaniowych oraz ustawa o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych zostały podpisane przez Prezydenta RP.

 • 26.7.2022

  Lepsza ocena efektywności energetycznej budynków

  Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o charakterystyce energetycznej budynków oraz ustawy – Prawo budowlane, przedłożony przez ministra rozwoju i technologii. Projekt dostosowuje polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej. Nowe rozwiązania mają (...)

 • 26.7.2022

  Ruszają prace nad mapą drogową dla rozwoju zrównoważonych finansów w Polsce

  Ministerstwo Finansów rozpoczyna prace nad mapą drogową dla rozwoju zrównoważonych finansów w Polsce. Celem projektu jest wykorzystanie szans rozwojowych jakie dla polskiego rynku kapitałowego stwarza transformacja europejskiej gospodarki w kierunku neutralności klimatycznej. Projekt (...)

 • 25.7.2022

  Zmiany w ustawie o pieczy zastępczej

  Nowe rozwiązania mają służyć poprawie sytuacji dzieci, które znalazły się w systemie pieczy zastępczej, rodzin zastępczych oraz pozwolą, by dzieci z uregulowaną sytuacją prawną mogły szybciej i na większą skalę trafiać do rodziców adopcyjnych.

 • 25.7.2022

  Nowe obowiązki sprawozdawcze operatorów platform cyfrowych w Unii Europejskiej?

  Nowe zasady sprawozdawczości operatorów platform cyfrowych nie będą obciążeniem, za to ujednolicą i ustandaryzują sposób procedowania i przekazywania informacji o sprzedaży organom administracji podatkowych w UE. Ministerstwo Finansów chce zadbać, aby proces implementacji (...)

 • 19.7.2022

  Około 4 mld zł na poprawę warunków mieszkaniowych Polaków

  Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierających poprawę warunków mieszkaniowych, przedłożony przez ministra rozwoju i technologii. To realizacja działań związanych z wdrażaniem KPO. Ok. 4 mld zł (855 mln euro) zostanie przeznaczonych (...)

 • 18.7.2022

  Strategia Produktywności 2030

  Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie „Strategii produktywności 2030”, przedłożoną przez ministra rozwoju i technologii. Dokument określa horyzontalne działania w ramach polityki gospodarczej do 2030 roku. Strategia wpisuje się w trzy kluczowe obecnie globalne (...)

 • 18.7.2022

  Transakcje nieautoryzowane - zarzuty wobec 5 banków

  Z konta bez twojej zgody zniknęły pieniądze, zgłosiłeś to do banku, a ten odmówił zwrotu kwoty nieautoryzowanej transakcji? Zgodnie z prawem na banku spoczywa odpowiedzialność dochowania szczególnej staranności w zakresie przechowywania i ochrony środków pieniężnych. Bank (...)

 • 16.7.2022

  25 sierpnia ruszy wypłata czternastek

  Od 25 sierpnia tego roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie wypłacał 14 emeryturę. Nie trzeba składać żadnego wniosku. Co przewiduje ustawa z dnia 26 maja 2022 r. o kolejnym w 2022 r. dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów? 

 • 16.7.2022

  Nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy

  Nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa to przede wszystkim uelastycznienie rynku pracy, większe możliwości korzystania z kursów nauki języka polskiego, a także tworzenie punktów przedszkolnych dla dzieci z Ukrainy. Ustawa przedłuża (...)

 • 16.7.2022

  Czyste Powietrze+, czyli prefinansowanie w programie

  W cieszącym się dużą popularnością i stale rozwijanym programie „Czyste Powietrze” zostanie zastosowane nowe rozwiązanie finansowe, które będzie bardzo korzystne dla nowych beneficjentów. Właściciele domów jednorodzinnych ubiegający się dotację na wymianę (...)

 • 13.7.2022

  Wnioski o pomoc finansową dla producentów świń tylko do 15 lipca br.

  15 lipca br. kończy się termin przyjmowania wniosków o pomoc finansową dla producentów świń. Wnioski można jeszcze składać w biurach powiatowych ARiMR. Istnieje też możliwość złożenia wniosku za pomocą platformy e-PUAP.

 • 12.7.2022

  Wyroki SN w sprawach kredytów frankowych

  Niedawno Sąd Najwyższy rozpatrzył 3 sprawy dotyczące tzw. kredytów frankowych.

 • 11.7.2022

  Sejm uchwalił ustawę o ekonomii społecznej

  Sejm uchwalił ustawę o ekonomii społecznej – to pierwsza ustawa kompleksowo regulująca tę tematykę. Nowa regulacja przyczyni się do tworzenia stabilnych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych i zwiększy dostępność usług społecznych.

 • 9.7.2022

  Wnioski o świadczenie wychowawcze 500+

  Aktualnie ZUS prowadzi ostatnie postępowania we wnioskach o świadczenie wychowawcze. Przedstawiamy ważne informacje dla osób, które czekają na rozpatrzenie wniosku.