e-prawnik.pl Porady prawne

Ubezpieczenia społeczne

350 Artykułów


574 Informacji


1152 Pytań i odpowiedzi


675 Tematów na forum pomocy prawnej


ARTYKUŁY I PORADY

PYTANIA I ODPOWIEDZI PRAWNIKÓW

 • Wykaz chorób uprawniających do renty

  "Mam ciężką chorobę oczu. Starałem się o grupę inwalidzką jednak komisja nie uznała, że choroba ta jest podstwą do przyznania renty. W związku z ty proszę o wskazanie czy jest jakaś ustawa lub zarządzenie itp.w sprawie ustalenia wykazów (...)"

  Wykaz chorób uprawniających do renty
 • Zwrot nienależnie pobranych świadczeń

  "Czy od kwot nienależnie pobranych z tytułu świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej pobiera się odsetki ustawowe czy też są to kwoty należne do Skarbu Państwa i wtedy nie należy pobierać kwoty wolnej czyli 6,60 złotych? Jak egzekwować (...)"

  Zwrot nienależnie pobranych świadczeń
 • Ubezpieczenie w KRUS a wynajem lokali

  "Czy posiadacz kamienicy, z której czerpie dochody i płaci podatki na zasadach ogólnych MUSI zarejestrować działalność gospodarcza i ubezpieczyć się w ZUS? Czy rolnik posiadający taka kamienice POWINIEN wyrejestrować się z KRUS? "

  Ubezpieczenie w KRUS a wynajem lokali
 • Odwołanie się od decyzji ZUS w sprawie renty

  "W jakim terminie od uzyskania decyzji z ZUS o pozbawieniu renty z tytułu niezdolności do pracy, mogę odwołać się do Sądu Pracy?"

  Odwołanie się od decyzji ZUS w sprawie renty
 • Wniosek o rozłożenie zaległych składek ubezpieczeniowych nazleżnych ZUS na raty

  "Do kogo powinna być skierowana prośba o umorzenie lub rozłożenie na raty zaległych składek ubezpieczeniowych należnych ZUS? Czy skierowanie takiego pisma powoduje wstrzymanie działania komornika?"

  Wniosek o rozłożenie zaległych składek ubezpieczeniowych nazleżnych ZUS na raty
 • Wypadek drogowy jako wypadek przy pracy

  "Pracownik w czasie pracy miał wypadek drogowy (wymusił pierwszeństwo) był trzeźwy. W wyniku tego wypadku zostali ranni kierowca i dwaj pracownicy jadący w tym samochodzie. Drugiemu uczestnikowi wypadku nic sie nie stało. Został powołany zespół (...)"

  Wypadek drogowy jako wypadek przy pracy