e-prawnik.pl Porady prawne

Prawo administracyjne

362 Artykułów


1555 Informacji


1256 Pytań i odpowiedzi


846 Tematów na forum pomocy prawnej


ARTYKUŁY I PORADY

PYTANIA I ODPOWIEDZI PRAWNIKÓW

 • Świadczenia z pomocy społecznej

  "Wystąpiłem do opieki społecznej o udzielenie pomocy finansowej i rzeczowej w związku ze złą sytuacja materialna i ewidentną potrzebą poprawienia funkcjonowania rodziny: trójka dzieci 7, 12 i 15 lat oraz ojciec rolnik z bardzo małym dochodem, (...)"

  Świadczenia z pomocy społecznej
 • Data doręczenia decyzji administracyjnej

  "W październiku br użytkownicy sąsiednich działek otrzymali wypowiedzenia wysokości dotychczasowej opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu. Ponieważ do mnie to wypowiedzenie nie dotarło, skontaktowałam się z urzędem miasta. Dowiedziałam się, (...)"

  Data doręczenia decyzji administracyjnej
 • Skarga na wójta na bezczynność

  "Jako lokator mieszkania będącego własnością gminy zwróciłem się pismem z prośbą o naprawę sperforowanej, cieknącej rury wodociągowej w piwnicy budynku. Od 3 miesięcy nie ma reakcji ani odpowiedzi na pismo - rurę tymczasowo sam zabezpieczyłem (...)"

  Skarga na wójta na bezczynność
 • Odwołanie podpisane przez rodzica strony

  "X po odmowie przyznania zasiłku celowego złożyła odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego, jednak odwołanie to nie było ani napisane ani też podpisane przez samą zainteresowaną. Podpisała je jej matka. Czy w takiej sytuacji odwołanie (...)"

  Odwołanie podpisane przez rodzica strony
 • Informacja publiczna a umowa handlowa

  "Zwróciłem się do Burmistrza o udostępnienie mi, w ramach dostępu do informacji publicznej, umowy zawartej przez Urząd Miasta z firmą X na pracę o charakterze usługowym. Uzyskałem pisemną odpowiedź (nie jest to decyzja administracyjna), (...)"

  Informacja publiczna a umowa handlowa
 • Ponowne rozpoznanie sprawy administracyjnej

  "Została wydana decyzja o warunkach zabudowy. W wyniku wniesionego przez stronę odwołania, sprawę przekazano do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Organ wyższej instancji po rozpatrzeniu sprawy uchylił decyzję o warunkach zabudowy w całości (...)"

  Ponowne rozpoznanie sprawy administracyjnej