PORADNIK PRAWA DLA CIEBIE I TWOJEJ FIRMY

Obowiązek alimentacyjny pomiędzy rozwiedzionymi małżonkami

Obowiązek alimentacyjny pomiędzy rozwiedzionymi małżonkami

22.5.2024

W czasie trwania małżeństwa małżonkowie zobowiązani są do wzajemnej pomocy oraz do przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny, którą przez swój związek, stosownie do swych sił oraz (...)

INFORMACJE I ZMIANY W PRAWIE

Przejrzystość finansów publicznych

Przejrzystość finansów publicznych

22.5.2024

Projekty legislacyjne zostały wprowadzone do wykazu prac rządu. Głównym elementem pakietu jest powołanie niezależnej instytucji fiskalnej. Resort finansów zaproponował też zmiany (...)

Pytania i odpowiedzi

Czy umowa użyczenia gruntu spełnia wymogi prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego tj czy mieści się po pojęciami prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego (...) Odpowiedź..

Czy na sprawę o alimenty dla nieletniego syna mogą być powoływani świadkowie? Czy każda ze stron może przyprowadzić na sprawę świadka? Czy sąd musi wyrazić zgodę na dopuszczenie do zeznania świadka? Czy nieletni syn (17 lat) może uczestniczyć we własnej sprawie i zabierać głos? Czy (...) Odpowiedź..

Mam pełnomocny wyrok odnośnie użytkowania drogi koniecznej, wszystkie płatności zostały zapłacone i mam prawo do korzystania jednak ten, od którego ta droga została zasądzona nadal utrudnia i nie mam prawa z niej korzystać. Stawia szlabany na drodze i co gorsze zrobił mi bramę bez mojej (...) Odpowiedź..

Mam 61 lat i przyznane sądownie alimenty, które wypłaca mi mój mąż. Nie mam innych dochodów, po zawarciu małżeństwa nie pracowałam zawodowo. Dodatkowo mój stan zdrowia nie pozwala mi na podjęcie pracy. Czy po rozwodzie sąd może przyznać mi w związku z tym alimenty dożywotnio? Wina rozkładu (...) Odpowiedź..

Czy montaż klimatyzatorów przez sąsiada na granicy, połową urządzenia na mojej stronie, bez mojej zgody jest zgodny z prawem? Odpowiedź..

Duży sklep internetowy wykorzystał w swoich aukcjach autorskie zdjęcia zaczerpnięte z aukcji wystawianych przez osobę prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą? Należy dodać, że zdjęcia zostały wykonane autentycznym przedmiotom znajdującym się w posiadaniu osoby prowadzącej (...) Odpowiedź..

Otrzymałam pracę w Miejskim Ośrodku pomocy społecznej i umowa została zawarta na okres próbny -3 miesięcy. Wkrótce, za kilka dni kończy mi się umowa zawarta na ten okres, ale pracodawca nic nie wspomina o swoim zamiarze - czy zamierza mi umowę przedłużyć. W jakim okresie pracodawca musi (...) Odpowiedź..

Zgodnie z prawem bankowym z konta zmarłego organizator pochówku a jednocześnie spadkobierca zmarłego może pobrać pieniądze dla pokrycia rachunków pogrzebu dokonanego zgodnie z normami panującymi w danym środowisku. To ja jestem spadkobiercą i to na mnie są wystawione rachunki za pogrzeb. (...) Odpowiedź..

W spółce z o.o. jest rada nadzorcza, która ma uprawnienia do zawierania umów o pracę z członkami zarządu tej spółki (przewodniczący lub jego zastępca na podstawie aktu założycielskiego spółki z o.o.). Urlopy oraz delegacje członkom zarządu podpisuje przewodniczący rady nadzorczej spółki, (...) Odpowiedź..

Mam podpisaną z firmą umowę na czas nieokreślony na usługi, z okresem rozwiązania umowy po wypowiedzeniu trzymiesięcznym. Co się dzieje z taką umową w sytuacji, gdy zawieszę działalność lub zlikwiduję firmę w okresie wypowiedzenia? Jestem osobą fizyczną, czy zawarta umową zobowiązuje (...) Odpowiedź..

ZOBACZ WIĘCEJ

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika