e-prawnik.pl Porady prawne

Zasiłek pogrzebowy - kiedy i komu przysługuje zasiłek pogrzebowy?

12.9.2016

Co to jest zasiłek pogrzebowy ?

Zasiłek pogrzebowy jest to jednorazowe świadczenie, które jest przyznawane na pokrycie kosztów pogrzebu.

Zasiłek pogrzebowy przysługuje w razie śmierci:

 1. ubezpieczonego,
 2. osoby pobierającej emeryturę lub rentę,
 3. osoby, która w dniu śmierci nie miała ustalonego prawa do emerytury lub renty, lecz spełniała warunki do jej uzyskania i pobierania,
 4. członka rodziny jednej z tych osób, czyli:
  1) małżonek (wdowa i wdowiec); 2) rodzice, ojczym, macocha oraz osoby przysposabiające; 3) dzieci własne, dzieci drugiego małżonka, dzieci przysposobione i dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej; 4) przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności inne dzieci niż wymienione w pkt 3; 5) rodzeństwo; 6) dziadkowie; 7) wnuki; 8) osoby, nad którymi została ustanowiona opieka prawna.

Zasiłek pogrzebowy przysługuje osobie, która pokryła koszty pogrzebu.

Zasiłek pogrzebowy przysługuje także w razie śmierci ubezpieczonego po ustaniu ubezpieczenia, jeżeli śmierć nastąpiła w okresie pobierania zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego.

Jaka jest wysokość zasiłku pogrzebowego?

Zasiłek pogrzebowy przysługuje w wysokości 4000 zł.

Kto może otrzymać zasiłek pogrzebowy?

Oprócz członków rodziny, może to być także:

 • pracodawca,
 • dom pomocy społecznej,
 • gmina,
 • powiat,
 • osoba prawna kościoła lub związku wyznaniowego,
 • inna osoba niż członek rodziny.

W razie pokrycia kosztów pogrzebu przez powyższe podmioty, zasiłek przysługuje tym podmiotom w wysokości udokumentowanych kosztów pogrzebu, nie wyższej jednak niż 4000 zł. Zasada ta ma także zastosowanie w przypadku pokrycia kosztów pogrzebu przez inną osobę niż członek rodziny.

A co, jeżeli koszty pogrzebu poniesione zostały przez kilka osób lub instytucji?

W razie poniesienia kosztów pogrzebu przez więcej niż jedną osobę lub podmiot, zasiłek pogrzebowy ulega podziałowi między te osoby lub podmioty - proporcjonalnie do poniesionych kosztów pogrzebu.
Jeżeli jednak pogrzeb organizowany był na koszt państwa, organizacji politycznej lub społecznej, lecz członek rodziny poniósł również część jego kosztów, zasiłek pogrzebowy przysługuje temu członkowi rodziny w kwocie 4000 zł.

Jakie dokumenty są wymagane do wypłaty zasiłku pogrzebowego?

Niezbędnymi w tym celu dokumentami są:

 • wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego złożony na druku ZUS,
 • wyciąg z aktu zgonu,
 • oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu, a jeżeli oryginały zostały złożone w banku - kopie rachunków potwierdzone przez bank.

Pamiętaj, że:

 • Jeżeli pogrzeb organizowany był na koszt państwa, organizacji politycznej lub społecznej, wymagane jest zaświadczenie właściwego organu administracji państwowej lub organizacji stwierdzające pokrycie kosztów pogrzebu oraz rachunki kosztów poniesionych przez osobę występującą z wnioskiem o zasiłek pogrzebowy.
 • Prawo do zasiłku pogrzebowego wygasa w razie niezgłoszenia wniosku o jego przyznanie w okresie 12 miesięcy od dnia śmierci osoby, po której zasiłek przysługuje. Jeżeli zgłoszenie wniosku o zasiłek pogrzebowy w terminie określonym w ust. 1 było niemożliwe z powodu późniejszego odnalezienia zwłok lub zidentyfikowania osoby zmarłej albo z innych przyczyn całkowicie niezależnych od osoby uprawnionej, prawo do zasiłku pogrzebowego wygasa po upływie 12 miesięcy od dnia pogrzebu. 
 • Zasiłki pogrzebowe wypłacają oddziały ZUS.
 • W przypadku osób wykonujących niektóre zawody, np. policjantów, żołnierzy czy strażaków, zasady i wysokość zasiłku pogrzebowego regulowane są odrębnymi przepisami.
 • Zasiłek pogrzebowy przysługuje tylko z jednego tytułu (pomimo zbiegu prawa do zasiłku pogrzebowego z dwóch lub więcej tytułów).

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tj. Dz.U.2015.748 ze zmianami),

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (10)

Re: Zasiłek pogrzebowy - kiedy i komu przysługuje

Aga

4.8.2018 14:49:16

Re: Zasiłek pogrzebowy - kiedy i komu przysługuje

Witam jestem w związku partnerskim straciliśmy dziecko ja nie pracuje partner tak .jest problem bo jestem w związku małżeńskim ale od 11 lat jestem w separacji mimo to dziecko jest na męża nie na partnera . Czy partner może składać o zasilek pogrzebowy lub babcia moja mama tylko ona jest na emeryturę proszę o odpowiedź

Re: Zasiłek pogrzebowy - kiedy i komu przysługuje

Aneta

11.7.2018 22:48:31

Re: Zasiłek pogrzebowy - kiedy i komu przysługuje

Czy należy zwrot kosztów pochówku jeśli zmarły nigdy nie pracował nie miał renty anie emerytury był zarejestrowany w bezrobotnych a pod śmiercia został wykreslony z ubezpieczenia z powodu braku podpisu Był to mężczyzna 54 lata

Re: Zasiłek pogrzebowy - kiedy i komu przysługuje

Alicja Gajdemska

3.11.2017 15:29:49

Re: Zasiłek pogrzebowy - kiedy i komu przysługuje

Czy przysługuje mi zasiłek pogrzebowy po śmierci bratowej.

Re: Zasiłek pogrzebowy - kiedy i komu przysługuje

Łukasz37

22.8.2017 15:1:1

Re: Zasiłek pogrzebowy - kiedy i komu przysługuje

Warto go rozsądnie wykorzystać i zaplanować wydatki w taki sposób, aby zmieścić się w wyznaczonej kwocie i zdołać pokryć wszystkie koszty pogrzebu, co jest zadaniem niełatwym i niestety drogim na obecne realia. Pomóc nam w tym może profesjonalna firma, która może wynegocjować z nami odpowiednią cenę za organizację ceremonii.

Re: Zasiłek pogrzebowy - kiedy i komu przysługuje

Monika

22.6.2017 20:46:28

Re: Zasiłek pogrzebowy - kiedy i komu przysługuje

Witam. Moja sprawa jest dość trudna. Moja mama ojczym i ich kolega pojechali za pracą na Korsykę. Ich kolega popełnił samobójstwo a że pochodzi z biednej rodziny jest problem ze ściągnięciem zwłok i rozliczeniem że szpitalem. Żeby było wszystkiego mało to od dwóch tygodni nie mają tam ubezpieczenia ponieważ praca się skończyła i byli w trakcie szukania następnej. Czy jest szansa na jakąś pomoc z GOPSu albo innej instytucji? Od czego zacząć załatwiać sprawy?

Re: Zasiłek pogrzebowy - kiedy i komu przysługuje

iwona

17.5.2011 11:1:24

Re: Zasiłek pogrzebowy - kiedy i komu przysługuje

dostaje zasiłek stały z opieki społecznej.mam niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym. czy należy mi się coś po ojcu który zmarł? . rodzina powiedziała że nic mi się nie należy gdyż nie pracuje i nie jestem nigdzie ubezpieczona prywatnie.A na to co dostaje z opieki nic mi sie nie należy.Wiec mama nie morze przepisać na mnie ubezpieczenia gdyz nic nie dostaje. zaznaczam że ja sie opiekuje mamą i ona chciała by abym to ja w razie jej smierci wszystkim się za zajeła .proszę mi powiedzieć jak z tym wszystkim jest

Re: Zasiłek pogrzebowy - kiedy i komu przysługuje

renata

21.2.2011 18:29:20

Re: Zasiłek pogrzebowy - kiedy i komu przysługuje

Niestety nadal nie uzyskałam odpowiedzi na moje pytanie w sposób precyzyjny. Ponawiam wiec pytanie/ Czy mnie jako synowej osoby zmarłej nalezy sie zasiłek pogrzebowy/ Dlaczego o to pytam, bo jestem na rencie osoba niepełnosprawna poruszam sie na wózku inwalidzkim i po pierwsze zeby pojechac na pogrzeb z Warszawy do Krakowa to nie płace 100% za bilet pkp ale gdzie mam sie zatrzymac jak nie ma miejsca dla mnie w byłym domu tescia za małe mieszkanie na pietrze i sa bariery architektoniczne brak windy, kto mnie wniesie po schodach, poza tym jest mróz przeziębię się, gdzie jest jakaś informacja o tanich hoteleach bez barier dla osób niepełnosprawnych i z renty musiałabym zapłacic za nocleg, żywność i wieniec tez by sie przydał albo chociaz kwiaty jak nakazuje tradycja. OCZYWISCIE JEGO CÓRKA ZAŁATWIA CAŁY POGRZEB wiec ona dostanie zasiłek a ja gdybym wiedziała że mu sie tak przydarzy w tym miesiacu to składałambym z renty na Jego pogrzeb a był to wspaniały człowiek!

Re: Zasiłek pogrzebowy - kiedy i komu przysługuje

august siedlczyńs

21.2.2011 15:42:2

Re: Zasiłek pogrzebowy - kiedy i komu przysługuje

Godny pochówek przysługuje każdemu i w każdym czasie i to bez względu na stanowisko czy zasługi. Na ten cel pieniądze powinny być uwzględnione w budżecie Państwa na podstawie analizy zdrowotnej Społeczeństwa przez Ministra Zdrowia.Każde zjawisko śmierci powinno być rozpatrzone pod okiem naukowców w kierunku poprawy zdrowotności ogólnej.Od tego zależy dalszy rozwój prawidłowych zdarzeń normalizacji w relacjach Społecznych.Tej sprawy nie można traktować tylko pod kątem pieniądza.

Re: Zasiłek pogrzebowy - kiedy i komu przysługuje

Anna

19.1.2010 19:51:56

Re: Zasiłek pogrzebowy - kiedy i komu przysługuje

"Na pokrycie kosztów pogrzebu" nie jest jednoznaczne ze "zwrotem na koszt pogrzebu",przedtem wystarczał akt zgonu.

Re: Zasiłek pogrzebowy - kiedy i komu przysługuje

Anna

19.1.2010 19:50:14

Re: Zasiłek pogrzebowy - kiedy i komu przysługuje

Co mają zrobić osoby,które muszą pobrać zasiłek,aby dokonać czynności pogrzebowych/nie posiadają na ten cel pieniędzy/?

Pokaż wszystkie komentarze (10)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ