Jak uzyskać zasiłek pogrzebowy?

Organizacja pogrzebu niesie ze sobą wiele wydatków. Dlatego pamiętaj, że możesz dostać zasiłek pogrzebowy z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Sprawdź, kto może dostać taki zasiłek i jak go otrzymać.

Kto może uzyskać zasiłek pogrzebowy?

Może go dostać każdy, kto spełni jeden z poniższych warunków:

 • jest objęty ubezpieczeniem rentowym w ZUS, pobiera emeryturę albo rentę i zmarły był z jego rodziny,
 • zmarły był objęty ubezpieczeniem rentowym w ZUS, pobierał emeryturę lub rentę albo spełniał warunki, aby dostać emeryturę albo rentę,
 • zmarły nie miał ubezpieczenia, ale miał zasiłek chorobowy albo świadczenie rehabilitacyjne.

Zasiłek może otrzymać każdy, kto zapłaci za pogrzeb. Może to być ktoś z rodziny, jak również osoba obca lub instytucja (pracodawca, dom pomocy społecznej, gmina, powiat, osoba prawna kościoła lub związku wyznaniowego).

Ile wynosi zasiłek pogrzebowy?

Wynosi on:

 • 4.000 zł  tj. niezależnie od faktycznych kosztów pogrzebu zawsze dostaniesz 4.000 zł zasiłku - jeśli należysz do rodziny zmarłegoCzłonkami rodziny są zaś: małżonek (wdowa i wdowiec); rodzice, ojczym, macocha oraz osoby przysposabiające; dzieci własne, dzieci drugiego małżonka, dzieci przysposobione i dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej; przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności inne dzieci niż wymienione wcześniej; rodzeństwo; dziadkowie; wnuki; osoby, nad którymi została ustanowiona opieka prawna.
 • maksymalnie 4.000 zł  jeśli jesteś spoza rodziny zmarłego lub reprezentujesz instytucję, która sfinansowała pogrzeb zmarłego. W takiej sytuacji potwierdź wszystkie wydatki związane z pogrzebem dokumentami. Dostaniesz tyle, ile faktycznie wydasz na pogrzeb, ale nie więcej niż 4.000 zł.

Jeżeli za pogrzeb płaci więcej niż jedna osoba, to zasiłek będzie podzielony proporcjonalnie do wydatków każdej. W takiej sytuacji każda osoba bądź instytucja składa oddzielny wniosek.

Przykład:

4.000 zł to 100%. Na pogrzeb łącznie wydalno 10.000 zł, jedna osoba spoza rodziny wydała 3.000 zł (to jest 30% z 10.000 zł), a druga 7.000 zł (to jest 70% z 10.000 zł). Pierwsza dostanie więc 1.200 zł (30% z 4.000 zł), a druga 2.800 zł zasiłku (70% z 4 000 zł).

Kiedy można złożyć wniosek o zasiłek pogrzebowy?

Można go złożyć:

 • do 12 miesięcy od dnia śmierci,
 • do 12 miesięcy od dnia pogrzebu  jeśli na przykład pojawił się problem z odnalezieniem zwłok lub identyfikacją zmarłego.

Co trzeba przygotować?

Zbierz wszystkie potrzebne dokumenty. Jeśli jesteś z rodziny zmarłego albo jesteś spoza rodziny i płacisz za pogrzeb:

 • wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego (ZUS Z-12)- otwórz plik w nowym oknie  pobierz i wypełnij,
 • odpis skrócony aktu zgonu,
 • odpis skrócony aktu urodzenia dziecka albo odpis zupełny aktu urodzenia dziecka z adnotacją urzędnika, że dziecko urodziło się martwe,
 • oryginały rachunków, które dotyczą pogrzebu (na przykład dokumenty z kościoła, które potwierdzą koszty związane z ceremonią kościelną),
 • kopie rachunków, które dotyczą pogrzebu i potwierdził je bank  jeśli oryginały składasz w banku,
 • zaświadczenie płatnika składek (na przykład pracodawcy) o tym, że ty albo zmarły podlegacie ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu  w przypadku osoby ubezpieczonej (nie dotyczy to osób, które mają pozarolniczą działalność i osób, które z nimi współpracują),
 • dokumenty, które potwierdzą, że jesteś z rodziny zmarłego (na przykład odpis skrócony aktu urodzenia),
 • dokument tożsamości, na przykład dowód osobisty albo paszport  jeśli składasz dokumenty osobiście w jednostce ZUS.

Jeżeli reprezentujesz instytucję, która zapłaciła za pogrzeb:

 • wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego (ZUS Z-12)- otwórz plik w nowym oknie - pobierz i wypełnij w domu,
 • odpis skrócony aktu zgonu,
 • jeśli dziecko urodziło się martwe - odpis skrócony albo odpis zupełny aktu urodzenia dziecka z adnotacją urzędnika, że dziecko urodziło się martwe,
 • oryginały rachunków, które dotyczą pogrzebu (na przykład dokumenty z kościoła, które potwierdzą koszty związane z ceremonią kościelną),
 • kopie rachunków, które dotyczą pogrzebu i potwierdził je bank - gdyi oryginały składasz w banku,
 • dokument tożsamości, na przykład dowód osobisty albo paszport oraz pełnomocnictwo do reprezentowania instytucji - jeśli składasz dokumenty osobiście w jednostce ZUS.

Gdzie należy złożyć wniosek o zasiłek?

Wniosek składa się:

 • w jednostce ZUS, która wypłacała emeryturę albo rentę zmarłemu  jeśli zmarły dostawał emeryturę albo rentę,
 • w jednostce ZUS  zgodnie z twoim miejscem zamieszkania.

Dokumenty możesz złożyć osobiście albo wysłać pocztą. Nic nie trzeba przy tym płacić. Dokumenty możesz złożyć osobiście albo skorzystać z pomocy pełnomocnika.

Ile trzeba czekać?

Zasiłek dostaniesz w ciągu 30 dni kalendarzowych od złożenia wszystkich dokumentów. Zasiłek dostaniesz na konto albo na adres, który wpiszesz we wniosku.

Co zrobić, gdy ZUS nie przyzna zasiłku?

Może się zdarzyć, że ZUS odmówi ci zasiłku (dostaniesz wtedy decyzję w tej sprawie). Od decyzji możesz odwołać się do rejonowego sądu pracy i ubezpieczeń społecznych za pośrednictwem oddziału ZUS, który wydał decyzję. Masz na to jeden miesiąc od otrzymania decyzji z ZUS.

   

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1440, z późn. zm.)

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika