Jak uzyskać dane innej osoby z Rejestru Dowodów Osobistych?

Jeśli ktoś potrzebuje uzyskać dane innej osoby z Rejestru Dowodów Osobistych (RDO), to może złożyć wniosek o udostępnienie danych - osobiście w urzędzie gminy lub listownie.

Kto może otrzymać takie informacje?

Może je uzyskać:

 • osoba, która ma interes prawny, aby otrzymać takie informacje. Może to być na przykład wierzyciel, który uzyskał tytuł wykonawczy i chce przekazać sprawę do komornika sądowego, żeby rozpocząć postępowanie egzekucyjne albo umieścić dłużnika w Krajowym Rejestrze Długów. Może wystąpić o dane z RDO, aby porównać je z posiadanymi danymi i wykluczyć ewentualną rozbieżność; 
 • osoba, która ma interes faktyczny. W tym przypadku, aby otrzymać takie informacje, osoba, której dane dotyczą, musi wyrazić na to zgodę (na przykład wydawca może wystąpić o zdjęcie pisarza, które znajduje się w RDO, jeśli chce je umieścić na okładce książki).

Można złożyć wniosek o udostępnienie danych, które dotyczą jednej osoby albo jednego dokumentu. Nie można zaś w jednym wniosku poprosić o dane kilku osób lub kilku dokumentów.

Dane, które można dostać, można wykorzystać tylko w celu, jaki zapisano we wniosku. Nie można ich wykorzystać w innym celu.

Wniosek o udostępnienie danych można złożyć bądź wysłać osobiście lub może to zrobić w imieniu zainteresowanego pełnomocnik. 

Jakie dane można uzyskać?

Można uzyskać:

 • numer PESEL,
 • imię (imiona) i nazwisko,
 • nazwisko rodowe,
 • imię ojca,
 • imię i nazwisko rodowe matki,
 • datę i miejsce urodzenia,
 • płeć,
 • fotografię, która znajduję się w dowodzie osobistym,
 • dane dotyczące wniosku o wydanie dowodu osobistego (na przykład numer wniosku, status wniosku),
 • dane dotyczące dowodu osobistego (na przykład serię i numer dowodu osobistego, datę ważności, status dowodu osobistego),
 • dane dotyczące poprzednich dowodów osobistych, np. data wydania, numer i seria dowodu.

Gdzie można złożyć wniosek?

Wniosek i pozostałe dokumenty można wysłać listem poleconym do dowolnego urzędu gminy. Można je również złożyć w dowolnym urzędzie gminy osobiście lub przez pełnomoćnika.

Ile trzeba zapłacić?

Opłata wynosi 31 zł.

Można ją zapłacić:

 • w kasie urzędu, w którym składa się wniosek,
 • przelewem na konto urzędu, w którym składa się wniosek.

Co trzeba przygotować?

Należy przygotować:

 • wniosek - można go pobrać z Internetu i wypełnić w domu. Wniosek można otrzymać też w urzędzie gminy.
 • dokument, który potwierdza interes prawny albo faktyczny wnioskodawcy,
 • dowód opłaty za udostępnienie danych,
 • jeśli załatwia się sprawę przez pełnomocnika - trzeba dołączyć dokument pełnomocnictwa i potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej od pełnomocnictwa.

Ile trzeba czekać na udostępnienie danych?

Dane otrzyma się w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U. z 2010 r., Nr 167, poz. 1131, z późn. zm.);
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r., poz. 267, z późn. zm.);
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 1628 z późn. zm.);
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (Dz.U. z 2011 r., Nr 243, poz. 1452, z późn. zm.);
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie opłat za udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 75 z późn. zm.).

Na podst. obywatel.gov.pl


A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika