Jak sprawdzić swoje dane w Rejestrze Dowodów Osobistych?

Chcesz sprawdzić swoje dane, które znajdują się w Rejestrze Dowodów Osobistych (RDO)? Chcesz potwierdzić, że są poprawne? Sprawdź, jak uzyskać dostęp do swoich danych przez Internet.

Rejestr Dowodów Osobistych

Rejestr Dowodów Osobistych (RDO) to centralny rejestr państwowy, w którym gromadzone są na przykład dane dotyczące:

 • wniosków o wydanie dowodu osobistego,
 • samych dowodów osobistych,
 • posiadaczy dowodów — w tym zdjęcia do dowodu.

Porady prawne

W RDO znajdziesz informacje dotyczące:

 • wszystkich swoich dokumentów wydanych po 2001 roku, 
 • starych książeczkowych dowodów osobistych — jeśli znajdowały się w rejestrze PESEL.

W Rejestrze Dowodów Osobistych znajdują się więc informacje dotyczące naszych wszystkich dokumentów tożsamości wydanych po 2001 r. Można tam sprawdzić także stare, tzw. książeczkowe, dowody osobiste, jeżeli znajdowały się w rejestrze PESEL.

Kto może sprawdzić swoje dane w RDO?

Dane w Rejestrze Dowodów Osobistych może sprawdzić każdy, kto ma Profil Zaufany (eGo) lub e-dowód. I jeden, i drugi środek identyfikacji pozwala potwierdzić twoją tożsamość. Chodzi o to, żeby nikt nie mógł się pod ciebie podszyć. Bezpieczeństwo operacji zapewnia więc np. Profil Zaufany, którym można zalogować się do e-usługi. 

Dane otrzymamy od razu po zalogowaniu.

Jeśli chcesz zalogować się e-dowodem, potrzebna ci skrzynka ePUAP. Służy ona do komunikacji z urzędem. W skrzynce znajdziesz na przykład swoje pisma wysłane do urzędu w usługach serwisu Obywatel i platformy ePUAP.

Możesz sprawdzić tylko własne dane. 

Kliknij i sprawdź

PESEL-u nie oszukasz! Jeśli jednak chcesz sprawdzić, czy Twoje dane w Rejestrze Dowodów Osobistych są na pewno poprawne, możesz to zrobić online.

Jeżeli chcesz bezpłatnie sprawdzić swoje dane w Rejestrze Dowodów Osobistych, kliknij przycisk „Sprawdź swoje dane” w serwisie obywatel.gov.pl. System przekieruje Cię na stronę logowania. Po zalogowaniu z powrotem znajdziesz się na stronie obywatel.gov.pl. Twoje dane pojawią się na ekranie.

 1. Kliknij przycisk "Sprawdź swoje dane".
 2. System przekieruje cię na stronę login.gov.pl. Wybierz sposób logowania.
 3. Po zalogowaniu system przeniesie cię z powrotem do serwisu obywatel.gov.pl.
 4. Twoje dane pojawią się na ekranie.

Swoje dane w RDO możesz sprawdzić również po zalogowaniu do "Panelu użytkownika" serwisu obywatel.gov.pl. Znajdziesz je w zakładce "Moje dane". 

Dane otrzymasz od razu po zalogowaniu się za pomocą profilu zaufanego lub e-dowodu.

Informacje, które otrzymujesz, pochodzą z bazy Systemu Rejestrów Państwowych. Z różnych powodów może się jednak czasem zdarzyć, że nie będą one zgodne ze stanem faktycznym. Aby to wyjaśnić, zgłoś się do swojego urzędu gminy.

Z czego mogą wynikać błędy lub niezgodności? Dane do rejestrów, które wchodzą w skład Systemu Rejestrów Państwowych, były przekazywane przez kilka tysięcy urzędów oraz instytucji niezależnych od Ministerstwa Cyfryzacji. Instytucje te korzystały z różnych rozwiązań informatycznych, działały także według różnych procedur. Mogło to spowodować, że w niektórych wypadkach dane będą niezgodne ze stanem faktycznym albo ich aktualizacja nastąpi z opóźnieniem. Program pl.ID doprowadził do uspójnienia Systemu Rejestrów Państwowych, poprawy zabezpieczeń przed możliwymi rozbieżnościami oraz podniesienia jakości informacji w nim zawartych. Dzięki temu problemy z poprawnością danych będą występowały znacznie rzadziej.

Wydruk z systemu nie jest dokumentem urzędowym.

Co mówią liczby PESEL?

Co oznaczają poszczególne cyfry w numerze PESEL?

No to jak to jest z tym PESEL-em? Nie oszukasz go. 

Numer PESEL to jedenastocyfrowy symbol numeryczny, który pozwala na łatwą identyfikację osoby, która go posiada. Numer PESEL zawiera datę urodzenia, numer porządkowy, oznaczenie płci oraz liczbę kontrolną.

Każda z 11 cyfr w Twoim numerze PESEL ma zatem swoje znaczenie? Można je podzielić tak:

        RRMMDDPPPPK
 • RR – to dwie ostanie cyfry roku urodzenia,
 • MM - to miesiąc urodzenia (osoby urodzone po 1999 roku mają inne oznaczenie miesiąca urodzenia)
 • DD - to dzień urodzenia,
 • PPPP – to liczba porządkowa oznaczająca płeć. U kobiety ostatnia cyfra tej liczby jest parzysta (0, 2, 4, 6, 8), a u mężczyzny – nieparzysta (1, 3, 5, 7, 9),
 • K – to cyfra kontrolna.

Przykład:

PESEL 820803PPP6K należy do kobiety, która urodziła się 3 sierpnia 1982 r., a PESEL 761115PPP3K – do mężczyzny, który urodził się 15 listopada 1976 r.

W jaki sposób można obliczyć cyfrę kontrolną?

Zobacz w 3 prostych krokach, w jaki sposób można obliczyć cyfrę kontrolną w numerze PESEL. Jako przykład posłuży numer 0207080362.

 1. Pomnóż każdą cyfrę z numeru PESEL przez odpowiednią wagę: 1-3-7-9-1-3-7-9-1-3.

  0 * 1 = 0
  2 * 3 = 6 
  0 * 7 = 0
  7 * 9 = 63
  0 * 1 = 0
  8 * 3 = 24 
  0 * 7 = 0
  3 * 9 = 27
  6 * 1 = 6
  2 * 3 = 6

 2. Dodaj do siebie otrzymane wyniki. Uwaga, jeśli w trakcie mnożenia otrzymasz liczbę dwucyfrową, należy dodać tylko ostatnią cyfrę (na przykład zamiast 63 dodaj 3).
  0 + 6 + 0 + 3 + 0 + 4 + 0 + 7 +6 + 6 = 32
 3. Odejmij uzyskany wynik od 10. Uwaga: jeśli w trakcie dodawania otrzymasz liczbę dwucyfrową, należy odjąć tylko ostatnią cyfrę (na przykład zamiast 32 odejmij 2). Cyfra, która uzyskasz, to cyfra kontrolna. 10 - 2 = 8
  pełny numer PESEL: 02070803628

Dlaczego osoby urodzone po 1999 roku mają inne oznaczenie miesiąca urodzenia?

Aby odróżnić od siebie numery PESEL z różnych stuleci, przyjęto następującą metodę oznaczania miesiąca urodzenia:

Miesiąc
   Stulecie    
  1800-1899 1900-1999 2000-2099 2100-2199 2200-2299
Styczeń 81 01 21 41 61
Luty 82 02 22 42 62
Marzec 83 03 23 43 63
Kwiecień 84 04 24 44 64
Maj 85 05 25 45 65
Czerwiec 86 06 26 46 66
Lipiec 87 07 27 47 67
Sierpień 88 08 28 48 68
Wrzesień 89 09 29 49 69
Październik 90 10 30 50 70
Listopad 91 11 31 51 71
Grudzień 92 12 32 52 72

Dlatego osoba urodzona 12 stycznia 1914 roku będzie miała PESEL 140112PPPPK, a osoba urodzona 12 stycznia 2014 roku - 142112PPPPK. Dzięki tej metodzie dwie różne osoby na pewno nie będą posiadały tego samego numeru PESEL w tym samym czasie.

Kto nadaje numer PESEL?

Minister właściwy do spraw informatyzacji.

Kto i kiedy może dostać numer PESEL?

Nadanie numeru PESEL następuje z urzędu (to znaczy automatycznie) lub na wniosek osoby.

Numer PESEL nadawany jest z urzędu w następujących sytuacjach:

 • przez polski urząd stanu cywilnego przy sporządzaniu aktu urodzenia dla dziecka urodzonego na terytorium Polski. Dotyczy to dzieci obywateli polskich, obywateli Unii Europejskiej i członków ich rodzin, którzy mieszkają w Polsce, w związku z tym, że uzyskali prawo stałego pobytu oraz cudzoziemców, którzy uzyskali:
  • prawo stałego pobytu lub zezwolenie na pobyt stały,
  • zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
  • status uchodźcy, ochronę uzupełniającą albo azyl,
  • zgodę na pobyt tolerowany,
  • ochronę czasową,
  • zgodę na pobyt ze względów humanitarnych,
 • przez urząd gminy przy zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy - dla obywateli Polski, którzy nie mają numeru PESEL,
 • przez urząd gminy przy ubieganiu się o dowód osobisty - dla obywateli Polski, którzy mieszkają za granicą i nie mają numeru PESEL,
 • przez krajowy urząd paszportowy przy ubieganiu się o paszport - dla obywateli Polski, którzy mieszkają za granicą i nie mają numeru PESEL,
 • przez konsula RP przy ubieganiu się o paszport - dla obywateli Polski, którzy mieszkają za granicą, nie mają numeru PESEL i składają wniosek o wydanie paszportu w konsulacie.

Również cudzoziemcy mogą dostać numer PESEL z urzędu.

W innych przypadkach numer PESEL można dostać na wniosek:

 • taki wniosek należy złożyć w urzędzie gminy, który dokonał zameldowania na pobyt czasowy, a w przypadku braku miejsca zameldowania - w urzędzie gminy, na terenie którego znajduje się siedziba pracodawcy. W innych przypadkach – w urzędzie dzielnicy Śródmieście miasta stołecznego Warszawy,
 • osoba lub jej przedstawiciel ustawowy składa umotywowany pisemny wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi dane we wniosku (na przykład: paszport, akty stanu cywilnego) do właściwego urzędu. We wniosku należy podać faktyczną podstawę prawną, z której wynika obowiązek posiadania numeru PESEL. W przypadku gdy jakiś urząd (na przykład: ZUS czy Urząd Skarbowy) wymaga podania numeru PESEL, to powinien wskazać również przepis prawa, z którego wynika obowiązek posiadania tego numeru.

 

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1464, z późn zm.);
 • ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 388);
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 stycznia 2012 r. w sprawie nadania lub zmiany numeru PESEL (Dz.U. z 2012 r., poz. 74, z późn. zm.).

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika