PORADNIK PRAWA DLA CIEBIE I TWOJEJ FIRMY

Na czym polega instytucja odnowienia długu ? czyli jak odzyskać swoje pieniądze?

Na czym polega instytucja odnowienia długu ? czyli jak odzyskać swoje pieniądze?

13.5.2024

W wypadku odnowienia, zwanego też nowacją, dochodzi do wygaśnięcia dotychczasowego zobowiązania. W wyniku odnowienia powstaje zarazem nowe zobowiązanie do spełnienia świadczenia w przyszłości. (...)

INFORMACJE I ZMIANY W PRAWIE

Wakacje składkowe coraz bliżej

Wakacje składkowe coraz bliżej

13.5.2024

Jeszcze w tym roku mikroprzedsiębiorcy będą mogli skorzystać z tzw. wakacji składkowych. Sejm przyjął już ustawę o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych (...)

Pytania i odpowiedzi

Duży sklep internetowy wykorzystał w swoich aukcjach autorskie zdjęcia zaczerpnięte z aukcji wystawianych przez osobę prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą? Należy dodać, że zdjęcia zostały wykonane autentycznym przedmiotom znajdującym się w posiadaniu osoby prowadzącej (...) Odpowiedź..

Otrzymałam pracę w Miejskim Ośrodku pomocy społecznej i umowa została zawarta na okres próbny -3 miesięcy. Wkrótce, za kilka dni kończy mi się umowa zawarta na ten okres, ale pracodawca nic nie wspomina o swoim zamiarze - czy zamierza mi umowę przedłużyć. W jakim okresie pracodawca musi (...) Odpowiedź..

Zgodnie z prawem bankowym z konta zmarłego organizator pochówku a jednocześnie spadkobierca zmarłego może pobrać pieniądze dla pokrycia rachunków pogrzebu dokonanego zgodnie z normami panującymi w danym środowisku. To ja jestem spadkobiercą i to na mnie są wystawione rachunki za pogrzeb. (...) Odpowiedź..

W spółce z o.o. jest rada nadzorcza, która ma uprawnienia do zawierania umów o pracę z członkami zarządu tej spółki (przewodniczący lub jego zastępca na podstawie aktu założycielskiego spółki z o.o.). Urlopy oraz delegacje członkom zarządu podpisuje przewodniczący rady nadzorczej spółki, (...) Odpowiedź..

Mam podpisaną z firmą umowę na czas nieokreślony na usługi, z okresem rozwiązania umowy po wypowiedzeniu trzymiesięcznym. Co się dzieje z taką umową w sytuacji, gdy zawieszę działalność lub zlikwiduję firmę w okresie wypowiedzenia? Jestem osobą fizyczną, czy zawarta umową zobowiązuje (...) Odpowiedź..

Czy istnieje forma powiedzmy pisemnego wezwania do zaprzestania działania bezprawnego i jaką pełni ono funkcje w kontekście proceduralnym? Odpowiedź..

Spółka z o.o. otrzymała wezwanie na rozprawę przed sądem cywilnym (jako pozwana). Czy Spółkę z o.o. może reprezentować każda osoba, która posiada pełnomocnictwo od Zarządu Spółki, czy tylko taka, która posiada odpowiednie uprawnienia adwokackie? Czy prawdą jest, że Spółkę może (...) Odpowiedź..

Chciałbym zrobić darowiznę pieniężną dla mojego brata i siostry. Przelew chce zrobić ze swojego konta osobistego. Chciałbym się dowiedzieć czy potrzebuje zgodę żony (mamy wspólność majątkową), a jeżeli tak to czy ma być ona być spisana na piśmie w jakie formie np. umowy, oświadczenia? (...) Odpowiedź..

Jak dokonuje się złożenia sumy pieniężnej (alimentów) do depozytu sądowego? Odpowiedź..

Czy można już po wniesieniu do sądu pozwu o separację i złożeniu w tym pozwie wniosku o podział majątku wspólnego, zmienić zdanie w tej kwestii w ten sposób, że samodzielnie zawrzeć przed notariuszem rozdzielność majątkową wraz z jego podziałem i w trakcie posiedzenia pojednawczego (...) Odpowiedź..

ZOBACZ WIĘCEJ

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika