e-prawnik.pl Porady prawne

Postępowanie przed ZUS

59 Artykułów


64 Informacji


99 Pytań i odpowiedzi


31 Tematów na forum pomocy prawnej


ARTYKUŁY I PORADY

PYTANIA I ODPOWIEDZI PRAWNIKÓW

 • Zus nie przyznał renty, ale również odmówił wydania zaświadczenia o zdolności do pracy.

  "W 2009 roku po poważnym wypadku samochodowym, została mi przyznana renta z tytułu niezdolności do pracy na okres 5 lat. W tym czasie miałem parę operacji. W 2014 po raz wtórny wstawiłem się na komisję. Jednakże orzecznik ZUS odmówił dalszej (...)"

  Zus nie przyznał renty, ale również odmówił wydania zaświadczenia o zdolności do pracy.
 • Umorzenie zaległych składek ZUS.

  "Złożyłem wniosek do ZUS o umorzenie zaległych składek za dwa lata. W odpowiedzi dostałem że jeżeli spłacę część zaległości, to zostanie mi umorzona pozostała część. Czy istnieje możliwość żeby ZUS jednak umorzył mi całość zaległości? (...)"

  Umorzenie zaległych składek ZUS.
 • ZUS żąda spłaty odsetek za zaległą składkę.

  "Potrzebuję Państwa pomocy. Prowadziłem swoją działalność gospodarczą. Zawsze opłacałem terminowo składki ZUS. Niedawno otrzymałem tyt. Egzekucyjny z ZUS za nie opłacona ostatnia składkę z roku 2006. Nadmienię tylko że nie zostałam poinformowany (...)"

  ZUS żąda spłaty odsetek za zaległą składkę.
 • Sprzeciw od orzeczenia lekarza orzecznika

  "Lekarz orzecznik oddziału ZUS w R. wydał orzeczenie, iż wnioskodawca nie jest niezdolny do pracy. Uzasadnienie orzeczenia jest bardzo lakoniczne i właściwie nic z niego nie wynika. Wnioskodawca nie zgadza się z tą decyzją i chce wnieść sprzeciw. (...)"

  Sprzeciw od orzeczenia lekarza orzecznika
 • Obowiązkowe zawieszenie prawa do emerytury

  "Od kiedy istnieje obowiązek zawieszenia prawa do emerytury ze względu na kontynuowanie zatrudnienia?"

  Obowiązkowe zawieszenie prawa do emerytury
 • Odwołanie od decyzji ZUS o przeliczeniu emerytury - nieprawidłowa kwota bazowa

  "ZUS wydał decyzję o przeliczeniu emerytury jednak przyjął nieprawidłową kwotę bazową (przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce). W pouczeniu jest mowa o możliwości odwołania do Sądu Okręgowego za pośrednictwem organu. Jakie są (...)"

  Odwołanie od decyzji ZUS o przeliczeniu emerytury - nieprawidłowa kwota bazowa