Apelacja od wyroku sądu ubezpieczeń społecznych

Pytanie:

"ZUS odmówił wypłaty świadczenia pieniężnego w razie choroby i macierzyństwa (konkretnie rzecz dotyczy macierzyństwa). Odwołano się od tej decyzji, jednakże sąd oddalił odwołanie. Teraz strona chce napisać apelację od tego wyroku. Czy ta apelacja podlega opłacie stałej, czy stosunkowej? Ile wynosi taka opłata? Czy wartość przedmiotu zaskarżenia to jeden taki zasiłek macierzyński?"

Odpowiedź prawnika: Apelacja od wyroku sądu ubezpieczeń społecznych

Sprawy cywilne z zakresu ubezpieczeń społecznych są co do zasady wolne od opłat sądowych. Jednakże art. 36 Ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych przewiduje, że w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych i w sprawach odwołań rozpoznawanych przez sąd pracy i ubezpieczeń społecznych pobiera się opłatę podstawową w kwocie 30 złotych wyłącznie od apelacji, zażalenia, skargi kasacyjnej i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia. Apelacja od wyroku, o którym mowa w pytaniu, winna być zatem przez Panią opłacona opłatą podstawową w wysokości 30 zł.

Wartość przedmiotu zaskarżenia winna Pani wskazać w oparciu o przepis art. 22 kpc. Stanowi on, że w sprawach o prawo do świadczeń powtarzających się wartość przedmiotu sporu stanowi suma świadczeń za jeden rok, a jeżeli świadczenia trwają krócej niż rok - za cały czas ich trwania.

 


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika