Umowy o ekstradycji

Pytanie:

"Z jakimi państwami Polska nie ma podpisanej umowy o ekstradycji?"

Odpowiedź prawnika: Umowy o ekstradycji

Obecnie Polska ma podpisane umowy dotyczące ekstradycji z następującymi państwami:

 • Arabska Republika Egiptu,
 • Australia
 • Austria
 • Belgia,
 • Białoruś
 • Francja,
 • Indie,
 • Irak,
 • Jugosławia,
 • Korea Północna,
 • Kuba,
 • Libia
 • Luksemburg,
 • Maroko,
 • Mongolia,
 • Republika Turecka,
 • Rosja,
 • Syria,
 • Szwajcaria
 • Szwecja,
 • Tajlandia,
 • Tunezja,
 • Ukraina,
 • USA,
 • Wietnam
 • Włochy

Oprócz tego, możliwe jest wydanie tzw. Europejskiego nakazu aresztowania w ramach Unii Europejskiej, i w konsekwencji wydania danej osoby z każdego państwa UE.

Niemniej jednak należy pamiętać, iż polska prokuratura może zwrócić się z wnioskiem o dokonanie ekstradycji również do tego państwa, z którym Polska nie ma podpisanej umowy. Jednakże wówczas, skutek takiego wniosku nie będzie pewny.

Należy zaznaczyć, iż zgodnie z Konstytucją RP ekstradycja obywatela polskiego jest zakazana z wyjątkiem ekstradycji dokonywanej na wniosek innego państwa lub organu jeżeli możliwość taka wynika z ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską umowy międzynarodowej lub ustawy wykonującej akt prawa stanowionego przez organizację międzynarodową, której Rzeczpospolita Polska jest członkiem, pod warunkiem że czyn objęty wnioskiem o ekstradycję: 

1) został popełniony poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz 
2) stanowił przestępstwo według prawa Rzeczypospolitej Polskiej lub stanowiłby przestępstwo według prawa Rzeczypospolitej Polskiej w razie popełnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zarówno w czasie jego popełnienia, jak i w chwili złożenia wniosku.

Nie wymaga spełnienia warunków określonych w ust. 2 pkt 1 i 2 ekstradycja mająca nastąpić na wniosek sądowego organu międzynarodowego powołanego na podstawie ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską umowy międzynarodowej, w związku z objętą jurysdykcją tego organu zbrodnią ludobójstwa, zbrodnią przeciwko ludzkości, zbrodnią wojenną lub zbrodnią agresji.

Podobnie zakazana jest ekstradycja osoby podejrzanej o popełnienie bez użycia przemocy przestępstwa z przyczyn politycznych lub jeśli jej dokonanie będzie naruszać wolności i prawa człowieka i obywatela. W sprawie dopuszczalności ekstradycji orzeka sąd.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

 • Olek 2015-08-08 21:05:16

  Mnie też bawi info o Jugosławi, i dałem się znowu zrobić w balona za te opłaty !!! NIe róbcie więcej tego !!!

 • Konrad 2014-06-06 12:55:14

  Najbardziej bawi mnie ta Jugosławia, już wiem,że nie będe płacił za dostęp do inforamcji sprzed 15 lat...

 • sanczezz 2012-11-16 00:35:48

  jak dlugo trwa ekstradycja?


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika