e-prawnik.pl Porady prawne

Informacje

 • 15.10.2020

  Do placówki opieki długoterminowej – tylko po teście

  Jeśli Ty lub ktoś z Twoich bliskich kieruje się do domu pomocy społecznej, zakładu opiekuńczo-leczniczego, zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego lub hospicjum – pamiętaj, że przed przyjęciem konieczne jest wykonanie testu na koronawirusa.

 • 15.10.2020

  Senat zakończył prace nad nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt

  Senat wprowadził 36 poprawek do ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw. „Wydaje się, że to jest najlepsze, co Senat mógł osiągnąć” – ocenił po głosowaniu Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki.

 • 15.10.2020

  Przeciwdziałanie skutkom COVID-19

  Podstawowym celem ustawy z dnia 7 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19 jest zminimalizowanie skutków pandemii poprzez umożliwienie finansowania istotnych zadań publicznych, związanych z realizacją polityki (...)

 • 14.10.2020

  Dokumenty rządowe przyjęte przez Radę Ministrów w trybie obiegowym

  Rada Ministrów podejmuje decyzje na posiedzeniach w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ale pracuje także w trybie obiegowym. Dzięki temu może korespondencyjnie przyjmować wiele dokumentów, np. projektów ustaw, rozporządzeń, uchwał czy programów. W tygodniu 5-9 (...)

 • 14.10.2020

  Rozporządzenie w sprawie zakazów w ruchu lotniczym

  Od 14 października 2020 r. wprowadzony zostaje zakaz lądowania samolotów cywilnych wykonujących loty międzynarodowe z lotnisk położonych na terytorium niektórych państw. Chodzi o kraje, w których współczynnik – w zakresie 14-dniowej skumulowanej liczby zachorowań (...)

 • 14.10.2020

  Co z nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt?

  W środę, 14 padziernika br. o godz. 15.00 w Senacie planowane są głosowania nad ustawą o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw.

 • 13.10.2020

  Inicjatywa na rzecz zrównoważonych produktów

  Produkty wprowadzane na rynek UE będą bardziej przyjazne dla środowiska - taki ma być efekt inicjatywy na rzecz zrównoważonych produktów (Sustainable Products Initiative), którą przygotowano z myślą o przeglądzie dyrektywy w sprawie ekoprojektowania.

 • 11.10.2020

  Kto będzie mógł jeździć po drogach bez zezwoleń?

  Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra infrastruktury. Na drogach publicznych w Polsce możliwy będzie ruch pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej (...)

 • 10.10.2020

  Wracają godziny dla seniora

  Godziny dla seniora w sklepach, aptekach i drogeriach, zaostrzone zasady epidemiczne w placówkach opieki i domach pomocy społecznej, a także samoizolacja osób powyżej 70. roku życia – to wprowadzone przez rząd nowe zasady wsparcia osób starszych, które przedstawił (...)

 • 10.10.2020

  Aktualizacja „Programu polskiej energetyki jądrowej”

  Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie aktualizacji rządowego programu wieloletniego pn. „Program polskiej energetyki jądrowej”, przedłożoną przez ministra klimatu. W tej chwili dokument oczekuje na ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Monitor Polski.

 • 9.10.2020

  Maksymalne kary Prezesa UOKiK za Nord Stream 2

  Prezes UOKiK Tomasz Chróstny nałożył ponad 29 miliardów zł kary na Gazprom i ponad 234 miliony zł na 5 pozostałych spółek uczestniczących w budowie rurociągu  - to skutek braku zgody na transakcję Nord Stream 2. Na mocy decyzji Prezesa UOKiK podmioty mają (...)

 • 8.10.2020

  Od 10 października obowiązek zakrywania ust i nosa nawet na ulicy...

  Premier Mateusz Morawiecki i minister zdrowia Adam Niedzielski poinformowali dziś (8 października) o nowych obostrzeniach w związku z pandemią koronawirusa. Od soboty (10 października) zostaną wprowadzone nowe zasady bezpieczeństwa!

 • 8.10.2020

  Zieleń i mała retencja zamiast betonu...

  Kończy się przygotowywanie projektu ustawy o przeciwdziałaniu skutkom suszy. Koncepcja ta wzbudza wiele emocji, głównie za sprawą planowanych opłat z tytułu utraconej retencji, zwanym „podatkiem od zabetonowania”. Jednak projekt to coś więcej – zawiera cały (...)

 • 8.10.2020

  Co nowego w JPK?

  Ministerstwo Finansów udostępniło formularz interaktywny i aplikację Klient JPK_WEB do złożenia JPK_VAT z deklaracją. Z kolei w nowej broszurze JPK_KR(1) znajdują się zaktualizowane opisy niektórych elementów JPK dla ksiąg rachunkowych. Broszura będzie obowiązywać (...)

 • 6.10.2020

  ZUS pomoże firmom i rozliczy składki

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych zdejmie z przedsiębiorców i pracodawców obowiązki związane z rozliczaniem składek. ZUS weźmie na siebie odpowiedzialność za te rozliczenia.

 • 6.10.2020

  Nowe obostrzenia

  Minister zdrowia Adam Niedzielski oraz komendant główny policji gen. insp. Jarosław Szymczyk przedstawili propozycje rozwiązań umożliwiających lepszą egzekucję obostrzeń obowiązujących w czasie pandemii. 

 • 5.10.2020

  Art. 540 § 3 k.p.k. nie daje podstaw do wznowienia postępowania immunitetowego

  Wniosek prokuratora o wznowienie postępowania zakończonego uchwałą zezwalającą na pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej jest niedopuszczalny, gdyż nie dotyczy postępowania zakończonego prawomocnym orzeczeniem rozstrzygającym o odpowiedzialności karnej.

 • 4.10.2020

  Projektowane stawki płatności bezpośrednich za 2020 r.

  Europejski Bank Centralny opublikował 30 września 2020 r. kurs wymiany, po którym przeliczane będą płatności bezpośrednie za 2020 r. Wynosi on 4,5462 zł za 1 EUR i jest wyższy od ubiegłorocznego (4,3782 zł za 1 EUR).

 • 2.10.2020

  Aktualizacja rozporządzenia w sprawie studiów dotycząca formy prowadzenia zajęć

  W aktualizacji rozporządzenia w sprawie studiów dodano zapis dotyczący możliwości prowadzenia zajęć na studiach z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz zasad przeliczania punktów ECTS.

 • 2.10.2020

  Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe – spółki, które w porozumieniu z samorządem budują i wynajmują mieszkania z przystępnym czynszem

  Bezzwrotne granty na pokrycie do 35% kosztów inwestycji, dodatkowe wsparcie z puli 1,5 mld zł oraz możliwość zasilania co roku Funduszu Dopłat kwotą do 1 mld zł, a także dostęp do gruntów z zasobu KZN. To nowe instrumenty wsparcia samorządów, które we współpracy (...)